ติดตามการเปลี่ยนแปลงในเวิร์กบุ๊กที่แชร์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สิ่งสำคัญ: บทความนี้อธิบายวิธีการเก่าของการติดตามการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ "แชร์สมุดงาน" ฟีเจอร์เวิร์กบุ๊กที่แชร์มีข้อจำกัดต่าง ๆ มากมาย และถูกแทนที่ด้วยการเขียนร่วม การเขียนร่วมไม่มีความสามารถในการติดตามการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีไฟล์เปิดอยู่ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถดูของผู้อื่นเลือกและการเปลี่ยนแปลง ตามที่จะเกิดขึ้น ยัง ถ้าไฟล์ถูกเก็บไว้บน cloud จึงสามารถดูเวอร์ชันในอดีตเพื่อให้คุณสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ละคนด้วยเช่นกัน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนร่วม

 1. ให้แน่ใจว่า คุณต้องการใช้วิธีนี้ก่อน เวิร์กบุ๊กที่แชร์ที่มีข้อจำกัด และหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่สามารถแก้ไขโดยใช้ Excel Online ดังนั้น เราขอแนะนำการเขียนร่วมซึ่งเป็นการแทนที่สำหรับเวิร์กบุ๊กที่แชร์

 2. คลิกรีวิว >แชร์เวิร์กบุ๊ก

  โปรดสังเกตว่า ใน Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ปุ่มการแชร์เวิร์กบุ๊กถูกซ่อน ต่อไปนี้เป็นวิธีการยกเลิกซ่อน

 3. ในกล่องโต้ตอบ การใช้สมุดงานร่วมกัน บนแท็บ การแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคนทำการเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกัน

 4. คลิกแท็บ ขั้นสูง

 5. ภายใต้การติดตามการเปลี่ยนแปลง คลิกเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงสำหรับ และ ในกล่องวัน พิมพ์จำนวนวันของประวัติการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเก็บไว้ ตามค่าเริ่มต้น Excel เก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงสำหรับ 30 วัน และประวัติการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เก่ากว่าจำนวนวันที่ลบอย่างถาวร เมื่อต้องการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงสำหรับเวิร์กยาวเกิน 30 วัน ใส่ตัวเลขที่มีขนาดใหญ่กว่า 30

 6. คลิก ตกลง และถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้บันทึกสมุดงาน ให้คลิก ตกลง เพื่อบันทึกสมุดงาน

 1. คลิกรีวิว >ติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิกยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

  โปรดสังเกตว่า ใน Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ปุ่มการติดตามการเปลี่ยนแปลงถูกซ่อน ต่อไปนี้เป็นวิธีการยกเลิกซ่อน

 2. ถ้าได้รับพร้อมท์ให้บันทึกสมุดงาน ให้คลิก ตกลง

 3. ในกล่องโต้ตอบ การเลือกการเปลี่ยนแปลงเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธ ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่กระทำหลังจากวันที่ที่กำหนด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อ คลิก ตั้งแต่วันที่ ในรายการ เมื่อ แล้วพิมพ์วันที่แรกสุดที่คุณต้องการตรวจทานการเปลี่ยนแปลง

  • เมื่อต้องการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่กระทำโดยผู้ใช้อื่น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย โดยใคร จากนั้นในรายการ โดยใคร ให้คลิกผู้ใช้ที่คุณต้องการตรวจทานการเปลี่ยนแปลง

  • เมื่อต้องการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่กระทำโดยผู้ใช้ทั้งหมด ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย โดยใคร

  • เมื่อต้องการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่กระทำในบางพื้นที่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ที่ แล้วพิมพ์การอ้างอิงเซลล์ของช่วงบนแผ่นงาน

  • เมื่อต้องการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงกับทั้งสมุดงาน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ที่

 4. คลิก ตกลง แล้วตรวจทานข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการในกล่องโต้ตอบ ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

 5. เมื่อต้องการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการ ให้คลิก ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ

 6. ถ้าได้รับพร้อมท์ให้เลือกค่าสำหรับเซลล์ ให้คลิกค่าที่คุณต้องการ แล้วคลิก ยอมรับ

หมายเหตุ: 

 • คุณจะต้องยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงหนึ่ง ก่อนที่คุณจะสามารถไปยังการเปลี่ยนแปลงถัดไป

 • คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่เหลืออยู่ทั้งหมดได้พร้อมกัน โดยการคลิก ยอมรับทั้งหมด หรือ ปฏิเสธทั้งหมด

 1. คลิกรีวิว >ติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิกเน้นการเปลี่ยนแปลง

  โปรดสังเกตว่า ใน Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ปุ่มการติดตามการเปลี่ยนแปลงถูกซ่อน ต่อไปนี้เป็นวิธีการยกเลิกซ่อน

 2. เมื่อต้องการเลือกการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการดู ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ถูกติดตาม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อ คลิก ทั้งหมด ในรายการ เมื่อ แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย โดยใคร และ ที่

  • เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงที่กระทำหลังจากวันที่ที่กำหนด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อ คลิก ตั้งแต่วันที่ ในรายการ เมื่อ แล้วพิมพ์วันที่แรกสุดที่คุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลง

  • เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงที่กระทำโดยผู้ใช้บางคน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย โดยใคร จากนั้นในรายการ โดยใคร ให้คลิกผู้ใช้ที่คุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลง

  • เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงกับช่วงของเซลล์บางช่วง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ที่ แล้วพิมพ์การอ้างอิงเซลล์ของช่วงบนแผ่นงาน

 3. เมื่อต้องการระบุวิธีที่คุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลง ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบนแผ่นงาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการสร้างรายการสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไว้บนอีกแผ่นงานหนึ่ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่ เพื่อแสดงแผ่นงานประวัติ

   หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงและบันทึกไฟล์โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามอย่างน้อยหนึ่งรายการ

การปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงจะลบประวัติการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการเก็บสำเนาของข้อมูลนี้ ให้ทำดังต่อไปนี้ เพื่อพิมพ์แผ่นงานประวัติ หรือคัดลอกแผ่นงานประวัติไปยังสมุดงานอื่น

 1. คลิกรีวิว >ติดตามการเปลี่ยนแปลง >เน้นการเปลี่ยนแปลง

  โปรดสังเกตว่า ใน Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ปุ่มการติดตามการเปลี่ยนแปลงถูกซ่อน ต่อไปนี้เป็นวิธีการยกเลิกซ่อน

 2. ภายใต้ การเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อ จากนั้นในรายการ เมื่อ ให้คลิก ทั้งหมด

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย โดยใคร และ ที่

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่

 5. คลิก ตกลง

 6. คุณสามารถเดี๋ยวนี้พิมพ์ หรือคัดลอกประวัติไปยังเวิร์กบุ๊กอื่น

เมื่อคุณเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงขณะทำงาน Excel จะทำเครื่องหมายการตรวจทานใดๆ (เช่น การเปลี่ยนแปลง การแทรก และการลบ) ด้วยสีเน้น

 1. คลิกรีวิว >ติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิกเน้นการเปลี่ยนแปลง

  โปรดสังเกตว่า ใน Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ปุ่มการติดตามการเปลี่ยนแปลงถูกซ่อน ต่อไปนี้เป็นวิธีการยกเลิกซ่อน

 2. ในกล่องโต้ตอบการเน้นการเปลี่ยนแปลง เลือกกล่องกาเครื่องหมายติดตามการเปลี่ยนแปลงขณะแก้ไข เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เป็นแชร์เวิร์กบุ๊ก และเน้นสิ่งที่คุณและผู้ใช้อื่น ๆ เปลี่ยนแปลง

 3. ภายใต้ การเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อ จากนั้นในรายการ เมื่อ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการระบุผู้ใช้ที่คุณต้องการเน้นสิ่งที่ผู้ใช้นั้นเปลี่ยนแปลง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย โดยใคร จากนั้นในรายการ โดยใคร ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 5. เมื่อต้องการระบุพื้นที่แผ่นงานที่คุณต้องการให้เน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ที่ จากนั้นในช่อง ที่ ให้พิมพ์การอ้างอิงเซลล์ของช่วงในแผ่นงาน

 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบนหน้าจอ ไว้

 7. คลิกตกลง ถ้าได้รับพร้อมท์ บันทึกเวิร์กบุ๊ก

 8. บนแผ่นงาน ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ โปรดสังเกตว่า เปลี่ยนแปลงบางอย่าง เช่นการจัดรูปแบบ จะไม่ได้รับการติดตาม และดังนั้น จะไม่ถูกทำเครื่องหมาย ด้วยสีเน้น

เมื่อคุณไม่ต้องการเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไป คุณสามารถปิดการเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้

 1. คลิกรีวิว >ติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิกเน้นการเปลี่ยนแปลง

  โปรดสังเกตว่า ใน Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ปุ่มการติดตามการเปลี่ยนแปลงถูกซ่อน ต่อไปนี้เป็นวิธีการยกเลิกซ่อน

 2. ในกล่องโต้ตอบ การเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ติดตามการเปลี่ยนแปลงขณะแก้ไข

 1. คลิกรีวิว >ติดตามการเปลี่ยนแปลง >เน้นการเปลี่ยนแปลง

  โปรดสังเกตว่า ใน Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ปุ่มการติดตามการเปลี่ยนแปลงถูกซ่อน ต่อไปนี้เป็นวิธีการยกเลิกซ่อน

 2. ภายใต้ การเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อ จากนั้นในรายการ เมื่อ ให้คลิก ทั้งหมด

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย โดยใคร และ ที่

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่

 5. คลิก ตกลง

 6. ในแผ่นงานประวัติ ให้คลิกลูกศรตัวกรองถัดจากป้ายชื่อคอลัมน์เพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: การบันทึกสมุดงานจะซ่อนแผ่นงานประวัติไว้ เมื่อต้องการดูแผ่นงานประวัติหลังจากการบันทึก คุณจะต้องแสดงแผ่นงานประวัติอีกครั้งโดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่ ในกล่องโต้ตอบ การเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง

โดยใช้คุณลักษณะการติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Excel for Mac คุณสามารถติดตาม การบำรุงรักษา และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเวิร์กบุ๊กที่แชร์

สิ่งสำคัญ: 

 • ปุ่มการติดตามการเปลี่ยนแปลงจะไม่พร้อมใช้งานใน ribbon ใน Excel for mac เวอร์ชันใหม่กว่า เมื่อต้องใช้คุณลักษณะนี้ คุณจะต้องเพิ่มการติดตามการเปลี่ยนแปลงกลับไปยัง ribbon ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเพิ่มปุ่มการติดตามการเปลี่ยนแปลงลงใน ribbon

 • การติดตามการเปลี่ยนแปลงจะใช้ได้เฉพาะในสมุดงานที่ใช้ร่วมกัน ในความเป็นจริง เมื่อคุณเปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง สมุดงานจะกลายเป็นสมุดงานที่ใช้ร่วมกันโดยอัตโนมัติ แม้ว่าโดยปกติแล้ว สมุดงานที่ใช้ร่วมกันมักจะเก็บอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่ผู้ใช้อื่นๆ สามารถเข้าถึงได้ แต่คุณก็สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงในสำเนาของสมุดงานที่ใช้ร่วมกันที่อยู่ภายในเครื่องได้

เพิ่มปุ่มการติดตามการเปลี่ยนแปลงลงใน ribbon

เมื่อต้องการเพิ่มปุ่มการติดตามการเปลี่ยนแปลงใน ribbon คุณจะต้องสร้างกลุ่มแบบกำหนดเอง จากนั้น เพิ่มปุ่มลงในกลุ่ม

 1. คลิกExcel >กำหนดลักษณะ > Ribbon และแถบเครื่องมือ

  Office2016 for Mac การกำหนดลักษณะแถบเครื่องมือ Ribbon
 2. ภายใต้กำหนด Ribbon เอง ภายใต้แท็บหลัก เลือกตรวจทาน

 3. ด้านล่างรายการแท็บหลัก คลิก Office2016 for Mac ปุ่มเพิ่ม Ribbon แบบกำหนดเอง และเลือกกลุ่มใหม่

 4. ตอนนี้คุณสามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มแบบกำหนดเองนี้ เลือกกลุ่มใหม่ (กำหนดเอง) คลิก Office2016_for_Mac_การตั้งค่า_Ribbon_แบบกำหนดเอง เพียง >เปลี่ยนชื่อ > แล้วพิมพ์ชื่อในกล่องชื่อที่ใช้แสดง แล้วคลิกบันทึก

 5. ภายใต้เลือกคำสั่งจาก เลือกแท็บหลัก จากนั้น ในรายการให้เลือกตรวจทาน >เปลี่ยนแปลง >ติดตามการเปลี่ยนแปลง (ดั้งเดิม) แล้ว คลิก> (ลูกศรเพิ่ม) เมื่อต้องการย้ายรายการภายใต้กลุ่มกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น .

  คลิกติดตามการเปลี่ยนแปลง (ดั้งเดิม) จากนั้น คลิก > เมื่อต้องการย้ายตัวเลือกภายใต้แท็บรีวิว

 6. คลิกบันทึก และปิดกล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะของ Excel

  คุณควรเห็นตัวเลือกการติดตามการเปลี่ยนแปลง (ดั้งเดิม) ในแท็บรีวิว บน ribbon

  ติดตามการเปลี่ยนแปลง (ดั้งเดิม) ตัวเลือกบน Ribbon

 1. บนแท็บรีวิว คลิกติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กเปลี่ยนแปลงการเน้น

 2. เลือก หรือล้างติดตามการเปลี่ยนแปลงขณะแก้ไข นี่ยังแชร์เวิร์กบุ๊กของคุณ กล่องกาเครื่องหมายไว้

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เป็นแชร์เวิร์กบุ๊ก และเน้นสิ่งที่คุณและผู้ใช้อื่น ๆ เปลี่ยนแปลง ถ้าคุณยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย คุณจะได้รับข้อความที่ระบุว่า การกระทำนี้จะเป็นเอาเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานร่วมกัน

เมื่อคุณเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงขณะที่คุณทำงาน Excel สรุปตรวจทานใด ๆ (เช่นการเปลี่ยนแปลง แทรก และการลบ) ด้วยสีเน้น

 1. บนแท็บรีวิว คลิกติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กเปลี่ยนแปลงการเน้น

 2. เลือกติดตามการเปลี่ยนแปลงขณะแก้ไข นี่ยังแชร์เวิร์กบุ๊กของคุณ กล่องกาเครื่องหมายไว้

 3. ภายใต้เน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง เลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อ แล้ว ในรายการแบบดรอปดาวน์ คลิ กตัวเลือกที่คุณต้องการ

 4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการระบุ

  ให้ทำดังนี้

  ผู้ใช้ที่คุณต้องการเน้นการเปลี่ยนแปลง

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ แล้ว ในใคร เมนู คลิ กตัวเลือกที่คุณต้องการ

  ในพื้นที่แผ่นงานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการเน้น

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ และในกล่องที่ พิมพ์การอ้างอิงเซลล์ของช่วงแผ่นงาน

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มเติม คลิกไอคอนยุบกล่องโต้ตอบ ที่ปลายด้านขวาของกล่องที่ แล้ว เลือกช่วงที่คุณต้องการใช้บนแผ่นงาน หลังจากคุณเสร็จสิ้นการ คลิกยุบกล่องโต้ตอบ อีกครั้งเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบทั้งหมด

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเน้นการเปลี่ยนแปลงบนหน้าจอ

 6. คลิก ตกลง

  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้บันทึกเวิร์กบุ๊ก คลิกตกลง

 7. บนแผ่นงาน ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เช่น การจัดรูปแบบ จะไม่ได้รับการติดตาม ดังนั้นจึงไม่มีการทำเครื่องหมายด้วยสีเน้น

เมื่อคุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงจะถูกเน้น คุณสามารถหยุดเน้นเหล่านั้น

 1. บนแท็บรีวิว คลิกติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กเปลี่ยนแปลงการเน้น

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมายเน้นการเปลี่ยนแปลงบนหน้าจอ

 1. บนแท็บรีวิว คลิกติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กเปลี่ยนแปลงการเน้น

  หมายเหตุ: ถ้าการติดตามการเปลี่ยนแปลงขณะแก้ไข นี่ยังแชร์เวิร์กบุ๊กของคุณ จะไม่ได้เลือก Excel จะไม่บันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงใด ๆ สำหรับเวิร์กบุ๊ก

 2. เมื่อต้องการเลือกเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการดู เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการดู

  ให้ทำดังนี้

  เปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ถูกติดตาม

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อ เลือกทั้งหมด จากเมนูป็อปอัพเมื่อ และยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายว่า ใครและที่ แล้ว

  การเปลี่ยนแปลงหลังจากวันเฉพาะเจาะจง

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อ คลิกตั้งแต่วันที่ ในรายการเมื่อ แล้ว พิมพ์วันที่ที่คุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลง

  การเปลี่ยนแปลงที่ทำ โดยผู้ใช้ที่ระบุ

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ แล้ว ในใคร รายการ คลิ กผู้ใช้คุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลง

  การเปลี่ยนแปลงช่วงของเซลล์ที่ระบุ

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ แล้ว พิมพ์การอ้างอิงเซลล์ของช่วงแผ่นงาน

 3. คุณสามารถเพิ่มเติม ให้คลิกยุบกล่องโต้ตอบ ที่ปลายด้านขวาของกล่องที่ และเลือกช่วงที่คุณต้องการใช้บนแผ่นงานแล้ว หลังจากคุณเสร็จสิ้นการ คลิกยุบกล่องโต้ตอบ อีกครั้งเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบทั้งหมด

 4. เมื่อต้องการระบุวิธีที่คุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เพื่อ

  ให้ทำดังนี้

  เน้นการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงาน

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบนหน้าจอ

  ตัวเลือกนี้ทำให้คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงได้โดยการวางตัวชี้ไว้เหนือเซลล์ที่ถูกเน้น

  สร้างรายการของการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานแยกต่างหาก

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่ เพื่อแสดงแผ่นประวัติ

  กล่องกาเครื่องหมายนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงและบันทึกแฟ้มโดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามได้อยู่อย่างน้อยหนึ่งรายการ

 1. บนแท็บรีวิว คลิกติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง.

  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้บันทึกเวิร์กบุ๊ก คลิกตกลง

 2. ในกล่องโต้ตอบเลือกการเปลี่ยนแปลงเพื่อยอมรับ หรือปฏิเสธ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการยอมรับ หรือปฏิเสธ

  ให้ทำดังนี้

  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากวันเฉพาะเจาะจง

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อ คลิกตั้งแต่วันที่ ในรายการเมื่อ แล้ว พิมพ์วันที่หลังจากที่คุณต้องการรีวิวการเปลี่ยนแปลง

  เปลี่ยนแปลงที่ทำ โดยผู้ใช้อื่น

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ แล้ว ในใคร รายการ คลิ กผู้ใช้คุณต้องการรีวิวการเปลี่ยนแปลง

  เปลี่ยนแปลงที่ทำ โดยผู้ใช้ทั้งหมด

  ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่

  การเปลี่ยนแปลงที่ทำกับพื้นที่ระบุ

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ แล้ว พิมพ์การอ้างอิงเซลล์ของช่วงแผ่นงาน

  คุณสามารถเพิ่มเติม ให้คลิกยุบกล่องโต้ตอบ ที่ปลายด้านขวาของกล่องที่ และเลือกช่วงที่คุณต้องการใช้บนแผ่นงานแล้ว หลังจากคุณเสร็จสิ้นการ คลิกยุบกล่องโต้ตอบ อีกครั้งเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบทั้งหมด

  การเปลี่ยนแปลงทั้งเวิร์กบุ๊ก

  ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่

 3. คลิก ตกลง แล้วตรวจทานข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการในกล่องโต้ตอบ ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

  ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบ โดยการเปลี่ยนแปลงคุณทำ คุณสามารถเลื่อนเพื่อดูข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็น

 4. สำหรับแต่ละการเปลี่ยนแปลง คลิกยอมรับ หรือปฏิเสธ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้เลือกค่าสำหรับเซลล์ คลิกค่าที่คุณต้อง แล้ว คลิ กยอมรับ

  • คุณจะต้องยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงหนึ่ง ก่อนที่คุณจะสามารถไปยังการเปลี่ยนแปลงถัดไป

  • คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่เหลืออยู่ทั้งหมดได้พร้อมกัน โดยการคลิก ยอมรับทั้งหมด หรือ ปฏิเสธทั้งหมด

  • สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก่อนที่พวกเขาสามารถแสดงอยู่บนแผ่นงานประวัติ

  • เมื่อคุณปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง แผ่นงานประวัติจะบันปฏิเสธ "เลิกทำ" หรือ "ผลของการกระทำที่ถูกปฏิเสธ" ในคอลัมน์ชนิดของการดำเนินการ เมื่อต้องการดูแผ่นงานประวัติ ดูมุมมองแผ่นประวัติสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 1. บนแท็บรีวิว คลิกติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กเปลี่ยนแปลงการเน้น

  หมายเหตุ: ถ้าการติดตามการเปลี่ยนแปลงขณะแก้ไข นี่ยังแชร์เวิร์กบุ๊กของคุณ ไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Excel จะไม่บันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงใด ๆ สำหรับเวิร์กบุ๊ก

 2. ภายใต้เน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง เลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อ และในเมื่อ ป็อปอัพเมนู คลิกทั้งหมด

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย โดย และ ที่

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่ แล้วคลิก ตกลง

 5. คลิก ตกลง

  แผ่นงานประวัติปรากฏขึ้น

 6. ในแผ่นงานประวัติ คลิกลูกศรตัวกรองถัดจากป้ายชื่อคอลัมน์การค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: บันทึกเวิร์กบุ๊กซ่อนแผ่นงานประวัติ เมื่อต้องการดูแผ่นงานประวัติหลังจากการบันทึก คุณต้องแสดงนั้นอีกครั้ง ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่ ในกล่องโต้ตอบการเน้นการเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากประวัติการเปลี่ยนแปลงจะถูกลบเมื่อคุณปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง คุณอาจต้องการบันทึกสำเนาของประวัติ คุณสามารถพิมพ์แผ่นงานประวัติ หรือคัดลอกไปยังเวิร์กบุ๊กอื่น

 1. บนแท็บรีวิว คลิกติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กเปลี่ยนแปลงการเน้น

 2. ภายใต้เน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง เลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อ และ ในรายการเมื่อ คลิกทั้งหมด

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย โดยใคร และ ที่

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่

 5. คลิก ตกลง

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นงานประวัติ คลิกพิมพ์ บนเมนูไฟล์ ตัวพิมพ์ที่คุณต้องเลือก นั้นแล้ว คลิกพิมพ์

  • เมื่อต้องการคัดลอกแผ่นงานประวัติไปยังเวิร์กบุ๊กอื่น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  • ตัวควบคุม และคลิกที่แท็บประวัติ ที่ด้านล่างของแผ่นงานประวัติ ค้างไว้แล้ว คลิกย้าย หรือคัดลอก

  • ในพื้นที่สมุดรายชื่อ คลิกชื่อของเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการย้ายแผ่นงานเมื่อต้องการ หรือคลิก(สมุดงานใหม่)

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายสร้างสำเนา แล้ว คลิ กตกลง

  • บันทึกเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยแผ่นงานคัดลอกประวัติ

คุณสามารถใช้การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามเพื่อเข้าสู่ระบบรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสมุดงานทุกครั้งที่คุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก ประวัติการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้คุณระบุการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลในเวิร์กบุ๊ก แล้วคุณสามารถยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ติดตามการเปลี่ยนแปลงจะมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อผู้ใช้หลายคนแก้ไขเวิร์กบุ๊ก อาจเป็นประโยชน์เมื่อคุณส่งเวิร์กบุ๊กผู้ตรวจทานสำหรับข้อคิดเห็น จากนั้น ต้องการใส่ข้อมูลที่คุณได้รับการผสานสำเนาของเวิร์กบุ๊ก ซึ่งประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นที่คุณต้องการเก็บไว้

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเวิร์กบุ๊กที่แชร์ คุณสามารถดูประวัติการเปลี่ยนแปลง บนแผ่นงานได้โดยตรง หรือ บนแผ่นงานประวัติแยกต่างหาก ทั้งสองวิธี คุณสามารถได้ทันทีตรวจทานรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูว่าใครทำการเปลี่ยนแปลง ทำการเปลี่ยนแปลงชนิดใด เมื่อถูกทำ เซลล์ใดได้รับผลกระทบ และข้อมูลใดถูกเพิ่ม หรือลบ

เมื่อคุณใช้การติดตามการเปลี่ยนแปลง พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากการดำเนินการเลิกทำ และสร้างสำเนาสำรอง   

  คุณอาจคาดหวังว่า ติดตามการเปลี่ยนแปลงสร้างสำเนาสำรองของเวิร์กบุ๊กก่อนทำการเปลี่ยนแปลง หรือว่า คุณสามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น เป็นที่น่าเสียดาย คุณไม่สามารถใช้ประวัติการเปลี่ยนแปลงแปลงกลับการเปลี่ยนแปลง ด้วยการยกเลิกเหล่านั้น หรือ โดยการคืนค่าเวอร์ชันก่อนหน้าของเวิร์กบุ๊ก อย่างไรก็ตาม แผ่นประวัติรวมถึงระเบียนของข้อมูลที่ถูกลบทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถคัดลอกว่า ข้อมูลกลับไปยังเซลล์ต้นฉบับในเวิร์กบุ๊กที่แชร์

  เนื่องจากไม่มีวัตถุประสงค์ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยให้คุณกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าของเวิร์กบุ๊ก คุณควรต่อการสำรองข้อมูลสมุดงานที่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงมีผล

 • การเปลี่ยนแปลงบางชนิดไม่ได้รับการติดตาม   

  ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับเนื้อหาของเซลล์ แต่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ ฟีเจอร์ของ Excel บางอย่างจะไม่พร้อมใช้งานในเวิร์กบุ๊กที่แชร์ และจึง ไม่สามารถติดตาม

 • ประวัติการเปลี่ยนแปลงจะถูกเก็บสำหรับช่วงเวลาระบุเท่านั้น   

  ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเปิดการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม ประวัติการเปลี่ยนแปลงจะถูกเก็บไว้เพื่อคงขนาดของเวิร์กบุ๊กสามารถจัดการได้ 30 วัน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่ม หรือลดจำนวนวันของประวัติการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเก็บ เมื่อต้องการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำกัดเวลา คุณสามารถระบุจำนวนวันขนาดใหญ่ คุณยังสามารถทำสำเนาข้อมูลประวัติเป็นงวด

 • ส่วนเก่าที่สุดของประวัติการเปลี่ยนแปลงจะถูกลบออกเป็นระยะ ๆ   

  Excel กำหนดประวัติการเปลี่ยนแปลงที่ถูกจัดเก็บ โดยนับย้อนกลับจากวันปัจจุบัน ทุกครั้งที่คุณปิดเวิร์กบุ๊ก Excel ลบส่วนใด ๆ ของประวัติการเปลี่ยนแปลงที่เก่ากว่าจำนวนวันที่มีผลใช้ต่อเวิร์กบุ๊กถูกบันทึกครั้งล่าสุด

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีการรักษา 30 วันของประวัติการเปลี่ยนแปลง และคุณเปิดเวิร์กบุ๊กเป็นครั้งแรกในสองเดือน คุณจะสามารถดูประวัติการสองเดือน อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณปิดเวิร์กบุ๊กนี้ ประวัติจากก่อนหน้า 30 วัน (31 ถึง 60 วันที่ที่ผ่านมา) จะถูกลบ

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดการใช้สมุดงานร่วมกัน ประวัติการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกลบอย่างถาวร

Excel ให้วิธีต่อไปนี้ในการเข้าถึงและใช้ประวัติการเปลี่ยนแปลงที่เก็บไว้

 • การเน้นบนหน้าจอ   

  Excel สามารถพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในสีแตกต่างกันสำหรับผู้ใช้แต่ละเค้าร่าง และแสดงรายละเอียดพื้นฐานเป็นข้อคิดเห็นเมื่อคุณวางตัวชี้เหนือแต่ละเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลง เน้นบนหน้าจอจะมีประโยชน์ เมื่อเวิร์กบุ๊กมีการเปลี่ยนแปลงหลาย หรือ เมื่อคุณต้องการดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

 • การติดตามประวัติ   

  Excel สามารถแสดงแผ่นแยกต่างหากประวัติที่แสดงรายการเพื่อเปลี่ยนรายละเอียดที่คุณสามารถกรองการค้นหาการเปลี่ยนแปลงที่คุณสนใจที่จะสามารถพิมพ์ได้ แผ่นงานประวัติจะมีประโยชน์ เมื่อเวิร์กบุ๊กมีการเปลี่ยนแปลงหลาย หรือ เมื่อคุณต้องการตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นในชุดของการเปลี่ยนแปลง

 • เปลี่ยนการตรวจทาน   

  Excel สามารถคุณแต่ละขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงในลำดับเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจว่า จะยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการ วิธีนี้มีประโยชน์เมื่อคุณกำลังประเมินข้อคิดเห็นจากผู้ใช้อื่น

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel ขอความช่วยเหลือใน ชุมชนตอบคำถาม หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×