ทำความรู้จักกับฟอร์ม

ทำความรู้จักกับฟอร์ม

แบบฟอร์มใน Access คือวัตถุฐานข้อมูลที่คุณสามารถใช้ในการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชันฐานข้อมูล แบบฟอร์ม “ผูก” คือแบบฟอร์มที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมู,โดยตรง เช่น ตารางหรือคิวรี และสามารถใช้ในการป้อน แก้ไข หรือแสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนั้น หรือ คุณสามารถสร้างแบบฟอร์ม “ไม่ถูกผูก” ที่ไม่ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูล แต่ยังคงมีปุ่มคำสั่ง ป้ายชื่อ หรือตัวควบคุมอื่นๆ ที่คุณต้องใช้ในการดำเนินการแอปพลิเคชันของคุณ

บทความนี้จะเน้นแบบฟอร์มผูกเป็นหลัก คุณสามารถใช้แบบฟอร์มผูกในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เช่น เขตข้อมูลหรือแถวข้อมูลที่แสดง ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้บางรายอาจต้องการดูเฉพาะบางเขตข้อมูลในตารางที่มีหลายเขตข้อมูล การมอบแบบฟอร์มที่มีเฉพาะเขตข้อมูลเหล่านั้นให้กับผู้ใช้เหล่านั้นจะทำให้พวกเขาใช้ฐานข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณยังสามารถเพิ่มปุ่มคำสั่งและฟีเจอร์อื่นๆ ลงในแบบฟอร์มเพื่อทำการดำเนินการที่ทำเป็นประจำโดยอัตโนมัติ

คิดว่าแบบฟอร์มผูกเป็นหน้าต่างที่ให้ผู้คนเห็นและเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ แบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ผู้ใช้ใช้ฐานข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องค้นหาสิ่งที่พวกเขาต้องการ แบบฟอร์มที่ดูน่าสนใจจะทำให้การทำงานกับฐานข้อมูลเป็นเรื่องน่าสนุกยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกด้วย

หมายเหตุ: บทความนี้จะถือว่าคุณสร้างตาราง (หรือคิวรีที่ยึดตามอย่างน้อยหนึ่งตาราง) ไว้แล้ว และคุณต้องการสร้างแบบฟอร์มเพื่อดูหรือจัดการข้อมูล

ในบทความนี้

สร้างแบบฟอร์มโดยใช้เครื่องมือแบบฟอร์ม

สร้างแบบฟอร์มแยกโดยใช้เครื่องมือแบบฟอร์มแยก

สร้างแบบฟอร์มที่แสดงหลายระเบียนโดยใช้เครื่องมือหลายรายการ

สร้างแบบฟอร์มโดยใช้ตัวช่วยสร้างแบบฟอร์ม

สร้างแบบฟอร์มโดยใช้เครื่องมือแบบฟอร์มเปล่า

ทำความเข้าใจมุมมองเค้าโครงและมุมมองออกแบบ

ปรับแต่งแบบฟอร์มของคุณในมุมมองเค้าโครง

ปรับแต่งแบบฟอร์มของคุณในมุมมองออกแบบ

สร้างแบบฟอร์มโดยใช้เครื่องมือแบบฟอร์ม

คุณสามารถใช้เครื่องมือแบบฟอร์มเพื่อสร้างแบบฟอร์มด้วยการคลิกเมาส์เพียงครั้งเดียว เมื่อคุณใช้เครื่องมือนี้ เขตข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลจะอยู่บนแบบฟอร์ม คุณสามารถเริ่มใช้แบบฟอร์มใหม่ได้ทันที หรือคุณสามารุปรับเปลี่ยนในมุมมองเค้าโครงหรือมุมมองออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

ใช้เครื่องมือแบบฟอร์มเพื่อสร้างแบบฟอร์มใหม่

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกตารางหรือคิวรีที่มีข้อมูลที่คุณต้องการดูบนฟอร์มของคุณ

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม แบบฟอร์ม ให้คลิก แบบฟอร์ม

Access จะสร้างฟอร์มและแสดงฟอร์มนั้นในมุมมองเค้าโครง ในมุมมองเค้าโครง คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบของฟอร์มขณะที่ฟอร์มแสดงข้อมูลอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับขนาดของกล่องข้อความเพื่อให้พอดีกับข้อมูลถ้าจำเป็น

ถ้า Access ค้นหาหนึ่งตารางที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มที่มีตารางหรือคิวรีที่คุณใช้ในการสร้างแบบฟอร์ม Access จะเพิ่มแผ่นข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ยึดตามตารางหรือคิวรีที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างแบบฟอร์มง่ายๆ ที่ยึดตามตาราง พนักงาน และมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างตาราง พนักงาน และตาราง คำสั่งซื้อ แผ่นข้อมูลจะแสดงระเบียนทั้งหมดในตาราง คำสั่งซื้อ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียน พนักงาน ปัจจุบัน คุณสามารถลบแผ่นข้อมูลจากแบบฟอร์มได้ ถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณไม่ต้องการแล้ว ถ้ามีตารางที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มกับตารางที่คุณใช้สร้างแบบฟอร์มมากกว่าหนึ่งตาราง Access จะไม่เพิ่มแผ่นข้อมูลลงในแบบฟอร์ม

สร้างแบบฟอร์มแยกโดยใช้เครื่องมือแบบฟอร์มแยก

ฟอร์มแยกทำให้คุณเห็นข้อมูลสองมุมมองในเวลาเดียวกัน ได้แก่ มุมมองแบบฟอร์มและมุมมองแผ่นข้อมูล

แบบฟอร์มแยกแตกต่างจากการผสมแบบฟอร์ม/แบบฟอร์มย่อยที่มุมมองทั้งสองนี้เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเดียวกันและมีการทำข้อมูลให้ตรงกันอยู่ตลอดเวลา การเลือกเขตข้อมูลในส่วนหนึ่งของแบบฟอร์มจะเป็นการเลือกเขตข้อมูลเดียวกันนั้นในอีกส่วนหนึ่งของแบบฟอร์มด้วย คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลจากส่วนใดก็ได้ (ตราบใดที่แหล่งระเบียนนั้นสามารถอัปเดตได้ และคุณไม่ได้กำหนดค่าฟอร์มเพื่อป้องกันการกระทำเหล่านี้ไว้)

การทำงานกับแบบฟอร์มแยกจะทำให้คุณได้รับประโยชน์จากแบบฟอร์มทั้งสองประเภทในแบบฟอร์มเดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ส่วนแผ่นข้อมูลของแบบฟอร์มเพื่อระบุตำแหน่งระเบียนอย่างรวดเร็ว แล้วใช้ส่วนแบบฟอร์มเพื่อดูหรือแก้ไขระเบียน

เมื่อต้องการสร้างแบบฟอร์มแยกโดยใช้เครื่องมือแบบฟอร์มแยก:

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกตารางหรือคิวรีที่มีข้อมูลที่คุณต้องการให้อยู่บนแบบฟอร์มของคุณ หรือเปิดตารางหรือคิวรีในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม แบบฟอร์ม ให้คลิก แบบฟอร์มเพิ่มเติม แล้วคลิก แบบฟอร์มแยก

Access จะสร้างแบบฟอร์มและแสดงแบบฟอร์มนั้นในมุมมองเค้าโครง ในมุมมองเค้าโครง คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบของแบบฟอร์มขณะที่แบบฟอร์มแสดงข้อมูลอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับขนาดของกล่องข้อความเพื่อให้พอดีกับข้อมูลถ้าจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองแบบฟอร์ม ให้ดูส่วน ทำความเข้าใจมุมมองเค้าโครงและมุมมองออกแบบ

สร้างแบบฟอร์มที่แสดงหลายระเบียนโดยใช้เครื่องมือหลายรายการ

เมื่อคุณสร้างแบบฟอร์มโดยใช้เครื่องมือแบบฟอร์ม แบบฟอร์มที่ Access สร้างจะแสดงเพียงระเบียนเดียวในแต่ละครั้ง ถ้าคุณต้องการให้แบบฟอร์มแสดงหลายระเบียน แต่สามารถกำหนดเองได้มากกว่าการใช้แผ่นข้อมูล คุณสามารถใช้เครื่องมือ หลายรายการ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกตารางหรือคิวรีที่มีข้อมูลที่คุณต้องการดูบนฟอร์มของคุณ

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม แบบฟอร์ม ให้คลิก แบบฟอร์มเพิ่มเติม แล้วคลิก หลายรายการ

Access จะสร้างแบบฟอร์มและแสดงแบบฟอร์มนั้นในมุมมองเค้าโครง ในมุมมองเค้าโครง คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบของแบบฟอร์มขณะที่แบบฟอร์มแสดงข้อมูลอยู่ได้

เมื่อคุณใช้เครื่องมือหลายรายการ แบบฟอร์มที่ Access สร้างจะคล้ายกับแผ่นข้อมูล ข้อมูลจะถูกจัดเรียงในแถวและคอลัมน์ และคุณจะเห็นมากกว่าหนึ่งระเบียนในแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม แบบฟอร์มหลายรายการจะมีตัวเลือกการกำหนดค่าเพิ่มเติมมากกว่าแผ่นข้อมูล เช่น ความสามารถในการเพิ่มองค์กรประกอบด้านกราฟิก ปุ่ม และตัวควบคุมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดแบบฟอร์มของคุณ ให้ดูส่วน ปรับแต่งแบบฟอร์มของคุณในมุมมองเค้าโครง และ ปรับแต่งแบบฟอร์มของคุณในมุมมองออกแบบ

สร้างแบบฟอร์มโดยใช้ตัวช่วยสร้างแบบฟอร์ม

เมื่อต้องการทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขตข้อมูลที่จะปรากฎบนแบบฟอร์มของคุณ คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างแบบฟอร์มแทนที่จะใช้เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มต่างๆ ที่กล่าวถึงก่อนหน้า คุณยังสามารถระบุการจัดกลุ่มและการจัดเรียงข้อมูล และคุณสามารถใช้เขตข้อมูลจากตารางหรือคิวรีมากกว่าหนึ่งรายการ เมื่อคุณระบุความสัมพันธ์ระหว่างตารางและคิวรีไว้ล่วงหน้า

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม แบบฟอร์ม ให้คลิก ตัวช่วยสร้างแบบฟอร์ม

 2. ทำตามคำแนะนำในหน้าต่างๆ ของตัวช่วยสร้างแบบฟอร์ม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการรวมเขตข้อมูลจากหลายตารางและจากหลายคิวรีลงในแบบฟอร์มของคุณ อย่าคลิก ถัดไป หรือ เสร็จสิ้น หลังจากที่คุณเลือกเขตข้อมูลจากตารางแรกหรือคิวรีแรกในหน้าแรกของตัวช่วยสร้างแบบฟอร์ม แต่ให้ทำซ้ำขั้นตอนเลือกตารางหรือคิวรี แล้วคลิกเขตข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่คุณต้องการรวมลงในแบบฟอร์มนั้น แล้วคลิก ถัดไป หรือ เสร็จสิ้น เพื่อทำต่อไป

 3. ในหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก เสร็จสิ้น

สร้างแบบฟอร์มโดยใช้เครื่องมือแบบฟอร์มเปล่า

ถ้าตัวช่วยสร้างหรือเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถใช้เครื่องมือแบบฟอร์มเปล่าเพื่อสร้างแบบฟอร์ม ซึ่งอาจเป็นวิธีที่รวดเร็วมากในการสร้างแบบฟอร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคุณวางแผนที่จะใส่เฉพาะบางเขตข้อมูลในแบบฟอร์มของคุณ

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม แบบฟอร์ม ให้คลิก แบบฟอร์มเปล่า

  Access จะเปิดแบบฟอร์มเปล่าในมุมมองเค้าโครง และแสดบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล

 2. ในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากตารางที่มีเขตข้อมูลที่คุณต้องการให้เห็นบนฟอร์ม

 3. เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ให้ดับเบิลคลิกหรือลากไปยังแบบฟอร์ม

  • หลังจากที่เพิ่มเขตข้อมูลแรก คุณสามารถเพิ่มหลายเขตข้อมูลพร้อมกันโดยการกดแป้น CTRL ค้างไว้ จากนั้นคลิกหลายเขตข้อมูล แล้วลากไปยังแบบฟอร์มพร้อมกัน

  • ลำดับของตารางต่างๆ ในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เลือกส่วนใดของฟอร์มไว้ ถ้าคุณมองไม่เห็นเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่ม ให้ลองเลือกส่วนอื่นของฟอร์มแล้วลองเพิ่มเขตข้อมูลอีกครั้ง

 4. ใช้เครื่องมือในกลุ่ม หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ เพื่อเพิ่มโลโก้ ชื่อเรื่อง หรือวันที่และเวลาลงในแบบฟอร์ม

 5. ใช้เครื่องมือในกลุ่ม ตัวควบคุม ของแท็บ ออกแบบ เพื่อเพิ่มตัวควบคุมต่างๆ ลงในแบบฟอร์ม

  สำหรับการเลือกตัวควบคุมที่มากขึ้น ให้สลับไปยังมุมมองออกแบบโดยการคลิกขวาที่แบบฟอร์ม แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

ทำความเข้าใจมุมมองเค้าโครงและมุมมองออกแบบ

มุมมองเค้าโครง    มุมมองเค้าโครงคือมุมมองที่ใช้งานง่ายที่สุดเมื่อต้องการใช้สำหรับการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ม และสามารถใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณต้องการทำกับแบบฟอร์มใน Access

ในมุมมองเค้าโครง แบบฟอร์มจะทำงานจริง ดังนั้น คุณสามารถดูข้อมูลของคุณได้เท่าที่ปรากฎขึ้น เมื่อคุณใช้แบบฟอร์ม อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเปลี่ยนการออกแบบแบบฟอร์มในมุมมองนี้ เนื่องจากคุณสามารถดูข้อมูลขณะที่คุณกำลังปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ม จึงเป็นมุมมองที่มีประโยชน์มากสำหรับการตั้งค่าขนาดของตัวควบคุมหรือการดำเนินการต่างๆ ที่ส่งผลต่อลักษณะและการใช้งานแบบฟอร์ม

ถ้าคุณพบกับงานที่ไม่สามารถทำได้ในมุมมองเค้าโครง คุณสามารถสลับไปยังมุมมองออกแบบได้ ในบางสถานการณ์ Access จะแสดงข้อมูลที่ระบุว่าคุณต้องสลับเป็นมุมมองออกแบบ ก่อนที่คุณจะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้

มุมมองออกแบบ    มุมมองออกแบบแสดงรายละเอียดของโครงสร้างของแบบฟอร์มของคุณมากขึ้น คุณสามารถดูรายละเอียดของหัวกระดาษ​​ รายละเอียด ท้ายกระดาษของแบบฟอร์มได้ แบบฟอร์มจะไม่ทำงานจริง เมื่อแสดงในมุมมองออกแบบ ดังนั้น คุณจะไม่สามารถดูข้อมูลขณะที่คุณกำลังทำการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีงานบางอย่างที่คุณสามารถทำในมุมมองออกแบบได้ง่ายกว่าในมุมมองเค้าโครง คุณสามารถ:

 • เพิ่มตัวควบคุมต่างๆ ลงในแบบฟอร์มของคุณ เช่น กรอบวัตถุผูก ตัวแบ่งหน้า และแผนภูมิ

 • แก้ไขแหล่งควบคุมกล่องข้อความในกล่องข้อความโดยไม่ต้องใช้แผ่นคุณสมบัติ

 • ปรับขนาดส่วนของแบบฟอร์ม เช่น ส่วนหัวของแบบฟอร์มหรือส่วนรายละเอียด

 • เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของแบบฟอร์มบางอย่างที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในมุมมองเค้าโครง

ปรับแต่งแบบฟอร์มของคุณในมุมมองเค้าโครง

หลังจากที่คุณสร้างแบบฟอร์มแล้ว คุณสามารถปรับแต่งการออกแบบได้โดยการทำงานในมุมมองเค้าโครง การใช้ข้อมูลแบบฟอร์มจริงเป็นแนวทางของคุณ คุณสามารถจัดเรียงตัวควบคุมและปรับขนาด คุณสามารถวางตัวควบคุมใหม่บนแบบฟอร์มละตั้งคุณสมบัติสำหรับแบบฟอร์มและตัวควบคุม

เมื่อต้องการสลับไปยังมุมมองเค้าโครง ให้คลิกขวาที่ชื่อแบบฟอร์มในบานหน้าต่างการนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

Access จะแสดงแบบฟอร์มในมุมมองเค้าโครง

คุณสามารถใช้แผ่นคุณสมบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับแบบฟอร์มและตัวควบคุมและส่วนของรายงาน เมื่อต้องการแสดงแผ่นคุณสมบัติ ให้กด F4

คุณสามารถใช้บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลจากตารางหรือคิวรีที่มีความสำคัญน้อยกว่าลงในการออกแบบแบบฟอร์มของคุณ เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล:

 • บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่ หรือใช้แป้นพิมพ์ลัดโดยการกด ALT+F8

จากนั้น คุณสามารถลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังแบบฟอร์มของคุณได้โดยตรง

 • เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลเดียว ให้ดับเบิลคลิกหรือลากจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังส่วนบนแบบฟอร์มที่คุณต้องให้แสดง

 • เมื่อต้องการเพิ่มหลายเขตข้อมูลพร้อมกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ จากนั้นคลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วลากเขตข้อมูลที่เลือกลงในแบบฟอร์ม

ปรับแต่งแบบฟอร์มของคุณในมุมมองออกแบบ

คุณยังสามารถปรับแต่งการออกแบบของแบบฟอร์มของคุณโดยการทำงานในมุมมองออกแบบ คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมและเขตข้อมูลใหม่ลงในแบบฟอร์มโดยการเพิ่มลงในตารางออกแบบ แผ่นคุณสมบัติจะทำให้คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติจำนวนมากที่คุณสามารถตั้งค่าเพื่อกำหนดค่าแบบฟอร์มของคุณเองได้

เมื่อต้องการสลับไปยังมุมมองออกแบบ ให้คลิกขวาที่ชื่อแบบฟอร์มในบานหน้าต่างการนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

Access จะแสดงแบบฟอร์มในมุมมองออกแบบ

คุณสามารถใช้แผ่นคุณสมบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับแบบฟอร์มและตัวควบคุมและส่วนของรายงาน เมื่อต้องการแสดงแผ่นคุณสมบัติ ให้กด F4

คุณสามารถใช้บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลจากตารางหรือคิวรีที่มีความสำคัญน้อยกว่าลงในการออกแบบแบบฟอร์มของคุณ เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล:

 • บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่ หรือใช้แป้นพิมพ์ลัดโดยการกด ALT+F8

จากนั้น คุณสามารถลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังแบบฟอร์มของคุณได้โดยตรง

 • เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลเดียว ให้ดับเบิลคลิกหรือลากจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังส่วนบนแบบฟอร์มที่คุณต้องให้แสดง

 • เมื่อต้องการเพิ่มหลายเขตข้อมูลพร้อมกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ จากนั้นคลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วลากเขตข้อมูลที่เลือกลงในแบบฟอร์ม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×