ติดตั้งชุดเครื่องมือการซิงค์ข้อมูลโรงเรียน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ชุดเครื่องมือการซิงค์ข้อมูลโรงเรียนเพื่อตรวจสอบไฟล์ CSV ของคุณ และตรวจสอบข้อผิดพลาด ดำเนินการซิงค์ CSV ด้วยตนเองจาก PowerShell และทำให้กระบวนการซิงค์ CSV เป็นไปตามความต้องการของคุณโดยอัตโนมัติ

ในหัวข้อนี้

ติดตั้งชุดเครื่องมือการซิงค์ข้อมูลโรงเรียนของ Microsoft

  1. ดาวน์โหลดเครื่องมือจาก ชุดเครื่องมือการซิงค์ข้อมูลโรงเรียนของ Microsoft

  2. ดับเบิลคลิกเครื่องมือเพื่อเรียกใช้ตัวช่วยสร้าง

  3. บนหน้า ยินดีต้อนรับ ให้เลือก ถัดไป

    เลือกถัดไปบนหน้ายินดีต้อนรับของการตั้งค่ากล่องเครื่องมือการซิงค์ข้อมูลโรงเรียนของ Microsoft
  4. ยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน > คลิก ถัดไป ให้เลือกเส้นทางการติดตั้ง แล้วเลือก ถัดไป

    เลือกเส้นทางการติดตั้งสำหรับชุดเครื่องมือซิงค์ข้อมูลโรงเรียนของ Microsoft
  5. เลือก ติดตั้ง > เสร็จสิ้น

ความสามารถของชุดเครื่องมือการซิงค์ข้อมูลโรงเรียน

หลังจากที่คุณได้ติดตั้งชุดเครื่องมือและสร้างโปรไฟล์เริ่มต้นของคุณในพอร์ทัลของการซิงค์ข้อมูลโรงเรียน คุณสามารถใช้สคริปต์ต่อไปนี้เพื่ออัปโหลดไฟล์ CSV เพิ่มเติมตามเกณฑ์ปกติหรือตามความจำเป็น ตัวติดตั้งช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้ Cmdlet หลายอย่างจากเซสชันผู้ดูแลระบบ PowerShell บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อช่วยให้คุณปรับใช้การซิงค์ข้อมูลโรงเรียนได้สำเร็จ ดูส่วนต่อไปนี้สำหรับคำอธิบายและใช้กรณีสำหรับแต่ละ Cmdlet

ใช้ชุดเครื่องมือการซิงค์ข้อมูลโรงเรียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลไฟล์ CSV (ก่อนการซิงค์)

เมื่อต้องการใช้ชุดเครื่องมือเพื่อตรวจสอบไฟล์ CSV ก่อนที่คุณจะอัปโหลดไฟล์สำหรับการซิงโครไนซ์ ให้เปิด PowerShell เป็นผู้ดูแลระบบ และใช้ Cmdlet ของ Start-CsvFilesValidation ตามที่อธิบายโดยใช้ไวยากรณ์และตัวอย่างต่อไปนี้

ไวยากรณ์ของ Start-CsvFilesValidation

ใช้ Cmdlet ของ Start-CsvFilesValidation เพื่อตรวจสอบไฟล์ CSV สำหรับโปรไฟล์การซิงค์ที่ระบุ

Start-CsvFilesValidation -CsvFolderPath <String> -ProfileName <String> -UserName <String>

พารามิเตอร์

คำอธิบาย

CsvFolderPath

เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ CSV

ProfileName

ชื่อของโปรไฟล์ที่คุณได้สร้างขึ้นในการซิงค์ข้อมูลโรงเรียนสำหรับ CSV ที่คุณต้องการตรวจสอบ

UserName

ชื่อผู้ใช้ชองบัญชีผู้ดูแลระบบกับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบส่วนกลางสำหรับผู้เช่า Office 365

ตัวอย่างต่อไปนี้ทำการตรวจสอบฝั่งไคลเอ็นต์ของไฟล์ CSV ที่อยู่ในไดเรกทอรี c:\temp ของคอมพิวเตอร์ภายใน สำหรับโปรไฟล์ที่เรียกว่า “โรงเรียน 1” ใช้บัญชีผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ admin@contoso.com

Start-CsvFilesValidation –CsvFolderPath “c:\temp” –ProfileName “School 1” –UserName admin@contoso.com

ใช้ชุดเครื่องมือการซิงค์ข้อมูลโรงเรียนเพื่อซิงค์ไฟล์ CSV

เมื่อต้องการอัปโหลดและซิงค์ไฟล์ CSV ด้วยการซิงค์ข้อมูลโรงเรียน ให้เปิด PowerShell เป็นผู้ดูแลระบบ และใช้ Cmdlet ของ Send-CsvFiles ตามที่อธิบายโดยใช้ไวยากรณ์และตัวอย่างต่อไปนี้

ไวยากรณ์ของ Send-CsvFiles

ใช้ Cmdlet ของ Send-CsvFiles เพื่ออัปโหลดและซิงค์ไฟล์ CSV สำหรับโปรไฟล์การซิงค์ที่ระบุ

Send-CsvFiles -CsvFolderPath <String> -ProfileName <String> -UserName <String>

พารามิเตอร์

คำอธิบาย

CsvFolderPath

เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ CSV

ProfileName

ชื่อของโปรไฟล์ที่คุณได้สร้างขึ้นในการซิงค์ข้อมูลโรงเรียนสำหรับ CSV ที่คุณต้องการตรวจสอบ

UserName

ชื่อผู้ใช้ชองบัญชีผู้ดูแลระบบกับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบส่วนกลางสำหรับผู้เช่า Office 365

ตัวอย่างต่อไปนี้อัปโหลดและซิงค์ชุดของไฟล์ CSV ที่อยู่ในไดเรกทอรี c:\temp ของคอมพิวเตอร์ภายใน สำหรับโปรไฟล์ที่เรียกว่า “โรงเรียน 1” ใช้บัญชีผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ admin@contoso.com

Send-CsvFiles –CsvFolderPath “c:\temp” –ProfileName “School 1” –UserName “admin@contoso.com”

ใช้ชุดเครื่องมือการซิงค์ข้อมูลโรงเรียนเพื่อกำหนดค่าการซิงค์ CSV โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถจัดกำหนดการการซิงค์โดยอัตโนมัติแบบไม่ต้องใส่ข้อมูลระหว่างไฟล์ CSV ของคุณที่ถูกเก็บไว้ภายในกับโปรไฟล์การซิงค์ของ SDS ใน Office 365 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เปิด PowerShell เป็นผู้ดูแลระบบ และใช้ Cmdlet ของ Add-CsvFileSyncTask ตามที่อธิบายโดยใช้ไวยากรณ์และตัวอย่างต่อไปนี้ หลังจากงานที่กำหนดเวลาไว้เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าและประวัติของการซิงค์โดยอัตโนมัติเหล่านี้โดยการตรวจทานงานที่จัดกำหนดการที่สร้างขึ้นใหม่ใน Task Scheduler งานที่กำหนดเวลาไว้นี้จะทำงานทุกวันตอนเที่ยงคืน เว้นแต่ว่าคุณจะปรับเปลี่ยนเวลาเริ่มต้นโดยใช้พารามิเตอร์ด้านล่าง

เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งนี้ คุณจะได้รับพร้อมท์เพื่อรับรองความถูกต้อง พร้อมท์การรับรองความถูกต้องอันแรกจะต้องใช้ข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลระบบส่วนกลางของคุณ และจะมีชื่อผู้ใช้ที่คุณระบุในคำสั่งด้านล่าง ภายใต้พารามิเตอร์ชื่อผู้ใช้ หลังจากที่คุณใส่รหัสผ่าน และคลิก Enter คุณจะได้รับพร้อมท์การรับรองความถูกต้องพื้นฐานอันที่สอง ที่นี่คุณควรใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ดูและระบบ ซึ่งจะเป็นข้อมูลประจำตัวที่ใช้เพื่อเรียกใช้งานที่กำหนดเวลาไว้ทุกครั้งที่เริ่มทำงานทุกวัน ถ้าคุณมีพารามิเตอร์ StoreCredentials ข้อมูลประจำตัวของบัญชีผู้ดูแลระบบภายในจะถูกเก็บไว้ในตัวจัดการข้อมูลประจำตัว และสามารถทำงานตราบเท่าที่รหัสผ่านยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าคุณไม่ได้ระบุพารามิเตอร์ StoreCredentials คุณจะได้รับโทเค็นการรับรองความถูกต้อง ซึ่งมีอายุการใช้งานสูงสุด 90 วัน ซึ่งจะทำให้คุณต้องเรียกใช้คำสั่งอีกครั้งหลังจากโทเค็นการรับรองความถูกต้องหมดอายุ และไม่สามารถรับรองความถูกต้องในขณะที่เรียกใช้งานที่กำหนดเวลาไว้

ไวยากรณ์ของ Add-CsvFileSyncTask

ใช้ Cmdlet ของ Add-CsvFileSyncTask เพื่ออัปโหลดและซิงค์ไฟล์ CSV สำหรับโปรไฟล์การซิงค์ที่ระบุ

Add-CsvFileSyncTask -CSVFolderPath <path to csv file location> -ProfileName <name of sync profile in SDS> -LogPath <path to store logs> -UserName <global admin account> -Validate -RedirectOutput

พารามิเตอร์

คำอธิบาย

CSVFolderPath

เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยไฟล์ CSV ที่จะซิงค์เป็นประจำ

ProfileName

ชื่อของโปรไฟล์การซิงค์ของ SDS ที่คุณกำลังซิงค์ไฟล์ CSV

UserName

UserPrincipalName ของบัญชีผู้ดูแลระบบส่วนกลางที่จะใช้กับ SDS

LogPath

เส้นทางไปยังไดเรกทอรีที่คุณต้องการเก็บไฟล์บันทึกการตรวจสอบของคุณ

RedirectOutput

จะทำให้ผลลัพธ์ของพารามิเตอร์การตรวจสอบถูกเขียนออกไปยังไดเรกทอรีที่ระบุ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ถ้าคุณต้องการตรวจทานผลลัพธ์ของพารามิเตอร์ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

เรียกใช้งานการตรวจสอบก่อนที่จะซิงค์แต่ละรายการ สร้างไฟล์ในไดเรกทอรี Logpath ถ้าพารามิเตอร์ RedirectOutput จะถูกรวมไว้ด้วย

TaskUserName

ชื่อสำหรับงานที่กำหนดเวลาไว้

TaskStartTime

เวลาของวันที่งานที่กำหนดเวลาไว้จะเริ่มต้น

StoreCredentials

สร้างรายการในตัวจัดการข้อมูลประจำตัวเพื่อเรียกใช้งานที่กำหนดเวลาไว้ ข้อมูลประจำตัวยังคงถูกต้อง และยังคงทำงาน เว้นแต่ว่ารหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีนี้จะหมดอายุ

ตัวอย่างต่อไปนี้สร้างงานที่กำหนดเวลาการซิงค์โดยอัตโนมัติสำหรับไฟล์ CSV ที่อยู่ในโฟลเดอร์ C:\temp บนโปรไฟล์การซิงค์ที่เรียกว่า SDSSync สร้างไฟล์บันทึกการตรวจสอบในโฟลเดอร์ C:\temp\logs และตั้งค่าไดเรกทอรี C:\temp\SDS\Logs เป็นตำแหน่งที่ตั้งสำหรับไฟล์บันทึกที่สร้างขึ้นทั้งหมด คำสั่งนี้ยังใช้กระบวนการตรวจสอบสำหรับ CSV ก่อนที่การซิงค์จะเริ่มและจะบันทึกผลลัพธ์การตรวจสอบในไดเรกทอรี c:\temp\logs เดียวกัน

Add-CsvFileSyncTask -CSVFolderPath “C:\temp” -ProfileName “SDSSync” -LogPath “C:\temp\logs” -UserName admin@contoso.com -Validate -RedirectOutput

ใช้ชุดเครื่องมือการซิงค์ข้อมูลโรงเรียนเพื่อแปลงไฟล์ OneRoster CSV

คุณสามารถใช้ชุดเครื่องมือเพื่อแปลงไฟล์ OneRoster CSV และซิงค์ด้วยการซิงค์ข้อมูลโรงเรียน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เปิด PowerShell เป็นผู้ดูแลระบบ และใช้ Cmdlet ของ Convert-OneRostertoMicrosoftSDS ตามที่อธิบายโดยใช้ไวยากรณ์และตัวอย่างต่อไปนี้ หลังจากการแปลงเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถซิงค์ไฟล์ CSV เหล่านั้นผ่าน SDS ตามคำแนะนำการซิงค์ CSV มาตราฐานของเรา

ไวยากรณ์ของ Convert-OneRostertoMicrosoftSDS

ใช้ Cmdlet ของ Convert-OneRostertoMicrosoftSDS เพื่ออัปโหลดและซิงค์ไฟล์ CSV สำหรับโปรไฟล์การซิงค์ที่ระบุ

Convert-OneRostertoMicrosoftSDS -OneRosterFolderPath <String> -SDSFolderPath <String> -LogPath <String>

พารามิเตอร์

คำอธิบาย

OneRosterFolderPath

เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยไฟล์ CSV ที่ส่งออกจาก OneRoster

SDSFolderPath

เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ที่ไฟล์ CSV ทีแปลงจะถูกสร้าง

LogPath

เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกที่เก็บอยู่บนการกระทำเหล่านี้

ตัวอย่างต่อไปนี้แปลงชุดของไฟล์ OneRoster CSV ที่อยู่ในโฟลเดอร์ C:\temp\OneRoster สร้างชุดของไฟล์ CSV ใหม่ที่อยู่ในไดเรกทอรี C:\temp\SDS ของคอมพิวเตอร์ภายใน และตั้งค่าไดเรกทอรี C:\temp\SDS\Logs เป็นตำแหน่งที่ตั้งสำหรับไฟล์บันทึกทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้น

Convert-OneRostertoMicrosoftSDS -OneRosterFolderPath “C:\temp\OneRoster” -SDSFolderPath “C:\temp\SDS” -LogPath “C:\temp\SDS\logs”

ใช้ชุดเครื่องมือการซิงค์ข้อมูลโรงเรียนเพื่อตรวจสอบ CSV (หลังการซิงค์)

เมื่อต้องการใช้ชุดเครื่องมือเพื่อตรวจสอบไฟล์ CSV หลังจากที่คุณอัปโหลดและซิงค์ชุดของไฟล CSV ให้เปิด PowerShell เป็นผู้ดูแลระบบ และใช้ Cmdlet ของ Compare-DirectoryToCSVFiles ตามที่อธิบายโดยใช้ไวยากรณ์และตัวอย่างต่อไปนี้

ไวยากรณ์ของ Compare-DirectoryToCSVFiles

ใช้ Cmdlet ของ Compare-DirectoryToCSVFiles เพื่อตรวจสอบไฟล์ CSV สำหรับโปรไฟล์การซิงค์ที่ระบุ

Compare-DirectoryToCSVFiles -CsvFolderPath <String> -ProfileName <String> -UserName <String>

พารามิเตอร์

คำอธิบาย

CsvFolderPath

เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ CSV

ProfileName

ชื่อของโปรไฟล์ที่คุณได้สร้างขึ้นในการซิงค์ข้อมูลโรงเรียนสำหรับ CSV ที่คุณต้องการตรวจสอบ

UserName

ชื่อผู้ใช้ชองบัญชีผู้ดูแลระบบกับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบส่วนกลางสำหรับผู้เช่า Office 365

ตัวอย่างต่อไปนี้ทำการตรวจสอบฝั่งไคลเอ็นต์ของไฟล์ CSV ที่อยู่ในไดเรกทอรี c:\temp ของคอมพิวเตอร์ภายใน สำหรับโปรไฟล์ที่เรียกว่า “โรงเรียน 1” ใช้บัญชีผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ “admin@contoso.com”

Compare-DirectoryToCsvFiles –CsvFolderPath “c:\temp” –ProfileName “School 1” –UserName “admin@contoso.com”

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของการซิงค์ข้อมูลโรงเรียนและห้องเรียน

ไฟล์ CSV สำหรับการซิงค์ข้อมูลโรงเรียน

การซิงค์ข้อมูลโรงเรียนจำเป็นต้องมีแอตทริบิวต์สำหรับการซิงค์ PowerSchool

วิธีปรับใช้การซิงค์ข้อมูลโรงเรียนโดยใช้ไฟล์ CSV

วิธีปรับใช้การซิงค์ข้อมูลโรงเรียนโดยใช้การซิงค์ PowerSchool

วิธีปรับใช้การซิงค์ข้อมูลโรงเรียนโดยใช้การซิงค์ Clever

วิธีปรับใช้การซิงค์ข้อมูลโรงเรียนโดยใช้ไฟล์ OneRoster CSV

ข้อผิดพลาดและการแก้ไขปัญหาการซิงค์ข้อมูลโรงเรียน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×