ติดตั้งโปรแกรมควบคุม Windows โทรสารหรือบริการการใช้โทรสารอินเทอร์เน็ตใน Office

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Microsoft Office มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถส่งไฟล์ Outlook, Word, Excel และ PowerPoint เป็นอินเทอร์เน็ตแฟกซ์ ฟีเจอร์นี้อาศัยมีโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์การโทรสาร Windows หรือติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่บริการรับส่งโทรสารเพื่อส่งโทรสาร ถ้าไม่ได้เปิดคุณลักษณะ Windows โทรสารสำหรับเวอร์ชัน Windows ของคุณ คุณสามารถใช้งาน

  1. ในแผงควบคุม คลิกโปรแกรม แล้ว คลิ กโปรแกรมและคุณลักษณะ

    หมายเหตุ: ในมุมมองคลาสสิค ให้ดับเบิลคลิกที่ โปรแกรมและฟีเจอร์

  2. คลิกเปิด Windows ลักษณะการทำงาน หรือปิด

  3. ในกล่องโต้ตอบการฟีเจอร์ Windows ภายใต้พิมพ์และบริการเอกสาร เลือกกล่องกาเครื่องโทรสาร Windows และการสแกน

  4. คลิก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×