ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ถ้าการเขียนตามคำบอกใน Office ไม่ทำงาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Office 365 ของคุณแล้ว ถ้าการเขียนตามคำบอกไม่ทำงานปัญหาอาจเป็นไปได้ด้วยไมโครโฟนของคุณ ต่อไปนี้คือบางสิ่งที่คุณสามารถลองทำได้

ไมโครโฟนไม่ทำงาน

ถ้าไมโครโฟนของคุณไม่ทำงานหรือคุณเห็นข้อความ "มีปัญหากับไมโครโฟนของคุณ" หรือ "เราไม่สามารถตรวจหาไมโครโฟนของคุณได้" ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายไมโครโฟนแล้ว

 • ทดสอบไมโครโฟนเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังทำงานอยู่

 • ตรวจสอบการตั้งค่าไมโครโฟนของคุณในแผงควบคุม

การเขียนตามคำบอกไม่ได้ยินเสียงคุณ

ถ้าคุณได้รับข้อความ "การป้อนตามคำบอกไม่ได้ยินเสียงคุณ" หรือถ้าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นขณะที่คุณเขียนตามคำบอกให้ลองทำดังต่อไปนี้:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนของคุณไม่ได้ปิดเสียงอยู่

 • ย้ายไปยังตำแหน่งที่เงียบขึ้น

 • ปรับระดับการป้อนข้อมูลของไมโครโฟนของคุณ

 • ถ้าคุณกำลังใช้ไมโครโฟนที่มีอยู่แล้วภายในคอมพิวเตอร์ของคุณให้ลองสลับไปยังไมโครโฟนภายนอกที่คุณเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

การตั้งค่าไมโครโฟน

Windows 10:ดูวิธีการตั้งค่าและทดสอบไมโครโฟน

Surface ที่ใช้งาน Windows 10:ปรับการตั้งค่าไมโครโฟน

Surface ที่ใช้งาน Windows ๘.๑:ปรับการตั้งค่าไมโครโฟน

ไมโครโฟนไม่มีสิทธิ์เข้าถึง

ถ้าคุณเห็นข้อความ "เราไม่มีสิทธิ์เข้าถึงไมโครโฟนของคุณ" ให้ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแอปพลิเคชันอื่นกำลังใช้งานไมโครโฟนแล้วลองเขียนตามคำบอกอีกครั้ง

 • รีเฟรชเว็บเพจเลือกเขียนตามคำบอกอีกครั้งและให้สิทธิ์สำหรับเบราว์เซอร์ในการเข้าถึงไมโครโฟน

ไมโครโฟนไม่ทำงาน

ถ้าไมโครโฟนของคุณไม่ทำงานหรือคุณเห็นข้อความ "มีปัญหากับไมโครโฟนของคุณ" หรือ "เราไม่สามารถตรวจหาไมโครโฟนของคุณได้" ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายไมโครโฟนแล้ว

 • ทดสอบไมโครโฟนเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังทำงานอยู่

 • ตรวจสอบการตั้งค่าไมโครโฟนของคุณในการกำหนดลักษณะของระบบ

การเขียนตามคำบอกไม่ได้ยินเสียงคุณ

ถ้าคุณได้รับข้อความ "การป้อนตามคำบอกไม่ได้ยินเสียงคุณ" หรือถ้าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นขณะที่คุณเขียนตามคำบอกให้ลองทำดังต่อไปนี้:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนของคุณไม่ได้ปิดเสียงอยู่

 • ย้ายไปยังตำแหน่งที่เงียบขึ้น

 • ปรับระดับการป้อนข้อมูลของไมโครโฟนของคุณ

 • ถ้าคุณกำลังใช้ไมโครโฟนที่มีอยู่แล้วภายในคอมพิวเตอร์ของคุณให้ลองสลับไปยังไมโครโฟนภายนอกที่คุณเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

การตั้งค่าไมโครโฟน

 1. ไปที่การกำหนดลักษณะของระบบ> การป้อนข้อมูลเสียง>

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนของคุณปรากฏเป็นอุปกรณ์สำหรับการป้อนข้อมูลเสียงและเลือก

 3. ทดสอบไมโครโฟนและปรับระดับเสียงสำหรับการป้อนค่าบนแถบเลื่อน

ไมโครโฟนไม่มีสิทธิ์เข้าถึง

ถ้าคุณเห็นข้อความ "เราไม่มีสิทธิ์เข้าถึงไมโครโฟนของคุณ" ให้ลองทำดังต่อไปนี้:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแอปพลิเคชันอื่นกำลังใช้งานไมโครโฟนแล้วลองเขียนตามคำบอกอีกครั้ง

 • รีเฟรชเว็บเพจเลือกเขียนตามคำบอกอีกครั้งและให้สิทธิ์สำหรับเบราว์เซอร์ในการเข้าถึงไมโครโฟน

ไมโครโฟนไม่ทำงาน

ถ้าไมโครโฟนของคุณไม่ทำงานหรือคุณเห็นข้อความ "มีปัญหากับไมโครโฟนของคุณ" หรือ "เราไม่สามารถตรวจหาไมโครโฟนของคุณได้" ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายไมโครโฟนแล้ว

 • ทดสอบไมโครโฟนเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังทำงานอยู่

 • ตรวจสอบการตั้งค่าไมโครโฟนของคุณในแผงควบคุม (Windows)

การเขียนตามคำบอกไม่ได้ยินเสียงคุณ

ถ้าคุณได้รับข้อความ "การป้อนตามคำบอกไม่ได้ยินเสียงคุณ" หรือถ้าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นขณะที่คุณเขียนตามคำบอกให้ลองทำดังต่อไปนี้:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนของคุณไม่ได้ปิดเสียงอยู่

 • ย้ายไปยังตำแหน่งที่เงียบขึ้น

 • ปรับระดับการป้อนข้อมูลของไมโครโฟนของคุณ

 • ถ้าคุณกำลังใช้ไมโครโฟนที่มีอยู่แล้วภายในคอมพิวเตอร์ของคุณให้ลองสลับไปยังไมโครโฟนที่คุณเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

การตั้งค่าไมโครโฟน

Windows 10:ดูวิธีการตั้งค่าและทดสอบไมโครโฟน

Surface ที่ใช้งาน Windows 10:ปรับการตั้งค่าไมโครโฟน

Surface ที่ใช้งาน Windows ๘.๑:ปรับการตั้งค่าไมโครโฟน

Mac: ไปที่การกำหนดลักษณะของระบบ> การป้อนข้อมูลเสียง>

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×