ติดตามการเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่เพื่อนกำลังรีวิว

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

PowerPoint Online ไม่มีฟีเจอร์ ติดตามการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ ข้อคิดเห็น ในการติดตามคำติชมของเพื่อนในงานนำเสนอของคุณ

เมื่อคุณส่งงานนำเสนอของคุณให้บุคคลอื่นรีวิว ให้คำแนะนำเหล่านี้แก่ผู้รีวิวสำหรับให้ข้อเสนอแนะแก่คุณ

 1. เลือกรายการในสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก ข้อคิดเห็น

 3. ใส่ข้อคิดเห็นของคุณ แล้วกด Enter

  การเพิ่มข้อคิดเห็น

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ในบานหน้าต่างข้อคิดเห็น คลิกใหม่ ข้อคิดเห็นใหม่ และใส่ข้อความของคุณในกล่อง

  • เมื่อต้องการตอบกลับข้อคิดเห็นให้คลิกในกล่อง ข้อความตอบกลับ แล้วใส่ข้อความของคุณ

  • แผนภูมิฟองข้อคิดเห็น มีบางคนเพิ่มข้อคิดเห็น ปรากฏถัดจากรายการคุณใส่ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบนสไลด์


หลังจากเพื่อนของคุณได้รีวิวงานนำเสนอของคุณแล้ว คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นของพวกเขาได้ในบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น

บนแท็บมุมมอง คลิกแสดงข้อคิดเห็น แสดงข้อคิดเห็น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×