ติดตามการเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่เพื่อนกำลังรีวิว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

PowerPoint Online ไม่มีฟีเจอร์ ติดตามการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ ข้อคิดเห็น ในการติดตามคำติชมของเพื่อนในงานนำเสนอของคุณ

เมื่อคุณส่งงานนำเสนอของคุณให้บุคคลอื่นรีวิว ให้คำแนะนำเหล่านี้แก่ผู้รีวิวสำหรับให้ข้อเสนอแนะแก่คุณ

 1. เลือกรายการในสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก ข้อคิดเห็น

 3. ใส่ข้อคิดเห็นของคุณ แล้วกด Enter

  การเพิ่มข้อคิดเห็น

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ในบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น ให้คลิก สร้าง ข้อคิดเห็นใหม่ แล้วใส่ข้อความลงในกล่อง

  • เมื่อต้องการตอบกลับข้อคิดเห็นให้คลิกในกล่อง ข้อความตอบกลับ แล้วใส่ข้อความของคุณ

  • ฟองข้อคิดเห็น มีบางคนเพิ่มข้อคิดเห็น จะปรากฏถัดจากรายการที่คุณแสดงความเห็นบนสไลด์


หลังจากเพื่อนของคุณได้รีวิวงานนำเสนอของคุณแล้ว คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นของพวกเขาได้ในบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น

บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก แสดงข้อคิดเห็น แสดงข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×