ทดสอบ และการตั้งค่าการกำหนดเวลาสไลด์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณฝึกงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถบันทึกระยะเวลาที่คุณต้องการนำเสนอภาพนิ่งแต่ละรายการ เมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถใช้การกำหนดเวลาการเลื่อนสไลด์โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นไฟล์ภาพยนตร์ กำหนดเวลาที่สามารถใช้เพื่อเลื่อนสไลด์โดยอัตโนมัติ

ทดสอบงานนำเสนอของคุณ

ขณะที่คุณทดสอบ ระเบียนตัวจับเวลาระยะเวลาที่คุณใช้ในแต่ละสไลด์และจำนวนเวลาที่ใช้บนภาพนิ่งทั้งหมด ตัวจับเวลาเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่มุมมองผู้นำเสนอ

 1. ในPowerPoint 2016 for Mac: บนแท็บนำเสนอสไลด์ ในการตั้งค่า คลิกทดสอบการกำหนดเวลา

  สกรีนช็อตแสดงแท็บนำเสนอสไลด์กับตัวเลือกการกำหนดเวลาทดสอบและบันทึกการนำเสนอภาพนิ่งพร้อมกับกล่องกาเครื่องหมายสำหรับเล่นคำบรรยาย ใช้ และการกำหนดเวลาแสดงตัว ควบคุมสื่อ

  ใน PowerPoint for Mac 2011: บนแท็บนำเสนอสไลด์ ภายใต้เครื่องมือผู้นำเสนอ คลิกRehearse

  แท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม เครื่องมือของผู้นำเสนอ

 2. เริ่มต้นเพื่อฝึกงานนำเสนอของคุณ

  เมื่อคุณเสร็จสิ้นการฝึกใช้งานอยู่เนื้อหาสำหรับแต่ละสไลด์ คลิกลูกศรขวา หรือซ้าย ปุ่ม ไปยังสไลด์ถัดไปหรือสไลด์ก่อนหน้า เพื่อเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไป หรือก่อนหน้า

 3. เมื่อคุณเข้าถึงสไลด์สุดท้าย หรือออกจากมุมมองผู้นำเสนอ PowerPoint พร้อมท์ให้คุณสามารถบันทึกการกำหนดเวลา

หยุดชั่วคราว เริ่ม หรือตั้งค่าตัวจับเวลา

ตัวจับเวลาเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่มุมมองผู้นำเสนอ ไร คุณสามารถหยุดชั่วคราวแล้ว เริ่มตัวจับเวลาถ้าคุณต้องการหยุดการพิมพ์บันทึกย่อสำหรับสไลด์ปัจจุบัน หรือหยุดพัก ดูตารางต่อไปนี้สำหรับรายละเอียด

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

หยุดชั่วคราวตัวจับเวลา

คลิก ปุ่ม หยุดตัวจับเวลาชั่วขณะ

เริ่มต้น หรือต่อตัวจับเวลา

คลิก ปุ่ม เริ่มตัวจับเวลา

ตั้งค่าตัวจับเวลาไปศูนย์สำหรับสไลด์ปัจจุบัน

คลิก ปุ่ม ตั้งค่าตัวจับเวลาใหม่

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณเข้าถึงสไลด์สุดท้าย หรือออกจากมุมมองผู้นำเสนอ PowerPoint พร้อมท์ให้คุณสามารถบันทึกการกำหนดเวลา

 • กำหนดเวลาสไลด์ที่ทดสอบไม่ได้เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการใช้การกำหนดเวลาตามที่คุณนำเสนอ คุณสามารถเปิดการกำหนดเวลาก่อนที่คุณเล่นการนำเสนอสไลด์ บนแท็บนำเสนอสไลด์ ในการตั้งค่า เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้การกำหนดเวลา

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายในขณะที่คุณทำทดสอบ

ทางด้านซ้ายของบานหน้าต่างบันทึกย่อ คุณสามารถเห็นกลำโพงบันทึกย่อที่ คุณใส่สำหรับสไลด์ปัจจุบันเมื่อคุณสร้างงานนำเสนอ แต่ คุณยังสามารถพิมพ์บันทึกย่อเพิ่มเติมในขณะที่คุณทดสอบ

 1. คลิก ปุ่ม หยุดตัวจับเวลาชั่วขณะ เพื่อหยุดชั่วคราวตัวจับเวลา

 2. คลิกภายในบานหน้าต่างบันทึกย่อทางด้านขวา จากนั้น พิมพ์บันทึกย่อการประชุมของคุณ

  หมายเหตุ: เมื่อคุณออกจากมุมมองผู้นำเสนอ บันทึกย่อที่เพิ่มเติมจะถูกผนวกไปยังจุดสิ้นสุดของบันทึกย่อสำหรับสไลด์ที่อยู่ในมุมมองเมื่อคุณพิมพ์ลงไป

ดูเพิ่มเติม

การปิดใช้งานการกำหนดเวลาสไลด์

ใช้มุมมองการนำเสนอ

บันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์ภาพยนตร์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×