ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ติดตามโอกาสทางการขายที่อาจเกิดขึ้นใน Business Contact Manager

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แอระเบียนโอกาสทางการขาย เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับใบสั่งขายที่อาจเกิดขึ้น และสามารถช่วยให้คุณสามารถติดตามความสัมพันธ์ยอดขายของคุณกำลังมีการปัจจุบัน หรืออาจเกิดขึ้นลูกค้า

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการที่คุณสามารถใช้โอกาสระเบียนการบันทึกข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สนใจลูกค้าและโต้ตอบที่ลูกค้าของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างระเบียนโอกาส

เปิดฟอร์มที่มีโอกาส

ฟอร์มโอกาสการทำให้เสร็จสมบูรณ์

กำหนดรายการบนฟอร์มโอกาส

กำหนดระยะการขายและกิจกรรมการขาย

ลบขั้นตอนการขายและกิจกรรมการขาย

แก้ไขระเบียนที่มีโอกาส

เปลี่ยนบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจที่เชื่อมโยงไปยังระเบียนโอกาส

รายการบันทึกการติดต่อสื่อสารลิงก์ไปยังระเบียนโอกาส

กำหนดโอกาสกับเพื่อนร่วมงาน

ทำเครื่องหมายโอกาสเป็นปิด

ติดตามงานที่จำเป็นต้องปิด หรือชนะโอกาส

สร้างระเบียนโอกาส

สำหรับแต่ละระเบียนโอกาสที่คุณสร้าง คุณต้องลิงก์นั้นไปยังแอบัญชีผู้ใช้ หรือระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจ คุณสามารถเพิ่มรายการประวัติติดต่อสื่อสาร เช่นบันทึกย่อ business งาน การนัดหมาย บันทึกการโทร และ ไฟล์ ลงในระเบียนโอกาสในการติดตามการโต้ตอบที่ลูกค้าของคุณ รายการประวัติเหล่านี้จะถูกเพิ่มไปประวัติของติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยง

ถ้าคุณต้องการกำหนดระยะยอดขายรวมและกิจกรรม ดูขั้นตอนการขายการกำหนดเองและกิจกรรมการขาย ถ้าคุณต้องการปรับแต่งฟอร์มโอกาส โดยการเพิ่ม หรือเอาเขตข้อมูล ดูสร้าง และกำหนดรายการและชนิดระเบียน

ด้านบนของหน้า

เปิดฟอร์มที่มีโอกาส

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ Business Contact Manager ให้คลิก การขาย

 2. เมื่อต้องการเปิดใหม่ เปล่าโอกาสฟอร์ม บน Ribbon คลิโอกาสใหม่

 3. เมื่อต้องการเปิดโอกาสระเบียนที่มีอยู่ บนแท็บโอกาส ดับเบิลคลิกที่ระเบียนโอกาสที่คุณต้องการเปิด

ด้านบนของหน้า

ฟอร์มโอกาสการทำให้เสร็จสมบูรณ์

 1. พิมพ์ หรือเลือกข้อมูลที่คุณต้องการบันทึกบนฟอร์มโอกาส

  ฟอร์มมีหน้าต่อไปนี้:

  ทั่วไป หน้านี้ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ โอกาส ตลอดจนสถานะ แหล่ง และข้อตกลงทางการเงิน

  ข้อมูลโอกาส

  • ชื่อเรื่องโอกาส (จำเป็น) พิมพ์ชื่อสำหรับโอกาส

  • เมื่อต้องการกำหนด คลิกที่ชื่อของบุคคลที่จะติดตาม และปิดโอกาส

   กำหนดให้กับ รายการประกอบด้วยชื่อของพนักงานกับใครและคุณได้แชร์ หรืออนุญาตให้เข้าถึง ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มชื่อ และแชร์ฐานข้อมูลของคุณดูแชร์ข้อมูล Business Contact Manager ของคุณกับผู้ใช้อื่น

  • ชนิด คลิกชนิดของใบสั่งขายที่เป็นไปได้สำหรับระเบียน

  ลิงก์ที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้

  • ลิงก์ไปยัง (จำเป็น) คลิกปุ่มเพื่อเลือกบัญชีผู้ใช้ หรือที่ติดต่อทางธุรกิจ การลิงก์ไปยังโอกาสนี้มีลิงก์ไปยัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำให้เสร็จสมบูรณ์กล่องโต้ตอบ ดูเลือกระเบียน Business Contact Manager การลิงก์

   หมายเหตุ: โอกาสสามารถระเบียนชนิดที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับเดียวเท่านั้น

  ข้อมูลการขาย

  • ความน่าเป็น พิมพ์เปอร์เซ็นต์ที่แสดงความน่าเป็นที่จะพัฒนาโอกาสลงในการขาย ความน่าเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกใช้เพื่อคำนวณรายได้ที่คาดไว้ โดยยึดตามผลรวมของผลิตภัณฑ์และบริการที่แสดงอยู่ในส่วนผลิตภัณฑ์และบริการ

  • รายได้ที่คาดไว้ รายได้คาดหวังจะคำนวณโดยอัตโนมัติ โดยใช้เปอร์เซ็นต์ความน่าเป็นและผลรวมของผลิตภัณฑ์และบริการที่แสดงอยู่ในส่วนผลิตภัณฑ์และบริการ

  • วันปิด คลิกวันที่ที่คุณคิดว่าจะมีการขาย

  • เงื่อนไขการชำระเงิน คลิกเมธอดลูกค้าจะใช้ในการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  • วันหมดอายุ คลิกวันที่หมดอายุข้อเสนอ

  • วันจัดส่ง คลิกวันจัดส่งที่คุณอ้างอิงไปยังลูกค้า

  ผลิตภัณฑ์และบริการ

  เพิ่มรายการบริการและผลิตภัณฑ์ ที่สนใจของลูกค้า

  เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เพิ่ม . เมื่อต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่หรือรายการบริการ คลิกเพิ่ม

   ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการ กล่องโต้ตอบ กล่องโต้ตอบ พิมพ์ หรือเลือกข้อมูลที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรอกฟอร์มเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการ ดูจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณและบริการใน Business Contact Manager

  • แก้ไข เมื่อต้องการเปลี่ยนรายการ คลิกรายการ แล้ว คลิ กแก้ไข

  • เอา ออก การลบรายการออกจากรายการ คลิกที่นั่น แล้ว คลิกเอาออก

  แหล่งข้อมูล

  • แหล่งข้อมูล คลิกแหล่งมาของโอกาส เช่นชนิดของกิจกรรมด้านการตลาด ที่เป็นตัวโอกาสหรือชื่อของลูกค้า

  • เริ่มต้นด้วย คลิกเพื่อเลือกชื่อของบัญชีผู้ใช้ ติดต่อทางธุรกิจ หรือกิจกรรมทางการตลาดที่เป็นตัวโอกาสนี้

   ชื่อของกิจกรรมทางการตลาดถูกใช้เพื่อติดตามจำนวนโอกาสที่เป็นผลมาจากกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง เมื่อคุณคลิกชื่อของกิจกรรมทางการตลาดในเขตข้อมูลนี้Business Contact Manager for Outlook เพิ่มโอกาสหน้าติดตาม กิจกรรมทางการตลาด

  • แข่ง พิมพ์ชื่อของแข่งใด ๆ เพื่อเตือนคุณเมื่อต้องการตรวจสอบราคาของพวกเขาเพื่อให้คุณสามารถเสนอราคาที่ดียิ่งขึ้นหรือบริการที่ดียิ่งขึ้น

  ขั้นตอนการขายและกิจกรรม

  • ขั้นตอนที่ขาย เลือกพื้นที่การขายของโอกาสเพื่อให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้า

   คุณสามารถกำหนดรายการนี้เพื่อรวมข้อมูลระยะการขายที่ไม่ซ้ำกันกับบริษัทของคุณ คลิกแก้ไขรายการนี้ และการอ้างอิงถึงขั้นตอนการขายการกำหนดเองและกิจกรรมการขาย

   เลือกพื้นที่การขายของล็อคปิดชนะ หรือปิดการสูญเสีย ระเบียนนั้นเป็นไฟล์แบบอ่านอย่างเดียว ปิดชนะ ตั้งค่าความน่าเป็นเป็น 100% ปิดขาดการ ตั้งค่าความน่าเป็น 0%

  • ตัวเตือน เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวเตือน จะได้รับคำเตือน Outlook เกี่ยวกับโอกาสนี้ คลิกวันและเวลาที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือน

  รายละเอียด เพจนี้ประกอบด้วยข้อคิดเห็นหรือบันทึกย่อเกี่ยวกับโอกาส

  คุณสามารถวางข้อคิดเห็นจากไฟล์อื่น ๆ หรือเพิ่มข้อคิดเห็นได้โดยตรงไปยังระเบียน เมื่อต้องการบันทึกวันและเวลาที่คุณเพิ่มข้อคิดเห็น คลิกเพิ่มการประทับเวลา

  ประวัติ หน้าประวัติแสดงรายการประวัติติดต่อสื่อสารทั้งหมดที่เชื่อมโยงไปยังระเบียนโอกาส

  คุณสามารถสร้างประวัติโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาส โดยคลิกที่ปุ่มใหม่ และการเชื่อมโยงรายการเช่นบันทึกย่อธุรกิจ, บันทึกการโทร นัดหมาย หรืองาน ระเบียนนั้น

 2. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการกรอกฟอร์ม คลิกบันทึก และปิด

 3. ใส่ข้อมูลที่คุณต้องการบันทึกบนฟอร์มโอกาส

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการใส่ข้อมูลบนฟอร์ม คลิกบันทึก และปิด

  ถ้าคุณกำลังสร้างจำนวนหนึ่งระเบียนโอกาส คลิกบันทึก & ใหม่ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง และเปิดโอกาสฟอร์มใหม่

ด้านบนของหน้า

กำหนดรายการบนฟอร์มโอกาส

Business Contact Manager for Outlook ใช้ศัพท์ทางธุรกิจมาตรฐานมาก แต่คุณยังสามารถสร้างเงื่อนไขขาย อัตราการชำระเงินของคุณเอง และอื่น ๆ รายการ มีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงธุรกิจของคุณจำเป็นต้อง

แต่ละรายการที่สามารถกำหนดเองมีตัวเลือกแก้ไขรายการนี้ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบซึ่งคุณสามารถเพิ่ม หรือแก้ไขคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจของคุณ บนฟอร์มโอกาส คุณสามารถกำหนดรายการสำหรับเขตข้อมูลต่อไปนี้: รายการชนิดเงื่อนไขการชำระเงินแหล่ง และขั้นตอนการขาย ได้

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดรายการ ดูสร้าง และกำหนดรายการและชนิดระเบียน

ด้านบนของหน้า

กำหนดระยะการขายและกิจกรรมการขาย

ในBusiness Contact Manager for Outlook คุณสามารถติดตามงานทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องทำถ้าคุณต้องการแปลงลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าที่เป็นจริง การตั้งค่าเริ่มต้นของระยะการขายและกิจกรรมจะอยู่บนฟอร์มลูกค้าเป้าหมาย และคุณสามารถกำหนดข้อมูลนี้ให้พอดีกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

หมายเหตุ: เจ้าของฐานข้อมูลเท่านั้นที่สามารถกำหนดระยะการขายและกิจกรรมการขาย

เป็นเจ้าของฐานข้อมูล คุณสามารถเปลี่ยนชื่อและลำดับของขั้นตอนใด ๆ ขาย และอัปเดชื่อ ลำดับ หรือระยะเวลาของกิจกรรมการขายในขั้นตอนใด ๆ ขาย คุณยังสามารถตั้งค่าตัวเตือนสำหรับกิจกรรมการขาย

 1. เปิดกล่องโต้ตอบปรับเปลี่ยนระยะยอดขายและกิจกรรมการขาย โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 2. บน Ribbon บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มกำหนดเอง คลิกพื้นที่แสดงยอดขาย

 3. คลิกแท็บไฟล์ บนแท็บBusiness Contact Manager คลิกกำหนดเอง แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยนระยะยอดขายและกิจกรรมการขาย

 4. เมื่อต้องการเพิ่มขั้นตอนใหม่ลงในกระบวนการของคุณ คลิกเพิ่มขั้นตอนการขาย พิมพ์ชื่อสำหรับขั้นตอนการขายใหม่ ทางแล้ว คลิกตกลง ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายพื้นที่การขายขึ้น หรือลงในรายการ

 5. เมื่อต้องการเพิ่มขั้นตอนการขั้นตอนการขาย คลิกเพิ่มกิจกรรมการขาย พิมพ์ชื่อสำหรับกิจกรรม แล้ว คลิ กระยะเวลาที่จะนำทาง คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบเพิ่มกิจกรรมการขาย และใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายกิจกรรมขึ้น หรือลงในรายการนั้น

  แก้ไขกล่องโต้ตอบ กิจกรรมการขาย โดยใช้กล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนระยะการขายและกิจกรรมการขาย ที่อยู่ด้านหลังรายการนั้น

 6. เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนพื้นที่การขายหรือกิจกรรมการขายในรายการ คลิกข้อมูลในรายการ ทางแล้ว คลิกแก้ไข อัปเดตข้อมูลในกล่องโต้ตอบที่เปิด แล้ว คลิ กตกลง

คุณไม่สามารถแก้ไขขั้นตอนยอดขายปิดชนะ และปิดสูญหายไป

 1. เมื่อต้องการเรียงลำดับรายการใหม่ คลิกระยะการขายหรือกิจกรรมการขาย จาก นั้นใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายขึ้น หรือลงในรายการ ถ้าคุณย้ายขั้นตอนการขาย กิจกรรมการขายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะย้ายด้วย

 2. เครื่องหมายระบุระยะการขายซึ่งคือ พื้นที่การขายเริ่มต้นสำหรับระเบียนโอกาสใหม่ทั้งหมด การตั้งค่าระยะการขายเริ่มต้นที่แตกต่างกัน คลิปที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กทำให้เริ่มต้น เมื่อต้องการเอาการตั้งค่าเริ่มต้น คลิกพื้นที่การขาย แล้ว คลิ กลบค่าเริ่มต้น

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อสร้างการแจ้งเตือนสำหรับแต่ละกิจกรรมการขายที่มีระยะเวลาที่ระบุ ตัวเตือนจะปรากฏบนฟอร์มโอกาส

ด้านบนของหน้า

ลบขั้นตอนการขายและกิจกรรมการขาย

เอาระยะการขายหรือกิจกรรมการขายจากBusiness Contact Manager for Outlook อาจมีผลกระทบต่อข้อมูลในโอกาสระเบียนปัจจุบัน

กิจกรรมการขายการลบจะเอากิจกรรม จากรายการ และระเบียนที่รวมอยู่ในกิจกรรมนั้น ระเบียนโอกาสใด ๆ ที่รวมอยู่ในกิจกรรมที่ถูกลบจะไม่แสดง แม้ว่ากิจกรรมที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ในระเบียน

ลบขั้นตอนการขายจะเอาพื้นที่การออกจากรายการ และสร้างรายการว่างเปล่าในทุกระเบียนที่ใช้งานนั้น ตัวอย่าง เรกคอร์ดโอกาสที่อยู่ในพื้นที่การขายที่ถูกลบจะแสดงเขตข้อมูลระยะการขาย ว่างเมื่อระเบียนถูกเปิดอีกครั้ง เมื่อคุณลบขั้นตอนการขาย คุณสามารถเลือกที่จะแทนที่ ด้วยขั้นตอนการขายที่อื่น หรือเมื่อใช้ กับเขตข้อมูลว่างเปล่า ถ้าคุณแทนที่ ด้วยขั้นตอนการขายที่อื่น คุณสามารถเพิ่มกิจกรรมจากขั้นตอนนั้นไปยังขั้นแทน มิฉะนั้น กิจกรรมที่จะถูกลบ ด้วยพื้นที่การขาย

 1. เปิดกล่องโต้ตอบปรับเปลี่ยนระยะยอดขายและกิจกรรมการขาย โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 2. บน Ribbon บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มกำหนดเอง คลิกพื้นที่แสดงยอดขาย

 3. คลิกแท็บไฟล์ บนแท็บBusiness Contact Manager คลิกกำหนดเอง แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยนระยะยอดขายและกิจกรรมการขาย

 4. เมื่อต้องการลบกิจกรรมการขาย เลือกกิจกรรมจากรายการ แล้ว คลิ กลบ

 5. เมื่อต้องการลบขั้นตอนการขาย เลือกพื้นที่การจากรายการ และคลิกลบ ในกล่องโต้ตอบลบรายการ ระยะการขายอื่นเมื่อต้องการแทนถูกลบไปแล้วเลือก หรือปล่อยให้เขตข้อมูลแทนที่ด้วย ว่างไว้

 6. ถ้าคุณเลือกระยะการขายแทน คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อย้ายกิจกรรมการขายทั้งหมดจากพื้นที่การขายที่ถูกลบลงในพื้นที่การขายแทน กิจกรรมที่จะถูกเพิ่มไปยังด้านบนของรายการกิจกรรมที่มีอยู่ และคุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเรียงลำดับใหม่ให้พวกเขา

ด้านบนของหน้า

แก้ไขระเบียนที่มีโอกาส

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ Business Contact Manager ให้คลิก การขาย

 2. ในพื้นที่ทำงาน บนแท็บโอกาส ดับเบิลคลิกที่ระเบียนที่คุณต้องการเปิด

  คุณสามารถดูข้อมูลของระเบียนโดยไม่ต้องเปิดโดยใช้ยอดขายเวิร์กสเปซ จากแท็บใด ๆ คลิกระเบียนคุณสนใจ รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียนนั้นจะแสดงในบานหน้าต่างการอ่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เวิร์กสเปซยอดขาย ดูหลักเวิร์กสเปซ Business Contact Manager ของคุณ

 3. คุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในระเบียนเปิด:

  • แก้ไขข้อมูล ใส่ข้อมูลใหม่ และทำการเปลี่ยนแปลงตามที่จำเป็น เมื่อคุณเสร็จสิ้นการทำการเปลี่ยนแปลง คลิกบันทึก และปิด

  • พิมพ์ระเบียน

   คำสั่งพิมพ์อยู่ที่ไหน

   คลิกแท็บแฟ้ม แล้วคลิกที่แท็บพิมพ์ จากนั้น คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • ส่งข้อความอีเมลที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยง ในกลุ่มCommunicate คลิกอีเมล

  • ตั้งค่าการนัดหมายกับบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจ ในกลุ่มCommunicate คลิกการเรียกประชุม

  • จัดประเภทระเบียน ในกลุ่มแท็ก คลิกจัดประเภท นั้นแล้ว คลิกประเภทที่คุณต้องการเพิ่มระเบียนนี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประเภทระเบียน ดูระเบียนที่ใช้ใน Business Contact Manager

  • ลบระเบียน คลิกลบ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจที่เชื่อมโยงไปยังระเบียนโอกาส

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ Business Contact Manager ให้คลิก การขาย

 2. บนแท็บโอกาส ดับเบิลคลิกที่ระเบียนโอกาสที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 3. ภายใต้ที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้มีการเชื่อมโยง คลิกเชื่อมโยงกับ

 4. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงไปยังบัญชีผู้ใช้หรือติดต่อทางธุรกิจ ในรายการชนิดของรายการ คลิกชนิดระเบียน เช่นบัญชี หรือที่ติดต่อทางธุรกิจทุกชนิด

 5. ในรายการให้คลิกระเบียนที่คุณต้องการลิงก์ หรือ การค้นหาระเบียน พิมพ์ชื่อในกล่องค้นหา

  เมื่อต้องการเพิ่มระเบียนใหม่ คลิกปุ่มสร้าง และฟอร์มที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 6. คลิกเชื่อมโยงกับ การเพิ่มบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจ นั้นแล้ว คลิกตกลง เพื่อกลับไปยังระเบียนโอกาส

 7. คลิก บันทึกแล้วปิด

หมายเหตุ: โอกาสสามารถเชื่อมโยงไปยังบัญชีเดียวเท่านั้นหรือการติดต่อทางธุรกิจนชนิดระเบียน

ด้านบนของหน้า

รายการบันทึกการติดต่อสื่อสารลิงก์ไปยังระเบียนโอกาส

ชนิดของการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโอกาสใด ๆ สามารถได้อย่างง่ายดายเชื่อมโยงไปยังระเบียนเพื่อช่วยให้คุณสามารถติดตามของที่ติดต่อลูกค้าทั้งหมด ถ้าคุณเรียกใช้บัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจที่ถูกลิงก์ไปยังระเบียนโอกาส สร้างบันทึกการโทร ถ้าคุณมาจากการประชุม พิมพ์ค่านาที ในบันทึกย่อ business หรือ ในการเรียกประชุม Outlook ต้นฉบับ ตั้งค่าการประชุมกับลูกค้าของคุณ และเชื่อมโยงการนัดหมายนั้น ไปยังระเบียนโอกาส

ใด ๆ รายการบันทึกการติดต่อสื่อสารที่คุณสร้างขึ้นจากระเบียนโอกาสเปิดถูกเชื่อมโยงไปยังระเบียนโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการสร้างรายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร ที่ลิงก์โดยอัตโนมัติลงในระเบียนโอกาส ทำตามกระบวนงานต่อไปนี้

 1. เปิดฟอร์มที่มีโอกาส

 2. บน Ribbon บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มแสดง คลิกประวัติ

 3. คลิกปุ่มสร้าง จากนั้น คลิหนึ่งรายการต่อไปนี้:

  • บันทึกย่อธุรกิจ

  • บันทึกการโทร

  • งาน

  • ข้อความจดหมาย

  • การนัดหมาย

  • ไฟล์

  คุณไม่สามารถสร้างไฟล์ใหม่ แต่คุณสามารถเลือกไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อต้องการลิงก์ไปยังระเบียนโอกาส

 4. กรอกฟอร์มสำหรับรายการใหม่ของคุณ จากนั้น คลิกบันทึก และปิด หรือส่ง,เป็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อต้องการเชื่อมโยงข้อความอีเมลที่มีอยู่หรือการนัดหมายลงในระเบียนโอกาส เปิดข้อความอีเมลการนัดหมาย แล้ว บน Ribbon คลิ กลิงก์ไปยังระเบียน ในรายการชนิดของรายการ คลิกโอกาส แล้ว คลิ กโอกาสที่คุณต้องการเชื่อมโยงข้อความอีเมลหรือการนัดหมาย

ด้านบนของหน้า

กำหนดโอกาสกับเพื่อนร่วมงาน

Business Contact Manager for Outlook เก็บข้อมูลทางธุรกิจของคุณในฐานข้อมูล คุณสามารถกำหนดคอร์ดโอกาสใครก็ตามที่คุณได้แชร์ฐานข้อมูล

 1. เปิดโอกาสระเบียนที่คุณต้องการกำหนด คุณยังสามารถเลือกหลายระเบียน

ฉันจะเลือกระเบียนมากกว่าหนึ่งระเบียนได้อย่างไร

เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่อยู่ติดกัน ให้กดแป้น SHIFT แล้วคลิกระเบียนแรกและระเบียนสุดท้ายของกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่ม เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่ไม่ติดกัน ให้กดแป้น CTRL แล้วคลิกระเบียนแต่ละระเบียน เมื่อต้องการเลือกระเบียนทั้งหมด ให้คลิกระเบียนใดระเบียนหนึ่งแล้วกด CTRL+A

 1. บน Ribbon ในกลุ่มการกระทำ คลิกมอบหมายให้ จากนั้น คลิกชื่อของบุคคลคุณต้องการกำหนดโอกาส

ด้านบนของหน้า

ทำเครื่องหมายโอกาสเป็นปิด

 1. เปิดโอกาสระเบียนที่คุณต้องการทำเครื่องหมายเป็นปิด

 2. บนแท็บโอกาส ดับเบิลคลิกที่ระเบียนโอกาสที่คุณต้องการปิด

 3. ภายใต้กิจกรรม ในรายการขั้นตอนการขาย คลิกปิดชนะ เพื่อปิดโอกาสที่ทำให้เกิดการขาย หรือปิดหายไป เมื่อต้องการปิดโอกาสที่ไม่ได้ในการขาย

 4. คุณอาจ ในกล่องปิดวัน คลิกวันปิดจริงสำหรับโอกาส

 5. คลิก บันทึกแล้วปิด

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงรายการโอกาสหลายอย่างพร้อมกันเป็นปิด ดูที่แก้ไขระเบียน Business Contact Manager พร้อมกัน

ด้านบนของหน้า

ติดตามงานที่จำเป็นต้องปิด หรือชนะโอกาส

นอกจากการสร้างงานที่คุณทำให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อปิดการขาย คุณสามารถสร้างโครงการทางธุรกิจ ที่ประกอบด้วยงานที่แตกต่างกันสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณจะมีเมื่อมีการชนะโอกาส คุณสามารถกำหนดโครงการทางธุรกิจโดยรวมกับเพื่อนร่วมงาน และมอบหมายงานแต่ละรายการภายในโครงการให้เพื่อนร่วมงานที่แตกต่างกัน ระเบียนโครงการทางธุรกิจต้องลิงก์ไปยังบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจ

เมื่อต้องการสร้างโครงการทางธุรกิจจากระเบียนโอกาส ทำตามกระบวนงานต่อไปนี้

 1. เปิดโอกาสระเบียนที่คุณต้องการใช้

 2. บน Ribbon ในกลุ่มโครงการทางธุรกิจ คลิกสร้างโครงการ

 3. กล่องโต้ตอบสร้างโครงการทางธุรกิจ เปิดขึ้น ในรายการ คลิกเทมเพลตที่คุณต้องการใช้ มิฉะนั้นการคลิกใช้เทมเพลต

 4. ในกล่องชื่อโครงการ ใช้ชื่อเริ่มต้น ซึ่งก็คือชื่อของโอกาสที่เลือก หรือพิมพ์ชื่ออื่นสำหรับโครงการทางธุรกิจ

 5. ลิงก์ไปยัง กล่องแสดงบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจที่ถูกลิงก์ไปยังโอกาสที่เลือก เมื่อต้องการเลือกติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้ระเบียนอื่น คลิกลิงก์ไปยัง

 6. คุณอาจ ใส่วันเริ่มต้นสำหรับโครงการ นั้นแล้ว คลิกตกลง

 7. ในหน้าต่างระเบียนโครงการทางธุรกิจที่เปิดขึ้น พิมพ์ข้อมูลใด ๆ ที่คุณต้องการเพิ่ม:

  • เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้และที่ติดต่อทางธุรกิจไปยังโครงการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้และที่ติดต่อ ให้คลิกเพิ่ม

  • เมื่อต้องการเพิ่มงาน ในส่วนข้อมูลงานโครงการ คลิกใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำให้เสร็จสมบูรณ์โครงการทางธุรกิจและฟอร์มงานโครงการ ดูงานโครงการใช้ใน Business Contact Manager

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×