ติดป้ายเอ่ไว้ที่ข้อความว่า "ขยะ" หรือ "ไม่ใช่ขยะ"

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บางครั้งตัวกรองอีเมลขยะใน Outlook จะแยกประเภทข้อความที่ไม่ใช่อีเมลขยะได้ไม่ถูกต้อง คุณสามารถแยกประเภทข้อความด่วนได้ถ้าคุณต้องการ

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ติดป้ายข้อความเดี่ยวหรือหลายข้อความว่า “อีเมลขยะ”

 1. ในรายการข้อความ ให้เลือกข้อความขยะหรือข้อความ

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกอีเมลขยะ แล้ว คลิ กอีเมลขยะ หรือทำเครื่องหมายเป็นอีเมลขยะ

  ทำเครื่องหมายข้อความเป็นรายการเมนูอีเมลขยะ

  ข้อความจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะสำหรับบัญชีผู้ใช้นั้น และยังได้มอบหมายไปยังประเภทอีเมลขยะ

  หมายเหตุ: การคลิกปุ่ม อีเมลขยะ ไม่ใช่การกำหนดให้ Outlook แยกประเภทข้อความที่คล้ายกันเป็นอีเมลขยะ เพื่อช่วยให้การกรองข้อความเป็นไปได้อย่างถูกต้องมากขึ้น คุณสามารถเพิ่มระดับการป้องกันอีเมลขยะ หรือสร้างกฏให้ส่งข้อความจากผู้ส่งเดียวกันไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะของคุณ

ติดป้ายข้อความว่า “ไม่ใช่อีเมลขยะ”

 1. ในรายการข้อความ ให้เลือกข้อความเดี่ยวหรือหลายข้อความ

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกอีเมลขยะ แล้ว คลิ กไม่ใช่ขยะ หรือทำเครื่องหมายเป็นไม่ใช่ขยะ

  ทำเครื่องหมายข้อความเป็นส่วนที่เลือกไม่ใช่อีเมลขยะ

 3. ข้อความจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์กล่องขาเข้าของบัญชีจดหมาย และจะถูกนำออกจากประเภทอีเมลขยะ

  หมายเหตุ: คลิกไม่ใช่อีเมลขยะ หรือทำเครื่องหมายเป็นไม่ใช่อีเมลขยะ แนะนำ Outlook เพื่อจัดประเภทข้อความที่คล้ายกันเป็นไม่ใช่อีเมลขยะ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้รับข้อความที่เข้าถึงโฟลเดอร์อีเมลขยะ คุณสามารถเพิ่มผู้ส่งไปยังที่ติดต่อ Outlook ของคุณ หรือจัดประเภทข้อความทั้งหมดจากโดเมนของผู้ส่งเป็นไม่ใช่อีเมลขยะ ถ้าคุณอยู่ในรายชื่อผู้รับจดหมาย คุณสามารถใช้ตัวจัดการรายชื่อผู้รับจดหมายเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อความจะจัดการกับกฎรายชื่อผู้รับจดหมาย และไม่จัดประเภทเป็นอีเมลขยะ

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการป้องกันอีเมลขยะ

จัดระเบียบข้อความกลุ่มรายชื่อ

กำหนดการป้องกันอีเมลขยะด้วยตัวเอง

สร้าง หรือแก้ไขกฎใน Outlook for Mac 2011

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×