ติดตั้ง หรือเอาโปรแกรม Office 2010 แต่ละโปรแกรมและคอมโพเนนต์ออก

Important:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office คุณอาจต้องการกำหนดให้ติดตั้งเฉพาะโปรแกรม Office บางโปรแกรมหรือบางคอมโพเนนต์เท่านั้น

คุณต้องการทำสิ่งใด

ติดตั้ง หรือเอาโปรแกรม Office แต่ละรายการ

ถอนการติดตั้ง Office

ติดตั้ง หรือเอาคอมโพเนนต์ของโปรแกรม Office แต่ละรายการ

ติดตั้งหรือเอาโปรแกรม Office แต่ละโปรแกรมออก

ถ้าคุณต้องการติดตั้งบางโปรแกรมจากชุดโปรแกรม Office ตัวอย่างเช่น คุณมี Office Home and Business และต้องการที่จะติดตั้ง Word, Excel, PowerPoint และ Outlook แต่ไม่ต้องการ OneNote คุณสามารถเลือกการติดตั้งแบบกำหนดเองในระหว่างการติดตั้งได้

 1. เริ่มต้นการติดตั้งชุดโปรแกรม Office ของคุณ

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกการติดตั้งที่คุณต้องการ ให้คลิก กำหนดเอง

 3. บนแท็บตัวเลือกการติดตั้ง คลิกขวาโปรแกรมที่คุณต้องติดตั้ง จากนั้น คลิ ไม่พร้อมใช้งาน  ไม่พร้อมใช้งาน   .

 4. คลิก ติดตั้งเดี๋ยวนี้ เพื่อทำการติดตั้งแบบกำหนดเอง

Important: คุณไม่สามารถเอาโปรแกรม Office แต่ละรายได้หลังจากที่ชุดมีการติดตั้ง คุณต้องถอนการติดตั้ง Office ทั้งหมด และติดตั้งโดยใช้การติดตั้งแบบกำหนดเองทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ข้างต้น

ถอนการติดตั้ง Office

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • Windows 7 และ Windows Vista     คลิก โปรแกรม แล้วคลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ คลิกชื่อของชุดโปรแกรม Office ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง

   Note: ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิกที่ โปรแกรมและคุณลักษณะ คลิกชื่อของชุดโปรแกรม Office ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง

  • Microsoft Windows XP    คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก แล้วคลิก เปลี่ยนหรือเอาโปรแกรมออก คลิกชื่อของชุดโปรแกรม Office ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง

   Note: ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิกที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก คลิกชื่อของชุดโปรแกรม Office ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง

 3. ทำตามข้อความที่แจ้งเพื่อดำเนินการเอาชุดโปรแกรมออกทั้งหมด

  เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูซ่อมแซมหรือเอา Office

ด้านบนของหน้า

ติดตั้งหรือเอาคอมโพเนนต์ของโปรแกรม Office แต่ละคอมโพเนนต์ออก

เมื่อคุณลองใช้ฟีเจอร์ที่ยังไม่ได้ติดตั้งเป็นครั้งแรก Office มักจะติดตั้งฟีเจอร์ดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ

ถ้าฟีเจอร์ที่คุณต้องการไม่ได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ ให้ทำดังนี้

 1. ออกจากโปรแกรมทั้งหมด

 2. ใน Microsoft Windows ให้คลิกปุ่ม เริ่ม (Start) แล้วคลิก แผงควบคุม (Control Panel)

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • Windows 7 และ Windows Vista     คลิก โปรแกรม แล้วคลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ คลิกชื่อของชุดโปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก เปลี่ยน

   Note: ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิกที่ โปรแกรมและคุณลักษณะ คลิกชื่อของชุดโปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก เปลี่ยน

  • Microsoft Windows XP    คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก แล้วคลิก เปลี่ยนหรือเอาโปรแกรมออก คลิกชื่อของชุดโปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก เปลี่ยน

   Note: ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิกที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก คลิกชื่อของชุดโปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก เปลี่ยน

 4. ในกล่องโต้ตอบ โปรแกรมติดตั้ง Office ให้คลิก เพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออก แล้วคลิก ถัดไป

 5. คลิกตัวเลือกการติดตั้งแบบกำหนดเองที่คุณต้องการ

  • คลิกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อขยายโฟลเดอร์และดูคุณลักษณะเพิ่มเติม

  • สัญลักษณ์ที่อยู่ถัดจากแต่ละคุณลักษณะจะบ่งบอกวิธีการติดตั้งคุณลักษณะนั้นตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการติดตั้งคุณลักษณะได้โดยคลิกสัญลักษณ์ของคุณลักษณะนั้น แล้วเลือกสัญลักษณ์อื่นจากรายการที่ปรากฏ สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์มีดังต่อไปนี้

   เรียกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน เรียกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน     ฟีเจอร์นี้จะถูกติดตั้ง และเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณเมื่อคุณติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณลักษณะนี้จะไม่สามารถติดตั้ง และเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณ 

   เรียกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน เรียกใช้ทั้งหมดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน     ฟีเจอร์ย่อยทั้งหมดของจะถูกติดตั้ง และเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณเมื่อคุณติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ 

   ติดตั้งเมื่อใช้ครั้งแรก ติดตั้งเมื่อใช้ครั้งแรก     ฟีเจอร์นี้จะถูกติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์ของคุณเมื่อคุณใช้คุณลักษณะเป็นครั้งแรก ในขณะนั้น คุณอาจจำเป็นต้องเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ซีดีหรือเครือข่ายที่เดิมที่คุณติดตั้งจาก ตัวเลือกนี้อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับฟีเจอร์ทั้งหมด 

   ไม่พร้อมใช้งาน ไม่พร้อมใช้งาน     คุณลักษณะนี้จะไม่สามารถติดตั้งเนื่องจากไม่พร้อมใช้งาน 

  • ถ้าฟีเจอร์มีฟีเจอร์ย่อย สัญลักษณ์ที่มีพื้นหลังสีขาวจะบ่งบอกว่าฟีเจอร์นี้และฟีเจอร์ย่อยทั้งหมดของฟีเจอร์นี้มีวิธีการติดตั้งเดียวกัน สัญลักษณ์ที่มีพื้นหลังสีเทาจะบ่งบอกว่าฟีเจอร์นี้และฟีเจอร์ย่อยของฟีเจอร์นี้มีวิธีการติดตั้งหลายวิธีรวมกัน

  • คุณยังสามารถใช้คีย์บอร์ดเพื่อเรียกดูฟีเจอร์และเปลี่ยนตัวเลือกฟีเจอร์ได้ด้วย ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกฟีเจอร์ ใช้แป้นลูกศรขวาเพื่อขยายฟีเจอร์ที่มีฟีเจอร์ย่อยอย่างน้อยหนึ่งฟีเจอร์ ใช้แป้นลูกศรซ้ายเพื่อยุบฟีเจอร์ที่ถูกขยาย เมื่อคุณได้เลือกฟีเจอร์ที่ต้องการเปลี่ยนแล้ว ให้กด SPACEBAR เพื่อแสดงเมนูตัวเลือกการติดตั้ง ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกตัวเลือกการติดตั้งที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER

 6. เมื่อคุณเลือกตัวเลือกการติดตั้งแบบกำหนดเองที่คุณต้องการเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก ปรับรุ่น ปุ่มนี้จะปรากฏถ้าโปรแกรมติดตั้งตรวจพบรุ่นก่อนหน้าของโปรแกรม Office เดียวกันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • คลิก ติดตั้งเดี๋ยวนี้ ปุ่มนี้จะปรากฏถ้าโปรแกรมติดตั้งตรวจไม่พบรุ่นก่อนหน้าของโปรแกรม Office เดียวกันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

Note: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×