แชร์และเขียนร่วมกัน

ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Word

ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Word

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณต้องการดูผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงลงในเอกสารของคุณ เปิดฟีเจอร์ติดตามการเปลี่ยนแปลง คุณยังสามารถเลือกที่จะยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงใด และคุณสามารถดู และลบข้อคิดเห็น

 • บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การติดตาม ให้เลือก ติดตามการเปลี่ยนแปลง

เมื่อคุณเปิดใช้งานติดตามการเปลี่ยนแปลงWord ทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ทำกับเอกสาร

เมื่อคุณปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงWord หยุดทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงใหม่ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ถูกติดตามยังคงถูกทำขึ้นในเอกสารจนกว่าคุณเอาออก

การติดตามการเปลี่ยนแปลงบน Ribbon ของ Word

เมื่อคุณเปิดใช้งานติดตามการเปลี่ยนแปลงWord ทำเครื่องหมายขึ้น และแสดงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทุกคนทำเอกสาร

รูปแสดงการตรวจทานแก้ไขแบบอินไลน์ใน Word

 1. บนแท็บรีวิว ในการติดตาม กลุ่ม ในรายการมาร์กอัปอย่างง่าย เลือกตัวเลือกมุมมอง

  • มาร์กอัปอย่างง่าย เป็นตัวเลือกการเริ่มต้น และบ่งชี้ที่เปลี่ยนแปลงกับเส้นสีแดงในระยะขอบ

   บรรทัดที่ขอบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ถูกติดตามอยู่ที่ตำแหน่งนั้น

  • ไม่มีมาร์กอัป จะซ่อนมาร์กอัปเพื่อแสดงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่รวมกัน

   หมายเหตุ: คุณสามารถดูมาร์กอัปได้อีกครั้งโดยเลือก มาร์กอัปอย่างง่าย หรือ มาร์กอัปทั้งหมด

  • มาร์กอัปทั้งหมด จะแสดงการแก้ไขทั้งหมดด้วยสีที่ต่างกันสำหรับข้อความและบรรทัด

  • แสดงต้นฉบับ จะแสดงเอกสารในรูปแบบต้นฉบับ

 2. ในรายการแสดงมาร์กอัป เลือกตรวจทานแก้ไขที่คุณต้องการดูทั้งข้อคิดเห็น หมึก แทรก และลบ จัดรูปแบบ บอลลูน บุคคลที่เฉพาะเจาะจง

คุณสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงโดยการเปิดใช้งานการล็อกการติดตาม และการเพิ่มรหัสผ่าน เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามถูกล็อก คุณไม่สามารถปิดฟีเจอร์ และคุณไม่สามารถยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

 1. บนแท็บรีวิว ในรายการติดตามการเปลี่ยนแปลง เลือกล็อกการติดตาม

  คำสั่ง ล็อกการเปลี่ยนแปลง บนเมนู ติดตามการเปลี่ยนแปลง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกล่องโต้ตอบการล็อกการติดตาม ใส่รหัสผ่าน พิมพ์อีกครั้งในกล่องใส่อีกครั้งเพื่อยืนยัน นั้นแล้ว เลือกตกลง

   หมายเหตุ: เพิ่มรหัสผ่านไม่ทำก็ ไม่มีฟีเจอร์ความปลอดภัย มุ่ง อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นจากการปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง

  • ในกล่องโต้ตอบการล็อกการติดตาม เลือกยกเลิก

ปิดการล็อกการติดตาม

 1. ในรายการติดตามการเปลี่ยนแปลง เลือกล็อกการติดตาม

 2. ถ้าคุณเพิ่มรหัสผ่าน ใส่เมื่อได้รับพร้อมท์ นั้นแล้ว เลือกตกลง

  หมายเหตุ: ติดตามการเปลี่ยนแปลงจะยังคงอยู่บน แต่คุณสามารถยอมรับ และปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

วิธีเดียวที่จะเอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามในเอกสารจะยอมรับ หรือปฏิเสธเหล่านั้น เลือกมาร์กอัปที่ไม่ใช่ ในกล่องแสดงสำหรับการตรวจทาน ช่วยให้คุณเห็นว่าเอกสารขั้นสุดท้ายจะมีลักษณะอย่างไร — แต่นั้นเฉพาะซ่อนติดตามการเปลี่ยนแปลงเป็นการชั่วคราว เปลี่ยนแปลงถูกลบ และคอลัมน์จะแสดงขึ้นอีกครั้งในครั้งถัดไปที่ใครก็ตามเปิดเอกสาร เมื่อต้องการลบการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร ยอมรับ หรือปฏิเสธเหล่านั้น

ยอมรับ หรือลบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามเดียว

 1. เปิดเอกสารของคุณ

 2. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการเปลี่ยนแปลง เลือกถัดไป หรือก่อนหน้า

 3. เลือกยอมรับ หรือปฏิเสธ

  ปุ่ม ยอมรับ ปฏิเสธและถัดไป

ยอมรับ หรือลบการติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

 1. เปิดเอกสารของคุณ

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม เปลี่ยนแปลง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในรายการยอมรับ เลือกยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

   หรือ

  • ในรายปฏิเสธ เลือกปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

Word ตัวใดตัวหนึ่งที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือเอา แล้ว ย้ายไปยังการเปลี่ยนแปลงถัดไป

ดูข้อคิดเห็น

 • Word แสดงรูปบอลลูนตรงตำแหน่งที่มีคนข้อคิดเห็น เมื่อต้องการดูข้อคิดเห็น เลือกบอลลูนข้อคิดเห็น

  ไอคอนข้อคิดเห็นในมาร์กอัปอย่างง่าย

 • เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลง คลิกบรรทัดใกล้กับระยะขอบ การกระทำที่สลับWord ลงในมุมมองมาร์กอัปทั้งหมด

  การติดตามการเปลี่ยนแปลงแสดงในมุมมอง มาร์กอัปทั้งหมด

ลบข้อคิดเห็นเดียว

 • เลือกข้อคิดเห็น และบนแท็บรีวิว ในกลุ่มข้อคิดเห็น เลือกลบ

ลบข้อคิดเห็นทั้งหมด

 • บนแท็บรีวิว ในกลุ่มข้อคิดเห็น ในรายการลบ เลือกลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร

เคล็ดลับ: ก่อนที่คุณแชร์เวอร์ชันสุดท้ายของเอกสารของคุณ เป็นความคิดดีเพื่อเรียกใช้ตัวตรวจสอบเอกสาร เครื่องมือนี้ตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม และข้อคิดเห็น ข้อความที่ซ่อน ชื่อบุคคลในคุณสมบัติ และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจต้องการใช้ร่วมกัน

 • บนแท็บไฟล์ เลือกข้อมูล >ตรวจหาปัญหา >ตรวจสอบเอกสาร

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อคิดเห็น ดูแทรก และลบข้อคิดเห็น

 • บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การติดตาม ให้เลือก ติดตามการเปลี่ยนแปลง

  ติดตามการเปลี่ยนแปลง จะถูกเน้น ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้

  การติดตามกลุ่มที่มี ติดตามการเปลี่ยนแปลง เปิดใช้งานอยู่

หมายเหตุ: ถ้าฟีเจอร์ติดตามการเปลี่ยนแปลง ไม่พร้อมใช้งาน คุณอาจต้องปิดการป้องกันเอกสาร บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการป้องกัน คลิกจำกัดการแก้ไข นั้นแล้ว คลิกหยุดการป้องกัน ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงานป้องกันเอกสาร (คุณอาจจำเป็นต้องรู้รหัสผ่านเอกสาร)

นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มตัวบ่งชี้การติดตามการเปลี่ยนแปลงลงในแถบสถานะ

 • คลิกขวาแถบสถานะ แล้วเลือกการติดตามการเปลี่ยนแปลง

  แถบสถานะแสดง ติดตามการเปลี่ยนแปลง เปิดอยู่

  หมายเหตุ: ขณะนี้คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้การติดตามการเปลี่ยนแปลง บนแถบสถานะเพื่อเปิดใช้งาน หรือปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง

เมื่อคุณปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถแก้ไขเอกสารโดยไม่ต้องทำเครื่องหมายว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลง การปิดฟีเจอร์ อย่างไรก็ตาม ไม่เอาการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีติดตาม

 • บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการติดตาม เลือกปุ่มการติดตามการเปลี่ยนแปลง

  ปุ่มการติดตามการเปลี่ยนแปลง ไม่ถูกเน้นดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้

  การติดตามกลุ่ม

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม ใช้คำสั่งยอมรับ และปฏิเสธ บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการเปลี่ยนแปลง

คุณต้องการทำอะไร

แสดงแบบอินไลน์เปลี่ยนแปลงทั้งหมด

เริ่มต้นใน Word จะแสดงลบและข้อคิดเห็นในบอลลูนในระยะขอบของเอกสาร อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงการแสดงข้อคิดเห็นแบบอินไลน์และการลบทั้งหมด ด้วย strikethroughs แทนภายในบอลลูนได้

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการติดตาม คลิกแสดงมาร์กอัป

  คำสั่ง แสดงมาร์กอัป

 2. ชี้ไปที่บอลลูน แล้ว คลิ กแบบอินไลน์ตรวจทานแก้ไขทั้งหมดแสดง เพื่อแสดงลบ ด้วย strikethroughs และข้อคิดเห็นแบบอินไลน์

แสดงข้อคิดเห็นในจอแทนบอลลูน

เริ่มต้นใน Word จะแสดงลบและข้อคิดเห็นในบอลลูนในระยะขอบของเอกสาร อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงการแสดงข้อคิดเห็นแบบอินไลน์ ข้อคิดเห็นแบบอินไลน์สามารถดูได้เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนตัวบ่งชี้ข้อคิดเห็น

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการติดตาม คลิกแสดงมาร์กอัป.

  คำสั่ง แสดงมาร์กอัป

 2. ชี้ไปที่บอลลูน แล้ว คลิ กแบบอินไลน์ตรวจทานแก้ไขทั้งหมดแสดง เพื่อแสดงลบ ด้วย strikethroughs และข้อคิดเห็นแบบอินไลน์

 3. วางตัวชี้บนข้อคิดเห็นในเอกสาร ข้อคิดเห็นปรากฏในคำแนะนำ

  ข้อคิดเห็นแบบอินไลน์

แสดงการเปลี่ยนแปลง ตามชนิดของการแก้ไข หรือ โดยผู้ตรวจทาน

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการติดตาม คลิกแสดงมาร์กอัป.

  คำสั่ง แสดงมาร์กอัป

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกเพื่อเลือกชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการแสดง

   เช่น คลิกข้อคิดเห็น หรือการแทรก และการลบออก เครื่องหมายถัดจากรายการหมายความว่า รายการที่ถูกเลือกไว้

   รายการ แสดงมาร์กอัป ของตัวเลือก

   สิ่งสำคัญ: แม้ว่าคุณซ่อนชนิดของมาร์กอัป ด้วยการล้างข้อมูลบนเมนูแสดงมาร์กอัป มาร์กอัปปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่เอกสารถูกเปิด โดยผู้ตรวจทานหรือคุณ

  • ชี้ไปที่ผู้ตรวจทาน แล้ว คลิ กการยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดยกเว้นติดต่ออยู่ถัดจากชื่อของผู้ตรวจทานที่เปลี่ยนแปลง และข้อคิดเห็นที่คุณต้องการให้แสดง

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือก หรือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดสำหรับผู้ตรวจทานทั้งหมดในรายการ คลิกตรวจทานทั้งหมด

แสดงการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นสำหรับผู้ตรวจทานที่เฉพาะเจาะจง

การแก้ไขหรือผู้ตรวจทานมักจะต้องการดูเอกสารจะปรากฏหลังจากเปลี่ยนแปลงของพวกเขาจะรวมไว้ กระบวนงานนี้แสดงการแก้ไขหรือผู้ตรวจทานโอกาสเพื่อดูว่าเอกสารจะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลง

 • บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการติดตาม คลิกลูกศรในกล่องแสดงสำหรับการตรวจทาน จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เมนู แสดงเพื่อตรวจทาน ของตัวเลือก

  • มาร์กอัปแสดงขั้นสุดท้าย    มุมมองนี้แสดงเอกสารนั้นขั้นสุดท้าย ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและแสดงข้อคิดเห็นทั้งหมด นี่คือมุมมองเริ่มต้นสำหรับเอกสารทั้งหมดที่เปิดใน Word

  • ขั้นสุดท้าย    มุมมองนี้แสดงเอกสารนั้น มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดรวมลง ในข้อความ และไม่ มีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามที่แสดง อย่างไรก็ตาม เปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นที่ไม่ถูกยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบ ใด ๆ ยังคงอยู่ในเอกสาร

  • มาร์กอัปแสดงต้นฉบับ    มุมมองนี้แสดงข้อความต้นฉบับ มีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็น

  • ต้นฉบับ    มุมมองนี้แสดงเอกสารต้นฉบับโดยไม่เปลี่ยนแปลงที่ติดตามและแสดงข้อคิดเห็น อย่างไรก็ตาม เปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นในเอกสารที่ไม่ถูกยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบ ใด ๆ ยังคงอยู่ในเอกสาร

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการดูข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามในบอลลูน คุณต้องอยู่ในมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ หรือมุมมองเค้าโครงเว็บ

ซ่อนข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามเมื่อพิมพ์

การซ่อนการเปลี่ยนแปลงไม่เอาการเปลี่ยนแปลงจากเอกสาร คุณต้องใช้คำสั่งยอมรับ และปฏิเสธ ในกลุ่มการเปลี่ยนแปลง เอามาร์กอัปออกจากเอกสารของคุณ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกพิมพ์

 3. ภายใต้การตั้งค่า คลิกลูกศรอยู่ถัดจากพิมพ์หน้าทั้งหมด

 4. คลิกมาร์กอัปที่พิมพ์ เพื่อล้างเครื่องหมาย

  การพิมพ์มาร์กอัปใน Word

คุณต้องการทำอะไร

ตรวจทานข้อมูลสรุปของการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

บานหน้าต่างการตรวจทานเป็นเครื่องมือประโยชน์สำหรับการทำให้แน่ใจว่า การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามทั้งหมดจะถูกเอาออกจากเอกสารของคุณ และจะไม่แสดงขึ้นไปให้ผู้อื่นที่อาจดูเอกสารของคุณ ส่วนสรุปที่ด้านบนของบานหน้าต่างการตรวจทานแสดงตัวเลขที่แน่นอนสามารถมองเห็นได้เปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นที่เหลืออยู่ในเอกสารของคุณ

บานหน้าต่างการรีวิวให้คุณอ่านข้อคิดเห็นที่ไม่พอดีกับภายในแผนภูมิฟองข้อคิดเห็นแบบยาว

หมายเหตุ: บานหน้าต่างการตรวจทาน ไม่เหมือนกับเอกสารหรือฟองข้อคิดเห็น ไม่เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการทำการเปลี่ยนแปลงลงในเอกสารของคุณ แทนที่เป็นการลบข้อความ หรือข้อคิดเห็น หรือทำการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในบานหน้าต่างการตรวจทาน ทำการเปลี่ยนแปลงของบรรณาธิการทั้งหมดในเอกสาร เปลี่ยนแปลงนั้นจะปรากฏในบานหน้าต่างการรีวิว

การติดตามกลุ่ม

 1. บนแท็บรีวิว กลุ่มการติดตาม เลือกหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการดูสรุปที่ด้านข้างของหน้าจอของคุณ เลือกบานหน้าต่างการตรวจทาน

  • เมื่อต้องการดูข้อมูลสรุปที่ด้านล่างของหน้าจอของคุณ ในรายการบานหน้าต่างการตรวจทาน เลือกตรวจทานบานหน้าต่างตามแนวนอน

 2. เลือกแสดงรายละเอียดสรุป เพื่อดูจำนวนของแต่ละชนิดของการเปลี่ยนแปลง

  บานหน้าต่างสรุป

ตรวจทานแต่ละติดตามการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นตามลำดับ

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ถัดไป หรือ ก่อนหน้า

  Ribbon ของ Office 2010

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกลุ่มการเปลี่ยนแปลง เลือกยอมรับ

  • ในกลุ่มการเปลี่ยนแปลง เลือกปฏิเสธ

  • ในกลุ่มข้อคิดเห็น เลือกลบ

 3. ยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง และลบข้อคิดเห็นจนกระทั่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อคิดเห็นในเอกสารของคุณ และยืนยันการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามทั้งหมดจะยอมรับ หรือปฏิเสธ และว่า ข้อคิดเห็นทั้งหมดจะถูกลบออก

 4. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการติดตาม เลือกบานหน้าต่างการตรวจทาน

  หมายเหตุ: ส่วนสรุปที่ด้านบนของบานหน้าต่างการตรวจทาน แสดงตัวเลขที่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นที่เหลืออยู่ในเอกสารของคุณ

รีวิวการเปลี่ยนแปลง ตามชนิดของการแก้ไข หรือ โดยผู้ตรวจทานที่เฉพาะเจาะจง

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการติดตาม เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  การติดตามกลุ่ม

  • ในรายการแสดงมาร์กอัป ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดยกเว้นที่อยู่ถัดจากชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการตรวจทาน

  • ในรายการแสดงมาร์กอัป เลือกผู้ตรวจทาน และยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดยกเว้นที่อยู่ถัดจากชื่อของผู้ตรวจทานคุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลงแล้ว

  • ในรายการแสดงมาร์กอัป เลือกผู้ตรวจทานทั้งหมด เพื่อเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับผู้ตรวจทานทั้งหมดในรายการ

 2. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการเปลี่ยนแปลง เลือกถัดไป หรือก่อนหน้า

  Ribbon ของ Office 2010

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกลุ่มการเปลี่ยนแปลง เลือกยอมรับ

  • ในกลุ่มการเปลี่ยนแปลง เลือกปฏิเสธ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการเปลี่ยนแปลง เลือกถัดไป หรือก่อนหน้า

  Ribbon ของ Office 2010

 2. ในรายการยอมรับ เลือกยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสาร

ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการเปลี่ยนแปลง เลือกถัดไป หรือก่อนหน้า

  Ribbon ของ Office 2010

 2. ในรายปฏิเสธ เลือกปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสาร

ลบข้อคิดเห็น

 1. คลิกข้อคิดเห็น

 2. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก ลบ

  เมื่อต้องการลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในครั้งเดียว คลิกลูกศรอยู่ใต้ลบ แล้ว คลิ กลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร

คุณต้องการทำอะไร

คุณสามารถทำได้ง่าย และดูการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นในขณะที่คุณทำงานในเอกสาร ตามค่าเริ่มต้นMicrosoft Office Word 2007 ใช้บอลลูนเพื่อแสดงลบ ข้อคิดเห็น จัดรูปแบบการเปลี่ยนแปลง และเนื้อหาที่ถูกย้าย ถ้าคุณต้องการดูทั้งหมดของคุณเปลี่ยนแปลงแบบอินไลน์ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นให้แสดงในแบบที่คุณต้องการ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้วยบอลลูน

บอลลูน (1) แสดงการจัดรูปแบบการเปลี่ยนแปลง ข้อคิดเห็น และการลบ

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้นของ Word การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นจะแสดงขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้คุณแจกจ่ายเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม และข้อคิดเห็นโดยไม่ตั้งใจ ตัวเลือกเริ่มต้นในกล่อง แสดงเพื่อตรวจทาน คือ แสดงขั้นสุดท้ายพร้อมมาร์กอัป

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการแก้ไข

 2. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการติดตาม คลิกปุ่มติดตามการเปลี่ยนแปลง ปุ่มการติดตามการเปลี่ยนแปลง จะถูกเน้น ดังที่แสดงในภาพต่อไปนี้

  ปุ่ม ติดตามการเปลี่ยนแปลง เปิดใช้งาน

 3. เพิ่มเติม เพิ่มตัวบ่งชี้การติดตามการเปลี่ยนแปลงลงในแถบสถานะ คลิกขวาแถบสถานะ คลิ กติดตามการเปลี่ยนแปลง คลิกตัวบ่งชี้การติดตามการเปลี่ยนแปลง บนแถบสถานะเพื่อเปิดใช้งาน หรือปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง

  ติดตามตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลง

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ โดยการแทรก ลบ ย้าย หรือจัดรูปแบบข้อความหรือกราฟิก คุณยังสามารถเพิ่มข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้การติดตามการเปลี่ยนแปลง และบันทึกเอกสารของคุณเป็นเว็บเพจ (.htm หรือ.html), เปลี่ยนแปลงที่ติดตามจะปรากฏบนเว็บเพจของคุณ

เมื่อต้องการปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง:

 • บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการติดตาม คลิกปุ่มติดตามการเปลี่ยนแปลง

  ปุ่มการติดตามการเปลี่ยนแปลง จะไม่ถูกเน้น ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้

  รูป Ribbon ของ Word

ถ้าคุณกำหนดเองแถบสถานะเพื่อรวมตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม คลิกติดตามการเปลี่ยนแปลง ในกลุ่มการติดตาม จะยังปิดตัวบ่งชี้ในแถบสถานะ

หมายเหตุ: การปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงขจัดติดตามการเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่า มีไม่มากติดตามการเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณ ไม่แน่ ใจว่า การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะแสดง แล้ว ใช้คำสั่งยอมรับ หรือปฏิเสธ การเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการในเอกสาร

โปรดทราบว่า มีวิธีการต่าง ๆ เพื่อซ่อนข้อคิดเห็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม แต่ทั้งหมดเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะที่ฟีเจอร์การติดตามการเปลี่ยนแปลงถูกเปิดใช้งาน และข้อคิดเห็นทั้งหมดที่ถูกแทรกยังคง ส่วนของเอกสารจนกว่าพวกเขาจะยอมรับ หรือปฏิเสธ (หรือ ในกรณีของข้อคิดเห็น ลบ)

ซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามนั่นคือตัวอย่าง ภายใต้แสดงมาร์กอัป ล้างเครื่องหมายสำหรับการแทรกและลบ ซึ่งไม่ลบข้อคิดเห็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามที่มีอยู่จากเอกสาร แทน ซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามช่วยให้คุณสามารถดูเอกสาร โดยไม่ต้อง wade ผ่านข้อความข้ามเอาท์ ขีดเส้นใต้ และบอลลูน

มีหลายวิธีในการซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็น ซึ่งอาจทำให้คุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นเหล่านั้นไม่อยู่ในเอกสาร ตัวอย่างเช่น

 • กล่อง แสดงเพื่อรีวิว    บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม กล่อง แสดงเพื่อรีวิว จะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณอยู่ในโหมดการแสดงโหมดใด นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับแสดงเอกสารของคุณด้วย ถ้าคุณคลิก ขั้นสุดท้าย หรือ ต้นฉบับ การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นจะถูกซ่อนไว้ เมื่อต้องการแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็น ให้เลือก มาร์กอัปการแสดงขั้นสุดท้าย หรือ มาร์กอัปการแสดงต้นฉบับ

  รูป Ribbon ของ Word

 • แสดงมาร์กอัป    บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม คุณสามารถใช้รายการ แสดงมาร์กอัป เพื่อซ่อนข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามได้ รายการที่ถูกกาเครื่องหมายถูกภายใต้ แสดงมาร์กอัป จะถูกแสดง โดยที่รายการที่ไม่มีเครื่องหมายถูกจะถูกซ่อนไว้ เมื่อต้องการแสดงรายการ เช่น การแทรกและการลบ ให้คลิกที่รายการบนเมนู แสดงมาร์กอัป

  รูป Ribbon ของ Word

เริ่มต้นในWord จะแสดงลบและข้อคิดเห็นในบอลลูนในระยะขอบของเอกสาร คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงการแสดงข้อคิดเห็นแบบอินไลน์และการลบทั้งหมดเป็นกากบาทเอาท์แทนภายในบอลลูนอย่างไรก็ตาม

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการติดตาม คลิกบอลลูน

  รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิกแบบอินไลน์ตรวจทานแก้ไขทั้งหมดแสดง เพื่อลบแสดงเป็นข้ามเช็คเอาท์ และข้อคิดเห็นแบบอินไลน์

มีหลายตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม (มาร์กอัป) จะแสดงงาน

 • คุณสามารถเปลี่ยนสีและการจัดรูปแบบอื่น ๆ ที่ Word ใช้เพื่อทำเครื่องหมายข้อความที่มีการเปลี่ยนแปลงและกราฟิก โดยคลิกลูกศรอยู่ถัดจากการติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิกตัวเลือกการติดตามการเปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุ: ในขณะที่คุณไม่สามารถกำหนดสีที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ทำ โดยผู้ตรวจทานอื่น เปลี่ยนแปลงของผู้ตรวจทานแต่ละรายการปรากฏเป็นสีที่ต่างกันในเอกสารเพื่อให้คุณสามารถติดตามผู้ตรวจทานหลาย

 • คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด รวมถึงลบ แบบอินไลน์แทนภายในบอลลูนที่ปรากฏในระยะขอบของเอกสารของคุณได้ เมื่อต้องการแสดงการเปลี่ยนแปลง แบบอินไลน์ ในกลุ่มการติดตาม คลิกบอลลูน ทางแล้ว คลิกแสดงแบบอินไลน์ตรวจทานแก้ไขทั้งหมด

  เมื่อคุณคลิกแสดงแบบอินไลน์ตรวจทานแก้ไขทั้งหมด ตรวจทานและข้อคิดเห็นในเอกสารทั้งหมดที่ปรากฏ แบบอินไลน์

 • เมื่อต้องการเน้นขอบพื้นที่แสดงบอลลูนทั้งหมด ภายใต้แสดงมาร์กอัป คลิกพื้นที่มาร์กอัปที่เน้น

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิกลูกศรถัดจาก แสดงมาร์กอัป

  รูป Ribbon ของ Word

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการแสดง

   หมายเหตุ: แม้ว่าคุณซ่อนชนิดของมาร์กอัป ด้วยการล้างข้อมูลบนเมนูแสดงมาร์กอัป มาร์กอัปปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่เอกสารถูกเปิด โดยผู้ตรวจทานหรือคุณ

  • ชี้ไปที่ผู้ตรวจทาน แล้ว คลิ กการยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดยกเว้นติดต่ออยู่ถัดจากชื่อของผู้ตรวจทานที่เปลี่ยนแปลง และข้อคิดเห็นที่คุณต้องการให้แสดง

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือก หรือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดสำหรับผู้ตรวจทานทั้งหมดในรายการ คลิกตรวจทานทั้งหมด

คุณสามารถใช้รายการแสดงสำหรับการตรวจทาน ในกลุ่มการติดตาม การดูเอกสารในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการแก้ไข แต่ละตัวที่สี่ในรายการแสดงมุมมองต่าง ๆ ของเอกสาร มาร์กอัปขั้นสุดท้ายแสดง เป็นค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดเอกสารใด ๆ

รูป Ribbon ของ Word

 • มาร์กอัปแสดงขั้นสุดท้าย    มุมมองนี้แสดงเอกสารนั้นขั้นสุดท้าย ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและแสดงข้อคิดเห็นทั้งหมด นี่คือมุมมองเริ่มต้นสำหรับเอกสารทั้งหมดที่เปิดใน Word

 • ขั้นสุดท้าย    มุมมองนี้แสดงเอกสารนั้น มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดรวมลง ในข้อความ และไม่ มีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามที่แสดง อย่างไรก็ตาม เปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นที่ไม่ถูกยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบ ใด ๆ ยังคงอยู่ในเอกสาร

 • มาร์กอัปแสดงต้นฉบับ    มุมมองนี้แสดงข้อความต้นฉบับ มีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็น

 • ต้นฉบับ    มุมมองนี้แสดงเอกสารต้นฉบับโดยไม่เปลี่ยนแปลงที่ติดตามและแสดงข้อคิดเห็น อย่างไรก็ตาม เปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นในเอกสารที่ไม่ถูกยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบ ใด ๆ ยังคงอยู่ในเอกสาร

เริ่มต้นในWord จะแสดงลบและข้อคิดเห็นในบอลลูนในระยะขอบของเอกสาร อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงการแสดงข้อคิดเห็นแบบอินไลน์ ข้อคิดเห็นแบบอินไลน์สามารถดูได้เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนตัวบ่งชี้ข้อคิดเห็น

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการติดตาม คลิกบอลลูน

  รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิกแบบอินไลน์ตรวจทานแก้ไขทั้งหมดแสดง เพื่อลบแสดงเป็นข้ามเช็คเอาท์ และข้อคิดเห็นแบบอินไลน์

 3. วางตัวชี้บนข้อคิดเห็นในเอกสาร ข้อคิดเห็นปรากฏในคำแนะนำ

  ข้อคิดเห็นแบบอินไลน์

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อคิดเห็น ดูแทรก และลบข้อคิดเห็น

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ถัดไป หรือ ก่อนหน้า

  Ribbon ของ Office 2010

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกลุ่มการเปลี่ยนแปลง เลือกยอมรับ

  • ในกลุ่มการเปลี่ยนแปลง เลือกปฏิเสธ

  • ในกลุ่มข้อคิดเห็น เลือกลบ

 3. ยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง และลบข้อคิดเห็นจนกระทั่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อคิดเห็นในเอกสารของคุณ และยืนยันการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามทั้งหมดจะยอมรับ หรือปฏิเสธ และว่า ข้อคิดเห็นทั้งหมดจะถูกลบออก

 4. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการติดตาม เลือกบานหน้าต่างการตรวจทาน

  หมายเหตุ: ส่วนสรุปที่ด้านบนของบานหน้าต่างการตรวจทาน แสดงตัวเลขที่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นที่เหลืออยู่ในเอกสารของคุณ

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการเปลี่ยนแปลง เลือกถัดไป หรือก่อนหน้า

  Ribbon ของ Office 2010

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ในรายการยอมรับ เลือกยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสาร

  ในรายปฏิเสธ เลือกปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสาร

Office Word 2007 มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า ตัวตรวจสอบเอกสาร ที่ทำให้คุณสามารถตรวจสอบเอกสารใดๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม ข้อคิดเห็น ข้อความที่ซ่อน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เมื่อต้องการตรวจสอบเอกสาร ให้ทำดังนี้

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็น

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ จัดเตรียม แล้วคลิก ตรวจสอบเอกสาร

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวตรวจสอบเอกสาร ให้คลิก ตรวจสอบ

 4. รีวิวผลลัพธ์การตรวจสอบ ถ้าตัวตรวจสอบเอกสารพบข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม คุณจะถูกพร้อมท์ให้คลิก เอาออกทั้งหมด ถัดจาก ข้อคิดเห็น การตรวจทานแก้ไข เวอร์ชัน และคำอธิบายประกอบ

 5. คลิก ตรวจสอบซ้ำ หรือ ปิด

ก่อนที่คุณพิมพ์เอกสาร สลับไปยังมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ และแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นในแบบที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารที่พิมพ์ คุณมีหลายตัวเลือก

 • พิมพ์แสดงมาร์กอัปทั้งหมด    บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการติดตาม คลิกแสดงมาร์กอัป

  รูป Ribbon ของ Word

  หมายเหตุ: คลิกแสดงมาร์กอัป แสดง หรือซ่อนมาร์กอัป ทั้งหมดในเอกสารสำหรับผู้ตรวจทานที่เลือก เมื่อคุณแสดงมาร์กอัปทั้งหมด ชนิดของมาร์กอัปทั้งหมดจะถูกเลือกบนเมนูแสดงมาร์กอัป

 • พิมพ์แสดงการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นตามชนิดหรือผู้ตรวจทาน    บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการติดตาม คลิกแสดงมาร์กอัป นั้นแล้ว เลือกชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการแสดง

  รูป Ribbon ของ Word

 • พิมพ์การเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นสำหรับผู้ตรวจทานอื่นหรือตัวแก้ไข    บนแท็บรีวิว ในการติดตาม กลุ่ม ในกล่องแสดงสำหรับการตรวจทาน คลิกมาร์กอัปที่แสดงขั้นสุดท้าย

  รูป Ribbon ของ Word

เมื่อมาร์กอัปแสดง วิธีที่คุณต้องการให้ คุณก็พร้อมที่จะพิมพ์เอกสาร

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก พิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ในกล่องสิ่งที่พิมพ์ คลิกเอกสารแสดงมาร์กอัป แล้ว คลิ กตกลง

  หมายเหตุ: 

  • ตามค่าเริ่มต้น Microsoft Word เลือกระดับการย่อ/ขยาย และการวางแนวหน้ากระดาษที่ควรแสดงติดตามการเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณพิมพ์

  • ถ้าบอลลูน จะเปิดใช้งาน เอกสารจะลดขนาดให้พอดีกับบอลลูนบนหน้าที่พิมพ์ เพื่อทำให้หน้าที่พิมพ์ของคุณสามารถอ่าน คุณสามารถปิดบอลลูน โดยคลิกที่บอลลูน ในกลุ่มการติดตาม แล้ว คลิกแสดงแบบอินไลน์ตรวจทานแก้ไขทั้งหมด คุณยังสามารถกำหนดเค้าโครงหน้ากระดาษให้เป็นแนวนอนเมื่อต้องการพิมพ์บอลลูนและข้อความในรูปแบบที่อ่านง่ายขึ้น บนแท็บเค้าโครงหน้า ภายใต้การตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกการวางแนว แล้ว คลิ กแนวนอน

เปลี่ยนเค้าโครงสำหรับการพิมพ์การเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการติดตาม คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กตัวเลือกการติดตามการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้บอลลูน ในรายการวางแนวกระดาษในการพิมพ์ คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • โดยอัตโนมัติ     เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ Word ตัดสินใจการวางแนวที่จะให้เค้าโครงดีที่สุดสำหรับเอกสารของคุณ

  • รักษา     เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ Word พิมพ์เอกสาร ด้วยการวางแนวที่ระบุในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ

  • บังคับแนวนอน     เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ การวางแนวเป็นแนวนอน และห้องส่วนใหญ่จะอนุญาตให้ใช้สำหรับบอลลูน

พิมพ์รายการของการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเอกสาร

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก พิมพ์

 2. ในกล่องสิ่งที่พิมพ์ คลิกรายการของมาร์กอัป

การซ่อนการเปลี่ยนแปลงไม่เอาการเปลี่ยนแปลงจากเอกสาร คุณต้องใช้คำสั่งยอมรับ และปฏิเสธ ในกลุ่มการเปลี่ยนแปลง เอามาร์กอัปออกจากเอกสารของคุณ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก พิมพ์

 2. ในกล่องสิ่งที่พิมพ์ คลิกเอกสาร (แทนที่จะแสดงเอกสารมาร์กอัป )

ดูเพิ่มเติม

แทรก หรือลบข้อคิดเห็น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×