ต้นแบบสไลด์ใน PowerPoint for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ต้นแบบสไลด์คือ สไลด์บนสุดในลำดับชั้นของสไลด์ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับชุดรูปแบบและเค้าโครงสไลด์ของงานนำเสนอ รวมถึงพื้นหลัง สี ฟอนต์ เอฟเฟ็กต์ ขนาดพื้นที่ที่สำรองไว้ และจัดตำแหน่ง

งานนำเสนอทุกประกอบด้วยต้นแบบสไลด์อย่างน้อยหนึ่งที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดงานนำเสนอใหม่ คีย์รีจิประโยชน์เพื่อปรับเปลี่ยน และใช้ต้นแบบสไลด์คือ ว่า คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงสไตล์สากลสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ รวมถึงสไลด์เพิ่มในภายหลัง เมื่อคุณใช้ต้นแบบสไลด์ คุณประหยัดเวลาได้เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องใช้สไตล์บนสไลด์มากกว่าหนึ่ง

เมื่อต้องการไปยังมุมมองต้นแบบสไลด์ บนแท็บมุมมอง คลิกต้นแบบสไลด์ ต้นแบบสไลด์คือ สไลด์ด้านบนในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้ายของแอป เค้าโครงสไลด์ที่เกี่ยวข้องปรากฏใต้ต้นแบบภาพนิ่ง

ต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์

ต้นแบบภาพนิ่ง1

เค้าโครงสไลด์2

เมื่อคุณแก้ไขต้นแบบสไลด์ สไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณที่ยึดตามหลักที่จะแสดงการเปลี่ยนแปลงของคุณ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงของคุณอาจไม่ได้รับการเค้าโครงสไลด์ที่เกี่ยวข้องกับต้นแบบ เมื่อคุณปรับเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์ด้านล่างของต้นแบบสไลด์อย่างน้อยหนึ่งอย่าง คุณจะปรับเปลี่ยนต้นแบบภาพนิ่งอย่างยิ่ง คุณจะเห็นว่า มีเค้าโครงเริ่มต้นหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับต้นแบบสไลด์ที่ระบุใด ๆ และคุณอาจจะไม่ใช้เค้าโครงจัดเตรียมไว้ทั้งหมด คุณสามารถเลือกแบบที่ทำงานดีที่สุดในการแสดงข้อมูลของคุณ

เค้าโครงสไลด์แต่ละถูกติดตั้งต่างกัน ได้เค้าโครงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับต้นแบบสไลด์ที่ระบุประกอบด้วยชุดรูปแบบเดียวกัน (แบบแผนชุดสี ฟอนต์ และเอฟเฟ็กต์) รูปต่อไปนี้แสดงต้นแบบภาพนิ่งภาพเดียวกับที่ใช้ธีมเหลี่ยมเพชร และเค้าโครงสไลด์ตามค่าเริ่มต้นทั้งสอง โปรดสังเกตว่า ทั้งสองอย่างเค้าโครง portray เวอร์ชันต่าง ๆ ของธีมเหลี่ยมเพชรนั่นคือโดยใช้แบบแผนชุดสีเดียวกันแต่มีการจัดเรียงสไลด์ต่าง ๆ แต่ละเค้าโครงให้กล่องข้อความและส่วนท้ายในตำแหน่งที่ตั้งอื่นบน สไลด์ และสไตล์ของรายการที่แตกต่างกัน และฟอนต์ในกล่องข้อความต่าง ๆ

ต้นแบบภาพนิ่งกับเค้าโครงสไลด์ที่สอง

คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับเค้าโครงเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนสไตล์ฟอนต์หรือขนาดของภาพนิ่งชื่อเรื่องหรือเนื้อความบนภาพนิ่งทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ เลือกต้นแบบสไลด์ เลือกข้อความต้นแบบที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง คลิกที่แท็บหน้าแรก และทำการเปลี่ยนแปลง โดยการเลือกตัวเลือกในฟอนต์ กลุ่ม เปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะนำไปใช้กับภาพนิ่งใหม่ใด ๆ ที่คุณเพิ่มลงในงานนำเสนอของคุณและเค้าโครงสไลด์ของคุณทั้งหมด

หมายเหตุ: 

  • เป็นความคิดดีเมื่อต้องการแก้ไขต้นแบบสไลด์และเค้าโครงของคุณก่อนที่คุณเริ่มต้นสร้างแต่ละสไลด์เพื่อให้ภาพนิ่งทั้งหมดที่คุณเพิ่มลงในงานนำเสนอของคุณจะยึดตามการแก้ไขแบบกำหนดเองของคุณ เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์หรือเค้าโครงสไลด์ และจากนั้น ไปยังมุมมองปกติ ทุกสไลด์ที่คุณเพิ่มหลังจากที่จะยึดตามเค้าโครงมีการปรับเปลี่ยน และจะแสดงลักษณะของเค้าโครงมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ถ้ามีภาพนิ่งที่มีอยู่ในงานนำเสนอของคุณที่ยึดตามเวอร์ชันเก่าของเค้าโครง คุณจะต้องนำเค้าโครงสไลด์เหล่านั้น

  • คุณสามารถแทนบางส่วนของสไลด์ต้นแบบเองบนภาพนิ่งแต่ละ โดยใช้พื้นหลัง และข้อความที่จัดรูปแบบลักษณะการทำงาน แต่ผู้อื่น (เช่นโลโก้และส่วนท้าย) คุณสามารถปรับเปลี่ยนในมุมมองต้นแบบภาพนิ่ง เท่านั้น

เมื่อคุณต้องการให้งานนำเสนอของคุณเพื่อให้ประกอบด้วยอย่าง น้อยสองลักษณะที่แตกต่างกันหรือชุดรูปแบบ (เช่นพื้นหลัง แบบแผนชุดสี ฟอนต์ และเอฟเฟ็กต์), คุณจำเป็นต้องแทรกต้นแบบสไลด์สำหรับแต่ละธีมที่แตกต่างกัน รูปต่อไปนี้แสดงงานนำเสนอกับต้นแบบภาพนิ่งสองในมุมมองต้นแบบสไลด์ (พร้อมกับม่วง encircled ในแต่ละหนึ่ง) ต้นแบบภาพนิ่งแต่ละมีธีมแตกต่างที่นำไปใช้ เมื่อต้องการเพิ่มต้นแบบภาพนิ่งอื่นลงในงานนำเสนอของคุณ คลิกธีม บนแท็บต้นแบบสไลด์ ทางแล้ว เลือกธีมคุณต้องการ

งานนำเสนอกับต้นแบบภาพนิ่งสอง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สร้าง หรือเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์ใน PowerPoint for Mac

กำหนดเอง และบันทึกธีมใน PowerPoint for Mac

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×