ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบเส้นบอกแนวเค้าโครงใน Publisher

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณต้องการทำให้ง่ายต่อการจัดแนวชิ้นส่วนของสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณสามารถนำไปใช้เส้นบอกแนวเค้าโครง ตัวอย่างของคำแนะนำในกล่องโต้ตอบเส้นบอกแนวเค้าโครง ได้แก่เส้นบอกแนวระยะขอบ เส้นบอกแนว (เช่นเส้นบอกแนวคอลัมน์และแถว), เส้นบอกแนวหลัก และเส้นบอกแนวไม้บรรทัด เส้นบอกแนวนั้นจะไม่ถูกพิมพ์ พวกเขากำลังครื่อเพื่อช่วยให้คุณเค้าโครงเนื้อหาของคุณ

กล่องโต้ตอบเส้นบอกแนวเค้าโครง

เส้นบอกแนวระยะขอบ เส้นตาราง และแนวหลักสามารถตั้งค่าได้ในกล่องโต้ตอบ เส้นบอกแนวเค้าโครง

เส้นบอกแนวเค้าโครง

  1. เส้นบอกแนวระยะขอบ

  2. เส้นบอกแนวคอลัมน์

  3. เส้นบอกแนวแถว

  4. เส้นบอกแนวหลัก

  5. เส้นบอกแนวไม้บรรทัด

วิธีเปิดกล่องโต้ตอบ เส้นบอกแนวเค้าโครง

  • คลิกออกแบบหน้า >เส้นบอกแนว และเลือกตารางและแนวหลัก

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูเส้นบอกแนวระยะขอบและตาราง เลือกกล่องกาเครื่องหมายเส้นบอกแนว บนแท็บมุมมอง เมื่อต้องการดูเส้นบอกแนวหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแนวหลัก บนแท็บมุมมอง

แท็บเส้นบอกแนวระยะขอบ

เส้นบอกแนวระยะขอบสามารถช่วยให้คุณตั้งค่าขนาดระยะห่างขาวรอบขอบของหน้าต้นแบบ เส้นบอกแนวระยะขอบเป็นส่วนหนึ่งของหน้าต้นแบบ และจะแสดงบนหน้าใดๆ ที่หน้าต้นแบบจะถูกนำไปใช้เมื่อต้องการ ถ้ามีเลือกตัวเลือกละเว้นต้น สำหรับหน้าใดหน้าหนึ่ง แต่ตัวเลือกขอบเขตและเส้นบอกแนว ถูกเปิดใช้งาน เส้นบอกแนวระยะขอบที่ปรากฏขึ้น

กล่องโต้ตอบ เส้นบอกแนวเค้าโครง Publisher

หน้าต้นแบบ

ต้นแบบสองหน้า  เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตั้งค่าระยะขอบสำหรับสองหน้าสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นหนังสือหรือสมุดขนาดเล็กที่ถูกผูกไว้ด้านหนึ่ง เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ เส้นบอกแนวระยะขอบซ้าย และขวาจะเปลี่ยนเป็นภายใน และภาย นอกเส้นบอกแนวระยะขอบ ภายในคือระยะขอบบนขอบเขตของสมุด ระยะขอบภายนอกบนขอบด้านนอก หรือ เลื่อน ของสมุดรายชื่ออยู่

เส้นบอกแนวระยะขอบ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกแบบสองหน้า ตัวเลือก ซ้าย และ ขวา จะเปลี่ยนเป็น ภายใน และ ภายนอก

ซ้าย  ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบซ้ายของหน้าและเส้นบอกแนวระยะขอบซ้าย ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายแบบสองหน้าต้นแบบ คุณจะเห็นขนาดระยะห่างระหว่างภายในขอบของหน้ากระดาษและภายในเส้นบอกแนวระยะขอบ

ขวา  ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบขวาของหน้าและเส้นบอกแนวระยะขอบด้านขวา ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายแบบสองหน้าต้นแบบ คุณจะเห็นขนาดระยะห่างระหว่างขอบด้านนอกของหน้าและเส้นบอกแนวระยะขอบภายนอก

ด้านบนสุด  ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบบนของหน้าและเส้นบอกแนวระยะขอบบน

ด้านล่าง  ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบล่างของหน้าและเส้นบอกแนวระยะขอบล่าง

เคล็ดลับ: ค่าเริ่มต้นสำหรับระยะขอบในหน่วยวัดที่คุณเลือกสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณได้ คุณสามารถระบุหน่วยวัดอื่น ด้วยการพิมพ์ตัวย่อหาทั้งหมดหลังจากค่าตัวเลข: นิ้ว (ใน), เซนติเมตร (เซนติเมตร), พิ (pi), จุด (pt), หรือพิกเซล) ได้

แท็บเส้นบอกแนวของเส้นตาราง

ใช้เส้นบอกแนวของเส้นตารางเพื่อกำหนดจำนวนคอลัมน์และแถวที่คุณต้องการบนหน้าต้นแบบ

เคล็ดลับ: ค่าเริ่มต้นของระยะห่าง จะแสดงในหน่วยวัดที่คุณเลือกสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณสามารถระบุหน่วยวัดอื่น ด้วยการพิมพ์ตัวย่อหาทั้งหมดหลังจากค่าตัวเลข: นิ้ว (ใน), เซนติเมตร (เซนติเมตร), พิ (pi), จุด (pt), หรือพิกเซล) ได้

เส้นบอกแนวเค้าโครง Publisher แสดงเส้นบอกแนวของเส้นตาราง

เส้นบอกแนวคอลัมน์

คอลัมน์  ใส่จำนวนคอลัมน์ที่คุณต้องการระหว่างเส้นบอกแนวระยะขอบซ้าย และขวา

ระยะห่าง  ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างแต่ละคอลัมน์

เส้นบอกแนวแถว

แถว  ใส่จำนวนแถวที่คุณต้องการระหว่างเส้นบอกแนวระยะขอบด้านบนและล่าง

ระยะห่าง  ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างแต่ละแถว

เพิ่มคำแนะนำศูนย์ระหว่างคอลัมน์และแถว  ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งคอลัมน์หรือแถว เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงคำแนะนำไม่พิมพ์ออกมาที่ทำเครื่องหมายจุดศูนย์กลางของระยะห่างระหว่างคอลัมน์และแถวของคุณ คู่มือนี้มีประโยชน์สำหรับการจัดตำแหน่งกล่องข้อความหรือวัตถุกราฟิก

แท็บเส้นบอกแนวหลัก

ใช้เส้นบอกแนวหลักเพื่อจัดแนวหลักของข้อความของคุณทั่วทุกคอลัมน์ของสิ่งพิมพ์หลายคอลัมน์

กล่องโต้ตอบ เส้นบอกแนวเค้าโครง Publisher แสดงแท็บ เส้นบอกแนวหลัก

แนวหลักตามแนวนอน

ตั้งค่าระยะห่างและค่าการเหลื่อมสำหรับเส้นบอกแนวหลักตามแนวนอน

เคล็ดลับ: ระยะห่างคำแนะนำหน่วยวัดเริ่มต้นสำหรับแนวหลัก และ offset คือ จุด แม้ว่าคุณพิมพ์หน่วยวัดอื่น เช่นนิ้ว Publisher แปลงค่าเป็นคำเหมือนกับในหน่วยพอยต์

ระยะห่าง  ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างเส้นบอกแนวหลักตามแนวนอน หมายเลขที่คุณใส่ไว้เป็นขนาดระยะห่างบรรทัดสำหรับย่อหน้าที่คุณตั้งค่าการจัดชิดกับเส้นบอกแนวหลัก

Offset  พิมพ์ขนาดระยะห่างเปล่าที่คุณต้องการจากเส้นบอกแนวระยะขอบด้านบนเพื่อเส้นบอกแนวหลักตามแนวนอนแรกด้านล่างนี้

ค่าการเหลื่อมที่คุณใช้จะขึ้นอยู่กับขนาดแบบอักษรของข้อความและค่าระยะห่างที่คุณได้ตั้งค่าไว้สำหรับเส้นบอกแนวหลัก ในกรณีที่ขนาดแบบอักษรมีขนาดเล็กกว่าระยะห่างเส้นบอกแนวหลักมาก คุณอาจต้องการให้ค่าการเหลื่อมน้อยกว่าค่าระยะห่าง ดังนั้น บรรทัดแรกจะใกล้กับระยะขอบบนของหน้ากระดาษ

หมายเหตุ: คุณยังจะมีการตั้งค่าสำหรับแนวหลักตามแนวตั้งได้ถ้าคุณเปิดภาษาเอเชียตะวันออก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×