ทดสอบความยากง่ายในการอ่านเอกสารของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อ Outlook และ Word เสร็จสิ้นการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์คุณสามารถเลือกที่จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับระดับการอ่านของเอกสารรวมถึงคะแนนที่อ่านได้ตามการทดสอบต่อไปนี้:

Outlook

 1. คลิก ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิกจดหมายจากนั้นภายใต้เรียบเรียงข้อความให้คลิกการสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ

 3. คลิก การพิสูจน์อักษร

 4. ภายใต้เมื่อแก้ไขการสะกดใน Outlookตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบไวยากรณ์ที่มีการสะกดแล้ว

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงสถิติที่อ่านได้

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้แล้วให้เปิดข้อความที่คุณต้องการตรวจสอบแล้วตรวจสอบการสะกด เมื่อ Outlook เสร็จสิ้นการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์แสดงข้อมูลเกี่ยวกับระดับการอ่านของเอกสาร

Word

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. ภายใต้เมื่อแก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ใน Word, mเอกตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบไวยากรณ์ที่มีการสะกดแล้ว

 4. เลือกแสดงสถิติที่อ่านได้

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้แล้วให้เปิดไฟล์ที่คุณต้องการตรวจสอบแล้วตรวจสอบการสะกดด้วยการกด F7 หรือไปที่การตรวจสอบการสะกด > & ไวยากรณ์ เมื่อ Word เสร็จสิ้นการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์แสดงข้อมูลเกี่ยวกับระดับการอ่านของเอกสาร

สิ่งสำคัญ: คุณต้องแก้ไขหรือละเว้นข้อผิดพลาดการสะกดทั้งหมดที่พบในเอกสารก่อนที่จะแสดงสถิติที่สามารถอ่านได้ ถ้ายังคงมี squiggles สีแดงอยู่ในไฟล์สถิติการอ่านจะไม่แสดงขึ้น

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคะแนนความสามารถในการอ่าน

การทดสอบการอ่านแต่ละครั้งจะมีการจัดอันดับโดยเฉลี่ยของจำนวนพยางค์ต่อคำและคำต่อประโยคต่อประโยค ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการทดสอบแต่ละคะแนนของการอ่านไฟล์ของคุณ

การทดสอบความง่ายในการอ่าน Flesch

ข้อความอัตราการทดสอบนี้บนมาตราส่วนจุด๑๐๐ ยิ่งคะแนนที่สูงขึ้นจะทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจเอกสาร สำหรับไฟล์มาตรฐานส่วนใหญ่คุณต้องการให้คะแนนอยู่ระหว่าง๖๐และ๗๐

สูตรสำหรับความง่ายในการอ่าน Flesch คือ:

๒๐๖.๘๓๕– (๑.๐๑๕ x ASL) – (๘๔.๖ x ASW)

โดยที่:

ASL = ความยาวของประโยคค่าเฉลี่ย (จำนวนคำหารด้วยจำนวนประโยค)

ASW = จำนวนพยางค์เฉลี่ยต่อ word (จำนวนพยางค์หารด้วยจำนวนคำ)

Flesch-การทดสอบระดับชั้นเรียน

ข้อความอัตราการทดสอบนี้ในระดับชั้นเรียนของโรงเรียนของสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเช่นคะแนนของ๘.๐หมายความว่าคุณสามารถเข้าใจเอกสารได้ที่แปด สำหรับเอกสารส่วนใหญ่จุดมุ่งหมายสำหรับคะแนนประมาณ๗.๐ถึง๘.๐

สูตรสำหรับ Flesch-คะแนนระดับเกรดคือ:

(๓๙ x ASL) + (๑๑.๘ x ASW) –๑๕.๕๙

โดยที่:

ASL = ความยาวของประโยคค่าเฉลี่ย (จำนวนคำหารด้วยจำนวนประโยค)

ASW = จำนวนพยางค์เฉลี่ยต่อ word (จำนวนพยางค์หารด้วยจำนวนคำ)

ทำความเข้าใจว่าภาษามีผลต่อคะแนนอ่านได้อย่างไร

ภาษาที่คุณใช้ในเอกสารจะมีผลต่อวิธีการตรวจสอบโปรแกรม Office ของคุณและแสดงคะแนนที่สามารถอ่านได้

 • ถ้าคุณตั้งค่า Word เพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ของข้อความในภาษาอื่นและเอกสารประกอบด้วยข้อความในหลายภาษา Word จะแสดงสถิติที่อ่านได้สำหรับข้อความในภาษาสุดท้ายที่ได้รับการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่นถ้าเอกสารมีสามย่อหน้าซึ่งเป็นภาษาอังกฤษอันดับแรกในภาษาฝรั่งเศสและที่สามในภาษาอังกฤษ— Word จะแสดงสถิติที่อ่านได้สำหรับข้อความภาษาอังกฤษเท่านั้น

 • สำหรับภาษายุโรปบางภาษาภายในเอกสารภาษาอังกฤษ Word จะแสดงเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการนับจำนวนและค่าเฉลี่ยไม่สามารถอ่านได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×