ติดตามการเปลี่ยนแปลงในเวิร์กบุ๊กที่แชร์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สิ่งสำคัญ: บทความนี้อธิบายวิธีการเก่าของการติดตามการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ "แชร์สมุดงาน" ฟีเจอร์เวิร์กบุ๊กที่แชร์มีข้อจำกัดต่าง ๆ มากมาย และถูกแทนที่ด้วยการเขียนร่วม การเขียนร่วมไม่มีความสามารถในการติดตามการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีไฟล์เปิดอยู่ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถดูของผู้อื่นเลือกและการเปลี่ยนแปลง ตามที่จะเกิดขึ้น ยัง ถ้าไฟล์ถูกเก็บไว้บน cloud จึงสามารถดูเวอร์ชันในอดีตเพื่อให้คุณสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ละคนด้วยเช่นกัน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนร่วม

 1. ให้แน่ใจว่า คุณต้องการใช้วิธีนี้ก่อน แชร์เวิร์กบุ๊กมีข้อจำกัด และดังนั้น เราขอแนะนำการเขียนร่วมซึ่งเป็นการแทนที่สำหรับเวิร์กบุ๊กที่แชร์

 2. คลิกรีวิว >แชร์เวิร์กบุ๊ก

  โปรดสังเกตว่า ใน Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ปุ่มการแชร์เวิร์กบุ๊กถูกซ่อน ต่อไปนี้เป็นวิธีการยกเลิกซ่อน

 3. ในกล่องโต้ตอบ การใช้สมุดงานร่วมกัน บนแท็บ การแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคนทำการเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกัน

 4. คลิกแท็บ ขั้นสูง

 5. ภายใต้การติดตามการเปลี่ยนแปลง คลิกเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงสำหรับ และ ในกล่องวัน พิมพ์จำนวนวันของประวัติการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเก็บไว้ ตามค่าเริ่มต้น Excel เก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงสำหรับ 30 วัน และประวัติการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เก่ากว่าจำนวนวันที่ลบอย่างถาวร เมื่อต้องการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงสำหรับเวิร์กยาวเกิน 30 วัน ใส่ตัวเลขที่มีขนาดใหญ่กว่า 30

 6. คลิก ตกลง และถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้บันทึกสมุดงาน ให้คลิก ตกลง เพื่อบันทึกสมุดงาน

 1. คลิกรีวิว >ติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิกยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

  โปรดสังเกตว่า ใน Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ปุ่มการติดตามการเปลี่ยนแปลงถูกซ่อน ต่อไปนี้เป็นวิธีการยกเลิกซ่อน

 2. ถ้าได้รับพร้อมท์ให้บันทึกสมุดงาน ให้คลิก ตกลง

 3. ในกล่องโต้ตอบ การเลือกการเปลี่ยนแปลงเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธ ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่กระทำหลังจากวันที่ที่กำหนด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อ คลิก ตั้งแต่วันที่ ในรายการ เมื่อ แล้วพิมพ์วันที่แรกสุดที่คุณต้องการตรวจทานการเปลี่ยนแปลง

  • เมื่อต้องการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่กระทำโดยผู้ใช้อื่น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย โดยใคร จากนั้นในรายการ โดยใคร ให้คลิกผู้ใช้ที่คุณต้องการตรวจทานการเปลี่ยนแปลง

  • เมื่อต้องการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่กระทำโดยผู้ใช้ทั้งหมด ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย โดยใคร

  • เมื่อต้องการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่กระทำในบางพื้นที่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ที่ แล้วพิมพ์การอ้างอิงเซลล์ของช่วงบนแผ่นงาน

  • เมื่อต้องการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงกับทั้งสมุดงาน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ที่

 4. คลิก ตกลง แล้วตรวจทานข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการในกล่องโต้ตอบ ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

 5. เมื่อต้องการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการ ให้คลิก ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ

 6. ถ้าได้รับพร้อมท์ให้เลือกค่าสำหรับเซลล์ ให้คลิกค่าที่คุณต้องการ แล้วคลิก ยอมรับ

หมายเหตุ   

 • คุณจะต้องยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงหนึ่ง ก่อนที่คุณจะสามารถไปยังการเปลี่ยนแปลงถัดไป

 • คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่เหลืออยู่ทั้งหมดได้พร้อมกัน โดยการคลิก ยอมรับทั้งหมด หรือ ปฏิเสธทั้งหมด

 1. คลิกรีวิว >ติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิกเน้นการเปลี่ยนแปลง

  โปรดสังเกตว่า ใน Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ปุ่มการติดตามการเปลี่ยนแปลงถูกซ่อน ต่อไปนี้เป็นวิธีการยกเลิกซ่อน

 2. เมื่อต้องการเลือกการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการดู ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ถูกติดตาม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อ คลิก ทั้งหมด ในรายการ เมื่อ แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย โดยใคร และ ที่

  • เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงที่กระทำหลังจากวันที่ที่กำหนด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อ คลิก ตั้งแต่วันที่ ในรายการ เมื่อ แล้วพิมพ์วันที่แรกสุดที่คุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลง

  • เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงที่กระทำโดยผู้ใช้บางคน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย โดยใคร จากนั้นในรายการ โดยใคร ให้คลิกผู้ใช้ที่คุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลง

  • เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงกับช่วงของเซลล์บางช่วง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ที่ แล้วพิมพ์การอ้างอิงเซลล์ของช่วงบนแผ่นงาน

 3. เมื่อต้องการระบุวิธีที่คุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลง ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบนแผ่นงาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการสร้างรายการสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไว้บนอีกแผ่นงานหนึ่ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่ เพื่อแสดงแผ่นงานประวัติ

   หมายเหตุ    กล่องกาเครื่องหมายนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงและบันทึกไฟล์โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามได้อยู่อย่างน้อยหนึ่งรายการ

การปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงจะลบประวัติการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการเก็บสำเนาของข้อมูลนี้ ให้ทำดังต่อไปนี้ เพื่อพิมพ์แผ่นงานประวัติ หรือคัดลอกแผ่นงานประวัติไปยังสมุดงานอื่น

 1. คลิกรีวิว >ติดตามการเปลี่ยนแปลง >เน้นการเปลี่ยนแปลง

  โปรดสังเกตว่า ใน Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ปุ่มการติดตามการเปลี่ยนแปลงถูกซ่อน ต่อไปนี้เป็นวิธีการยกเลิกซ่อน

 2. ภายใต้ การเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อ จากนั้นในรายการ เมื่อ ให้คลิก ทั้งหมด

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย โดยใคร และ ที่

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่

 5. คลิก ตกลง

 6. คุณสามารถเดี๋ยวนี้พิมพ์ หรือคัดลอกประวัติไปยังเวิร์กบุ๊กอื่น

เมื่อคุณเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงขณะทำงาน Excel จะทำเครื่องหมายการตรวจทานใดๆ (เช่น การเปลี่ยนแปลง การแทรก และการลบ) ด้วยสีเน้น

 1. คลิกรีวิว >ติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิกเน้นการเปลี่ยนแปลง

  โปรดสังเกตว่า ใน Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ปุ่มการติดตามการเปลี่ยนแปลงถูกซ่อน ต่อไปนี้เป็นวิธีการยกเลิกซ่อน

 2. ในกล่องโต้ตอบการเน้นการเปลี่ยนแปลง เลือกกล่องกาเครื่องหมายติดตามการเปลี่ยนแปลงขณะแก้ไข เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เป็นแชร์เวิร์กบุ๊ก และเน้นสิ่งที่คุณและผู้ใช้อื่น ๆ เปลี่ยนแปลง

 3. ภายใต้ การเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อ จากนั้นในรายการ เมื่อ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการระบุผู้ใช้ที่คุณต้องการเน้นสิ่งที่ผู้ใช้นั้นเปลี่ยนแปลง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย โดยใคร จากนั้นในรายการ โดยใคร ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 5. เมื่อต้องการระบุพื้นที่แผ่นงานที่คุณต้องการให้เน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ที่ จากนั้นในช่อง ที่ ให้พิมพ์การอ้างอิงเซลล์ของช่วงในแผ่นงาน

 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบนหน้าจอ ไว้

 7. คลิกตกลง ถ้าได้รับพร้อมท์ บันทึกเวิร์กบุ๊ก

 8. บนแผ่นงาน ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ โปรดสังเกตว่า เปลี่ยนแปลงบางอย่าง เช่นการจัดรูปแบบ จะไม่ได้รับการติดตาม และดังนั้น จะไม่ถูกทำเครื่องหมาย ด้วยสีเน้น

เมื่อคุณไม่ต้องการเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไป คุณสามารถปิดการเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้

 1. คลิกรีวิว >ติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิกเน้นการเปลี่ยนแปลง

  โปรดสังเกตว่า ใน Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ปุ่มการติดตามการเปลี่ยนแปลงถูกซ่อน ต่อไปนี้เป็นวิธีการยกเลิกซ่อน

 2. ในกล่องโต้ตอบ การเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ติดตามการเปลี่ยนแปลงขณะแก้ไข

 1. คลิกรีวิว >ติดตามการเปลี่ยนแปลง >เน้นการเปลี่ยนแปลง

  โปรดสังเกตว่า ใน Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ปุ่มการติดตามการเปลี่ยนแปลงถูกซ่อน ต่อไปนี้เป็นวิธีการยกเลิกซ่อน

 2. ภายใต้ การเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อ จากนั้นในรายการ เมื่อ ให้คลิก ทั้งหมด

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย โดยใคร และ ที่

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่

 5. คลิก ตกลง

 6. ในแผ่นงานประวัติ ให้คลิกลูกศรตัวกรองถัดจากป้ายชื่อคอลัมน์เพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ

หมายเหตุ    การบันทึกสมุดงานจะซ่อนแผ่นงานประวัติไว้ เมื่อต้องการดูแผ่นงานประวัติหลังจากการบันทึก คุณจะต้องแสดงแผ่นงานประวัติอีกครั้งโดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่ ในกล่องโต้ตอบ การเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×