ทำการเปลี่ยนแปลงไปยังแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ใน Power Pivot

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากคุณสร้างการเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกในตัวแบบข้อมูลแล้ว คุณสามารถใช้ Add-in ของ Power Pivot เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งต่อไปนี้

 • ข้อมูลการเชื่อมต่อ ได้แก่ ไฟล์ ตัวดึงข้อมูล หรือฐานข้อมูลที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูล คุณสมบัติการเชื่อมต่อ หรือตัวเลือกการเชื่อมต่ออื่นๆ ที่เจาะจงผู้ให้บริการ

 • การแมปตารางและคอลัมน์ และเอาการอ้างอิงไปยังคอลัมน์ที่ไม่ได้ใช้แล้วออก

 • ตาราง มุมมอง หรือคอลัมน์ที่คุณได้รับจากแหล่งข้อมูลภายนอก ให้ดูที่ กรองข้อมูลที่คุณนำเข้ามายัง Power Pivot

ในบทความนี้

การเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลภายนอกสำหรับการเชื่อมต่อปัจจุบัน

การแก้ไขการแมปตารางและคอลัมน์ (การผูกข้อมูล)

การเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ที่คุณสามารถทำได้

การเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลภายนอกสำหรับการเชื่อมต่อปัจจุบัน

ตัวเลือกสำหรับการทำงานกับแหล่งข้อมูลจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดแหล่งข้อมูล กระบวนงานนี้ใช้ฐานข้อมูล Access อย่างง่าย

 1. ในหน้าต่าง Power Pivot ให้คลิก หน้าแรก > การเชื่อมต่อ > การเชื่อมต่อที่มีอยู่

 2. เลือกการเชื่อมต่อฐานข้อมูลปัจจุบันแล้วคลิก แก้ไข

  สำหรับตัวอย่างนี้ ตัวช่วยสร้างการนำเข้าตาราง จะเปิดไปที่หน้าที่กำหนดค่าฐานข้อมูล Access ตัวให้บริการและคุณสมบัติจะแตกต่างกันสำหรับชนิดแหล่งข้อมูลต่างๆ

 3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขการเชื่อมต่อ ให้คลิก เรียกดู เพื่อระบุตำแหน่งอีกฐานข้อมูลหนึ่งที่เป็นชนิดเดียวกันแต่มีชื่อหรือตำแหน่งที่ตั้งแตกต่างกัน

  ทันทีที่คุณเปลี่ยนแปลงไฟล์ฐานข้อมูล จะมีข้อความปรากฏขึ้นซึ่งระบุว่าคุณจำเป็นต้องบันทึกและรีเฟรชตารางเพื่อให้เห็นข้อมูลใหม่

 4. คลิก บันทึก > ปิด

 5. คลิก หน้าแรก > รับข้อมูลภายนอก > รีเฟรช > รีเฟรชทั้งหมด

  ตารางจะได้รับการรีเฟรชโดยใช้แหล่งข้อมูลใหม่ แต่ใช้การเลือกข้อมูลเดิม

  หมายเหตุ:  ถ้าการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลนั้นถูกสร้างในเวิร์กบุ๊กใน Excel 2010 คุณอาจไม่สามารถอัปเดตการเชื่อมต่อนั้นใน Excel 2013 ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน "ไม่สามารถอัปเดตการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล" ในการอัปเกรดตัวแบบข้อมูล Power Pivot ไปยัง Excel 2013

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขการแมปตารางและคอลัมน์ (การผูกข้อมูล)

เมื่อคุณเปลี่ยนแหล่งข้อมูล คอลัมน์ในตารางในตัวแบบของคุณกับคอลัมน์ในแหล่งข้อมูลอาจไม่ได้มีชื่อเดียวกันอีกต่อไปแม้จะมีข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน การทำเช่นนี้จะทำลายการแมประหว่างคอลัมน์ซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อมคอลัมน์หนึ่งกับอีกคอลัมน์หนึ่ง

 1. ในหน้าต่าง Power Pivot คลิก ออกแบบ > คุณสมบัติ > คุณสมบัติตาราง

 2. ชื่อของตารางปัจจุบันจะแสดงอยู่ในกล่อง ชื่อตาราง กล่อง ชื่อแหล่งข้อมูล มีชื่อของตารางในแหล่งข้อมูลภายนอก ถ้าชื่อคอลัมน์ในแหล่งข้อมูลต่างจากในตัวแบบ คุณสามารถกลับไปมาระหว่างชื่อคอลัมน์สองชุดนั้นโดยการเลือก แหล่งข้อมูล หรือ ตัวแบบ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงตารางที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูล สำหรับ ชื่อแหล่งข้อมูล ให้เลือกตารางอื่นที่ไม่ใช่ตารางปัจจุบัน

 4. เปลี่ยนแปลงการแมปคอลัมน์ถ้าจำเป็น:

  1. เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลแต่ไม่มีอยู่ในตัวแบบ ให้เลือกกล่องข้างชื่อคอลัมน์ ข้อมูลจริงจะถูกโหลดลงในตัวแบบเมื่อคุณรีเฟรชครั้งถัดไป

  2. ถ้าบางคอลัมน์ในตัวแบบไม่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลปัจจุบันแล้ว จะมีข้อความปรากฏขึ้นในพื้นที่การแจ้งให้ทราบซึ่งจะแสดงรายการคอลัมน์ที่ไม่ถูกต้อง คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไร

 5. คลิก บันทึก เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับเวิร์กบุ๊กของคุณ

  เมื่อคุณบันทึกชุดคุณสมบัติตารางปัจจุบัน คอลัมน์ใดๆ ที่หายไปจะถูกเอาออกโดยอัตโนมัติและคอลัมน์ใหม่จะถูกเพิ่มเข้าไป ข้อความจะปรากฏขึ้นโดยระบุว่าคุณจำเป็นต้องรีเฟรชตาราง

 6. คลิก รีเฟรช เพื่อโหลดข้อมูลที่อัปเดตลงในตัวแบบของคุณ

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ที่คุณสามารถทำได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเวิร์กบุ๊ก ให้ใช้เครื่องมือใน Power Pivot เพื่อแก้ไขข้อมูลการเชื่อมต่อหรืออัปเดตข้อกำหนดของตารางและคอลัมน์ที่ใช้ในข้อมูล Power Pivot ของคุณ

การเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ที่คุณสามารถทำได้มีดังนี้

การเชื่อมต่อ

ตาราง

คอลัมน์

แก้ไขชื่อฐานข้อมูลหรือชื่อเซิร์ฟเวอร์

เปลี่ยนแปลงชื่อไฟล์ข้อความต้นฉบับ สเปรดชีต หรือตัวดึงข้อมูล

เปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งข้อมูล

เปลี่ยนแปลงแค็ตตาล็อกเริ่มต้นหรือแค็ตตาล็อกแรกเริ่มให้กับแหล่งข้อมูลที่สัมพันธ์กัน

เปลี่ยนแปลงวิธีการรับรองความถูกต้อง หรือข้อมูลประจำตัวที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล

แก้ไขคุณสมบัติขั้นสูงในแหล่งข้อมูล

เพิ่มหรือเอาตัวกรองในข้อมูลออก

เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ตัวกรอง

เพิ่มหรือเอาตารางออก

เปลี่ยนแปลงชื่อตาราง

แก้ไขการแมประหว่างตารางในแหล่งข้อมูลกับตารางในเวิร์กบุ๊ก

เลือกคอลัมน์ที่แตกต่างกันจากแหล่งข้อมูล

เปลี่ยนแปลงชื่อคอลัมน์

เพิ่มคอลัมน์

ลบคอลัมน์ออกจากเวิร์กบุ๊ก (ไม่มีผลต่อแหล่งข้อมูล)

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×