ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกล่องจัดรูปแบบย่อหน้าใน Publisher

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณต้องการกำหนดการจัดแนว เยื้อง ระยะห่างบรรทัด ตำแหน่งของแท็บหยุด และเส้นโยง และตัวแบ่งบรรทัดและย่อหน้าภายในย่อหน้าที่เลือก คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบย่อหน้า ใน Publisher

การเยื้องและระยะห่าง

แท็บ การเยื้องและระยะห่าง ช่วยให้คุณสามารถกำหนดการจัดแนว การเยื้อง และระยะห่างบรรทัดของย่อหน้าที่เลือกเองได้

ทั่วไป

คุณสามารถตั้งค่าการจัดแนวสำหรับย่อหน้าได้ที่นี่

ซ้าย  อักขระอยู่ซ้ายสุดของแต่ละบรรทัดถูกจัดชิดระยะขอบซ้าย และขอบด้านขวาของแต่ละบรรทัดจะไม่ตรงกัน นี่คือจัดตำแหน่งเริ่มต้นของย่อหน้าที่มีทิศทางของข้อความจากซ้ายไปขวา

ศูนย์กลาง  ศูนย์กลางของแต่ละบรรทัดของข้อความถูกจัดชิดกับจุดกึ่งกลางของระยะขอบของกล่องข้อความที่ด้านขวา และซ้าย และขอบซ้าย และขวาของแต่ละบรรทัดไม่ตรงกัน

ขวา  อักขระอยู่ขวาสุดของแต่ละบรรทัดถูกจัดชิดระยะขอบขวา จากขอบด้านซ้ายของแต่ละบรรทัดจะไม่ตรงกัน นี่คือจัดตำแหน่งเริ่มต้นของย่อหน้าที่มีทิศทางของข้อความจากขวาไปซ้าย

จัดเต็มแนว อักขระตัวแรก และสุดท้ายของแต่ละบรรทัด (ยกเว้นล่าสุด) ถูกจัดชิดระยะขอบซ้าย และขวา และบรรทัดถูกเติม ด้วยการเพิ่ม หรือลดช่องว่างระหว่าง หรือภาย ในคำ บรรทัดสุดท้ายของย่อหน้าถูกจัดชิดระยะขอบซ้ายถ้าทิศทางของข้อความจากซ้ายไปขวา หรือระยะขอบขวาถ้าทิศทางของข้อความจากขวาไปซ้าย

การแจกจ่าย  นี้จะเหมือนกับการจัดเต็มแนวยกเว้นว่าบรรทัดถูกเติม ด้วยการเพิ่ม หรือลดในระยะเท่ากันจากแต่ละอักขระแทนที่ เป็นระหว่าง หรือภาย ในคำ

กระจายทุกบรรทัด  เลือกหรือไม่เหมือนกับการจัดแนวแบบกระจายยกเว้นว่าบรรทัดสุดท้ายของย่อหน้าจะถูกจัดชิดทั้งระยะขอบซ้าย และขวา

การเยื้อง

การเยื้องจะกำหนดระยะห่างของย่อหน้าจากขอบซ้ายหรือขวาของกล่องข้อความ ภายในระยะขอบ คุณสามารถเพิ่มหรือลดการเยื้องสำหรับย่อหน้าหรือกลุ่มของย่อหน้าได้ คุณสามารถสร้างการเยื้องที่เป็นค่าลบ (หรือเรียกอีกอย่างว่าการเยื้องออก) ซึ่งจะดึงย่อหน้าออกไปหาระยะขอบซ้ายถ้าทิศทางของข้อความถูกตั้งค่าให้เป็นจากซ้ายไปขวา หรือไปหาระยะขอบขวาถ้าทิศทางของข้อความถูกตั้งค่าให้เป็นจากขวาไปซ้าย

ค่าที่ตั้งไว้ ตัวเลือกนี้เสนอตัวเลือกการเยื้องที่ตั้งไว้ห้าตัวเลือก และอนุญาตให้คุณสร้างการเยื้องแบบกำหนดเองได้

  • ต้นฉบับ ตัวเลือกนี้ใช้ตัวเลือกการจัดแนวตั้งในขณะนี้ในส่วนจัดแนว

  • ชิดซ้าย ตัวเลือกนี้ใช้การจัดแนวซ้าย

  • เยื้องบรรทัดแรก ตัวเลือกนี้ทำให้บรรทัดแรกของย่อหน้าการเยื้อง.25"

  • กั้นหน้าลอย ตัวเลือกนี้ทำให้บรรทัดแรก-.25" เยื้องออก และบรรทัดเหลือในย่อหน้าการเยื้อง.25"

  • ใบเสนอราคา เยื้องซ้าย และขวาตั้งค่าตัวเลือกนี้เมื่อต้องการ.5"

  • กำหนดเอง ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงค่าใดๆ ที่ตั้งไว้ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะกลายเป็นการเยื้องแบบกำหนดเอง

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัดจะกำหนดขนาดระยะห่างแนวตั้งระหว่างบรรทัดข้อความในย่อหน้า ตามค่าเริ่มต้น ในแต่ละบรรทัดจะมีการเว้นระยะห่างไว้ที่ 1.19 หมายความว่าระยะห่างนั้นพอดีกับฟอนต์ขนาดใหญ่ที่สุดในบรรทัดนั้น บวกกับระยะห่างเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย ระยะห่างย่อหน้าจะกำหนดช่องว่างเหนือหรือใต้ย่อหน้า เมื่อคุณกด ENTER เพื่อเริ่มต้นบรรทัดใหม่ ระยะห่างจะถูกส่งต่อไปยังย่อหน้าถัดไป แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับแต่ละย่อหน้าได้

ด้านบนของหน้า

แท็บ

ด้วยแท็บหยุด คุณสามารถจัดเรียงข้อความ เพื่อซ้าย ขวา ศูนย์ หรืออักขระที่สิบ คุณสามารถแทรกอักขระพิเศษก่อนแท็บ เช่นเส้นประ จุด หรือบรรทัดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างหยุดแท็บอื่นสำหรับกล่องข้อความทั้งหมดในสิ่งพิมพ์ เมื่อคุณแทรกแท็บหยุดภายในกล่องข้อความใน Publisher เครื่องหมายแท็บหยุดปรากฏบนไม้บรรทัดที่ด้านบนของพื้นที่ทำงาน

เครื่องหมายแท็บหยุด

แท็บหยุดเริ่มต้น

ในกล่องนี้ คุณสามารถตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม Tab ค่าเริ่มต้นคือ .5"

ตำแหน่งของแท็บหยุด

ในกล่องนี้ คุณสามารถระบุแท็บหยุดที่อยู่นอกค่าเริ่มต้นได้

  • สำหรับแต่ละแท็บหยุดที่คุณต้องการแทรก ภายใต้ตำแหน่งของแท็บหยุด พิมพ์ตำแหน่ง เช่น.2การตั้งค่าแท็บหยุดที่นิ้ว.2 และคลิกตั้งค่า

  • ภายใต้ การจัดแนว และ เส้นโยง ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

การจัดแนว

การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าชนิดของแท็บหยุดที่คุณต้องการสร้าง

ซ้าย ขั้นตอนนี้กำหนดตำแหน่งเริ่มต้นที่ด้านซ้ายของข้อความ ขณะที่คุณพิมพ์ ข้อความย้ายไปด้านขวา

ศูนย์กลาง ขั้นตอนนี้กำหนดตำแหน่งที่ตรงกลางของข้อความ ข้อความจัดกึ่งกลางตามตำแหน่งนี้ขณะที่คุณพิมพ์

ขวา ขั้นตอนนี้กำหนดปลายด้านขวาของข้อความ ขณะที่คุณพิมพ์ ข้อความย้ายไปด้านซ้าย

ตำแหน่งทศนิยม แท็บทศนิยมหยุดจัดแนวตัวเลขรอบจุดทศนิยม อิสระของจำนวนหลักนับ จุดทศนิยมยังคงอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน (คุณสามารถจัดแนวตัวเลขรอบอักขระที่สิบเท่านั้น คุณไม่สามารถใช้แท็บจุดทศนิยมเพื่อจัดแนวตัวเลขรอบอักขระที่แตกต่างกัน เช่นสัญลักษณ์ยัติภังค์หรือเครื่องหมายและ)

เส้นโยง

เส้นโยงจะเป็นแบบจุด เส้นประ เส้น หรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่ปรากฏเมื่อคุณกด Tab ตัวอย่างเช่น เส้นที่ต่อท้ายชื่อบทหรือชื่อเรื่องในสารบัญซึ่งจะลากเส้นโยงนั้นเข้ากับเลขหน้า

ไม่มี ไม่มีเส้นโยงเมื่อกดแป้นTab

จุด ใช้จุดหลาย ๆ จุดแทนเส้นโยงของคุณ

เส้นประ ใช้ชุดของเส้นประเป็นเส้นโยงของคุณ

บรรทัด ใช้เส้นเส้นเดียวแทนเส้นโยง

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ ใช้ชุดของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อเป็นเส้นโยงของคุณ

การเอาแท็บหยุดออก

เมื่อต้องการเอาแท็บหยุดออก ให้ทำดังนี้

  1. ในหน้าต่าง ตำแหน่งของแท็บหยุด ให้เลือกแท็บหยุดที่ต้องการเอาออก

  2. คลิกปุ่ม ล้าง

เมื่อต้องการเอาแท็บแบบกำหนดเองทั้งหมดหยุด คลิกล้างทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

ตัวแบ่งบรรทัดและย่อหน้า

แท็บนี้ช่วยให้คุณควบคุมวิธีการจัดรูปแบบบรรทัดในย่อหน้าระหว่างกล่องข้อความที่ลิงก์ หรือระหว่างคอลัมน์

ควบคุมบรรทัดแรก/สุดท้ายของย่อหน้า ต่อไปนี้คือคำหรือย่อบรรทัดของข้อความที่จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของย่อหน้า คุณสามารถเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการแยกรายการเหล่านี้จากส่วนเหลือของย่อหน้า

ให้อยู่ ด้วยกัน ซึ่งจะทำให้ย่อหน้าที่เลือกอย่าง น้อยหนึ่งร่วมกันในกล่องข้อความหรือคอลัมน์

ทำให้ทุกบรรทัดร่วมกัน ซึ่งจะทำให้บรรทัดของย่อหน้าอยู่ด้วยกันในกล่องข้อความหรือคอลัมน์

เริ่มต้นในกล่องข้อความถัดไป ซึ่งจะย้ายย่อหน้าไปเกินเพื่อให้คุณสามารถย้ายไปยังกล่องข้อความใหม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×