ตารางใน Power View

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สำหรับทุกแสดงภาพที่คุณต้องการสร้าง คุณเริ่มต้น ด้วยการสร้างตารางใน Power View และนั้น ได้อย่างง่ายดายแปลงตารางการแสดงภาพอื่น ๆ

สร้างตาราง

เมื่อต้องการสร้างตารางในแผ่นงาน Power View หรือมุมมอง ให้เลือกทำสิ่งต่อไปนี้:

คลิกชื่อตารางในส่วนเขตข้อมูลของรายการเขตข้อมูล

Power View เพิ่มตารางลงในมุมมองที่มีเขตข้อมูลเริ่มต้นสำหรับตารางนั้นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่ม เอาออก หรือจัดเรียงคอลัมน์

ขยายตารางในส่วนเขตข้อมูลของรายการเขตข้อมูล และเลือกเขตข้อมูลแต่ละรายการ ตารางหนึ่งคอลัมน์ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในมุมมอง

คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเขตข้อมูลในส่วนเขตข้อมูลแล้ว คลิกเพิ่มไปยังตารางหรือเพิ่มไปยังตารางเป็นนับ

ลากเขตข้อมูลจากส่วนเขตข้อมูลลงในส่วนเค้าโครงของรายการเขตข้อมูล

ลากเขตข้อมูลจากส่วนเขตข้อมูลไปยังมุมมองโดยตรง คุณสามารถลากไปว่างเมื่อต้องการเริ่มตารางใหม่ หรือลากไปยังภาพที่มีอยู่

หมายเหตุ: ถ้าข้อมูลใน Excel เป็นแหล่งข้อมูลของแผนภูมิ PowerPoint หรือ Word คุณจะไม่สามารถแทรกแผ่นงาน Power View ใน Excel โดยยึดตามข้อมูลนี้ อ่านเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลใน Power View

สร้างตาราง Power View
ตารางใน Power View ที่ มีเขตข้อมูลรูป

เมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลไปยังมุมมอง คุณทันทีเห็นค่าจริงในเขตข้อมูลนั้น คอลัมน์ถูกจัดรูปแบบตามชนิดของข้อมูล ตามที่กำหนดไว้ในตัวแบบข้อมูลที่รายงานที่ยึดตาม เมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลไปยังมุมมอง คอลัมน์จะแสดงขึ้นในกล่องเขตข้อมูลในส่วนเค้าโครงในครึ่งล่างของรายการเขตข้อมูล

เมื่อคุณมีตารางที่เลือกในมุมมอง เขตข้อมูลใด ๆ ที่คุณเลือกจะถูกเพิ่มไปที่ตาราง พวกเขาถูกเพิ่มลงในส่วนเค้าโครงของรายการเขตข้อมูล และปรับขนาดตารางเพื่อให้เหมาะสมกับพวกเขาเอง

คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลลงในตารางในมุมมองจากเดียวกันหรืออีกตารางในส่วนเขตข้อมูลของรายการเขตข้อมูล ถ้าตารางในรายการเขตข้อมูลถูกรวมตามความสัมพันธ์ในแบบจำลองที่ถูกสร้างขึ้นโดยรายงานได้ ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถรวมตารางสาขาและเหตุการณ์บนเขตข้อมูลรหัสสาขา ถ้าจะไม่มีความสัมพันธ์ที่ถูกกำหนดระหว่างเขตข้อมูลในมุมมองและเขตข้อมูลในส่วนเขตข้อมูลของรายการเขตข้อมูล:

คุณสามารถกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางใน Power View ใน Excel

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถกำหนดความสัมพันธ์ใน Power View ใน SharePoint และเขตข้อมูลในส่วนเขตข้อมูลอาจไม่พร้อมใช้งาน สำหรับ Power View ใน SharePoint ความสัมพันธ์ได้ถูกกำหนดไว้ในตัวแบบที่คุณกำลังใช้ ตัวแบบแบบตาราง Analysis Services หรือตัวแบบข้อมูล Excel

เมื่อต้องการเริ่มการแสดงภาพใหม่ คลิกที่ใดที่หนึ่งบนมุมมองเปล่าก่อนเลือกเขตข้อมูลจากรายการเขตข้อมูล หรือลากเขตข้อมูลไปยังมุมมองเปล่า

หมายเหตุ: 

หมายเหตุ: เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด Power View ไม่ได้นำมาใช้ข้อมูลทั้งหมดในตารางในครั้งเดียว จะดึงข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณเลื่อนดูข้อมูล

การแปลงตารางเป็นแผนภูมิหรือการแสดงภาพอื่น ๆ

หลังจากที่คุณสร้างตาราง คุณสามารถแปลงเมื่อต้องการแสดงภาพอื่น ๆ จำนวนมาก

ด้วยตารางที่เลือก คลิกแผนภูมิหรือการแสดงภาพอื่น ๆ บนแท็บออกแบบ > เปลี่ยนการแสดงภาพ

Ribbon โดยอัตโนมัติทำให้รายการบนแท็บออกแบบที่เหมาะสมสุดโดยยึดตามข้อมูลในตาราง และปิดใช้งานเอกสารเหล่านั้นจะไม่ทำงาน ตัวอย่าง:

ถ้าตารางมีเขตข้อมูลไม่มีตัวเลข คุณไม่สามารถแปลงลงในแผนภูมิ ตารางจำเป็นต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลตัวเลขก่อนที่คุณสามารถแปลงลงในแผนภูมินั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเปลี่ยนผลรวมการรวมค่าเฉลี่ย หรืออื่น ๆ ใน Power View

ถ้าตารางมีคอลัมน์มากกว่าหนึ่ง จะไม่สามารถแปลงตัวแบ่งส่วนข้อมูล ตารางที่ มีหนึ่งคอลัมน์เท่านั้นสามารถแปลงเป็นตัวแบ่งส่วนข้อมูล อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแบ่งส่วนข้อมูลในการกรอง การ เน้น และตัวแบ่งส่วนข้อมูลใน Power View

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

แผนภูมิและการแสดงข้อมูลเป็นภาพแบบอื่นๆ ใน Power View

วิดีโอ Power View และ Power Pivot

PowerPivot: การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างตัวแบบข้อมูลใน Excel อย่างมีประสิทธิภาพ

Power View: สำรวจ แสดงข้อมูลเป็นภาพ และนำเสนอข้อมูลของคุณ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×