ทรัพยากรสำหรับการเรียนรู้ Access 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการเรียนรู้วิธีการออกแบบ สร้าง และจัดการไคลเอ็นต์ Access 2010 และฐานข้อมูลเว็บอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บทความนี้จะแสดงรายการทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Access 2010 ทรัพยากรถูกจัดเตรียมไว้เป็นส่วนต่างๆ ตามระดับความสนใจและบทบาทของคุณ ส่วนแรกของบทความนี้มีทรัพยากรสำหรับทุกคนที่ใช้ Access 2010 และเป็นส่วนที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเริ่มต้น ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ในการใช้ Access คุณสามารถอ้างอิงทรัพยากรในส่วนที่สองได้ถ้าคุณออกแบบหรือจัดการฐานข้อมูล Access 2010 หรือถ้าคุณสนใจที่จะหาข้อมูลโดยใช้ตัวเลือกฐานข้อมูลขั้นสูงยิ่งขึ้น ทรัพยากรในส่วนที่สามจะมีประโยชน์ถ้าบทบาทของคุณรวมถึงการวางแผนและการปรับใช้ฐานข้อมูล Access สำหรับองค์กร

ในบทความนี้

ทรัพยากรสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดของ Access 2010

ทรัพยากรสำหรับนักพัฒนาฐานข้อมูล Access

ทรัพยากรสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT

ทรัพยากรสำหรับผู้ใช้ Access 2010 ทั้งหมด

ใช้ทรัพยากรเหล่านี้ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง, การปรับปรุง, การใช้ และการจัดการฐานข้อมูล Access 2010 ของคุณ

ทรัพยากร

คำอธิบาย

วิธีใช้

อธิบายวิธีการทำงานกับคุณลักษณะใหม่ใน Access 2010 พร้อมกระบวนการทีละขั้นตอนและวิดีโอ

เมื่อต้องการเปิดวิธีใช้จากฐานข้อมูล Access แบบเปิด คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกแท็บ วิธีใช้ จากบานหน้าต่างด้านขวา

  หรือ

 • คลิกปุ่มวิธีใช้ รูปปุ่ม วิธีใช้

  หรือ

 • กด F1

แม่แบบฐานข้อมูลที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

Access 2010 มาพร้อมกับฐานข้อมูลตัวอย่างต่าง ๆ ที่ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เทมเพลเหล่านี้เข้ากันได้สำหรับประกาศบนเว็บได้ คุณสามารถใช้เทมเพลตฐานข้อมูลเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อสร้างไคลเอ็นต์หรือเว็บฐานข้อมูลของคุณ และกำหนดเองได้ตามที่คุณต้องที่เฉพาะเจาะจง มเพลส่วนใหญ่มีวิดีโออย่าง น้อยหนึ่งในการเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิดีโอ: ปรับเปลี่ยนเทมเพลต Access 2010

แม่แบบฐานข้อมูลบน Office.com

คุณสามารถดาวน์โหลดและเปิดแม่แบบฐานข้อมูล Access เพิ่มเติมแบบออนไลน์ได้ เมื่อต้องการดาวน์โหลดแม่แบบออนไลน์:

 1. เริ่ม Access 2010

 2. เมื่อต้องการดูแม่แบบออนไลน์ทั้งหมด ภายใต้ แม่แบบ Office.com ให้คลิกหัวข้อหรือค้นหาตามหัวข้อ

 3. คลิกแม่แบบฐานข้อมูลที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิก ดาวน์โหลด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้เทมเพลเหล่านี้ดูบทนำสู่เทมเพลต Access 2010.

ด้านบนของหน้า

ทรัพยากรสำหรับนักพัฒนาฐานข้อมูล Access

ใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้ถ้าคุณคุ้นเคยได้กับ Access และเป็นที่สนใจเขียน Extensible Markup Language (XML), และอื่น ๆ พัฒนาเครื่องมือ และเทคโนโลยีไปยังฐานข้อมูล Access ของคุณ

ทรัพยากร

คำอธิบาย

วิธีใช้สำหรับนักพัฒนา

แฟ้มวิธีใช้โดยละเอียดที่ประกอบด้วยหัวข้อแนวคิดและข้อมูลอ้างอิง เมื่อต้องการเปิดวิธีใช้สำหรับนักพัฒนา

 1. ใน Access คลิกปุ่มวิธีใช้ รูปปุ่ม วิธีใช้

 2. ในตัวโต้ตอบเข้าถึงวิธีใช้ กล่อง คลิกลูกศรถัดจากตัวค้นหา ปุ่ม จากนั้น คลิกการอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา

ศูนย์นักพัฒนา access

ข้อมูลอ้างอิงนี้ประกอบด้วยภาพรวมแนวคิด งานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ตัวอย่าง และข้อมูลอ้างอิงที่จะแนะนำคุณเกี่ยวกับการพัฒนาโซลูชันที่ยึดตาม Access

เข้าถึงบล็อกของทีม

ข้อมูลในบล็อกซึ่งมีคำตอบของคำถามจากนักพัฒนา

ศูนย์นักพัฒนา XML Microsoft

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ XML สำหรับการแลกเปลี่ยนและการเก็บข้อมูล

สร้างฐานข้อมูลเว็บ Access 2010 และ Access Services

อธิบายวิธีสร้างและประกาศฐานข้อมูลเว็บ Access 2010 ไปยัง Access Services บน Microsoft SharePoint Server 2010

ศูนย์นักพัฒนา framework .Net

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาและใช้บริการเว็บ XML

เปลี่ยนรูปแบบวัตถุ 2010 access เนื่องจากเวอร์ชันก่อนหน้า

มีข้อมูลสรุปการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบวัตถุ Access 2010 โดยเปรียบเทียบกับ Access รุ่นก่อนหน้านี้

Microsoft .NET Framework

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ .NET Framework

ด้านบนของหน้า

ทรัพยากรสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT

ใช้ทรัพยากรต่อไปนี้ ถ้าคุณกำลังวางแผนและปรับใช้ฐานข้อมูล Access 2010 ในองค์กร

ทรัพยากร

คำอธิบาย

TechNet

รวบรวมเนื้อหาและทรัพยากรสำหรับผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีเฉพาะอย่างไว้ เชื่อมต่อคุณไปยังบทความในฐานความรู้ การดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์รุ่น Beta และรุ่นทดลองใช้งาน เว็บคาสต์ แล็บเสมือน บทความทางเทคนิค และเอกสารทางเทคนิคที่มีไว้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่วางแผน ปรับใช้ ดูแลรักษา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเหล่านี้

Microsoft Office 2010 Resource Kit

ข้อมูลและเอกสารข้อมูลที่เป็นทางการเกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับระบบ Office 2010

Microsoft SQL Server

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้และการใช้ SQL Server

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×