ทรัพยากรสำหรับเรียนรู้เกี่ยวกับฟอร์ม Access

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ฟอร์มจะจำเป็นวัตถุในฐานข้อมูล และทำหน้าที่เป็น windows ที่บุคคลอื่นดู และเข้าถึงข้อมูลของคุณ ถ้าคุณเคยได้ต้องการดูภาพรวมการทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของฟอร์ม Microsoft Access เช่นชนิดใดฟอร์มจะพร้อมใช้งาน วิธีการสร้าง กำหนดเอง และจัดการ บทความนี้ให้แก่คุณ roundup ของทรัพยากรที่จะช่วยให้คุณเข้าใจรูปภาพนี้

ในบทความนี้

ภาพรวม

ชนิดของฟอร์ม

วิธีเพิ่มเติมในการสร้างฟอร์ม

ใช้มุมมองที่แตกต่างกันสำหรับฟอร์ม

การลงมือทำเพิ่มเติม โดยใช้ฟอร์ม

การทำงานกับฟอร์มบนเว็บฐานข้อมูล

บางขั้นตอนถัดไป

ภาพโดยรวม

ฟอร์มคือ วัตถุฐานข้อมูลที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถใส่ และแก้ไขข้อมูลของคุณ ฟอร์มมักจะประกอบด้วยตัวควบคุมที่ทำงานต่าง ๆ แม้ว่าคุณสามารถสร้างฐานข้อมูลโดยไม่ใช้ฟอร์มแก้ไขข้อมูลของคุณในตารางเพียงแค่ ผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการใช้ฟอร์มสำหรับการดู ใส่ และการแก้ไขข้อมูลที่อยู่ในตาราง ฟอร์มอนุญาตคุณสามารถควบคุมวิธีที่ผู้ใช้อื่นโต้ตอบกับข้อมูลในฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างฟอร์มที่แสดงเฉพาะบางเขตข้อมูล และอนุญาตให้เฉพาะบางการดำเนินการที่จะดำเนินการ ซึ่งช่วยปกป้องข้อมูล และลดข้อผิดพลาดไปได้ในการป้อนข้อมูล บทความนี้อธิบาย roundup ตั้งแต่พื้นฐานของการเข้าถึงทรัพยากรฟอร์มเพื่อสร้าง และปรับแต่งฟอร์ม

วิธีดีเยี่ยมในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของฟอร์มในฐานข้อมูล Microsoft Access ของคุณคือการ เริ่มต้น ด้วยภาพรวมของส่วนต่าง ๆ ของฐานข้อมูลและบทบาทของฟอร์มในฐานข้อมูลเมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เริ่มต้นจากมุมมองของฐานข้อมูลพื้นฐาน...

ถัดไป มามุ่งฟอร์มกับบทนำสู่ฟอร์ม

ก่อนที่คุณสร้างฟอร์ม ใช้มาดูที่ตัวควบคุม คุณลักษณะจำเป็นของฟอร์มส่วนใหญ่ ตัวควบคุมอนุญาตให้ผู้ใช้ใส่ แก้ไข หรือแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลของคุณ ไม่รู้เกี่ยวกับชนิดต่าง ๆ ที่พร้อมใช้งานในการเข้าถึงตัวควบคุมจะมีประโยชน์เมื่อกำหนดฟอร์มของคุณเอง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวควบคุม ดูบทนำสู่ตัวควบคุม

ชนิดของฟอร์ม

Access มีหลายวิธีในการสร้างฟอร์มโดยขึ้นอยู่กับชนิดของฟอร์มที่คุณต้องการสร้างขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับบางชนิดทั่วไปของฟอร์มและวิธีการสร้างเขตข้อมูล:

คุณจำเป็นชนิดของฟอร์ม

เรียนรู้เพิ่มเติม

ฟอร์มรายละเอียด: ฟอร์ม Access เปล่าที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับหนึ่งระเบียนในเวลาเดียวกัน

บทนำสู่ฟอร์ม

ฟอร์มหลายรายการ: เรียกว่า ฟอร์มแบบต่อเนื่อง แสดงข้อมูลจากระเบียนมากกว่าหนึ่งครั้ง มีลักษณะเหมือนแผ่นข้อมูล แต่ช่วยให้คุณควบคุมสิ่งต่าง ๆ เช่นข้อความที่จัดรูปแบบ เพิ่มกราฟิก ปุ่ม และตัวควบคุมอื่น ๆ เพิ่มเติม

สร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือหลายรายการ

ฟอร์มแยก: พร้อมกันแสดงข้อมูลในมุมมองฟอร์มและมุมมองแผ่นข้อมูล มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการดูข้อมูลจำนวนมาก แต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งระเบียนในแต่ละครั้งเท่านั้น

การสร้างฟอร์มแยก

ฟอร์มการนำทาง: ฟอร์มที่ประกอบด้วยตัวควบคุมการนำทาง ฟอร์มการนำทางจะมีความสำคัญสำหรับการนำทางฐานข้อมูลของคุณถ้าแผนของคุณรวมถึงการประกาศฐานข้อมูลไปยังเว็บ เนื่องจากบานหน้าต่างนำทาง Access จะไม่พร้อมใช้งานในเบราว์เซอร์

สร้างฟอร์มการนำทาง

วิธีเพิ่มเติมในการสร้างฟอร์ม

ใช้แท็บสร้าง และลองใช้ตัวเลือกในกลุ่มฟอร์ม เพื่อสร้างฟอร์มใหม่ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเลือกตารางหรือคิวรีในบานหน้าต่างนำทาง และสร้างฟอร์มใหม่โดยยึดตามวัตถุนั้น โดยใช้คำสั่งฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว

โปรดดูที่ทรัพยากรในตารางต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีทั่วไปบางวิธีการสร้างฟอร์ม:

วิธีในการสร้างฟอร์ม

เรียนรู้วิธีการ

เครื่องมือฟอร์ม: เมื่อต้องสร้างฟอร์มรายการเดียวที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับหนึ่งระเบียนในเวลาเดียวกัน

สร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือฟอร์ม

ตัวช่วยสร้างฟอร์ม: ใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างฟอร์มเมื่อคุณต้องการให้เลือกเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขตข้อมูลใดปรากฏบนฟอร์ม นอกจากนี้ ช่วยให้คุณกำหนดวิธีข้อมูลถูกจัดกลุ่ม และเรียงลำดับ

สร้างฟอร์มโดยใช้ตัวช่วยสร้างฟอร์ม

ฟอร์มเปล่า:ถ้าเครื่องมือฟอร์มหรือตัวช่วยสร้างไม่ตรงกับความต้องการของคุณ เครื่องมือฟอร์มเปล่า เสนอวิธีที่รวดเร็วมากเพื่อสร้างฟอร์ม โดยเฉพาะถ้าคุณวางแผนที่จะเพิ่มเฉพาะบางเขตข้อมูลบนฟอร์มของคุณ

ดูส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือฟอร์มเปล่าในบทความบทนำสู่ฟอร์ม

ใช้มุมมองที่แตกต่างกันสำหรับฟอร์ม

ขณะที่คุณมีอยู่แล้วได้เรียนรู้จากบางอย่างของบทความกล่าวถึงในส่วนก่อนหน้านี้ ฟอร์มของ Access สามารถดูได้ในมุมมองที่แตกต่างกันสาม มุมมองฟอร์ม มุมมองออกแบบ และมุมมองเค้าโครง ไม่รู้มุมมองใดจะใช้สำหรับงานที่เฉพาะเจาะจงจะมีประโยชน์ ตัวอย่าง คุณสามารถใช้มุมมองออกแบบหรือเค้าโครงเพื่อกำหนดฟอร์มเอง มุมมองฟอร์มมุมมองเริ่มต้นสำหรับฟอร์ม และถูกใช้เมื่อต้อง การดูฟอร์มที่ มีข้อมูล หรือ การใส่ข้อมูล เนื่องจากมีใช้มุมมองเค้าโครงและการออกแบบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบฟอร์ม ดูแหล่งข้อมูลในตารางต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานมุมมองเหล่านี้:

ชนิดของมุมมอง

ใช้สำหรับ

เรียนรู้เพิ่มเติม

มุมมองเค้าโครง

ทำการเปลี่ยนแปลงชนิดส่วนใหญ่ลงในฟอร์ม คุณสามารถดูข้อมูล ตามที่คุณปรับเปลี่ยนการออกแบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากเมื่อตั้งค่าขนาดของตัวควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงการออกแบบอื่น ๆ ที่มีผลต่อลักษณะที่ปรากฏและการใช้งานของฟอร์ม

มุมมองออกแบบ

ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต้องใช้มุมมองรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงสร้างของฟอร์มเช่น ในหัวกระดาษ รายละเอียด และ ส่วนท้าย คุณไม่สามารถดูข้อมูลเบื้องหลังเมื่อทำ changes.in ออกแบบมุมมองออกแบบ

มีอะไรดีเกี่ยวกับการใช้มุมมองออกแบบ

  • เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมเช่น หลากหลายที่อาจเกิดขึ้นผูกเฟรมวัตถุ ตัวแบ่งหน้า และแผนภูมิ

  • แก้ไขแหล่งตัวควบคุมกล่องข้อความโดยไม่ต้องใช้แผ่นคุณสมบัติ

  • ปรับขนาดส่วนของฟอร์ม

เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของฟอร์มบางอย่างที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในมุมมองเค้าโครง

มุมมองใดที่ฉันควรใช้: มุมมองเค้าโครงหรือมุมมองออกแบบได้อย่างไร

การลงมือทำเพิ่มเติม โดยใช้ฟอร์ม

หลังจากที่คุณได้ออกแบบโครงสร้างของฟอร์มของคุณ ถ้าเป็นฟอร์มผูกกับข้อมูลคุณจะต้องได้เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลอาจเป็นตาราง แบบสอบถาม หรือคำสั่ง SQL ที่ประกอบด้วยข้อมูลแสดงอยู่บนฟอร์ม ฟอร์มที่มี "ไม่ถูกผูก" ไม่ได้เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลโดยตรง แต่ประกอบด้วยปุ่มคำสั่ง ป้ายชื่อ หรือตัวควบคุมอื่น ๆ ที่คุณต้องการใช้งานแอปพลิเคชันของคุณ เมื่อต้องการทำความเข้าใจวิธีการทำงานกับแหล่งระเบียน วิดีโอนี้:ตั้งค่าแหล่งระเบียนสำหรับฟอร์มหรือรายงาน

ในฟอร์มที่ดูน่าสนใจทำให้ทำงานกับฐานข้อมูลเพลิดเพลินมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากกว่า และยังช่วยป้องกันไม่ให้การใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง เมื่อคุณต้องการก้าวข้ามการสร้างฟอร์มพื้นฐานเมื่อต้องการเพิ่มการตกแต่งบางรายการแบบกำหนดเอง และทำให้แบบเฉพาะตัวของคุณ Access มีหลากหลายวิธีเพื่อให้ได้นี้ ตัวเลือกบางอย่างอาจจำเป็นต้องเป็นแนวทางปฏิบัติก่อนที่คุณได้รับการออกแบบจะมีลักษณะเดียวกันกับคุณ แต่ใช้ ถ้าคุณไม่ชอบการออกแบบ การเปลี่ยนแปลงนั้นได้เสมอ

ตารางต่อไปนี้แสดงแหล่งข้อมูลสำหรับจดฟอร์มของคุณไปยังขั้นตอนถัดไปของการเพิ่มเขตข้อมูล และการกำหนดตารางเอง:

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้วิธี เมื่อต้องการ

เพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว

การเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงาน

ทำให้ฟอร์มของฉันปรากฏเป็นระเบียบมากขึ้น กองข้อความตัวลด และทำให้ง่ายต่อการทำงานกับ

สร้างฟอร์มที่มีแท็บ

ระบุลำดับที่ตัวควบคุมบนฟอร์มของฉันตอบกลับแป้น TAB บนฟอร์มดี ตัวควบคุมการตอบสนองต่อแป้น TAB ในลำดับแบบตรรกะนั่นคือตัวอย่าง จากบนลงล่าง และ จากซ้ายไปขวา — เพื่อให้ง่ายต่อการใช้ฟอร์ม

การตั้งค่าลำดับแท็บสำหรับตัวควบคุม

สร้างฟอร์มย่อยหรือฟอร์มที่ซ้อนกันในฟอร์มหลัก

ฟอร์มย่อยจะมีประโยชน์สำหรับการดูข้อมูลจากตารางที่เกี่ยวข้องหรือแบบสอบถามภายในเดิมของฟอร์มหลาย

การสร้างฟอร์มที่มีฟอร์มย่อย (ฟอร์มแบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม)

ทำบางเขตข้อมูลและข้อมูลในฟอร์มของฉันชัดเจนยิ่งขึ้น

วิดีโอ:ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในรายงาน

ตั้งค่าตัวเลือกการออกแบบสำหรับฟอร์มทั้งหมดในฐานข้อมูลของฉัน

การกำหนดการตั้งค่าการออกแบบเองสำหรับวัตถุในฐานข้อมูลของคุณ

เพิ่มตัวควบคุมกล่องข้อความที่แสดงค่าจากฟอร์มอื่น

สามารถใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์จากฟอร์มย่อยที่ประกอบด้วยกล่องข้อความจากการคำนวณบนฟอร์มหลัก

การสร้างตัวควบคุมที่อ้างอิงตัวควบคุมบนฟอร์มอื่น

การทำงานกับฟอร์มบนเว็บฐานข้อมูล

ตัวเลือกฟอร์มฐานข้อมูลบนเว็บ

เรียนรู้วิธีการ

ฟอร์มการนำทางจริงๆ แล้วก็คือฟอร์มที่มี ตัวควบคุมการนำทาง นั่นเอง ฟอร์มการนำทางนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งที่จะเพิ่มลงในทุกๆ ฐานข้อมูล แต่การสร้างฟอร์มการนำทางจะสำคัญเป็นพิเศษถ้าคุณวางแผนที่จะประกาศฐานข้อมูลไปยังเว็บ เพราะ บานหน้าต่างนำทาง ของ Access จะไม่แสดงบนเบราว์เซอร์

สร้างฟอร์มการนำทาง

Access 2010 มีตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณสามารถใช้เพื่อแสดงเว็บเพจในฟอร์ม

เพิ่มการเรียกดูเว็บลงในฟอร์ม

บางขั้นตอนถัดไป

ลองทำของฟีเจอร์เหล่านี้บนฟอร์มของคุณ:

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×