ติดตามการติดต่อสื่อสารของคุณกับลูกค้าใน Business Contact Manager

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในBusiness Contact Manager for Outlook สื่อสารรวมไม่เพียงข้อความอีเมล และบันทึกการโทร แต่ ข้อมูล เช่นไฟล์ แอโอกาสทางการขาย หรือโครงการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขาย รายการกลายเป็น ส่วนหนึ่งของประวัติการสื่อสารสำหรับลูกค้า

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการสร้าง และแก้ไขรายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้าง และลิงก์รายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร

ดู และแก้ไขรายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร

ลบรายการประวัติการติดต่อสื่อสาร

รายการบันทึกการติดต่อสื่อสารเรียงลำดับ

ใช้ฟอร์มกิจกรรมทางธุรกิจ

สร้าง และลิงก์รายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร

รายการบันทึกการติดต่อสื่อสารรวมข้อความอีเมล Outlook การนัดหมาย และงาน พวกเขารวมไฟล์ ระเบียนโครงการทางธุรกิจ งานโครงการ โอกาส business บันทึกย่อ และบันทึกการโทร

รายการบันทึกการติดต่อสื่อสารทั้งหมดต้องเชื่อมโยงไปยังระเบียน คุณสามารถลิงก์รายการที่มีอยู่ เช่นข้อความอีเมลหรือไฟล์กับระเบียน หรือคุณสามารถสร้างรายการประวัติสื่อสารจากภายในระเบียน รายการถูกเชื่อมโยงไปยังระเบียนโดยอัตโนมัติ

รายการจะแสดงในหน้าประวัติ ของระเบียน และ ในโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร

เฉพาะโอกาสและโครงการทางธุรกิจได้รายการบันทึกการติดต่อสื่อสารที่สามารถประกอบด้วยรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ

รายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร

รายการบันทึกการติดต่อสื่อสารที่คุณสามารถเชื่อมโยงนั้น

โอกาสทางการขาย

 • ข้อความอีเมล

 • บันทึกย่อทางธุรกิจ

 • บันทึกการโทร

 • ไฟล์

 • งาน outlook

 • การนัดหมาย

โครงการทางธุรกิจ

 • บันทึกย่อทางธุรกิจ

 • บันทึกการโทร

 • ไฟล์

 • งาน outlook

 • การนัดหมาย

หน้าประวัติสื่อสารของบัญชีผู้ใช้และที่ติดต่อทางธุรกิจ

บัญชีผู้ใช้และที่ติดต่อทางธุรกิจสืบทอดรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารของระเบียนที่เชื่อมโยงกับพวกเขา

ถ้าการติดต่อสื่อสารรายการประวัติ เช่นบันทึกการโทร ถูกลิงก์ไปยังการติดต่อสื่อสารประวัติอีกรายการ เช่นโครงการทางธุรกิจ บันทึกการโทรจะแสดงรายการ บนหน้าประวัติ ของโครงการทางธุรกิจ และยัง บนหน้าประวัติ ของบัญชีผู้ใช้ หรือ ระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับโครงการทางธุรกิจ

บัญชีผู้ใช้และที่ติดต่อทางธุรกิจระเบียนสืบทอดงานโครงการยังจากระเบียนโครงการทางธุรกิจ

ด้านบนของหน้า

สร้างรายการประวัติสื่อสาร

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ Business Contact Manager ให้คลิกโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งต่อไปนี้เพื่อแสดงเวิร์กสเปซ

  • การจัดการที่ติดต่อ

  • ยอดขาย

  • การจัดการโครงการ (โครงการทางธุรกิจเท่านั้น)

   เหตุใดจึงไม่มีรายการโฟลเดอร์การตลาด

   ตามค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ตลาดไม่ประกอบด้วยระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้ คุณไม่สามารถเพิ่มรายการประวัติการติดต่อสื่อสารกับระเบียนใด ๆ กิจกรรมทางการตลาด เนื่องจากจะไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจระเบียนชนิดข้อผิด

 2. คลิกแท็บที่มีระเบียนที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเพิ่มรายการประวัติการติดต่อสื่อสารกับระเบียนใด ๆ งานโครงการ เนื่องจากจะไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจระเบียนชนิดข้อผิด

 3. คลิกสองครั้งที่ระเบียนที่คุณต้องการลิงก์รายการประวัติใหม่การสื่อสาร

 4. บน Ribbon ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก ประวัติ

 5. คลิกปุ่มสร้าง แล้ว คลิ กชนิดของรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารที่คุณต้องการเพิ่ม

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถสร้างไฟล์ใหม่ในBusiness Contact Manager for Outlook คุณสามารถลิงก์ไฟล์ที่มีอยู่กับระเบียนเท่านั้น ชนิดของไฟล์ที่คุณสามารถลิงก์รวมไว้ใน Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher, Word และไฟล์รูปภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูลิงก์ Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher หรือ Word ไฟล์ที่มีอยู่ไปยังระเบียนในภายหลังในบทความนี้

 6. ฟอร์มสำหรับรายการของคุณใหม่ ที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์แล้วคลิกบันทึก และปิด หรือส่งข้อความอีเมล

  รายการจะถูกแสดงบนหน้าประวัติ

  ไฟล์ในบันทึกการติดต่อสื่อสารถูกเชื่อมโยงแทนที่ จะเก็บไว้ในฐานข้อมูลตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจของคุณ ถ้าคุณแชร์ฐานข้อมูลของคุณ และผู้ใช้สามารถเข้าถึงเครือข่ายของคุณ และคุณต้องการเข้าถึงไฟล์ที่อยู่ในบันทึกการติดต่อสื่อสาร แนบไฟล์ในส่วนข้อคิดเห็น แทนที่จะเชื่อมโยงไฟล์ลงในบันทึกการติดต่อสื่อสารการ โปรดสังเกตว่า ขีดจำกัดขนาดของฐานข้อมูลคือ 4 กิกะไบต์ และไฟล์ที่แนบมาเพิ่มขนาดของฐานข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ลิงก์รายการบันทึกการติดต่อสื่อสารที่มีอยู่ไปยังระเบียน

บันทึกย่อ business บันทึกการโทร ข้อความอีเมล การนัดหมาย งาน และไฟล์ที่ถูกลิงก์ไปยังมากกว่าหนึ่งระเบียน

คุณสามารถเชื่อมโยงโอกาสระเบียนบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจเดียวเท่านั้น

โครงการทางธุรกิจคุณสามารถเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจมากกว่าหนึ่งระเบียน แต่เฉพาะหนึ่งบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจสามารถเป็นระเบียนหลัก

คุณสามารถเชื่อมโยงงานโครงการโครงการทางธุรกิจระเบียนเดียวเท่านั้น

คุณสามารถเปลี่ยนระเบียนที่เชื่อมโยงกับรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารใดก็ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูดูและแก้ไขรายการประวัติติดต่อสื่อสารภายหลังในบทความนี้

เชื่อมโยงข้อความอีเมล Outlook ที่มีอยู่ นัดหมาย หรืองานไปยังระเบียน

 1. เปิดรายการ Outlook ที่คุณต้องการลิงก์ไปยังระเบียน

 2. บน Ribbon ในกลุ่มธุรกิจ คลิกลิงก์ไปยังระเบียน

 3. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงไปยังระเบียน Business Contact Manager ในรายการชนิดของรายการ คลิกชนิดของระเบียนที่คุณต้องการลิงก์ข้อมูลไป

 4. ในรายการของระเบียน คลิกระเบียน

  ถ้าคุณต้องการลิงก์ข้อมูลไปยังมากกว่าหนึ่งระเบียน เลือกระเบียนเหล่านั้น

  ฉันจะเลือกระเบียนมากกว่าหนึ่งระเบียนได้อย่างไร

  เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่อยู่ติดกัน ให้กดแป้น SHIFT แล้วคลิกระเบียนแรกและระเบียนสุดท้ายของกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่ม เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่ไม่ติดกัน ให้กดแป้น CTRL แล้วคลิกระเบียนแต่ละระเบียน เมื่อต้องการเลือกระเบียนทั้งหมด ให้คลิกระเบียนใดระเบียนหนึ่งแล้วกด CTRL+A

 5. ภายใต้ระเบียนที่เชื่อมโยง คลิกเชื่อมโยงกับ

  ระเบียนคุณเลือกจะแสดงในกล่องลิงก์ไปยัง

  เมื่อต้องการลิงก์รายการ Outlook ไปยังระเบียนชนิดต่าง ๆ คลิกชนิดระเบียนในรายการชนิดของรายการ ทางแล้ว คลิกระเบียน

 6. คลิก ตกลง

  เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อความอีเมทั้งหมดเพื่อ หรือ จากบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจที่มีอยู่ในบันทึกการติดต่อสื่อสารของระเบียน ใน Outlook คลิกขวาที่ข้อความอีเมลที่คุณต้องการลิงก์ไปยังระเบียน แล้ว คลิ กลิงก์และติดตาม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมโยงข้อความอีเมกับระเบียนโดยอัตโนมัติ ดูลิงก์และติดตามข้อความอีเมลใน Business Contact Manager

หมายเหตุ: ไม่มีตัวบ่งชี้การบอกให้คุณทราบว่า ข้อความอีเมล นัดหมาย หรืองานถูกลิงก์ไปยังระเบียนได้ คุณสามารถคลิกปุ่มลิงก์ไปยังระเบียน ในรายการ Outlook เพื่อดูถ้ารายการถูกเชื่อมโยง และระเบียนที่รายการถูกลิงก์ไปยัง

ด้านบนของหน้า

ลิงก์ไฟล์ Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher หรือ Word อยู่ไปยังระเบียน

 1. ใน Excel, PowerPoint, Publisher หรือ Word เปิดไฟล์ที่คุณต้องการลิงก์ไปยังระเบียน

 2. คลิกแท็บ ไฟล์

 3. คลิกแท็บBusiness Contact Manager แล้ว คลิ กปุ่มลิงก์ไปยังระเบียน

 4. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงไปยังระเบียน Business Contact Manager ในรายการโฟลเดอร์ คลิกชนิดของระเบียนที่คุณต้องการลิงก์ไฟล์กับ

 5. ในรายการของระเบียน คลิกระเบียน

  เมื่อต้องการลิงก์ไฟล์กับระเบียนมากกว่าหนึ่ง เลือกระเบียนเหล่านั้น

ฉันจะเลือกระเบียนมากกว่าหนึ่งระเบียนได้อย่างไร

เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่อยู่ติดกับแต่ละคน กดแป้น SHIFT แล้ว คลิ กระเบียนแรก และสุดท้ายของกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่ม เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่ไม่อยู่ติดกัน กดปุ่ม CTRL แล้ว คลิ กแต่ละระเบียน เมื่อต้องการเลือกระเบียนทั้งหมด คลิกหนึ่ง แล้ว กด CTRL + A

 1. ภายใต้ระเบียนที่เชื่อมโยง คลิกเชื่อมโยงกับ

  ระเบียนคุณเลือกจะแสดงในกล่องลิงก์ไปยัง

 2. คลิก ตกลง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูลิงก์ไฟล์กับระเบียน Business Contact Manager

ด้านบนของหน้า

ดู และแก้ไขรายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร

คุณสามารถดู และแก้ไขการติดต่อสื่อสารประวัติรายการบนหน้าประวัติการติดต่อสื่อสาร ของระเบียน หรือ ในโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร รายการที่สามารถแก้ไขได้รวมถึงงาน การนัดหมาย business บันทึกย่อ และบันทึกการโทร ไม่สามารถแก้ไขข้อความอีเมล

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เปิดระเบียน

  1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ Business Contact Manager ให้คลิกโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งต่อไปนี้เพื่อแสดงเวิร์กสเปซ

   • การจัดการที่ติดต่อ

   • ยอดขาย

   • การจัดการโครงการ (โครงการทางธุรกิจเท่านั้น)

    เหตุใดจึงไม่มีรายการโฟลเดอร์การตลาด

    ตามค่าเริ่มต้น กิจกรรมทางการตลาดมีหน้าประวัติ คุณไม่สามารถเพิ่มรายการประวัติการติดต่อสื่อสารกับระเบียนใด ๆ กิจกรรมทางการตลาด เนื่องจากจะไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจระเบียนชนิดข้อผิด

  2. คลิกแท็บที่มีระเบียนที่คุณต้องการ

  3. คลิกสองครั้งที่ระเบียนที่มีรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารที่คุณต้องการดู

  4. บน Ribbon ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก ประวัติ

   จะแสดงรายการประวัติติดต่อสื่อสารทั้งหมดที่เชื่อมโยงไปยังระเบียนนั้น

เปิดโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกปุ่ม Business Contact Manager

 2. ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ระเบียน Business เพื่อขยายออก แล้ว คลิ กประวัติสื่อสาร

  หมายเหตุ: รายการบันทึกการติดต่อสื่อสารที่ลิงก์ไปยังระเบียนมากกว่าหนึ่งปรากฏในโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร มากกว่าหนึ่งครั้ง เมื่อคุณลบสำเนาหนึ่งของรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารที่มีหลายสำเนา สำเนาที่จะยังคงมีการเชื่อมโยงกับระเบียน คลิกชื่อของระเบียนที่เชื่อมโยงที่ปรากฏในคอลัมน์มีการเชื่อมโยงไป ของโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร

คุณสามารถเรียงลำดับ หรือกรองรายการเพื่อดูรายการที่คุณต้องการ คลิกแท็บมุมมอง แล้ว คลิ กจัดเรียงหรือกรองข้อมูลที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการนำตัวกรองขั้นสูงยิ่งขึ้น ดูที่การกรองระเบียนใน Business Contact Manager

 1. คลิกสองครั้งที่รายการประวัติการติดต่อสื่อสารที่คุณต้องการแก้ไข

 2. ทำการเปลี่ยนแปลง และบันทึกได้

ด้านบนของหน้า

ทำไมบางรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารอยู่มากกว่าหนึ่งครั้ง

รายการสามารถแสดงรายการ บนหน้าประวัติ และ ในโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร มากกว่าหนึ่งครั้ง ถ้ารายการถูกลิงก์ไปยังมากกว่าหนึ่งระเบียน

หน้าประวัติ ของระเบียนติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้สามารถแสดงรายการข้อมูลมากกว่าหนึ่งครั้งถ้า:

 • รายการถูกลิงก์ไปยังระเบียนลูกค้าองค์กร และระเบียนที่ลิงก์ไปยังระเบียนลูกค้าองค์กรยังเชื่อมโยงไปยังรายการ ระเบียนลูกค้าองค์กรสืบทอดรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารของระเบียนที่เชื่อมโยงกับ

 • รายการถูกลิงก์ไปยังระเบียน Business Contact และโอกาสหรือโครงการทางธุรกิจที่ถูกลิงก์ไปยังที่ติดต่อทางธุรกิจประกอบด้วยลิงก์ไปยังรายการประวัติสื่อสารเดียวกัน ระเบียน Business Contact สืบทอดการติดต่อสื่อสารประวัติการโอกาสและโครงการทางธุรกิจที่เชื่อมโยง

โฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร รายการสินค้ามากกว่าหนึ่งครั้งก็ต่อเมื่อรายการถูกลิงก์ไปยังมากกว่าหนึ่งระเบียน ถ้ารายการถูกแสดงรายการบนหน้าประวัติ ของระเบียนลูกค้าองค์กรเนื่องจากระเบียนบัญชีผู้ใช้สืบทอด แต่ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลนั้นไปยังระเบียนลูกค้าองค์กรโดยตรง รายการไม่ได้แสดงอยู่ในโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร เป็นเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ ระเบียน

ถ้าคุณแก้ไขข้อมูลในระเบียน รายการการเปลี่ยนแปลงระเบียนทั้งหมดที่เชื่อมโยง

ด้านบนของหน้า

ลบรายการประวัติการติดต่อสื่อสาร

รายการบันทึกการติดต่อสื่อสารที่ถูกลบไม่ใช่ทั้งหมดทำงานในลักษณะเดียวกัน

เมื่อคุณลบการนัดหมาย ประชุม ข้อความอีเมล งาน หรือไฟล์จากระเบียน รายการนั้นยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิม คุณสามารถลิงก์นั้นไปยังระเบียนอื่นเมื่อใดก็ ลบการนัดหมาย ข้อความอีเมล การประชุมงานถูกย้ายไปโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ในBusiness Contact Manager for Outlook

ถ้าคุณลบการนัดหมาย ประชุม ข้อความอีเมล หรืองาน จากตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิม ไม่ ใช่Business Contact Manager for Outlook, 4 KB เกี่ยวกับของรายการยังคงอยู่ในBusiness Contact Manager for Outlook ถ้าคุณเปิดการนัดหมาย ประชุม ข้อความอีเมล งาน หรือไฟล์ที่ถูกลบออกจากตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิม ระบบแสดงในรูปแบบ Business กิจกรรม สำหรับข้อมูล ดูใช้ฟอร์มกิจกรรม Businessในภายหลังในบทความนี้

เมื่อคุณ ลบบันทึกย่อธุรกิจ โอกาส บันทึกการโทรจากระเบียน — ตราบใดที่ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระเบียนอื่นเช่นบันทึกย่อธุรกิจจริง โอกาส หรือบันทึกการโทรจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ในBusiness Contact Manager for Outlook

เมื่อต้องการลบรายการประวัติการติดต่อสื่อสารทั้งหมดจากBusiness Contact Manager for Outlook คุณต้องลบจากระเบียนแต่ละรายการถูกลิงก์ไปยัง และล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

หมายเหตุ: เจ้าของฐานข้อมูลเท่านั้นที่สามารถล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ในBusiness Contact Manager for Outlook

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบระเบียน ดูระเบียนลบ Business Contact Manager

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกปุ่ม Business Contact Manager

 2. ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ระเบียน Business เพื่อขยายออก แล้ว คลิ กประวัติสื่อสาร

 3. คลิกอย่าง น้อยหนึ่งสำเนาของรายการประวัติติดต่อสื่อสารที่คุณต้องการลบ

  ฉันจะเลือกระเบียนมากกว่าหนึ่งระเบียนได้อย่างไร

เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่อยู่ติดกับแต่ละคน กดแป้น SHIFT แล้ว คลิ กระเบียนแรก และสุดท้ายของกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่ม เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่ไม่อยู่ติดกัน กดปุ่ม CTRL แล้ว คลิ กแต่ละระเบียน เมื่อต้องการเลือกระเบียนทั้งหมด คลิกหนึ่ง แล้ว กด CTRL + A

 1. คลิกขวาที่รายการที่เลือกแล้ว คลิ กลบ

  หมายเหตุ: บนระเบียน ไม่คลิกปุ่มลบที่อยู่ในกลุ่มการกระทำ บน Ribbon เนื่องจากคุณจะลบระเบียนทั้งหมด ไม่ใช่แค่เพียงการติดต่อสื่อสารที่เลือกรายการประวัติ

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร และว่าพวกเขาจะถูกบันทึกในBusiness Contact Manager for Outlook ถ้ารายการถูกเก็บไว้ในBusiness Contact Manager for Outlook เท่านั้น จะถูกลบออกไปพร้อม ๆ กับระเบียนบัญชีผู้ใช้ ติดต่อทางธุรกิจ โอกาส หรือ โครงการทางธุรกิจที่เชื่อมโยง

ชนิดของรายการประวัติการติดต่อสื่อสาร

บันทึกไว้ใน
Business Contact Manager for Outlook เท่านั้นได้อย่างไร

บันทึกย่อทางธุรกิจ

มี

โครงการทางธุรกิจ

มี

งานโครงการ

มี

โอกาสทางการขาย

มี

บันทึกการโทร

มี

ข้อความอีเมล

ไม่มี

การนัดหมาย

ไม่มี

งาน

ไม่มี

ไฟล์

ไม่มี

หมายเหตุ: เมื่อจะล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ รายการทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่ถูกลบอย่างถาวร อย่างไรก็ตาม ถ้าข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ ระเบียนที่มีอยู่ที่ใดก็ตามเป็นไฟล์ หรือ Outlook นัดหมาย งาน หรือข้อความอีเมล จาก นั้นคุณสามารถเชื่อมโยงกับระเบียนอื่น บันทึกการโทรและบันทึกย่อธุรกิจได้กรณีพิเศษ เนื่องจากไม่พวกเขาแบบสแตนด์อโลน พวกเขาต้องลิงก์กับระเบียนบัญชีผู้ใช้ ติดต่อทางธุรกิจ โอกาส หรือ โครงการทางธุรกิจ ดังนั้น เมื่อระเบียนที่ลิงก์ไปยังจะถูกลบอย่างถาวร รายการเหล่านี้ไม่สามารถคืนค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนค่ารายการที่ถูกลบ ดูคืนค่าระเบียนใน Business Contact Manager

ด้านบนของหน้า

รายการบันทึกการติดต่อสื่อสารเรียงลำดับ

คุณสามารถเรียงลำดับรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารในหลากหลายวิธี

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เรียงลำดับรายการประวัติบนหน้าประวัติ ติดต่อสื่อสารของระเบียน

  1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ Business Contact Manager ให้คลิกโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งต่อไปนี้เพื่อแสดงเวิร์กสเปซ

   • การจัดการที่ติดต่อ

   • ยอดขาย

   • การจัดการโครงการ (โครงการทางธุรกิจเท่านั้น)

    เหตุใดจึงไม่มีรายการโฟลเดอร์การตลาด

    ตามค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ตลาดไม่ประกอบด้วยระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้ คุณไม่สามารถเพิ่มรายการประวัติการติดต่อสื่อสารกับระเบียนใด ๆ กิจกรรมทางการตลาด เนื่องจากจะไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจระเบียนชนิดข้อผิด

  2. คลิกแท็บที่ประกอบด้วยระเบียนคุณต้องการ

  3. คลิกสองครั้งที่ระเบียนที่ประกอบด้วยรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารที่คุณต้องการดู

  4. บน Ribbon ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก ประวัติ

  เรียงลำดับระเบียนในโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร

  1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกปุ่ม Business Contact Manager

  2. ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ระเบียน Business เพื่อขยายออก แล้ว คลิ กประวัติสื่อสาร

 2. บน Ribbon, ให้คลิกแท็บ มุมมอง

 3. ในกลุ่มจัดเรียง คลิกหนึ่งในตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน:

  1. ตามชนิด หรือชนิด

  2. ตามวันสร้างขึ้น

  3. ตามวันปรับเปลี่ยน

  4. ผู้สร้าง

  5. โดยลิงก์ไปยัง

  6. เรียงลำดับย้อนกลับ

  7. ขยาย/ยุบ

   คุณยังสามารถเรียงลำดับรายการได้ โดยคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์

หมายเหตุ: เรียงลำดับจะถูกเก็บไว้ในขณะที่ระเบียน หรือโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร เปิดอยู่ เมื่อคุณปิดระเบียนหรือโฟลเดอร์ เรียงลำดับจะถูกเอาออก

ด้านบนของหน้า

ใช้ฟอร์มกิจกรรมทางธุรกิจ

ถ้าคุณเปิดรายการประวัติการติดต่อสื่อสารเช่นประชุม ข้อความอีเมล งาน หรือไฟล์ และรายการไม่พร้อมใช้งาน โปรแกรมเปิดในรูปแบบ Business กิจกรรม รายการประวัติสื่อสารต้นฉบับอาจไม่พร้อมใช้งานได้เนื่อง จากถูกลบจากตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิม หรือคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ของรายการต้นฉบับได้

ในฟอร์ม Business กิจกรรมรวมถึงข้อมูลพื้นฐานบางอย่าง ตัวอย่างเช่น สำหรับข้อความอีเมล นั้นมีชื่อเรื่องเชื่อมโยงกับ และตัวแรก 4 กิโลไบต์ (KB) ของข้อความ สำหรับไฟล์ จะรวมชื่อไฟล์เชื่อมโยงกับ และตำแหน่งของไฟล์ต้นฉบับ

หมายเหตุ: เขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลจากรายการต้นฉบับไม่สามารถแก้ไข

 • ชื่อเรื่อง     ชื่อเรื่องหรือชื่อเรื่องของรายการต้นฉบับ

 • ลิงก์ไปยัง     รายการนี้ถูกเชื่อมโยงกับระเบียน

 • สร้าง/วันครบกำหนด     วันสร้างรายการต้นฉบับหรือครบกำหนด

 • ส่งไป     วันถูกส่งรายการต้นฉบับ (ใช้กับข้อความอีเมลหรือการประชุมเท่านั้น)

 • ปรับเปลี่ยน     วันเปลี่ยนแปลงล่าสุดถูกบันทึกไว้รายการต้นฉบับ

 • บันทึกย่อ     ตัวแรก 4 กิโลไบต์ (KB) ของข้อความอีเมล ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประชุม หรืองาน หรือตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิมของไฟล์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×