ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขงานนำเสนอที่เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

ถ้าคุณต้องการนำสไลด์บางสไลด์ในงานนำเสนอแบบอ่านอย่างเดียวกลับมาใช้ใหม่ ให้คุณดาวน์โหลดสำเนาลงในคอมพิวเตอร์ของคุณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำเนานั้น

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. คลิก ดาวน์โหลด

  ดาวน์โหลดงานนำเสนอลงในไดรฟ์ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. เลือกขั้นตอนด้านล่างนี้สำหรับเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อบันทึกและเปิดไฟล์

Chrome

Google Chrome แสดงชื่อไฟล์ที่มุมล่างซ้ายของแถบงาน PowerPoint Online

เมื่อต้องการเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด ให้คลิกที่ลูกศรลง แล้วคลิก เปิด

เปิดไฟล์ที่คุณบันทึกไว้ภายในเครื่อง

Internet Explorer

 1. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ ให้คลิก บันทึกเป็น

  คลิก บันทึกเป็น

 2. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณ

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อไฟล์ของคุณ (ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ) แล้วคลิก บันทึก

  บันทึกไปยังไดรฟ์ภายในเครื่องหรือบนเครือข่าย

 4. เมื่อต้องการเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด ให้ไปที่โฟลเดอร์ไฟล์ที่คุณได้บันทึกไว้

Firefox

 1. ภายใต้ Firefox ควรทำอะไรกับไฟล์นี้ ให้คลิก บันทึกไฟล์ แล้วคลิก ตกลง

  Firefox ควรทำอะไรกับไฟล์นี้

 2. เมื่อต้องการเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด ให้คลิกที่ลูกศรลงสีเขียว คลิกลูกศรสีเขียวเพื่อดูไฟล์ที่ดาวน์โหลด บนแถบงาน Firefox แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์นั้น

  ไฟล์ที่ดาวน์โหลด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×