ติดตั้งโปรแกรมควบคุม Windows โทรสารหรือบริการการใช้โทรสารอินเทอร์เน็ตใน Office

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Office มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถส่งไฟล์ Outlook, Word, Excel และ PowerPoint เป็นอินเทอร์เน็ตแฟกซ์ ฟีเจอร์นี้อาศัยมีโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์การส่งโทรสาร Windows หรือติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่บริการรับส่งโทรสารเพื่อส่งโทรสาร ถ้าไม่ได้เปิดคุณลักษณะ Windows แฟกซ์สำหรับเวอร์ชัน Windows ของคุณ คุณสามารถใช้งาน

  1. ในแผงควบคุม คลิกโปรแกรม แล้ว คลิ กโปรแกรมและคุณลักษณะ

    หมายเหตุ: ในมุมมองคลาสสิค ให้ดับเบิลคลิกที่ โปรแกรมและฟีเจอร์

  2. คลิกเปิด Windows ลักษณะการทำงาน หรือปิด

  3. ในกล่องโต้ตอบการฟีเจอร์ Windows ภายใต้พิมพ์และบริการเอกสาร เลือกกล่องกาเครื่องโทรสาร Windows และการสแกน

  4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×