ถ่ายโอนไฟล์จุดต่อจุดช่องใน Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Skype สำหรับธุรกิจ Online คุณมีความสามารถในการควบคุมการถ่ายโอนไฟล์จุดต่อจุด (P2P) เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่านโยบายการประชุมที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม นี้ได้รับอนุญาต หรือบล็อกการถ่ายโอนไฟล์สำหรับผู้ใช้หรือไม่พวกเขาถูกถ่ายโอนไฟล์ ให้กับผู้ใช้ที่อยู่ภายในองค์กรเดียวกัน หรือ ไปยังผู้ใช้ภายนอกจากองค์กรอื่น ขั้นตอนด้านล่าง ต่อไปนี้คุณสามารถบล็อกถ่ายโอนไฟล์ P2P กับองค์กรที่ติดต่อกับภายนอกหรือคู่ค้า

สถานการณ์สมมติทั่วไปมากเมื่อคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ภายในการถ่ายโอนไฟล์ใช้ P2P แต่รูปถ่ายโอนไฟล์กับคู่ค้าภายนอกได้ สำหรับสถานการณ์นี้ คุณจำเป็นต้องทำ:

 • กำหนดนโยบายการประชุม ด้วย P2P ถ่ายโอนไฟล์แบบเปิดใช้งาน (EnableP2PFileTransferตั้งค่าเป็นTrue) กับผู้ใช้ในองค์กรของคุณ

 • สร้างนโยบายการสื่อสารผู้ใช้ภายนอกส่วนกลางตั้งค่าการบล็อกโอนไฟล์ P2P ภายนอก (EnableP2PFileTransferตั้งเป็นFalse) และมอบหมายให้กับผู้ใช้ในองค์กรของคุณ

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านั้นนี่

ถ้าผู้ใช้ภายนอกที่อยู่นอกองค์กรของคุณพยายามที่จะส่งแฟ้มให้กับผู้ใช้ที่มีการใช้นโยบาย พวกเขาจะได้รับข้อผิดพลาดการถ่ายโอนล้มเหลว และถ้าผู้ใช้พยายามส่งไฟล์ พวกเขาจะได้รับข้อผิดพลาดการถ่ายโอนไฟล์ถูกปิดใช้งาน

เมื่อต้องการทำให้งานนี้ ผู้ใช้จะต้องใช้ 2016 รุ่นที่สนับสนุนคลิก-ทู-รัน Skype สำหรับโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจที่สนับสนุน จำเป็นต้องใช้ต่อไปนี้รุ่นขั้นต่ำของ Skype สำหรับไคลเอ็นต์ Business 2016 ให้คลิก-ทู-รัน:

ชนิด

วันที่เผยแพร่

เวอร์ชัน

สร้าง

การเผยแพร่ครั้งแรกสำหรับช่องทางปัจจุบัน

11/17/2016

16.0.7571.2006

เวอร์ชัน 1611 (Build 7571.2006)

ช่องทางแบบทันกระแสปัจจุบัน

12/6/2559

16.0.7571.2072

เวอร์ชัน 1611 (Build 7571.2072)

ช่องทางแบบหน่วงเวลา

วันที่ 22/2/2017

16.0.7369.2118

เวอร์ชัน 1609 (Build 7369.2118)

ข้อควรระวัง: ผู้ใช้ที่กำลังใช้เวอร์ชันเก่า Skype สำหรับแอป Windows ธุรกิจหรือไคลเอ็นต์ Mac จะยังคงสามารถถ่ายโอนไฟล์

 • ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ Windows PowerShell เวอร์ชัน 3.0 หรือใหม่กว่า

  1. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้เวอร์ชัน 3.0 หรือใหม่กว่า: เมนูเริ่ม > Windows PowerShell

  2. ตรวจสอบเวอร์ชัน โดยการพิมพ์ Get-Host ในหน้าต่าง Windows PowerShell

  3. ถ้าคุณไม่มีเวอร์ชัน 3.0 หรือใหม่กว่า คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต Windows PowerShell ดู Windows Management Framework 4.0 เพื่อดาวน์โหลดและอัปเดต Windows PowerShell เวอร์ชัน 4.0 รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์เมื่อคุณได้รับพร้อมท์

  4. นอกจากนี้ คุณจะต้องติดตั้งมอดูล Windows PowerShell สำหรับ Skype for Business Online ที่ทำให้คุณสามารถสร้างเซสชัน Windows PowerShell ระยะไกลที่เชื่อมต่อกับ Skype for Business Online คุณสามารถดาวน์โหลดมอดูลนี้ซึ่งรองรับในคอมพิวเตอร์ 64 บิตเท่านั้น จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft ที่ มอดูล Windows PowerShell สำหรับ Skype for Business Online รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ถ้าคุณได้รับพร้อมท์

  ถ้าคุณจำเป็นต้องทราบเพิ่มเติม ให้ดู เชื่อมต่อกับบริการ Office 365 ทั้งหมดในหน้าต่าง Windows PowerShell เดียว

 • เริ่มเซสชัน Windows PowerShell

  1. จาก เมนูเริ่ม > Windows PowerShell

  2. ในหน้าต่าง Windows PowerShell ให้เชื่อมต่อกับองค์กร Office 365 ของคุณ โดยเรียกใช้:

   หมายเหตุ: เพียงแค่เรียกใช้คำสั่ง Import-Module ในครั้งแรกที่คุณใช้โมดูล Windows PowerShell ของ Skype for Business

   Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
   $credential = Get-Credential
   $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
   Import-PSSession $session

  ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่ม Windows PowerShell ให้ดู เชื่อมต่อบริการ Office 365 ทั้งหมดในหน้าต่าง Windows PowerShell เดียว หรือ การเชื่อมต่อ Skype for Business Online โดยใช้ Window PowerShell

ตามค่าเริ่มต้นEnableP2PFileTransferถูกเปิดใช้งานบนนโยบายส่วนกลางขององค์กร เมื่อถูกสร้างขึ้น ผู้ใช้ของคุณถูกกำหนดนโยบายBposSAllModality

เมื่อต้องการอนุญาตให้โอน P2P สำหรับภายในของคุณบล็อกแต่องค์กรภายนอกถ่ายโอนแฟ้มกับองค์กรอื่น คุณเพียงแค่เปลี่ยน it ที่ระดับกลาง เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว เรียกใช้:

Set-CsExternalUserCommunicationPolicy -EnableP2PFileTransfer $False

 • คุณสามารถนำนี้ให้กับผู้ใช้ ด้วยการสร้างนโยบายใหม่ และแก่ผู้ใช้นั้น เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว เรียกใช้:

  New-CsExternalUserCommunicationPolicy -Identity BlockExternalFT -EnableP2PFileTransfer $False
  Grant-CsExternalUserCommunicationPolicy -PolicyName BlockExternalFT -Identity amosm@contoso.com

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×