Office
แชร์และเขียนร่วมกัน

ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Word

ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Word

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การเปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้คุณและเพื่อนร่วมงานสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นได้ง่าย การเปลี่ยนแปลงจะคล้ายกับคำแนะนำที่คุณสามารถรีวิว แล้วลบออกหรือทำให้เป็นแบบถาวรได้

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เคล็ดลับ: วิดีโอไม่เป็นภาษาของคุณใช่ไหม ลองเลือก คำบรรยายทดแทนการได้ยิน ปุ่ม คำอธิบายทดแทนการได้ยิน

คุณสามารถเปิดหรือปิด ติดตามการเปลี่ยนแปลง โดยการไปที่ รีวิว > ติดตามการเปลี่ยนแปลง

การติดตามการเปลี่ยนแปลง
 • เมื่อเปิดอยู่ การลบจะได้รับการทำเครื่องหมายด้วยการขีดทับ และการเพิ่มจะได้รับการทำเครื่องหมายด้วยการขีดเส้นใต้ การเปลี่ยนแปลงของผู้เขียนที่แตกต่างกันจะได้รับการระบุด้วยสีที่แตกต่างกัน

 • เมื่อปิดอยู่ Word จะหยุดทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลง แต่การขีดเส้นใต้และการขีดทับด้วยสีจะยังคงอยู่ในเอกสาร

การฝึกการติดตามการเปลี่ยนแปลงและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันอื่นๆใน Word โดยการดาวน์โหลดการทำงานร่วมกันนี้ในคู่มือการเรียนรู้ Word

ดูการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำ

เมื่อต้องการรีวิวการเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณ ให้ไปที่ รีวิว > การติดตาม > แสดงเพื่อรีวิว

 • เมื่อต้องการรีวิวการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการระบุด้วยเส้นสีแดงในระยะขอบ ให้เลือก มาร์กอัปอย่างง่าย

 • สำหรับมุมมองการเปลี่ยนแปลงโดยละเอียด ให้เลือก มาร์กอัปทั้งหมด

 • สำหรับตัวอย่างลักษณะเอกสารเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำทั้งหมดอย่างถาวร ให้เลือก ไม่มีมาร์กอัป

 • เมื่อต้องการดูเอกสารต้นฉบับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำ ให้เลือก ต้นฉบับ

 • บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ให้เลือก ติดตามการเปลี่ยนแปลง

  การติดตามการเปลี่ยนแปลง จะถูกไฮไลต์ตามที่แสดงในรูปภาพต่อไปนี้

  การติดตามกลุ่มที่มี ติดตามการเปลี่ยนแปลง เปิดใช้งานอยู่

หมายเหตุ: ถ้าฟีเจอร์ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ไม่พร้อมใช้งาน คุณอาจต้องปิดการป้องกันเอกสาร บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ป้องกัน ให้คลิก จำกัดการแก้ไข แล้วคลิก หยุดการป้องกัน ทางด้านล่างของบานหน้าต่างงาน ป้องกันเอกสาร (คุณอาจต้องทราบรหัสผ่านของเอกสาร)

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มตัวบ่งชี้การติดตามการเปลี่ยนแปลงลงในแถบสถานะได้อีกด้วย

 • คลิกขวาที่แถบสถานะและเลือก ติดตามการเปลี่ยนแปลง

  แถบสถานะแสดง ติดตามการเปลี่ยนแปลง เปิดอยู่

  หมายเหตุ: ในตอนนี้ คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้ ติดตามการเปลี่ยนแปลง บนแถบสถานะเพื่อเปิดหรือปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงได้แล้ว

เมื่อคุณปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถรีวิวเอกสารโดยไม่ทำเครื่องหมายสิ่งที่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม การปิดฟีเจอร์จะไม่ลบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามอยู่แล้ว

 • บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ให้เลือกปุ่ม ติดตามการเปลี่ยนแปลง

  ปุ่ม ติดตามการเปลี่ยนแปลง จะไม่ถูกเน้นอีกต่อไปตามที่แสดงในรูปภาพต่อไปนี้

  การติดตามกลุ่ม

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการลบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม ให้ใช้คำสั่ง ยอมรับ และ ปฏิเสธ บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง

คุณต้องการทำอะไร

แสดงการเปลี่ยนแปลงแบบอินไลน์ทั้งหมด

ค่าเริ่มต้นใน Word จะแสดงการลบและข้อคิดเห็นในบอลลูนในระยะขอบของเอกสาร อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงผลให้แสดงข้อคิดเห็นแบบอินไลน์และการลบทั้งหมดด้วยการขีดทับแทนที่จะแสดงภายในบอลลูน

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิก แสดงมาร์กอัป

  คำสั่ง แสดงมาร์กอัป

 2. ชี้ไปที่ บอลลูน แล้วคลิก แสดงการตรวจทานแก้ไขทั้งหมดแบบอินไลน์ เพื่อแสดงการลบที่มีการขีดทับและข้อคิดเห็นแบบอินไลน์

แสดงข้อคิดเห็นในคำแนะนำบนหน้าจอแทนในบอลลูน

ค่าเริ่มต้นใน Word จะแสดงการลบและข้อคิดเห็นในบอลลูนในระยะขอบของเอกสาร อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงผลให้แสดงข้อคิดเห็นแบบอินไลน์ คุณสามารถดูข้อคิดเห็นแบบอินไลน์ได้เมื่อคุณวางตัวชี้บนตัวบ่งชี้ข้อคิดเห็น

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิก แสดงมาร์กอัป

  คำสั่ง แสดงมาร์กอัป

 2. ชี้ไปที่ บอลลูน แล้วคลิก แสดงการตรวจทานแก้ไขทั้งหมดแบบอินไลน์ เพื่อแสดงการลบที่มีการขีดทับและข้อคิดเห็นแบบอินไลน์

 3. วางตัวชี้บนข้อคิดเห็นในเอกสาร ข้อคิดเห็นปรากฏในคำแนะนำบนหน้าจอ

  ข้อคิดเห็นแบบอินไลน์

แสดงการเปลี่ยนแปลงตามชนิดของการแก้ไขหรือตามผู้รีวิว

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิก แสดงมาร์กอัป

  คำสั่ง แสดงมาร์กอัป

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกเพื่อเลือกชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการแสดง

   ตัวอย่างเช่นคลิกข้อคิดเห็นหรือการแทรกและการลบ เครื่องหมายถูกที่อยู่ถัดจากรายการจะระบุว่ารายการนั้นถูกเลือกไว้

   รายการ แสดงมาร์กอัป ของตัวเลือก
    

   สิ่งสำคัญ: แม้ว่าคุณจะซ่อนชนิดมาร์กอัปโดยการล้างบนเมนู แสดงมาร์กอัป แต่มาร์กอัปจะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่คุณหรือผู้รีวิวเปิดเอกสาร

  • ชี้ไปที่ ผู้รีวิว แล้ว คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด ยกเว้นกล่องที่อยู่ถัดจากชื่อของผู้รีวิวที่คุณต้องการให้แสดงการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็น

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดสำหรับผู้รีวิวทั้งหมดในรายการ ให้คลิก ผู้ตรวจทานทั้งหมด

แสดงการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นของผู้รีวิวที่ต้องการ

ผู้แก้ไขหรือผู้รีวิวมักจะต้องการดูเอกสารหลังจากรวมการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาแล้ว ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้แก้ไขหรือผู้รีวิวมีโอกาสดูลักษณะของเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง

 • บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิกลูกศรในกล่อง แสดงเพื่อรีวิว แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เมนู แสดงเพื่อรีวิว ของตัวเลือก

  • มาร์กอัปการแสดงขั้นสุดท้าย    มุมมองนี้จะแสดงเอกสารขั้นสุดท้ายพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและแสดงข้อคิดเห็น มุมมองนี้คือมุมมองเริ่มต้นสำหรับเอกสารทั้งหมดที่เปิดใน Word

  • ขั้นสุดท้าย    มุมมองนี้จะแสดงเอกสารพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเป็นข้อความและไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นที่ยังไม่ผ่านการยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบจะยังคงอยู่ในเอกสาร

  • มาร์กอัปการแสดงดั้งเดิม    มุมมองนี้จะแสดงข้อความต้นฉบับพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็น

  • ดั้งเดิม    มุมมองนี้จะแสดงเอกสารดั้งเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและแสดงข้อคิดเห็น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นในเอกสารที่ยังไม่ผ่านการยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบจะยังคงอยู่ในเอกสาร

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการดูข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามในบอลลูน คุณต้องอยู่ใน มุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ หรือ มุมมองเค้าโครงเว็บ

ซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นเมื่อพิมพ์

การซ่อนการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นการลบการเปลี่ยนแปลงออกจากเอกสาร คุณต้องใช้คำสั่ง ยอมรับ และ ปฏิเสธ ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง เพื่อลบมาร์กอัปออกจากเอกสารของคุณ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก พิมพ์

 3. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก พิมพ์หน้าทั้งหมด

 4. คลิก พิมพ์มาร์กอัป เพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย

  การพิมพ์มาร์กอัปใน Word

คุณต้องการทำอะไร

รีวิวข้อมูลสรุปของการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

บานหน้าต่างการรีวิวคือเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามทั้งหมดถูกลบออกจากเอกสารแล้วและจะไม่แสดงให้ผู้อื่นที่อาจดูเอกสารของคุณเห็น ส่วนข้อมูลสรุปทางด้านบนของบานหน้าต่างการรีวิวจะแสดงจำนวนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นที่ยังคงสามารถมองเห็นได้ในเอกสารของคุณ

บานหน้าต่างการรีวิวยังช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นที่ยาวเกินกว่าจะอยู่ในฟองข้อคิดเห็นได้

หมายเหตุ: ไม่เหมือนกับเอกสารหรือฟองข้อคิดเห็น บานหน้าต่างการรีวิวไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมกับการทำการเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณ แทนที่จะลบข้อความหรือข้อคิดเห็นหรือทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในบานหน้าต่างการรีวิว ให้ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทั้งหมดในเอกสาร จากนั้น การเปลี่ยนแปลงจะแสดงในบานหน้าต่างการรีวิว

การติดตามกลุ่ม

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการดูข้อมูลสรุปที่ด้านข้างของหน้าของ ให้เลือก บานหน้าต่างการรีวิว

  • เมื่อต้องการดูข้อมูลสรุปทางด้านล่างของหน้าจอ ในรายการ บานหน้าต่างการรีวิว ให้เลือก บานหน้าต่างการรีวิวแนวนอน

 2. เลือก แสดงข้อมูลสรุปโดยละเอียด เพื่อดูจำนวนการเปลี่ยนแปลงแต่ละชนิด

  บานหน้าต่างสรุป

รีวิวการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นตามลำดับ

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ถัดไป หรือ ก่อนหน้า

  Ribbon ของ o14

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้เลือก ยอมรับ

  • ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้เลือก ปฏิเสธ

  • ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้เลือก ลบ

 3. ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงและลบข้อคิดเห็นจนกระทั่งไม่เหลือการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นในเอกสารของคุณ แล้วยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามทั้งหมดได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธและลบข้อคิดเห็นทั้งหมดออกแล้ว

 4. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ให้เลือก บานหน้าต่างการรีวิว

  หมายเหตุ: ส่วนข้อมูลสรุปทางด้านบนของ บานหน้าต่างการรีวิว จะแสดงจำนวนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นที่ยังคงอยู่ในเอกสารของคุณ

รีวิวการเปลี่ยนแปลงตามชนิดการแก้ไจหรือตามผู้รีวิวที่ต้องการ

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  การติดตามกลุ่ม

  • ในรายการ แสดงมาร์กอัป ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดยกเว้นกล่องที่อยู่ถัดจากชนิดการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการรีวิว

  • ในรายการ แสดงมาร์กอัป ให้เลือก ผู้รีวิว แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดยกเว้นกล่องที่อยู่ถัดจากชื่อผู้รีวิวที่คุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลง

  • ในรายการ แสดงมาร์กอัป ให้เลือก ผู้รีวิวทั้งหมด เพื่อเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายของผู้รีวิวทุกคนในรายการ

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้เลือก ถัดไป หรือ ก่อนหน้า

  Ribbon ของ o14

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้เลือก ยอมรับ

  • ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้เลือก ปฏิเสธ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในครั้งเดียว

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้เลือก ถัดไป หรือ ก่อนหน้า

  Ribbon ของ o14

 2. ในรายการ ยอมรับ ให้เลือก ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสาร

ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในครั้งเดียว

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้เลือก ถัดไป หรือ ก่อนหน้า

  Ribbon ของ o14

 2. ในรายการ ปฏิเสธ ให้เลือก ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสาร

ลบข้อคิดเห็น

 1. คลิกข้อคิดเห็น

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก ลบ

  เมื่อต้องการลบความคิดเห็นทั้งหมดในครั้งเดียว ให้คลิกลูกศรทางด้านล่างของ ลบ แล้วคลิก ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร

คุณต้องการทำอะไร

คุณสามารถทำและดูการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นขณะทำงานในเอกสารได้อย่างง่ายดาย ตามค่าเริ่มต้น Microsoft Office Word 2007 จะใช้บอลลูนเพื่อแสดงการลบ ข้อคิดเห็น การจัดรูปแบบการเปลี่ยนแปลง และเนื้อหาที่มีการย้าย ถ้าคุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลงแบบอินไลน์ทั้งหมด คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อให้แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นด้วยวิธีที่คุณต้องการ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้วยบอลลูน

บอลลูน (1) จะแสดงการจัดรูปแบบการเปลี่ยนแปลง ข้อคิดเห็น และการลบ

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้นของ Word การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นจะแสดงขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้คุณแจกจ่ายเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม และข้อคิดเห็นโดยไม่ตั้งใจ ตัวเลือกเริ่มต้นในกล่อง แสดงเพื่อรีวิว คือ แสดงขั้นสุดท้ายพร้อมมาร์กอัป

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการรีวิว

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิกปุ่ม ติดตามการเปลี่ยนแปลง ปุ่ม ติดตามการเปลี่ยนแปลง จะถูกไฮไลต์ตามที่แสดงในรูปภาพต่อไปนี้

  ปุ่ม ติดตามการเปลี่ยนแปลง เปิดใช้งาน

 3. ไม่จำเป็น เพิ่มตัวบ่งชี้การติดตามการเปลี่ยนแปลงลงในแถบสถานะ คลิกขวาที่แถบสถานะและคลิก ติดตามการเปลี่ยนแปลง คลิกตัวบ่งชี้ ติดตามการเปลี่ยนแปลง บนแถบสถานะเพื่อเปิดหรือปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงได้แล้ว

  ติดตามตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลง

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการด้วยการแทรก การลบ การย้าย หรือการจัดรูปแบบข้อความหรือกราฟิก นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นได้อีกด้วย

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้การติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้วบันทึกเอกสารเป็นเว็บเพจ (.htm หรือ .html) การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามจะปรากฏบนเว็บเพจของคุณ

เมื่อต้องการปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง:

 • บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิกปุ่ม ติดตามการเปลี่ยนแปลง

  ปุ่ม ติดตามการเปลี่ยนแปลง จะไม่ถูกไฮไลต์อีกต่อไปตามที่แสดงในรูปภาพต่อไปนี้

  รูป Ribbon ของ Word

ถ้าคุณกำหนดค่าแถบสถานะให้มีตัวบ่งชี้การติดตามการเปลี่ยน การคลิก ติดตามการเปลี่ยนแปลงแปลง ในกลุ่ม การติดตาม จะปิดตัวบ่งชี้ในแถบสถานะเช่นกัน

หมายเหตุ: การปิดการติดตามการเปลี่ยนจะไม่ลบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามในเอกสารของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามเหลืออยู่ในเอกสารของคุณ คุณต้องตรวจดูว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดยังคงแสดงอยู่ แล้ใช้คำสั่ง ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ สำหรับการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการในเอกสาร

โปรดทราบว่ามีวิธีการซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นอยู่มากมาย แต่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำในขณะที่มีการเปิดฟีเจอร์การติดตามการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นทั้งหมดที่ถูกแทรกลงไปจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร จนกว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะถูกยอมรับหรือปฏิเสธ (หรือถูกลบ ในกรณีที่เป็นข้อคิดเห็น)

การซ่อมการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม ตัวอย่างเช่น ภายใต้ แสดงมาร์กอัป การล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ การแทรกและการลบ จะไม่ลบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นที่มีอยู่ออกจากเอกสาร แต่การซ่อมการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามจะช่วยให้คุณสามารถดูเอกสารโดยไม่ต้องมองผ่านข้อความที่ถูกขีดทับ ขีดเส้นใต้ และบอลลูน

มีหลายวิธีในการซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็น ซึ่งอาจทำให้คุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นเหล่านั้นไม่อยู่ในเอกสาร ตัวอย่างเช่น

 • กล่อง แสดงเพื่อรีวิว    บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม กล่อง แสดงเพื่อรีวิว จะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณอยู่ในโหมดการแสดงโหมดใด นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับแสดงเอกสารของคุณด้วย ถ้าคุณคลิก ขั้นสุดท้าย หรือ ต้นฉบับ การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นจะถูกซ่อนไว้ เมื่อต้องการแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็น ให้เลือก มาร์กอัปการแสดงขั้นสุดท้าย หรือ มาร์กอัปการแสดงต้นฉบับ

  รูป Ribbon ของ Word

 • แสดงมาร์กอัป    บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม คุณสามารถใช้รายการ แสดงมาร์กอัป เพื่อซ่อนข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามได้ รายการที่ถูกกาเครื่องหมายถูกภายใต้ แสดงมาร์กอัป จะถูกแสดง โดยที่รายการที่ไม่มีเครื่องหมายถูกจะถูกซ่อนไว้ เมื่อต้องการแสดงรายการ เช่น การแทรกและการลบ ให้คลิกที่รายการบนเมนู แสดงมาร์กอัป

  รูป Ribbon ของ Word

ค่าเริ่มต้นใน Word จะแสดงการลบและข้อคิดเห็นในบอลลูนในระยะขอบของเอกสาร อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงผลให้แสดงข้อคิดเห็นแบบอินไลน์และการลบทั้งหมดด้วยการขีดทับแทนที่จะแสดงภายในบอลลูน

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิก บอลลูน

  รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิก แสดงการตรวจทานแก้ไขทั้งหมดแบบอินไลน์ เพื่อแสดงการลบเป็นการขีดทับและข้อคิดเห็นแบบอินไลน์

มีตัวเลือกมากมายสำหรับการเปลี่ยนวิธีการแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม (มาร์กอัป)

 • คุณสามารถเปลี่ยนสีและการจัดรูปแบบอื่นๆ ที่ Word ใช้ในการทำเครื่องหมายข้อความและกราฟิกที่เปลี่ยนแปลงโดยการคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก ตัวเลือกการติดตามการเปลี่ยน

  หมายเหตุ: แม้ว่าคุณจะไม่สามารถกำหนดสีเฉพาะให้กับการเปลี่ยนของผู้รีวิวแต่ละคนได้ แต่การเปลี่ยนแปลงของผู้รีวิวแต่ละคนจะปรากฏเป็นสีที่ต่างกันในเอกสาร ดังนั้น คุณจึงสามารถติดตามผู้รีวิวหลายคนได้

 • คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด รวมถึง การลบ แบบอินไลน์แทนที่จะดูภายในบอลลูนที่ปรากฏอยู่ในระยะขอบของเอกสาร เมื่อต้องการแสดงการเปลี่ยนแปลงแบบอินไลน์ ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิก บอลลูน แล้วคลิก แสดงการตรวจทานแก้ไขทั้งหมดแบบอินไลน์

  เมื่อคุณคลิก แสดงการตรวจทานแก้ไขทั้งหมดแบบอินไลน์ การตรวจทานแก้ไขและข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสารจะปรากฏแบบอินไลน์

 • เมื่อต้องการไฮไลต์พื้นที่ระยะขอบที่บอลลูนทั้งหมดปรากฏขึ้น ภายใต้ แสดงมาร์กอัป ให้คลิก เน้นพื้นที่มาร์กอัป

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิกลูกศรถัดจาก แสดงมาร์กอัป

  รูป Ribbon ของ Word

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกชนิดการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการแสดง

   หมายเหตุ: แม้ว่าคุณจะซ่อนชนิดมาร์กอัปโดยการล้างบนเมนู แสดงมาร์กอัป แต่มาร์กอัปจะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่คุณหรือผู้รีวิวเปิดเอกสาร

  • ชี้ไปที่ ผู้รีวิว แล้ว คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด ยกเว้นกล่องที่อยู่ถัดจากชื่อของผู้รีวิวที่คุณต้องการให้แสดงการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็น

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดสำหรับผู้รีวิวทั้งหมดในรายการ ให้คลิก ผู้ตรวจทานทั้งหมด

คุณสามารถใช้รายการ แสดงเพื่อรีวิว ในกลุ่ม การติดตาม เพื่อดูเอกสารในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการแก้ไข ตัวเลือกสี่ตัวในรายการจะแสดงมุมมองที่ต่างกันของเอกสาร มาร์กอัปการแสดงขั้นสุดท้าย คือค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดเอกสาร

รูป Ribbon ของ Word

 • มาร์กอัปการแสดงขั้นสุดท้าย    มุมมองนี้จะแสดงเอกสารขั้นสุดท้ายพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและแสดงข้อคิดเห็น มุมมองนี้คือมุมมองเริ่มต้นสำหรับเอกสารทั้งหมดที่เปิดใน Word

 • ขั้นสุดท้าย    มุมมองนี้จะแสดงเอกสารพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเป็นข้อความและไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นที่ยังไม่ผ่านการยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบจะยังคงอยู่ในเอกสาร

 • มาร์กอัปการแสดงดั้งเดิม    มุมมองนี้จะแสดงข้อความต้นฉบับพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็น

 • ดั้งเดิม    มุมมองนี้จะแสดงเอกสารดั้งเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและแสดงข้อคิดเห็น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นในเอกสารที่ยังไม่ผ่านการยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบจะยังคงอยู่ในเอกสาร

ค่าเริ่มต้นใน Word จะแสดงการลบและข้อคิดเห็นในบอลลูนในระยะขอบของเอกสาร อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงผลให้แสดงข้อคิดเห็นแบบอินไลน์ คุณสามารถดูข้อคิดเห็นแบบอินไลน์ได้เมื่อคุณวางตัวชี้บนตัวบ่งชี้ข้อคิดเห็น

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิก บอลลูน

  รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิก แสดงการตรวจทานแก้ไขทั้งหมดแบบอินไลน์ เพื่อแสดงการลบเป็นการขีดทับและข้อคิดเห็นแบบอินไลน์

 3. วางตัวชี้บนข้อคิดเห็นในเอกสาร ข้อคิดเห็นปรากฏในคำแนะนำบนหน้าจอ

  ข้อคิดเห็นแบบอินไลน์

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อคิดเห็น ให้ดู แทรกและลบข้อคิดเห็น

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ถัดไป หรือ ก่อนหน้า

  Ribbon ของ o14

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้เลือก ยอมรับ

  • ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้เลือก ปฏิเสธ

  • ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้เลือก ลบ

 3. ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงและลบข้อคิดเห็นจนกระทั่งไม่เหลือการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นในเอกสารของคุณ แล้วยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามทั้งหมดได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธและลบข้อคิดเห็นทั้งหมดออกแล้ว

 4. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ให้เลือก บานหน้าต่างการรีวิว

  หมายเหตุ: ส่วนข้อมูลสรุปทางด้านบนของ บานหน้าต่างการรีวิว จะแสดงจำนวนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นที่ยังคงอยู่ในเอกสารของคุณ

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้เลือก ถัดไป หรือ ก่อนหน้า

  Ribbon ของ o14

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  ในรายการ ยอมรับ ให้เลือก ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสาร

  ในรายการ ปฏิเสธ ให้เลือก ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสาร

Office Word 2007 มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า ตัวตรวจสอบเอกสาร ที่ทำให้คุณสามารถตรวจสอบเอกสารใดๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม ข้อคิดเห็น ข้อความที่ซ่อน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เมื่อต้องการตรวจสอบเอกสาร ให้ทำดังนี้

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็น

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office ชี้ไปที่ จัดเตรียม แล้วคลิก ตรวจสอบเอกสาร

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวตรวจสอบเอกสาร ให้คลิก ตรวจสอบ

 4. รีวิวผลลัพธ์การตรวจสอบ ถ้าตัวตรวจสอบเอกสารพบข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม คุณจะถูกพร้อมท์ให้คลิก เอาออกทั้งหมด ถัดจาก ข้อคิดเห็น การตรวจทานแก้ไข เวอร์ชัน และคำอธิบายประกอบ

 5. คลิก ตรวจสอบซ้ำ หรือ ปิด

ก่อนที่คุณจะพิมพ์เอกสาร ให้สลับเป็น มุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ และแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นด้วยวิธีที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารที่พิมพ์ คุณมีทางเลือกหลายทาง ดังนี้

 • พิมพ์แบบแสดงมาร์กอัปทั้งหมด    บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิก แสดงมาร์กอัป

  รูป Ribbon ของ Word

  หมายเหตุ: การคลิก แสดงมาร์กอัป จะแสดงหรือซ่อน มาร์กอัป ทั้งหมดในเอกสารสำหรับผู้รีวิวที่เลือก เมื่อคุณแสดงมาร์กอัปทั้งหมด จะเลือกชนิดมาร์กอัปทั้งหมดบนเมนู แสดงมาร์กอัป

 • พิมพ์แบบแสดงการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นตามชนิดหรือผู้ตรวจทาน    บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิก แสดงมาร์กอัป แล้วเลือกชนิดการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการแสดง

  รูป Ribbon ของ Word

 • พิมพ์การเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นสำหรับผู้แก้ไขหรือผู้รีวิวรายอื่น    บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ในกล่อง แสดงเพื่อรีวิว ให้คลิก แสดงมาร์กอัปขั้นสุดท้าย

  รูป Ribbon ของ Word

เมื่อมาร์กอัปปรากฏตามที่คุณต้องการแล้ว คุณก็พร้อมที่จะพิมพ์เอกสาร

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิก พิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ในกล่อง สิ่งที่พิมพ์ ให้คลิก เอกสารแสดงมาร์กอัป แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: 

  • ตามค่าเริ่มต้น Microsoft Word จะเลือกระดับการย่อ/ขยายและการวางแนวหน้ากระดาษให้แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามได้อย่างดีที่สุดในเอกสารที่พิมพ์

  • ถ้า บอลลูน เปิดอยู่ เอกสารจะถูกย่อให้พอดีกับบอลลูนบนหน้าที่พิมพ์ เมื่อต้องการทำให้สามารถอ่านหน้าที่พิมพ์ได้ คุณสามารถปิดบอลลูนโดยการคลิก บอลลูน ในกลุ่ม การติดตาม แล้วคลิก แสดงการตรวจทานแก้ไขทั้งหมดแบบอินไลน์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งเค้าโครงหน้ากระดาษให้เป็นแนวนอนเพื่อพิมพ์บอลลูนและข้อความในรูปแบบที่อ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น คลิกแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ภายใต้ ตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิก การวางแนว แล้วคลิก แนวนอน

เปลี่ยนเค้าโครงสำหรับการพิมพ์การเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิกลูกศรถัดจาก ติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก เปลี่ยนตัวเลือกการติดตาม

 2. ภายใต้ บอลลูน ในรายการ การวางแนวหน้ากระดาษในการพิมพ์ ให้คลิกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • อัตโนมัติ     เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ Word จะตัดสินใจเลือกการวางแนวที่เป็นเค้าโครงที่ดีที่สุดสำหรับเอกสารของคุณ

  • รักษา     เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ Word จะพิมพ์เอกสารตามการวางแนวที่ระบุไว้ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

  • บังคับแนวนอน     เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ การวางแนวจะเป็นแนวนอนและพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีไว้สำหรับ บอลลูน

พิมพ์รายการการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเอกสาร

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิก พิมพ์

 2. ในกล่อง สิ่งที่พิมพ์ ให้คลิก รายการมาร์กอัป

การซ่อนการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นการลบการเปลี่ยนแปลงออกจากเอกสาร คุณต้องใช้คำสั่ง ยอมรับ และ ปฏิเสธ ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง เพื่อลบมาร์กอัปออกจากเอกสารของคุณ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิก พิมพ์

 2. ในกล่อง สิ่งที่พิมพ์ ให้คลิก เอกสาร (แทนที่จะเป็น เอกสารแสดงมาร์กอัป)

ดูเพิ่มเติม

แทรกหรือลบข้อคิดเห็น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×