ทำความคุ้นเคยกับพื้นที่ทำงานใน PowerPoint

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในพื้นที่ทำงาน หรือมุมมองปกติ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณค้นหา และใช้ความสามารถของMicrosoft PowerPoint 2010 ได้อย่างง่ายดาย

บทความนี้ประกอบด้วยคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณจัดเตรียมการสร้างงานนำเสนอด้วยPowerPoint 2010

หมายเหตุ: 

 • ส่วนอื่นของPowerPoint 2010 พื้นที่ทำงานอยู่แถบเมนูที่ด้านบนสุด เรียกว่า ribbon เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ PowerPoint ribbon ดูคุ้นเคยกับ ribbon ใน PowerPoint 2010

ขั้นตอนที่ 1: เปิด PowerPoint

เมื่อเริ่มโปรแกรม PowerPoint โปรแกรมจะเปิดใน มุมมอง เรียกว่ามุมมองปกติ ซึ่งคุณสามารถสร้างและทำงานบนสไลด์ต่างๆ ได้ทันที

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณกำลังทำงานPowerPoint 2010 บันทึก และปิดงานนำเสนอที่เปิด แล้ว ออกจาก และรีสตาร์PowerPoint 2010

 • ถ้าPowerPoint 2010 ไม่ทำงาน แล้วเริ่มโปรแกรม

เวิร์กสเปซหรือมุมมองปกติใน PowerPoint 2010 ที่มีป้ายชื่อสี่พื้นที่
รูปภาพของ PowerPoint 2010 ในมุมมองปกติที่มีหลายป้ายชื่อองค์ประกอบ

1. ในบานหน้าต่าง สไลด์ คุณสามารถทำงานกับแต่ละสไลด์ได้โดยตรง

2. เส้นขอบที่เป็นจุดจะระบุถึง พื้นที่ที่สำรองไว้ ที่ซึ่งคุณสามารถพิมพ์ข้อความหรือใส่รูปภาพ แผนภูมิ และวัตถุอื่นๆ ลงไปได้

3. แท็บ สไลด์ จะแสดง รูปขนาดย่อ ของสไลด์ขนาดเต็มแต่ละแผ่นที่ปรากฏในบานหน้าต่าง สไลด์ หลังจากที่คุณเพิ่มสไลด์อื่นแล้ว คุณสามารถคลิกที่รูปขนาดย่อบนแท็บ สไลด์ เพื่อให้สไลด์ปรากฏขึ้นในบานหน้าต่าง สไลด์ หรือว่าคุณจะลากรูปขนาดย่อเพื่อจัดเรียงสไลด์ใหม่ในงานนำเสนอของคุณก็ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มหรือลบสไลด์บนแท็บ สไลด์ ได้อีกด้วย

4 ในบานหน้าต่างบันทึกย่อ คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อเกี่ยวกับสไลด์ปัจจุบัน คุณสามารถแจกจ่ายบันทึกย่อของคุณกับผู้ชมของคุณ หรือดูบันทึกย่อของคุณในมุมมองผู้นำเสนอเมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: เริ่มการทำงานกับงานนำเสนอเปล่า

ตามค่าเริ่มต้นPowerPoint 2010 นำไปใช้ในงานนำเสนอเปล่าเทมเพลต ซึ่งปรากฏขึ้นในภาพประกอบก่อนหน้า กับงานนำเสนอใหม่ งานนำเสนอเปล่าที่ง่ายที่สุด และมากที่สุดทั่วไปของเทมเพลตในPowerPoint 2010 และเป็นเทมเพลตที่ดีที่จะใช้เมื่อคุณเริ่มต้นการทำงานกับ PowerPoint

เมื่อต้องการสร้างงานนำเสนอใหม่โดยยึดตามแม่แบบงานนำเสนอเปล่า ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 1. ชี้ไปที่ ใหม่ และภายใต้ เทมเพลตและธีมที่พร้อมใช้งาน ให้เลือก งานนำเสนอเปล่า

 2. คลิก สร้าง

ขั้นตอนที่ 3: ปรับขนาดของบานหน้าต่างบันทึกย่อ

หลังจากที่คุณเปิดงานนำเสนอเปล่าเทมเพล เฉพาะส่วนขนาดเล็กของบานหน้าต่างบันทึกย่อ จะมองเห็นได้ เมื่อต้องการดูส่วนใหญ่ขึ้นของบานหน้าต่างบันทึกย่อ เพื่อให้คุณได้เพิ่มที่ว่างเมื่อต้องการพิมพ์ใน ทำต่อไปนี้:

 1. ชี้ไปที่ขอบด้านบนของบานหน้าต่าง บันทึกย่อ

 2. เมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ แถบตัวแยกตามแนวนอน ลากเส้นขอบขึ้นเพื่อทำให้ห้องบางอย่างเพิ่มเติมสำหรับบันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณ ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

เวิร์กสเปซกับบานหน้าต่างบันทึกย่อที่ปรับขนาดแล้ว

ให้สังเกตว่า สไลด์ในบานหน้าต่าง สไลด์ จะปรับขนาดให้พอดีกับพื้นที่มีโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 4: สร้างงานนำเสนอของคุณ

หลังจากที่คุณได้จัดเตรียมพื้นที่ทำงานสำหรับคุณสามารถใช้ คุณก็พร้อมที่จะเริ่มการเพิ่มข้อความ รูป ร่าง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว, (และอื่น ๆ สไลด์ เกินไป) เมื่อต้องการนำเสนอของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างงานนำเสนอพื้นฐานตั้งแต่ต้นจนจบ ดูงานพื้นฐานสำหรับการสร้างงานนำเสนอ PowerPoint

ใกล้กับด้านบนของหน้าจอมีอยู่เป็นสามปุ่มที่คุณอาจมีประโยชน์เมื่อคุณเริ่มการทำงาน:

 • เลิกทำ รูปปุ่ม ซึ่งเลิกทำการเปลี่ยนแปลงล่าสุด (เมื่อต้องการดูการคำแนะนำบนหน้าจอ เกี่ยวกับซึ่งการกระทำจะสามารถยกเลิก วางตัวชี้บนปุ่ม เมื่อต้องการเห็นเมนูของการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ล่าสุดที่จะสามารถยกเลิก คลิกลูกศรทางด้านขวาของการเลิกทำ รายการย่อ/ขยาย ) คุณยังสามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการกด CTRL + Z

 • ทำซ้ำ รูปปุ่ม หรือทำซ้ำ รูปปุ่ม ซึ่งทำซ้ำ หรือทำซ้ำของคุณเปลี่ยนแปลงล่าสุด โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำไว้ก่อนหน้านี้ (เมื่อต้องการดูคำแนะนำเกี่ยวกับซึ่งการกระทำจะไม่ได้ถูกทำซ้ำ หรือ redone วางตัวชี้บนปุ่ม) นอกจากนี้คุณยังสามารถทำซ้ำ หรือทำการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ด้วยการกด CTRL + Y

 • วิธีใช้ Microsoft Office PowerPoint รูปปุ่ม ซึ่งจะเปิดบานหน้าต่าง วิธีใช้ PowerPoint คุณยังสามารถเปิด วิธีใช้ ได้ด้วยการกด F1

เคล็ดลับ: คุณทราบว่า คุณสามารถเพิ่มปุ่มเพิ่มเติมพื้นที่นี้ใกล้กับด้านบนของหน้าจอได้อย่างไร พื้นที่ที่ด้านบนของหน้าจอจะเรียกว่าแถบเครื่องมือด่วน คุณสามารถเพิ่มอื่น ๆ มักใช้คำสั่งลงในแถบเครื่องมือนี้เพื่อช่วยให้คุณค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็ว เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่ม หรือเอาคำสั่งจากแถบเครื่องมือด่วน ดูกำหนดแถบเครื่องมือด่วน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×