ทำความคุ้นเคยกับพื้นที่ทำงานใน PowerPoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในพื้นที่ทำงาน หรือมุมมองปกติ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณค้นหา และใช้ความสามารถของMicrosoft PowerPoint 2010 ได้อย่างง่ายดาย

บทความนี้ประกอบด้วยคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณจัดเตรียมการสร้างงานนำเสนอด้วยPowerPoint 2010

หมายเหตุ: 

 • ส่วนอื่นของPowerPoint 2010 พื้นที่ทำงานอยู่แถบเมนูที่ด้านบนสุด เรียกว่า ribbon เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ PowerPoint ribbon ดูคุ้นเคยกับ ribbon ใน PowerPoint 2010

ขั้นตอนที่ 1: เปิด PowerPoint

เมื่อเริ่มโปรแกรม PowerPoint โปรแกรมจะเปิดใน มุมมอง เรียกว่ามุมมองปกติ ซึ่งคุณสามารถสร้างและทำงานบนสไลด์ต่างๆ ได้ทันที

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณกำลังทำงานPowerPoint 2010 บันทึก และปิดงานนำเสนอที่เปิด แล้ว ออกจาก และรีสตาร์PowerPoint 2010

 • ถ้าPowerPoint 2010 ไม่ทำงาน แล้วเริ่มโปรแกรม

เวิร์กสเปซหรือมุมมองปกติใน PowerPoint 2010 ที่มีป้ายชื่อสี่พื้นที่
รูปภาพของ PowerPoint 2010 ในมุมมองปกติที่มีหลายป้ายชื่อองค์ประกอบ

1. ในบานหน้าต่าง ภาพนิ่ง คุณสามารถทำงานกับแต่ละภาพนิ่งได้โดยตรง

2. เส้นขอบที่เป็นจุดจะระบุถึง พื้นที่ที่สำรองไว้ ที่ซึ่งคุณสามารถพิมพ์ข้อความหรือใส่รูปภาพ แผนภูมิ และวัตถุอื่นๆ ลงไปได้

3. แท็บ สไลด์ จะแสดง รูปขนาดย่อ ของสไลด์ขนาดเต็มแต่ละแผ่นที่ปรากฏในบานหน้าต่าง สไลด์ หลังจากที่คุณเพิ่มสไลด์อื่นแล้ว คุณสามารถคลิกที่รูปขนาดย่อบนแท็บ สไลด์ เพื่อให้สไลด์ปรากฏขึ้นในบานหน้าต่าง สไลด์ หรือว่าคุณจะลากรูปขนาดย่อเพื่อจัดเรียงสไลด์ใหม่ในงานนำเสนอของคุณก็ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มหรือลบสไลด์บนแท็บ สไลด์ ได้อีกด้วย

4 ในบานหน้าต่างบันทึกย่อ คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อเกี่ยวกับสไลด์ปัจจุบัน คุณสามารถแจกจ่ายบันทึกย่อของคุณกับผู้ชมของคุณ หรือดูบันทึกย่อของคุณในมุมมองผู้นำเสนอเมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: เริ่มต้นด้วยงานนำเสนอเปล่า

ตามค่าเริ่มต้นPowerPoint 2010 นำไปใช้ในงานนำเสนอเปล่าเทมเพลต ซึ่งปรากฏขึ้นในภาพประกอบก่อนหน้า กับงานนำเสนอใหม่ งานนำเสนอเปล่าที่ง่ายที่สุด และมากที่สุดทั่วไปของเทมเพลตในPowerPoint 2010 และเป็นเทมเพลตที่ดีที่จะใช้เมื่อคุณเริ่มต้นการทำงานกับ PowerPoint

เมื่อต้องการสร้างงานนำเสนอใหม่ที่ขึ้นกับแม่แบบงานนำเสนอเปล่า ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คุณสามารถส่งออกการกำหนดเองของ Ribbon และแถบเครื่องมือด่วนของคุณไปยังแฟ้มที่ผู้ร่วมงานของคุณสามารถนำเข้าและใช้งานได้ หรือไปยังแฟ้มบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก็ได้เช่นกัน

 1. ชี้ไปที่ สร้าง และภายใต้ แม่แบบและชุดรูปแบบที่พร้อมใช้งาน ให้เลือก งานนำเสนอเปล่า

 2. คลิก สร้าง

ขั้นตอนที่ 3: การปรับขนาดของบานหน้าต่างบันทึกย่อ

หลังจากที่คุณเปิดแม่แบบงานนำเสนอเปล่าแล้ว บานหน้าต่าง บันทึกย่อ จะปรากฏเป็นเพียงส่วนเล็กๆ เท่านั้น เมื่อต้องการดูบานหน้าต่าง บันทึกย่อ ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้คุณมีพื้นที่สำหรับพิมพ์มากขึ้น ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ชี้ไปที่เส้นขอบด้านบนของบานหน้าต่าง บันทึกย่อ

 2. เมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ แถบตัวแยกตามแนวนอน ลากเส้นขอบขึ้นเพื่อทำให้ห้องบางอย่างเพิ่มเติมสำหรับบันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณ ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

เวิร์กสเปซกับบานหน้าต่างบันทึกย่อที่ปรับขนาดแล้ว

โปรดสังเกตว่าภาพนิ่งในบานหน้าต่าง ภาพนิ่ง จะปรับขนาดโดยอัตโนมัติให้พอดีกับพื้นที่ที่มีอยู่

ขั้นตอนที่ 4: การสร้างงานนำเสนอของคุณ

หลังจากที่คุณได้จัดเตรียมพื้นที่ทำงานสำหรับคุณสามารถใช้ คุณก็พร้อมที่จะเริ่มการเพิ่มข้อความ รูป ร่าง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว, (และอื่น ๆ สไลด์ เกินไป) เมื่อต้องการนำเสนอของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างงานนำเสนอพื้นฐานตั้งแต่ต้นจนจบ ดูสร้างงานนำเสนอพื้นฐานใน PowerPoint

บริเวณใกล้กับด้านบนของหน้าจอ จะมีปุ่มอยู่สามปุ่มที่คุณอาจใช้ประโยชน์ได้ในขณะที่คุณเริ่มทำงาน คือ

 • เลิกทำ รูปปุ่ม ซึ่งเลิกทำการเปลี่ยนแปลงล่าสุด (เมื่อต้องการดูการคำแนะนำบนหน้าจอ เกี่ยวกับซึ่งการกระทำจะสามารถยกเลิก วางตัวชี้บนปุ่ม เมื่อต้องการเห็นเมนูของการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ล่าสุดที่จะสามารถยกเลิก คลิกลูกศรทางด้านขวาของการเลิกทำ รูปปุ่ม ) คุณยังสามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการกด CTRL + Z

 • ทำซ้ำ รูปปุ่ม หรือทำซ้ำ รูปปุ่ม ซึ่งทำซ้ำ หรือทำซ้ำของคุณเปลี่ยนแปลงล่าสุด โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำไว้ก่อนหน้านี้ (เมื่อต้องการดูคำแนะนำเกี่ยวกับซึ่งการกระทำจะไม่ได้ถูกทำซ้ำ หรือ redone วางตัวชี้บนปุ่ม) นอกจากนี้คุณยังสามารถทำซ้ำ หรือทำการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ด้วยการกด CTRL + Y

 • วิธีใช้ Microsoft Office PowerPoint รูปปุ่ม ซึ่งจะเปิดบานหน้าต่าง วิธีใช้ PowerPoint คุณยังสามารถเปิด วิธีใช้ ได้ด้วยการกด F1

เคล็ดลับ: คุณทราบว่า คุณสามารถเพิ่มปุ่มเพิ่มเติมพื้นที่นี้ใกล้กับด้านบนของหน้าจอได้อย่างไร พื้นที่ที่ด้านบนของหน้าจอจะเรียกว่าแถบเครื่องมือด่วน คุณสามารถเพิ่มอื่น ๆ มักใช้คำสั่งลงในแถบเครื่องมือนี้เพื่อช่วยให้คุณค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็ว เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่ม หรือเอาคำสั่งจากแถบเครื่องมือด่วน ดูกำหนดแถบเครื่องมือด่วน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×