ทรานสโพส (หมุน) ข้อมูลจากแถวเป็นคอลัมน์หรือกลับกัน

ทรานสโพส (หมุน) ข้อมูลจากแถวเป็นคอลัมน์หรือกลับกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณมีแผ่นงานที่ มีข้อมูลในคอลัมน์ที่คุณต้องการหมุนเพื่อให้มีการจัดการใหม่ในแถว คุณสามารถใช้คุณลักษณะTranspose ซึ่งช่วยให้คุณได้อย่างรวดเร็วสลับข้อมูลจากคอลัมน์ไปยังแถว หรือในทางกลับกัน

ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อมูลของคุณมีลักษณะเช่นนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีรายการพื้นที่การขายแสดงอยู่ด้านบนและไตรมาสแสดงอยู่ด้านซ้ายดังนี้

ข้อมูลการขายระดับภูมิภาคในคอลัมน์ต่างๆ

คุณสามารถหมุนคอลัมน์และแถวเพื่อให้แสดงรายการของไตรมาสเรียงอยู่ด้านบนและพื้นที่การขายเรียงอยู่ด้านข้าง เช่นนี้

ข้อมูลการขายระดับภูมิภาคในแถวต่างๆ

วิธีการมีดังนี้

  1. เลือกช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการจัดเรียงใหม่ รวมถึงป้ายชื่อแถวหรือคอลัมน์ใดๆ และกด Ctrl+C

    หมายเหตุ: ดูให้แน่ใจว่าคุณคัดลอกข้อมูลเพื่อทำสิ่งนี้ การใช้คำสั่ง ตัด หรือ Ctrl+X จะใช้งานไม่ได้

  2. คลิกขวาเซลล์แรกที่คุณต้องการวางข้อมูล และเลือกTranspose รูปปุ่ม ทรานสโพส

    เลือกพื้นที่ในเวิร์กชีตที่ใหญ่พอสำหรับการวางข้อมูลของคุณ ข้อมูลที่คุณคัดลอกจะเขียนทับข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่แล้วที่นั่น

    เมนู ตัวเลือกการวาง

  3. หลังจากหมุนข้อมูลสำเร็จแล้ว คุณสามารถลบข้อมูลต้นฉบับได้

เคล็ดลับสำหรับการทรานสโพสข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×