ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ทางลัดแป้นพิมพ์สำหรับ Microsoft Teams

ทางลัดแป้นพิมพ์สำหรับ Microsoft Teams

ผู้ใช้หลายคนพบว่าการใช้คีย์บอร์ดภายนอกกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams บน Windows ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนที่หรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกที่สำคัญในการใช้เมาส์ บทความนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams บน Windows หรือ web app โดยใช้คีย์บอร์ดของพีซี

หมายเหตุ: 

  • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนเค้าโครงแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

  • ถ้าแป้นพิมพ์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 แป้นพร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดคีย์หนึ่งและตามด้วยอีกคีย์หนึ่งทันที แป้นต่างๆ จะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

  • คุณสามารถเข้าถึงรายการแป้นพิมพ์ลัดจากภายใน Microsoft Teams ได้อย่างง่ายดาย กด Ctrl + E เพื่อไปยังเขตข้อมูลการค้นหาพิมพ์/Keysแล้วกด Enter

ในหัวข้อนี้

General

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ในแอปเดสก์ท็อปให้กด

ในเว็บแอปให้กด

แสดงคีย์ลัด

Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาพ (.)

Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาพ (.)

ไปที่ ค้นหา

Ctrl+E

Ctrl+E

แสดงคำสั่ง

การกด Ctrl + เครื่องหมายทับ (/)

การกด Ctrl + เครื่องหมายทับ (/)

Goto

Ctrl+G

Ctrl+Shift+G

เริ่มต้นการแชทใหม่

Ctrl+N

Alt ซ้าย + N

เปิด การตั้งค่า

การกด Ctrl + เครื่องหมายจุลภาค (,)

การกด Ctrl + เครื่องหมายจุลภาค (,)

เปิด วิธีใช้

F1

Ctrl+F1

ปิด

Esc

Esc

ซูมเข้า

Ctrl + เครื่องหมายเท่ากับ (=)

ไม่มีทางลัด

ซูมออก

Ctrl + เครื่องหมายลบ (-)

ไม่มีทางลัด

เรียก Cortana

Alt ซ้าย + C

Alt ซ้าย + C

การนำทาง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ในแอปเดสก์ท็อปให้กด

ในเว็บแอปให้กด

เปิด กิจกรรม

Ctrl+1

Ctrl+Shift+1

เปิด การแชท

Ctrl+2

Ctrl+Shift+2

เปิด ทีม

Ctrl+3

Ctrl+Shift+3

เปิดปฏิทิน

Ctrl+4

Ctrl+Shift+4

เปิด การโทร

Ctrl+5

Ctrl+Shift+5

เปิด ไฟล์

Ctrl+6

Ctrl+Shift+6

ไปยังรายการก่อนหน้า

Alt ซ้าย + แป้นลูกศรขึ้น

Alt ซ้าย + แป้นลูกศรขึ้น

ไปยังรายการถัดไป

Alt ซ้าย + แป้นลูกศรลง

Alt ซ้าย + แป้นลูกศรลง

ย้ายทีมที่เลือกขึ้น

การกด Ctrl + Shift + แป้นลูกศรขึ้น

ไม่มีทางลัด

ย้ายทีมที่เลือกลง

การกด Ctrl + Shift + แป้นลูกศรลง

ไม่มีทางลัด

ไปยังส่วนก่อนหน้า

Ctrl+Shift+F6

Ctrl+Shift+F6

ไปยังส่วนถัดไป

Ctrl+F6

Ctrl+F6

การส่งข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ในแอปเดสก์ท็อปให้กด

ในเว็บแอปให้กด

ไปยังกล่องการเขียน

C

C

ขยายกล่องการเขียน

Ctrl+Shift+X

Ctrl+Shift+X

ส่ง (กล่องการเขียนที่ขยาย)

Ctrl+Enter 

Ctrl+Enter

แนบไฟล์

Ctrl+O

Ctrl+Shift+O

เริ่มต้นบรรทัดใหม่

Shift+Enter

Shift+Enter

ตอบกลับเธรด

R

R

ทำเครื่องหมายว่าสำคัญ

Ctrl+Shift+I

Ctrl+Shift+I

การประชุมและการโทร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ในแอปเดสก์ท็อปให้กด

ในเว็บแอปให้กด

ยอมรับการสนทนาทางวิดีโอ

Ctrl+Shift+A

Ctrl+Shift+A

ยอมรับการโทรด้วยเสียง

Ctrl+Shift+S

Ctrl+Shift+S

ปฏิเสธการรับสาย

Ctrl+Shift+D

Ctrl+Shift+D

เริ่มต้นการโทรด้วยเสียง

Ctrl+Shift+C

Ctrl+Shift+C

เริ่มการสนทนาทางวิดีโอ

Ctrl+Shift+U

Ctrl+Shift+U

ปิด/เปิดเสียง

Ctrl+Shift+M

Ctrl+Shift+M

ปิด/เปิดวิดีโอ

Ctrl+Shift+O

ไม่มีทางลัด

สลับโหมดเต็มหน้าจอ

Ctrl+Shift+F

Ctrl+Shift+F

ไปยังแถบเครื่องมือการแชร์

Ctrl+Shift+Space

Ctrl+Shift+Space

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางไปยังทีม Microsoft

หัวข้อนี้แสดงรายการทางลัดแป้นพิมพ์สำหรับMicrosoft Teams บน Mac.

หมายเหตุ: 

  • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนเค้าโครงแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

  • ถ้าคีย์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 คีย์พร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดคีย์หนึ่งและตามด้วยอีกคีย์หนึ่งทันที คีย์ลัดดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

  • คุณสามารถเปิดรายการแป้นพิมพ์ลัดในแอป Microsoft Teams บน Mac ได้ กด Command + E เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลการค้นหาที่ด้านบนของหน้าจอให้พิมพ์/keysแล้วกด Return เมื่อต้องการปิดรายการให้กด Esc

ในหัวข้อนี้

General

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Mac

เว็บ

แสดงแป้นพิมพ์ลัด

Command + เครื่องหมายมหัพภาค (.)

Command + เครื่องหมายมหัพภาค (.)

ไปที่ ค้นหา

Command+E

Command+E

แสดงคำสั่ง

Command + เครื่องหมายทับ (/)

Command + เครื่องหมายทับ (/)

Goto

Command+G

Command+Shift+G

เริ่มต้นการแชทใหม่

Command+N

Option+N

เปิด การตั้งค่า

Command+เครื่องหมายจุลภาค (,)

Command + Shift + เครื่องหมายจุลภาค (,)

เปิด วิธีใช้

F1

Command+F1

ปิด

Esc 

Esc

ซูมเข้า

Command + เครื่องหมายเท่ากับ (=)

ไม่มีทางลัด

ซูมออก

Command + เครื่องหมายลบ (-)

ไม่มีทางลัด

กลับไปยังการย่อ/ขยายเริ่มต้น

Command + 0

ไม่มีทางลัด

การนำทาง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Mac

เว็บ

เปิด กิจกรรม

Command+1

Command+Shift+1

เปิด การแชท

Command+2

Command+Shift+2

เปิด ทีม

Command+3

Command+Shift+3

เปิดปฏิทิน

Command+4

Command+Shift+4

เปิด การโทร

Command+5

Command+Shift+5

เปิด ไฟล์

Command+6

Command+Shift+6

ไปยังรายการก่อนหน้า

ตัวเลือกซ้าย + แป้นลูกศรขึ้น

ตัวเลือกซ้าย + แป้นลูกศรขึ้น

ไปยังรายการถัดไป

ตัวเลือกซ้าย + แป้นลูกศรลง

ตัวเลือกซ้าย + แป้นลูกศรลง

ย้ายทีมที่เลือกขึ้น

Command + Shift + แป้นลูกศรขึ้น

ไม่มีทางลัด

ย้ายทีมที่เลือกลง

Command + Shift + แป้นลูกศรลง

ไม่มีทางลัด

ไปยังส่วนก่อนหน้า

Command+Shift+F6

Command+Shift+F6

ไปยังส่วนถัดไป

Command+F6

Command+F6

การส่งข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Mac

เว็บ

ไปยังกล่องการเขียน

C

C

ขยายกล่องการเขียน

Command+Shift+X

Command+Shift+X

ส่ง (กล่องการเขียนที่ขยาย)

Command+Enter

Command+Enter

การแนบไฟล์

Command+O

Command+Shift+O

เริ่มต้นบรรทัดใหม่

Shift+Enter

Shift+Enter

ตอบกลับเธรด

R

R

การประชุมและการโทร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Mac

เว็บ

ยอมรับการสนทนาทางวิดีโอ

Command+Shift+A

Command+Shift+A

ยอมรับการโทรด้วยเสียง

Command+Shift+S

Command+Shift+S

ปฏิเสธการรับสาย

Command+Shift+D

Command+Shift+D

เริ่มต้นการโทรด้วยเสียง

Command+Shift+C

Command+Shift+C

เริ่มการสนทนาทางวิดีโอ

Command+Shift+U

Command+Shift+U

ปิด/เปิดเสียง

Command+Shift+M

Command+Shift+M

ปิด/เปิดวิดีโอ

Command+Shift+O

ไม่มีทางลัด

สลับโหมดเต็มหน้าจอ

Command+Shift+F

Command+Shift+F

ไปยังแถบเครื่องมือการแชร์

Command+Shift+Space

Command+Shift+Space

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางไปยังทีม Microsoft

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×