ทางลัดแป้นพิมพ์สำหรับ Microsoft Teams

ทางลัดแป้นพิมพ์สำหรับ Microsoft Teams

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ผู้ใช้หลายคนค้นหาว่า ใช้คีย์บอร์ดภายนอกกับคีย์ลัดสำหรับMicrosoft Teams บน Windows ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือสายตาบกพร่อง แป้นพิมพ์ลัดอาจเป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยใช้หน้าจอสัมผัส และจะหรือแทนที่จำเป็นในการใช้เมาส์ บทความนี้แสดงรายคีย์ลัดสำหรับMicrosoft Teams บน Windows หรือ web app โดยใช้คีย์บอร์ดพีซี

หมายเหตุ: 

  • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนเค้าโครงแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

  • ถ้าแป้นพิมพ์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 แป้นพร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างแป้นดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดแป้นหนึ่งแล้วตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที แป้นพิมพ์ลัดดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

  • คุณสามารถเข้าถึงรายการแป้นพิมพ์ลัดจากภายในMicrosoft Teams อย่างง่ายดาย กด Ctrl + E จะส่งไปยังเขตข้อมูลการค้นหา พิมพ์/keysจากนั้น กด Enter

ในหัวข้อนี้

ทั่วไป

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ในแอปบนเดสก์ท็อป กด

ใน Web app กด

แสดงทางลัดแป้นพิมพ์

Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

ไปที่ ค้นหา

Ctrl+E

Ctrl+E

แสดงคำสั่ง

Ctrl + เครื่องหมายทับ (/)

Ctrl + เครื่องหมายทับ (/)

Goto

Ctrl+G

Ctrl+Shift+G

เริ่มต้นการแชทใหม่

Ctrl+N

Alt+N

เปิด การตั้งค่า

Ctrl + เครื่องหมายจุลภาค ()

Ctrl + เครื่องหมายจุลภาค ()

เปิด วิธีใช้

F1

Ctrl+F1

ปิด

ESC

ESC

ขยาย

เครื่องหมาย Ctrl + เท่ากับ (=)

ไม่มีทางลัด

ย่อ

Ctrl + เครื่องหมายลบ (-)

ไม่มีทางลัด

การนำทาง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ในแอปบนเดสก์ท็อป กด

ใน Web app กด

เปิด กิจกรรม

Ctrl+1

Ctrl+Shift+1

เปิด การแชท

Ctrl+2

Ctrl+Shift+2

เปิด ทีม

Ctrl+3

Ctrl+Shift+3

เปิด การประชุม

Ctrl+4

Ctrl+Shift+4

เปิด การโทร

Ctrl+5

Ctrl+Shift+5

เปิด ไฟล์

Ctrl+6

Ctrl+Shift+6

ไปยังรายการก่อนหน้า

Alt+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

Alt+Up ปุ่มลูกศร

ไปยังรายการถัดไป

Alt+Shift+แป้นลูกศรลง

Alt+แป้นลูกศรลง

ย้ายทีมที่เลือกขึ้น

Ctrl + Shift + ลูกศร

ไม่มีทางลัด

ย้ายทีมที่เลือกลง

Ctrl + Shift + ลูกศร

ไม่มีทางลัด

ไปยังส่วนก่อนหน้า

Ctrl+Shift+F6

Ctrl+Shift+F6

ไปยังส่วนถัดไป

Ctrl+F6

Ctrl+F6

การส่งข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ในแอปบนเดสก์ท็อป กด

ใน Web app กด

ไปยังกล่องการเขียน

C

C

ขยายกล่องการเขียน

Ctrl+Shift+X

Ctrl+Shift+X

ส่ง (กล่องการเขียนที่ขยาย)

Ctrl+Enter

Ctrl+Enter

แนบไฟล์

Ctrl+O

Ctrl+Shift+O

เริ่มต้นบรรทัดใหม่

Shift+Enter

Shift+Enter

ตอบกลับเธรด

R

R

ทำเครื่องหมายจำเป็น

Ctrl+Shift+I

Ctrl+Shift+I

การประชุมและการโทร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ในแอปบนเดสก์ท็อป กด

ใน Web app กด

ยอมรับการสนทนาทางวิดีโอ

Ctrl+Shift+A

Ctrl+Shift+A

ยอมรับการโทรด้วยเสียง

Ctrl+Shift+S

Ctrl+Shift+S

ปฏิเสธการรับสาย

Ctrl+Shift+D

Ctrl+Shift+D

เริ่มการโทรด้วยเสียง

Ctrl+Shift+C

Ctrl+Shift+C

เริ่มต้นการสนทนาทางวิดีโอ

Ctrl+Shift+U

Ctrl+Shift+U

ปิด/เปิดเสียง

Ctrl+Shift+M

Ctrl+Shift+M

ปิด/เปิดวิดีโอ

Ctrl+Shift+O

ไม่มีทางลัด

สลับโหมดเต็มหน้าจอ

Ctrl+Shift+F

Ctrl+Shift+F

ไปยังแถบเครื่องมือการแชร์

Ctrl+Shift+Space

Ctrl+Shift+Space

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำ Microsoft ทีม

หัวข้อนี้แสดงรายการทางลัดแป้นพิมพ์สำหรับMicrosoft Teams บน Mac.

หมายเหตุ: 

  • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนเค้าโครงแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

  • ถ้าแป้นพิมพ์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 แป้นพร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างแป้นดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดแป้นหนึ่งแล้วตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที แป้นพิมพ์ลัดดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

  • คุณสามารถเปิดรายการของคีย์ลัดใน app. Microsoft Teams บน Mac สั่ง + E เพื่อย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลการค้นหาที่ด้านบนของหน้าจอ พิมพ์/keysกดผลตอบแทนกด เมื่อต้องการปิดรายการ กด Esc

ในหัวข้อนี้

ทั่วไป

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Mac

เว็บ

แสดงทางลัดแป้นพิมพ์

คำสั่ง + เครื่องหมายมหัพภาค (.)

คำสั่ง + เครื่องหมายมหัพภาค (.)

ไปที่ ค้นหา

Command+E

Command+E

แสดงคำสั่ง

คำสั่ง + เครื่องหมายทับ (/)

คำสั่ง + เครื่องหมายทับ (/)

Goto

Command+G

Command+Shift+G

เริ่มต้นการแชทใหม่

Command+N

Option+N

เปิด การตั้งค่า

Command+เครื่องหมายจุลภาค (,)

คำสั่ง + Shift + เครื่องหมายจุลภาค ()

เปิด วิธีใช้

F1

Command+F1

ปิด

ESC

ESC

ขยาย

เครื่องหมายคำสั่ง + เท่ากับ (=)

ไม่มีทางลัด

ย่อ

คำสั่ง + เครื่องหมายลบ (-)

ไม่มีทางลัด

กลับไปยังการย่อ/ขยายเริ่มต้น

คำสั่ง + 0

ไม่มีทางลัด

การนำทาง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Mac

เว็บ

เปิด กิจกรรม

Command+1

Command+Shift+1

เปิด การแชท

Command+2

Command+Shift+2

เปิด ทีม

Command+3

Command+Shift+3

เปิด การประชุม

Command+4

Command+Shift+4

เปิด การโทร

Command+5

Command+Shift+5

เปิด ไฟล์

Command+6

Command+Shift+6

ไปยังรายการก่อนหน้า

Option+Up ปุ่มลูกศร

Option+Up ปุ่มลูกศร

ไปยังรายการถัดไป

Option+Down ปุ่มลูกศร

Option+Down ปุ่มลูกศร

ย้ายทีมที่เลือกขึ้น

คำสั่ง + Shift + ลูกศร

ไม่มีทางลัด

ย้ายทีมที่เลือกลง

คำสั่ง + Shift + ลูกศร

ไม่มีทางลัด

ไปยังส่วนก่อนหน้า

Command+Shift+F6

Command+Shift+F6

ไปที่ส่วนถัดไป

Command+F6

Command+F6

การส่งข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Mac

เว็บ

ไปยังกล่องการเขียน

C

C

ขยายกล่องการเขียน

Command+Shift+X

Command+Shift+X

ส่ง (กล่องการเขียนที่ขยาย)

Command+Enter

Command+Enter

แนบไฟล์

Command+O

Command+Shift+O

เริ่มต้นบรรทัดใหม่

Shift+Enter

Shift+Enter

ตอบกลับเธรด

R

R

การประชุมและการโทร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Mac

เว็บ

ยอมรับการสนทนาทางวิดีโอ

Command+Shift+A

Command+Shift+A

ยอมรับการโทรด้วยเสียง

Command+Shift+S

Command+Shift+S

ปฏิเสธการรับสาย

Command+Shift+D

Command+Shift+D

เริ่มการโทรด้วยเสียง

Command+Shift+C

Command+Shift+C

เริ่มต้นการสนทนาทางวิดีโอ

Command+Shift+U

Command+Shift+U

ปิด/เปิดเสียง

Command+Shift+M

Command+Shift+M

ปิด/เปิดวิดีโอ

Command+Shift+O

ไม่มีทางลัด

สลับโหมดเต็มหน้าจอ

Command+Shift+F

Command+Shift+F

ไปยังแถบเครื่องมือการแชร์

Command+Shift+Space

Command+Shift+Space

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำ Microsoft ทีม

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×