ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
แชร์และเขียนร่วมกัน

ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Word

ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Word

การเปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้คุณและเพื่อนร่วมงานสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นได้ง่าย การเปลี่ยนแปลงจะคล้ายกับคำแนะนำที่คุณสามารถรีวิว แล้วลบออกหรือทำให้เป็นแบบถาวรได้

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เคล็ดลับ: วิดีโอไม่เป็นภาษาของคุณใช่ไหม ลองเลือก คำบรรยายทดแทนการได้ยิน ปุ่ม คำอธิบายทดแทนการได้ยิน

คุณสามารถเปิดหรือปิด ติดตามการเปลี่ยนแปลง โดยการไปที่ รีวิว > ติดตามการเปลี่ยนแปลง

การติดตามการเปลี่ยนแปลง
 • เมื่อเปิดอยู่ การลบจะได้รับการทำเครื่องหมายด้วยการขีดทับ และการเพิ่มจะได้รับการทำเครื่องหมายด้วยการขีดเส้นใต้ การเปลี่ยนแปลงของผู้เขียนที่แตกต่างกันจะได้รับการระบุด้วยสีที่แตกต่างกัน

 • เมื่อปิดอยู่ Word จะหยุดทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลง แต่การขีดเส้นใต้และการขีดทับด้วยสีจะยังคงอยู่ในเอกสาร

การฝึกการติดตามการเปลี่ยนแปลงและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันอื่นๆใน Word โดยการดาวน์โหลดการทำงานร่วมกันนี้ในคู่มือการเรียนรู้ Word

ดูการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำ

เมื่อต้องการรีวิวการเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณ ให้ไปที่ รีวิว > การติดตาม > แสดงเพื่อรีวิว

 • เมื่อต้องการรีวิวการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการระบุด้วยเส้นสีแดงในระยะขอบ ให้เลือก มาร์กอัปอย่างง่าย

 • สำหรับมุมมองการเปลี่ยนแปลงโดยละเอียด ให้เลือก มาร์กอัปทั้งหมด

 • สำหรับตัวอย่างลักษณะเอกสารเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำทั้งหมดอย่างถาวร ให้เลือก ไม่มีมาร์กอัป

 • เมื่อต้องการดูเอกสารต้นฉบับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำ ให้เลือก ต้นฉบับ

 • ไปที่รีวิวการติดตาม> การติดตามการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำเพื่อเปิดหรือปิดการเปลี่ยนแปลง

  การติดตามกลุ่มที่มี ติดตามการเปลี่ยนแปลง เปิดใช้งานอยู่

หมายเหตุ: ถ้าฟีเจอร์ติดตามการเปลี่ยนแปลงไม่พร้อมใช้งานคุณอาจต้องปิดการป้องกันเอกสาร ไปที่รีวิว>จำกัดการแก้ไขแล้วเลือกหยุดการป้องกัน (คุณอาจจำเป็นต้องทราบรหัสผ่านของเอกสาร)

เมื่อต้องการเพิ่มตัวบ่งชี้การติดตามการเปลี่ยนแปลงไปยังแถบสถานะให้เลือกแถบสถานะแล้วเลือกติดตามการเปลี่ยนแปลง

เมื่อคุณปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถรีวิวเอกสารโดยไม่ทำเครื่องหมายสิ่งที่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม การปิดฟีเจอร์จะไม่ลบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามอยู่แล้ว

 • บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ให้เลือกปุ่ม ติดตามการเปลี่ยนแปลง

  ปุ่ม ติดตามการเปลี่ยนแปลง จะไม่ถูกเน้นอีกต่อไปตามที่แสดงในรูปภาพต่อไปนี้

  การติดตามกลุ่ม

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการลบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม ให้ใช้คำสั่ง ยอมรับ และ ปฏิเสธ บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง

แสดงการเปลี่ยนแปลงแบบอินไลน์ทั้งหมด

ค่าเริ่มต้นใน Word จะแสดงการลบและข้อคิดเห็นในบอลลูนในระยะขอบของเอกสาร อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงผลให้แสดงข้อคิดเห็นแบบอินไลน์และการลบทั้งหมดด้วยการขีดทับแทนที่จะแสดงภายในบอลลูน

 1. บนแท็บรีวิวในกลุ่มการติดตามให้เลือกแสดงมาร์กอัป

  คำสั่ง แสดงมาร์กอัป

 2. ชี้ไปที่บอลลูนแล้วเลือกแสดงทั้งหมดการตรวจทานแก้ไขแบบอินไลน์เพื่อแสดงการลบด้วย strikethroughs และข้อคิดเห็นแบบอินไลน์

แสดงข้อคิดเห็นในคำแนะนำบนหน้าจอแทนในบอลลูน

ค่าเริ่มต้นใน Word จะแสดงการลบและข้อคิดเห็นในบอลลูนในระยะขอบของเอกสาร อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงผลให้แสดงข้อคิดเห็นแบบอินไลน์ คุณสามารถดูข้อคิดเห็นแบบอินไลน์ได้เมื่อคุณวางตัวชี้บนตัวบ่งชี้ข้อคิดเห็น

 1. บนแท็บรีวิวในกลุ่มการติดตามให้เลือกแสดงมาร์กอัป

  คำสั่ง แสดงมาร์กอัป

 2. ชี้ไปที่บอลลูนแล้วเลือกแสดงทั้งหมดการตรวจทานแก้ไขแบบอินไลน์เพื่อแสดงการลบด้วย strikethroughs และข้อคิดเห็นแบบอินไลน์

 3. วางตัวชี้บนข้อคิดเห็นในเอกสาร ข้อคิดเห็นปรากฏในคำแนะนำบนหน้าจอ

  ข้อคิดเห็นแบบอินไลน์

แสดงการเปลี่ยนแปลงตามชนิดของการแก้ไขหรือตามผู้รีวิว

 1. บนแท็บรีวิวในกลุ่มการติดตามให้เลือกแสดงมาร์กอัป

  คำสั่ง แสดงมาร์กอัป

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกเพื่อเลือกชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการแสดง

   ตัวอย่างเช่นเลือกข้อคิดเห็นหรือการแทรกและการลบ เครื่องหมายถูกที่อยู่ถัดจากรายการจะระบุว่ารายการนั้นถูกเลือกไว้

   รายการ แสดงมาร์กอัป ของตัวเลือก
    

   สิ่งสำคัญ: แม้ว่าคุณจะซ่อนชนิดมาร์กอัปโดยการล้างบนเมนู แสดงมาร์กอัป แต่มาร์กอัปจะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่คุณหรือผู้รีวิวเปิดเอกสาร

  • ชี้ไปที่ผู้ตรวจทานแล้วเลือกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดยกเว้นรายการที่อยู่ถัดจากชื่อของผู้ตรวจทานที่มีการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นที่คุณต้องการแสดง

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดสำหรับผู้ตรวจทานทั้งหมดในรายการให้เลือกผู้ตรวจทานทั้งหมด

แสดงการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นของผู้รีวิวที่ต้องการ

ผู้แก้ไขหรือผู้รีวิวมักจะต้องการดูเอกสารหลังจากรวมการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาแล้ว ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้แก้ไขหรือผู้รีวิวมีโอกาสดูลักษณะของเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง

 • บนแท็บรีวิวในกลุ่มการติดตามให้เลือกลูกศรในกล่องแสดงสำหรับรีวิวจากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เมนู แสดงเพื่อรีวิว ของตัวเลือก

  • มาร์กอัปการแสดงขั้นสุดท้าย    มุมมองนี้จะแสดงเอกสารขั้นสุดท้ายพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและแสดงข้อคิดเห็น มุมมองนี้คือมุมมองเริ่มต้นสำหรับเอกสารทั้งหมดที่เปิดใน Word

  • ขั้นสุดท้าย    มุมมองนี้จะแสดงเอกสารพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเป็นข้อความและไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นที่ยังไม่ผ่านการยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบจะยังคงอยู่ในเอกสาร

  • มาร์กอัปการแสดงดั้งเดิม    มุมมองนี้จะแสดงข้อความต้นฉบับพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็น

  • ดั้งเดิม    มุมมองนี้จะแสดงเอกสารดั้งเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและแสดงข้อคิดเห็น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นในเอกสารที่ยังไม่ผ่านการยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบจะยังคงอยู่ในเอกสาร

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการดูข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามในบอลลูน คุณต้องอยู่ใน มุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ หรือ มุมมองเค้าโครงเว็บ

ซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นเมื่อพิมพ์

การซ่อนการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นการลบการเปลี่ยนแปลงออกจากเอกสาร คุณต้องใช้คำสั่ง ยอมรับ และ ปฏิเสธ ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง เพื่อลบมาร์กอัปออกจากเอกสารของคุณ

 1. เลือกแท็บไฟล์

 2. เลือกพิมพ์

 3. ภายใต้การตั้งค่าให้เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากพิมพ์หน้าทั้งหมด

 4. เลือกพิมพ์มาร์กอัปเพื่อล้างเครื่องหมายถูก

  การพิมพ์มาร์กอัปใน Word

รีวิวข้อมูลสรุปของการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

บานหน้าต่างการรีวิวคือเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามทั้งหมดถูกลบออกจากเอกสารแล้วและจะไม่แสดงให้ผู้อื่นที่อาจดูเอกสารของคุณเห็น ส่วนข้อมูลสรุปทางด้านบนของบานหน้าต่างการรีวิวจะแสดงจำนวนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นที่ยังคงสามารถมองเห็นได้ในเอกสารของคุณ

บานหน้าต่างการรีวิวยังช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นที่ยาวเกินกว่าจะอยู่ในฟองข้อคิดเห็นได้

หมายเหตุ: ไม่เหมือนกับเอกสารหรือฟองข้อคิดเห็น บานหน้าต่างการรีวิวไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมกับการทำการเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณ แทนที่จะลบข้อความหรือข้อคิดเห็นหรือทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในบานหน้าต่างการรีวิว ให้ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทั้งหมดในเอกสาร จากนั้น การเปลี่ยนแปลงจะแสดงในบานหน้าต่างการรีวิว

การติดตามกลุ่ม

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการดูข้อมูลสรุปที่ด้านข้างของหน้าของ ให้เลือก บานหน้าต่างการรีวิว

  • เมื่อต้องการดูข้อมูลสรุปทางด้านล่างของหน้าจอ ในรายการ บานหน้าต่างการรีวิว ให้เลือก บานหน้าต่างการรีวิวแนวนอน

 2. เลือก แสดงข้อมูลสรุปโดยละเอียด เพื่อดูจำนวนการเปลี่ยนแปลงแต่ละชนิด

  บานหน้าต่างสรุป

รีวิวการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นตามลำดับ

 1. บนแท็บรีวิวในกลุ่มการเปลี่ยนแปลงให้เลือกถัดไปหรือก่อนหน้า

  Ribbon ของ o14

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้เลือก ยอมรับ

  • ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้เลือก ปฏิเสธ

  • ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้เลือก ลบ

 3. ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงและลบข้อคิดเห็นจนกระทั่งไม่เหลือการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นในเอกสารของคุณ แล้วยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามทั้งหมดได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธและลบข้อคิดเห็นทั้งหมดออกแล้ว

 4. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ให้เลือก บานหน้าต่างการรีวิว

  หมายเหตุ: ส่วนข้อมูลสรุปทางด้านบนของ บานหน้าต่างการรีวิว จะแสดงจำนวนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นที่ยังคงอยู่ในเอกสารของคุณ

รีวิวการเปลี่ยนแปลงตามชนิดการแก้ไจหรือตามผู้รีวิวที่ต้องการ

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  การติดตามกลุ่ม

  • ในรายการ แสดงมาร์กอัป ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดยกเว้นกล่องที่อยู่ถัดจากชนิดการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการรีวิว

  • ในรายการ แสดงมาร์กอัป ให้เลือก ผู้รีวิว แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดยกเว้นกล่องที่อยู่ถัดจากชื่อผู้รีวิวที่คุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลง

  • ในรายการ แสดงมาร์กอัป ให้เลือก ผู้รีวิวทั้งหมด เพื่อเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายของผู้รีวิวทุกคนในรายการ

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้เลือก ถัดไป หรือ ก่อนหน้า

  Ribbon ของ o14

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้เลือก ยอมรับ

  • ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้เลือก ปฏิเสธ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในครั้งเดียว

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้เลือก ถัดไป หรือ ก่อนหน้า

  Ribbon ของ o14

 2. ในรายการ ยอมรับ ให้เลือก ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสาร

ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในครั้งเดียว

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้เลือก ถัดไป หรือ ก่อนหน้า

  Ribbon ของ o14

 2. ในรายการ ปฏิเสธ ให้เลือก ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสาร

ลบข้อคิดเห็น

 1. เลือกข้อคิดเห็น

 2. บนแท็บรีวิวในกลุ่มข้อคิดเห็นให้เลือกลบ

  เมื่อต้องการลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในครั้งเดียวให้เลือกลูกศรที่อยู่ด้านล่างลบแล้วเลือกลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร

เปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลง

บนแท็บรีวิวให้เปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง

เปิดใช้งาน ติดตามการเปลี่ยนแปลง ถูกเน้น

เมื่อใดก็ตามที่บุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงเอกสาร Word จะแสดงจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงให้คุณเห็นด้วยการแสดงเส้นที่แดงที่ระยะขอบ ถ้าคุณสลับเป็นมุมมอง มาร์กอัปทั้งหมด คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบอินไลน์และในบอลลูน

มาร์กอัปถูกเน้นใกล้กับระยะขอบ

เมื่อใดก็ตามที่มีใครบางคนเพิ่มข้อคิดเห็นมันจะแสดงขึ้นมาในบอลลูน

ข้อคิดเห็นในระยะขอบถูกเน้น

แสดงการเปลี่ยนแปลงแบบอินไลน์

โดยทั่วไปแล้ว Word จะแสดงการเปลี่ยนแปลงในบอลลูนใกล้กับระยะขอบของเอกสารของคุณ ถ้าคุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลงแบบอินไลน์บนแท็บรีวิวให้เลือกตัวเลือกมาร์กอัป>บอลลูน>แสดงแบบอินไลน์การตรวจทานแก้ไขทั้งหมด

แสดงการตรวจทานแก้ไขทั้งหมดแบบอินไลน์ถูกเน้น

เปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลงเอาไว้

คุณสามารถป้องกันไม่ให้ผู้อื่นปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงได้โดยการล็อกการติดตามการเปลี่ยนแปลงด้วยรหัสผ่าน

สิ่งสำคัญ: โปรดจำรหัสผ่านให้ได้เพื่อให้คุณสามารถปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณพร้อมที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

ล็อกการติดตามการเปลี่ยนแปลงด้วยรหัสผ่าน

 1. บนเมนูเครื่องมือให้เลือกป้องกันเอกสาร

 2. ภายใต้การป้องกันให้เลือกป้องกันเอกสารสำหรับและเลือกการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

  ส่วนการป้องกันถูกเน้นอยู่

 3. ถัดจากรหัสผ่านให้พิมพ์รหัสผ่านแล้วเลือกตกลง

 4. ใส่รหัสผ่านของคุณอีกครั้งแล้วเลือกตกลง

ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามถูกล็อกคุณจะไม่สามารถปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงได้และคุณไม่สามารถยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงได้

ปลดล็อกการติดตามการเปลี่ยนแปลง

 1. เมื่อต้องการปลดล็อกการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามบนเมนูเครื่องมือให้เลือกป้องกันเอกสาร

 2. ภายใต้การป้องกันให้ยกเลิกการเลือกป้องกันเอกสารแล้วใส่รหัสผ่านของคุณแล้วเลือกตกลง

หลังจากนั้น การติดตามการเปลี่ยนแปลงจะยังคงเปิดอยู่ แต่คุณจะสามารถยอมรับและปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงได้

ปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลง

บนแท็บรีวิวให้ปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง Word จะหยุดการทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงใหม่แต่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ถูกติดตามแล้วจะยังคงอยู่ในเอกสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่เอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นออก

เปิดหรือปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง

เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามจะเปิดอยู่ Word ทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงที่กระทำ โดยผู้เขียนใด ๆ ของเอกสาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณกำลังทำงานร่วมกับผู้อื่นเนื่องจากคุณสามารถดูผู้เขียนที่ทำการเปลี่ยนแปลงที่เฉพาะเจาะจง

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการแก้ไข

 2. บนแท็บรีวิวภายใต้การติดตามให้เลือกสวิตช์ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลง

  แท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม

  เคล็ดลับ: 

  • การเปลี่ยนแปลงของผู้ตรวจทานแต่ละคนจะแสดงในสีที่แตกต่างกัน ถ้ามีผู้ตรวจทานมากกว่า8สีจะถูกนำมาใช้ใหม่

  • เมื่อต้องการกำหนดสีที่เฉพาะเจาะจงให้กับการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามของคุณเองบนเมนูWordให้เลือกการกำหนดลักษณะจากนั้นภายใต้ผลลัพธ์และการแชร์ให้เลือกติดตามการเปลี่ยนแปลง ปุ่ม กำหนดลักษณะ บน การเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม ของ Word ในกล่องสีให้เลือกสีที่คุณต้องการ

  • ชื่อของผู้ตรวจทาน วัน และเวลาที่ถูกทำการเปลี่ยนแปลง และชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่ถูกทำ (ตัวอย่าง ลบ) นอกจากนี้ยัง ปรากฏในมาร์กอัป บอลลูน เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการ ถ้าคุณกำลังแสดงมาร์กอัปบอลลูนไม่ ข้อมูลนี้ปรากฏขึ้นเมื่อคุณโฮเวอร์เหนือการเปลี่ยนแปลง

  • การ เน้นการเปลี่ยนแปลง ตัวเลือกบน เครื่องมือ > ติดตามการเปลี่ยนแปลง เมนู (เน้นการเปลี่ยนแปลงบนหน้าจอ เน้นการเปลี่ยนแปลงในเอกสารที่พิมพ์) และตัวเลือกบน รีวิว แท็บเมนูป็อปอัพ (มาร์ก อัปการแสดงขั้นสุดท้าย ขั้นสุดท้าย มาร์ก อัปการแสดงต้นฉบับ ไฟล์ต้นฉบับ) จะถูกบันทึกการตั้งค่า ถ้าคุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามจะแสดงเมื่อคุณเปิดเอกสารอีกครั้ง คุณจำเป็นต้องยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณต้องการบันทึกของการปรับแก้ บันทึกสำเนาของเอกสารก่อนที่จะยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็น ตามชนิด หรือ โดยผู้ตรวจทาน

คุณสามารถแสดง หรือซ่อนของเอกสารข้อคิดเห็น จัดรูปแบบ แทรก และลบ หรือดูข้อคิดเห็นสำหรับผู้รีวิวที่คุณเลือกเท่านั้น

 • บนแท็บรีวิวภายใต้การติดตามบนเมนูป็อปอัพแสดงมาร์กอัปให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  แท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงพื้นหลังบริเวณที่เปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นปรากฏในระยะขอบขวา บนมีการแรเงา แสดงมาร์กอัป เมนูป็อปอัพ เลือก เน้นพื้นที่มาร์กอัป พื้นที่นี้มีการแรเงายังพิมพ์กับเอกสารของคุณเพื่อช่วยในการแยกข้อความในเอกสารจากการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็น

ปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงในบอลลูน

ตามค่าเริ่มต้น แทรก ลบ ข้อคิดเห็น ชื่อของผู้ตรวจทาน และการประทับเวลาจะแสดงในบอลลูนที่ปรากฏในระยะขอบของเอกสารของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามในเนื้อความของเอกสาร

 1. บนแท็บรีวิวภายใต้การติดตามบนเมนูป็อปอัพแสดงมาร์กอัปให้เลือกการกำหนดลักษณะ

  แท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามในเนื้อความของเอกสารแทนในบอลลูน

ล้างการ ใช้บอลลูนเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลง กล่องกาเครื่องหมาย

ซ่อนชื่อของผู้ตรวจทานและตราประทับวันและเวลาในบอลลูน

ล้างการ ได้แก่ผู้ตรวจทาน การประทับเวลา และปุ่มการกระทำต่าง ๆ กล่องกาเครื่องหมาย

หมายเหตุ: ด้วยบอลลูนปิด commented ข้อความคือวงเล็บในวงเล็บเหลี่ยม ถูกเน้น ด้วยสี และระบุตามชื่อย่อของผู้ตรวจทาน ข้อคิดเห็นปรากฏขึ้นในหน้าต่างป็อปอัพเล็ก ๆ เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือข้อความ commented ยกเว้นเมื่อเอกสารของคุณอยู่ในมุมมองเค้าโครงประกาศ

เปลี่ยนการจัดรูปแบบเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

คุณสามารถกำหนดวิธี เครื่องหมายการตรวจทานแก้ไข ปรากฏขึ้น และทำงานใน Word ได้

 1. บนแท็บรีวิวภายใต้การติดตามบนเมนูป็อปอัพแสดงมาร์กอัปให้เลือกการกำหนดลักษณะ

  แท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม

 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ ตารางต่อไปนี้แสดงรายการตัวเลือกการจัดรูปแบบบางอย่างใช้บ่อย

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปลี่ยนสีและการจัดรูปแบบ Word ใช้เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลง

ภายใต้ มาร์กอัป, เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการบนเมนูป็อปอัพ

ระบุลบโดยไม่ต้องแสดงข้อความที่ถูกลบ

ภายใต้มาร์กอัปบนเมนูป็อปอัพการลบให้เลือก#หรือ^

ข้อความที่ถูกลบจะถูกแทนที่ ด้วยอักขระ# หรือ ^

เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของ เส้นที่เปลี่ยนแปลง

ภายใต้ มาร์กอัป, บน เปลี่ยนบรรทัด และ สี เมนูป็อปอัพ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ติดตามข้อความที่จะถูกย้าย

ภายใต้ย้ายให้เลือกติดตามการย้ายจากนั้นบนเมนูป็อปอัพย้ายไปยังและสีป็อปอัพให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เปลี่ยนสีที่ Word ใช้เพื่อทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงที่ทำไปยังเซลล์ตาราง

ภายใต้ เน้นเซลล์ตาราง, บน แทรกเซลล์, ลบเซลล์, ผสานเซลล์, และ แยกเซลล์ เมนูป็อปอัพ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

รีวิวการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็น

คุณสามารถตรวจทาน และยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามแต่ละลำดับ ยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในครั้งเดียว ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในครั้งเดียว หรือรีวิวรายการที่ถูกสร้างขึ้น โดยผู้ตรวจทานที่เฉพาะเจาะจง

 1. ถ้าเครื่องหมายการตรวจทานแก้ไขไม่ปรากฏในเอกสารบนเมนูเครื่องมือให้ชี้ไปที่การติดตามการเปลี่ยนแปลงเลือกเน้นการเปลี่ยนแปลงแล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายเน้นการเปลี่ยนแปลงบนหน้าจอ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

บนแท็บรีวิว ทำสิ่งนี้

ทำสิ่งนี้

รีวิวการเปลี่ยนแปลงถัดไป

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงให้เลือกถัดไป

เลือกยอมรับหรือปฏิเสธ

รีวิวการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้า

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงให้เลือกก่อนหน้า

เลือกยอมรับหรือปฏิเสธ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในครั้งเดียว

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงให้เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากยอมรับ

เลือกยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสาร

ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในครั้งเดียว

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงให้เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากปฏิเสธ

เลือกปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสาร

ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในครั้งเดียว

ภายใต้ข้อคิดเห็นให้เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากลบ

เลือกลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร

ตรวจทานรายการที่สร้าง โดยผู้ตรวจทานที่เฉพาะเจาะจง

ภายใต้การติดตามให้เลือกแสดงมาร์กอัป

ชี้ไป ผู้รีวิว, แล้ว ล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดยกเว้นอยู่ถัดจากชื่อของผู้ตรวจทานคุณต้องการรีวิวการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการเลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับผู้ตรวจทานทั้งหมดในรายการให้เลือกผู้ตรวจทานทั้งหมด

หมายเหตุ: เมื่อคุณวางตัวชี้บนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม คำแนะนำปรากฏขึ้นแสดงชื่อผู้เขียน วัน และเวลาของการเปลี่ยนแปลง และชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่ถูกทำ

พิมพ์การเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นประโยชน์ในการรวมไว้ในเวอร์ชันพิมพ์ออกมาของเอกสาร

 1. เปิดเอกสารที่ประกอบด้วยการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนแบบ ไฟล์ เมนู เลือก พิมพ์

 3. บนเมนูป็อปอัพการคัดลอก & หน้าให้เลือกMicrosoft Word

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นเมนูป็อปอัพ& หน้าให้เลือกลูกศรลงหันไปทางขวาของเมนูป็อปอัพเครื่องพิมพ์

 4. บนเมนูป็อปอัพที่พิมพ์ออกมาให้เลือกเอกสารที่แสดงมาร์กอัป

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×