ทดสอบและกำหนดเวลาการนำเสนอ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถทดสอบงานนำเสนอของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าพอดีกรอบเวลาที่กำหนดได้ ในระหว่างการทดลอง ให้ใช้ฟีเจอร์กำหนดเวลาสไลด์เพื่อบันทึกเวลาที่คุณต้องการนำเสนอในแต่ละสไลด์ แล้วใช้เวลาที่บันทึกนั้นในการเปลี่ยนภาพเองโดยอัตโนมัติเมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณให้กับผู้ชมจริง

ฟีเจอร์การกำหนดเวลาสไลด์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างงานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

ทดสอบและกำหนดเวลาการนำเสนอ

หมายเหตุ: เตรียมเพื่อเริ่มนำเสนองานนำเสนอของคุณทันทีหลังจากคุณทำให้ขั้นตอนที่ 1 ด้านล่างเสร็จสมบูรณ์

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก ทดลองการกำหนดเวลา

  แถบเครื่องมือ การทดลอง ปรากฏขึ้น และกล่อง เวลาที่ใช้ในแต่ละสไลด์ จะเริ่มกำหนดเวลางานนำเสนอ

  แถบเครื่องมือการทดสอบเวลาสไลด์

 2. ในขณะที่คุณกำหนดเวลางานนำเสนอของคุณ ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้บนแถบเครื่องมือ การทดสอบ

  • เมื่อต้องการย้ายไปยังสไลด์ถัดไป ให้คลิก ถัดไป

  • เมื่อต้องการหยุดบันทึกเวลาชั่วคราว ให้คลิก หยุดชั่วขณะ

  • เมื่อต้องการเริ่มบันทึกเวลาใหม่หลังจากการหยุดชั่วขณะ ให้คลิก หยุดชั่วขณะ

  • เมื่อต้องการเริ่มการบันทึกเวลาสำหรับสไลด์ปัจจุบันใหม่ ให้คลิก ทำซ้ำ

 3. หลังจากคุณตั้งค่าเวลาสำหรับสไลด์สุดท้าย กล่องข้อความจะแสดงระยะเวลางานนำเสนอ และพร้อมท์ให้คุณเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการรักษาการกำหนดเวลาสไลด์ที่บันทึกไว้ ให้คลิก ใช่

  • เมื่อต้องการละทิ้งการกำหนดเวลาสไลด์ที่บันทึกไว้ ให้คลิก ไม่ใช่

   ในมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์ คุณสามารถดูเวลาของแต่ละสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ

ด้านบนของหน้า

ปิดการกำหนดเวลาสไลด์ที่บันทึกไว้ก่อนที่คุณจะนำเสนอ

ถ้าคุณไม่ต้องสไลด์ในงานนำเสนอของคุณเมื่อต้องการเลื่อนโดยอัตโนมัติ โดยใช้การกำหนดเวลาสไลด์ที่คุณบันทึก ทำต่อไปนี้เพื่อปิดการกำหนดเวลาสไลด์:

 • บนแท็บนำเสนอสไลด์ ในกลุ่มตั้งค่า ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้การกำหนดเวลา หรือใช้การกำหนดเวลาที่ทดสอบ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิดการกำหนดเวลาสไลด์อีกครั้ง เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้การกำหนดเวลาที่ทดสอบ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×