ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบตารางใน Publisher

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณต้องการจัดรูปแบบตาราง คุณสามารถใช้ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบตาราง ใน Publisher

แท็บ สีและเส้น

ใช้แท็บสีและเส้น เพื่อเติมสี เส้น หรือเส้นขอบศิลป์นำไปใช้กับเซลล์หรือตารางที่เลือก

เติม

สี – เลือกสีเติมจากชุดแบบสี หรือเลือกหนึ่งในตัวเลือกในรายการนี้:

 • แบบแผนชุดสี เลือกสีจากแบบแผนชุดสีที่ใช้กับสิ่งพิมพ์ของคุณ

 • สีมาตรฐาน เลือกจากชุดสีมาตรฐาน

 • ไม่มีสีเติม คลิกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการให้เลือกเซลล์หรือตารางที่ไม่มีสีเติมชนิดใด ๆ เซลล์ที่ มีสีเติมไม่มีพื้นหลังแบบโปร่งใส

 • สีเพิ่มเติม คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบสี คุณสามารถเลือกสีใหม่จากชุดแบบสีมาตรฐาน หรือคุณสามารถเลือกสีแบบกำหนดเองที่คุณสามารถกำหนด โดยใช้รูปแบบสี RGB, HSL หรือ CMYK คุณยังสามารถเลือกสี PANTONE®

  หมายเหตุ: สี® PANTONE ที่แสดงไว้ที่นี่อาจไม่ตรงกับมาตรฐานที่ระบุโดยใช้สีแพน ดูสิ่งพิมพ์สีใช้สีแพนปัจจุบันสำหรับสีความถูกต้อง PANTONE® และเครื่องหมายการค้าใช้สีแพน inc.อื่น ๆ ได้คุณสมบัติของใช้สีแพน inc. © ใช้สีแพน inc. 2007

เติมลักษณะพิเศษ – คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบเติมลักษณะพิเศษ ซึ่งคุณสามารถนำการเติมลักษณะพิเศษเช่นการไล่ระดับสี พื้น ผิว ลวดลาย สีเติมรูปภาพ และสีอ่อน

ความโปร่งใส – ใส่เปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสในกล่องความโปร่งใส หรือใช้ตัวเลื่อนเพื่อตั้งค่าความโปร่งใสสำหรับเติม ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกสีเติมบางชนิด

เส้น

เลือกสีเติมที่คุณต้องการจากชุดแบบสีสี – หรือเลือกตัวเลือกหนึ่งในรายการ:

 • แบบแผนชุดสี เลือกสีจากแบบแผนชุดสีที่ใช้กับสิ่งพิมพ์ของคุณ

 • สีมาตรฐาน เลือกจากชุดสีมาตรฐาน

 • ไม่มีเส้นกรอบ – คลิกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการให้เลือกเซลล์หรือตารางที่ไม่มีเค้าร่างชนิดใด ๆ

 • สีเพิ่มเติม คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบสี คุณสามารถเลือกสีใหม่จากชุดแบบสีมาตรฐาน หรือคุณสามารถเลือกสีแบบกำหนดเองที่คุณสามารถกำหนด โดยใช้รูปแบบสี RGB, HSL หรือ CMYK คุณยังสามารถเลือกสีใช้สีแพน

น้ำหนัก – Enter น้ำหนักเส้นแบบ ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานถ้าไม่มีสี จะถูกเลือก

แสดงตัวอย่าง เป็นแสดงลักษณะเติมและแผนภูมิเส้นที่เลือก ปุ่มรอบส่วนแสดงตัวอย่างสอดคล้องกับรายการสำหรับวัตถุ คุณสามารถนำการจัดรูปแบบไปยังแต่ละบรรทัด โดยการเลือกปุ่มที่สอดคล้องกับรายการที่คุณต้องการเปลี่ยน เส้น Publisher แสดงปุ่มที่สอดคล้องกับเส้นแนวตั้ง และแนวนอนที่หารเซลล์ตาราง ถ้าคุณได้ตั้งค่าเส้นทแยงมุมเซลล์ Publisher แสดงปุ่มที่สอดคล้องกับเส้นทแยงมุม

ค่าที่ตั้งไว้ – คลิกหนึ่งในค่าที่ตั้งไว้ตัวเลือกเพื่อนำชุดของรายการไปวัตถุนั้น คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับไม่มีเส้น เส้นขอบทั้งหมด หรือเส้นขอบทั้งหมด และเซลล์แบ่งได้

ด้านบนของหน้า

แท็บ ขนาด

หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกตาราง และคุณได้เปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับภาษาเอเชียตะวันออกหรือภาษาแบบขวาไปซ้ายผ่านการตั้งค่าภาษาของระบบ Microsoft Office แท็บนี้จะเรียกว่าขนาดและทิศทาง

ขนาดและการหมุน

ความสูง – กระดาษใส่ความสูงที่คุณต้องการสำหรับตาราง

ความกว้าง – ใส่ความกว้างที่คุณต้องการสำหรับตาราง

หมุน – Enter จำนวน ตั้งแต่ 0 ถึง 359 องศา ที่คุณต้องการหมุนตามเข็มนาฬิกาตาราง

หมายเหตุ: 

 • ตั้งค่าความสูงและความกว้างจะเป็นขนาดของตารางที่ไม่มีเสมอ

 • เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าความสูง และความกว้าง ภายใต้ขนาด และหมุน ตั้งค่าตามสัดส่วนของความสูง และความกว้าง ภายใต้มาตราส่วน เปลี่ยนตามไปด้วย

มาตราส่วน

ความสูง – กระดาษใส่ความสูงที่คุณต้องการสำหรับตารางที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดเดิม

ความกว้าง – ใส่ความกว้างที่คุณต้องการสำหรับตารางที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดเดิม

หมายเหตุ: 

 • ตั้งค่าความสูงและความกว้างจะเป็นขนาดของตารางที่ไม่มีเสมอ

 • เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าความสูง และความกว้าง ภายใต้มาตราส่วน ประเมินหาค่าความสูง และความกว้าง ภายใต้การตั้งค่าขนาด และหมุน เปลี่ยนตามไปด้วย

ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว – เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อตั้งค่าความสูง และความกว้าง ไว้ในสัดส่วนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนความสูง เป็นเปอร์เซ็นต์ 150, Publisher โดยอัตโนมัติเปลี่ยนความกว้าง เป็นเปอร์เซ็นต์ 150

ด้านบนของหน้า

แท็บ เค้าโครง

ใช้แท็บเค้าโครง เพื่อระบุตำแหน่งที่แน่นอนของตารางบนหน้า คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกสำหรับการตัดข้อความรอบตารางด้านบน ของกล่องข้อความ หรือด้านบน ของรูปร่างอัตโนมัติที่มีข้อความในนั้น

ตำแหน่งวัตถุ – ถ้าตารางอยู่ด้านบนของกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ เลือกว่าคุณต้อง การให้เป็นแบบอินไลน์ มีตำแหน่งที่แน่นอน (คงที่)

ตำแหน่งในหน้า

เลือกตัวเลือกเหล่านี้เมื่อต้องการวางตำแหน่งตารางอย่างแม่นยำบนหน้า ตัวเลือกเหล่านี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับตารางแบบอินไลน์

แนวนอน – Enter ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างตารางและส่วนของหน้าที่แสดงรายการในกล่องจาก

จาก – เลือกส่วนของหน้า (มุมบนซ้ายศูนย์ หรือมุมบนขวา ) ที่คุณต้องตำแหน่งแนวนอนของตารางให้มีการวัดจากการ

แนวตั้ง – Enter ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างตารางและส่วนของหน้าที่แสดงรายการในกล่องจาก

จาก – เลือกส่วนของหน้า (มุมบนซ้ายศูนย์ หรือมุมบนขวา ) ที่คุณต้องการตำแหน่งแนวตั้งของตารางให้มีการวัดจากการ

สไตล์การตัด – ถ้าตารางที่อยู่ด้านบนของกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติกับข้อความ คุณสามารถเลือกวิธีที่คุณต้องการให้ข้อความที่จะตัดรอบตารางได้

 • สี่เหลี่ยมจัตุรัส – ถูกตัดข้อความรอบข้างทั้งหมดของสี่เหลี่ยมผืนผ้าการเลือกของตาราง

 • ล้อมรอบ – มีตัดข้อความใกล้เคียงที่สุดไปยังตารางออก

 • ถึง – ถูกตัดข้อความ รอบเส้นรอบรูป และภาย ในส่วนใด ๆ เปิดอยู่ของตาราง

 • ด้านบนและล่าง – ถูกตัดข้อความด้านบน และด้าน ล่างของตาราง แต่ไม่ได้อยู่ บนด้านใดด้านหนึ่ง

 • ไม่มี – เอาออกทั้งหมดการตัดข้อความจัดรูปแบบเพื่อให้ข้อความไม่ตัดรอบตาราง ถ้าตารางเป็นแบบโปร่งใส ข้อความอยู่ด้านหลังนั้นจะแสดงถึง มิฉะนั้น ข้อความจะถูกซ่อนอยู่หลังตาราง

ตัดข้อความ – ถ้าตารางอยู่ด้านบนของกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ และคุณได้เลือกสี่เหลี่ยมจัตุรัสแน่น หรือผ่านทาง ภายใต้ลักษณะที่ตัด คุณสามารถเลือกวิธีที่คุณต้องการวางข้อความนั้น

 • ทั้งสองด้าน – ตำแหน่งข้อความบนทั้งสองด้านของตาราง

 • ซ้ายเท่านั้น ข้อความตำแหน่งทางด้านซ้ายของตาราง

 • ขวาเท่านั้น ข้อความตำแหน่งทางด้านขวาของตาราง

 • ในพื้นที่ว่างมากที่สุด – ข้อความอยู่ด้านข้างของตารางที่มีพื้นที่ว่างมากที่สุด

ระยะห่างจากข้อความ – ถ้าตารางอยู่ด้านบนของกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ และเป็นวัตถุแบบอินไลน์ หรือคุณได้เลือกสี่เหลี่ยมจัตุรัส ภายใต้ลักษณะที่ตัด คุณสามารถกำหนดระยะห่างระหว่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าการเลือกของตารางและข้อความที่ ตัดล้อมรอบ

 • อัตโนมัติ – เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ Publisher โดยอัตโนมัติอย่างรวดข้อความระยะห่างเริ่มต้น (0.04 นิ้วโดยประมาณ) ออกจากตาราง เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายอัตโนมัติ ทางแล้ว ใส่หน่วยการวัดที่คุณต้องการในบนล่างซ้ายขวา กล่อง และ

จัดแนวตามแนวนอน – ถ้าตำแหน่งตารางที่เป็นแบบอินไลน์ คุณสามารถเลือกว่า คุณต้องการให้อยู่ด้านหนึ่งของกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ หรือย้ายจากด้านหนึ่งไปยังอีกกล่องเมื่อมีเพิ่ม หรือลบข้อความ

 • ไปทางซ้าย – คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเก็บอินไลน์ตารางใกล้กับด้านซ้ายของกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติเป็นข้อความคือเพิ่ม หรือลบ

 • ขวา – คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเก็บอินไลน์ตารางใกล้กับด้านขวาของกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติเป็นข้อความให้มีเพิ่ม หรือถูกลบ

 • ย้ายวัตถุที่ มีข้อความ – คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเก็บแบบอินไลน์ตารางที่ตำแหน่งเฉพาะในบรรทัดของข้อความ ย้ายจากด้านเดียวของกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติไปยังอีกกล่องเมื่อมีเพิ่ม หรือลบข้อความ

ด้านบนของหน้า

แท็บ คุณสมบัติของเซลล์

ใช้แท็บ คุณสมบัติของเซลล์ เพื่อเลือกตัวเลือกสำหรับการวางข้อมูลภายในเซลล์ของตาราง  

หมายเหตุ: แท็บ คุณสมบัติของเซลล์ จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อวัตถุที่เลือกเป็นตาราง

การจัดแนวตามแนวตั้ง

เลือกว่าคุณต้องการจัดแนวข้อความที่ด้าน บน ตรงกลาง หรือ ล่าง ของเซลล์ตาราง

ระยะขอบของกล่องข้อความ

คุณสามารถใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อควบคุมระยะห่างระหว่างแถวและคอลัมน์ของตาราง

ซ้าย – Enter ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบซ้ายของเซลล์ตาราง หรือรูปร่างอัตโนมัติกับข้อความอยู่ภายใน

ขวา – Enter ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบขวาของเซลล์ตาราง หรือรูปร่างอัตโนมัติกับข้อความอยู่ภายใน

บน – Enter ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบบนของเซลล์ตาราง หรือรูปร่างอัตโนมัติกับข้อความอยู่ภายใน

ด้านล่าง – Enter ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบล่างของเซลล์ตาราง หรือรูปร่างอัตโนมัติกับข้อความอยู่ภายใน

หมุนข้อความในรูปร่างอัตโนมัติ 90 โดย – เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อหมุนข้อความภายในเซลล์ตารางหรือรูปร่างอัตโนมัติ (90 องศา) ไปทางขวา

ด้านบนของหน้า

ใช้การเปลี่ยนแปลงของคุณ

หลังจากการปรับการตั้งค่าบนแท็บทั้งหมด คลิกตกลง เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงลงในตาราง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×