ตารางอักขระ ASCII

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ASCII และ Unicode เข้ารหัสอักขระทำให้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรมอื่น ๆ ด้านล่างนี้คือรายการของ ASCII ที่ใช้บ่อยและอักขระ Unicode ละติน สำหรับอักขระ Unicode สำหรับสคริปต์ที่ไม่ใช่ละติน ดูแผนภูมิโค้ดอักขระ Unicode โดยสคริปต์

ในบทความนี้

แทรกอักขระ ASCII หรือ Unicode ลงในเอกสาร

โค้ดอักขระสัญลักษณ์ทั่วไป

โค้ดอักขระตัวกำกับเสียงทั่วไป

โค้ดอักขระตัวอักษรควบทั่วไป

อักขระควบคุม ASCII ที่พิมพ์ไม่ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

แทรกอักขระ ASCII หรือ Unicode ลงในเอกสาร

ถ้าคุณมีการใส่อักขระพิเศษหรือสัญลักษณ์บางอย่าง คุณสามารถใช้ผังอักขระ หรือพิมพ์คีย์ลัดได้ ดูตารางด้านล่าง หรือ คีย์ลัดสำหรับอักขระสากล สำหรับรายการของอักขระ ASCII

หมายเหตุ: 

 • สัญลักษณ์ที่ไม่สามารถบีบลงใน ACSII ขยาย 256 อักขระ ประกอบด้วยหลายภาษาตั้ง นั้น ๆ มีชุดรูปแบบ ASCII และ Unicode จะประกอบด้วยอักขระภูมิภาคและสัญลักษณ์ ดูแผนภูมิโค้ดอักขระ Unicode โดยสคริปต์

 • ถ้าคุณมีปัญหาในการใส่โค้ดอักขระสำหรับอักขระที่คุณต้องการ ลองใช้ผังอักขระ

การแทรกอักขระ ASCII

เมื่อต้องการแทรกมีอักขระ ASCII กด ALT ค้างไว้ขณะพิมพ์โค้ดอักขระ ตัวอย่างเช่น การแทรกสัญลักษณ์องศา (º) กด ALT ค้างไว้ในขณะที่พิมพ์ 0176 บนแป้นตัวเลข

หมายเหตุ: คุณต้องใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขเพื่อพิมพ์ตัวเลข อย่าใช้แป้นพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแป้น NUM LOCK เปิดใช้งานอยู่เมื่อต้องพิมพ์ตัวเลขจากแป้นพิมพ์ตัวเลขนี้

การแทรกอักขระ Unicode

เมื่อต้องการแทรกอักขระ Unicode พิมพ์โค้ดอักขระ กด ALT จากนั้น กด X ตัวอย่างเช่น พิมพ์สัญลักษณ์ดอลลาร์ ($), พิมพ์ 0024 กด ALT จากนั้น กด X สำหรับโค้ดอักขระ Unicode เพิ่มเติม ดูแผนภูมิโค้ดอักขระ Unicode โดยสคริปต์

สิ่งสำคัญ: บางโปรแกรม Microsoft Office เช่น InfoPath และ PowerPoint ไม่สามารถแปลงรหัส Unicode อักขระ ถ้าคุณต้องการอักขระ Unicode และใช้หนึ่งในโปรแกรมที่ไม่สนับสนุนอักขระ Unicode ใช้ผังอักขระเพื่อใส่อักขระที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: 

 • คุณต้องใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขเพื่อพิมพ์ตัวเลข อย่าใช้แป้นพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแป้น NUM LOCK เปิดใช้งานอยู่เมื่อต้องพิมพ์ตัวเลขจากแป้นพิมพ์ตัวเลขนี้

 • ถ้าคุณมีปัญหาเมื่อต้องการให้ Unicode แปลงอักขระของคุณ พิมพ์โค้ดโดยใช้แป้นตัวเลข เลือกโค้ด แล้วคลิก ALT + X

 • ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Windows XP หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า แบบอักษร Universal สำหรับ Unicode จะติดตั้งโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Windows 2000 คุณจำเป็นต้องติดตั้งฟอนต์ Unicode

  ใน Microsoft Windows 2000

  1. ออกจากโปรแกรมทั้งหมด

  2. ใน แผงควบคุม ดับเบิลคลิกที่ไอคอน เพิ่ม/เอาโปรแกรมออก

  3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของแพคเกจ Office ให้คลิก Microsoft Office ในกล่อง โปรแกรมที่ติดตั้งแล้วในปัจจุบัน แล้วคลิก เปลี่ยน

   • ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรม Office ของคุณทีละโปรแกรม ให้คลิกชื่อของโปรแกรมของคุณในกล่อง โปรแกรมที่ติดตั้งแล้วในปัจจุบัน แล้วคลิก เปลี่ยน

  4. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าOffice 2003 ให้คลิก เพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออก แล้วคลิก ต่อไป

  5. เลือก เลือกการปรับแต่งล่วงหน้าเลือกแอปพลิเคชัน แล้ว คลิก ถัดไป

  6. ขยายรายการ คุณลักษณะที่ใช้ร่วมกันของ Office

  7. รายการขยาย การสนับสนุนการใช้งานแบบนานาชาติ

  8. คลิกไอคอนถัดจาก แบบอักษร Universal จากนั้นเลือกตัวเลือกการติดตั้งที่คุณต้องการ

การใช้ผังอักขระ

ผังอักขระคือ โปรแกรมที่อยู่ภายใน Microsoft Windows ซึ่งทำให้คุณสามารถดูอักขระที่พร้อมใช้งานในฟอนต์ที่เลือก ใช้ผังอักขระ คุณสามารถคัดลอกอักขระแต่ละตัวหรือกลุ่มของอักขระลงในคลิปบอร์ด และวางลงในโปรแกรมใดๆ ที่สามารถแสดง

คลิก เริ่ม จากนั้นชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด ชี้ไปที่ เบ็ดเตล็ด ชี้ไปที่ เครื่องมือสำหรับระบบ แล้วคลิก ผังอักขระ

เมื่อต้องการเลือกอักขระในผังอักขระ คลิกอักขระ คลิก เลือก คลิกที่ปุ่มเมาส์ขวาในเอกสารของคุณที่คุณต้องการให้อักขระ และคลิก วาง

ด้านบนของหน้า

โค้ดอักขระสัญลักษณ์ทั่วไป

สำหรับอักขระสัญลักษณ์เพิ่มเติม ดูผังอักขระที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณโค้ดอักขระ ASCIIหรือแผนภูมิโค้ดอักขระ Unicode โดยสคริปต์

รูปอักษร

โค้ด

รูปอักษร

โค้ด

สัญลักษณ์สกุลเงิน

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

¢

ALT+0162

$

0024+ALT+X

ALT+0128

¤

ALT+0164

สัญลักษณ์ทางกฎหมาย

©

ALT+0169

®

ALT+0174

§

ALT+0167

ALT+0153

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

°

ALT+0176

º

ALT+0186

221A+ALT+X

+

ALT+43

#

ALT+35

µ

ALT+0181

<

ALT+60

>

ALT+62

%

ALT+37

(

ALT+40

[

ALT+91

)

ALT+41

]

ALT+93

2206+ALT+X

เศษส่วน

¼

ALT+0188

½

ALT+0189

¾

ALT+0190

สัญลักษณ์เครื่องหมายวรรคตอนและตรรกวิทยา

?

ALT+63

¿

ALT+0191

!

ALT+33

203+ALT+X

-

ALT+45

'

ALT+39

"

ALT+34

,

ALT+44

.

ALT+46

|

ALT+124

/

ALT+47

\

ALT+92

`

ALT+96

^

ALT+94

«

ALT+0171

»

ALT+0187

«

ALT+174

»

ALT+175

~

ALT+126

&

ALT+38

:

ALT+58

{

ALT+123

;

ALT+59

}

ALT+125

สัญลักษณ์ฟอร์ม

25A1+ALT+X

221A+ALT+X

ด้านบนของหน้า

โค้ดอักขระตัวกำกับเสียงทั่วไป

สำหรับรายการทั้งหมดของสัญลักษณ์อักขระและโค้ดอักขระของพวกเขา ดู ผังอักขระ

รูปอักษร

โค้ด

รูปอักษร

โค้ด

Ã

ALT+0195

å

ALT+0229

Å

ALT+143

å

ALT+134

Ä

ALT+142

ä

ALT+132

À

ALT+0192

à

ALT+133

Á

ALT+0193

á

ALT+160

Â

ALT+0194

â

ALT+131

Ç

ALT+128

ç

ALT+135

Č

010C+ALT+X

č

010D+ALT+X

É

ALT+144

é

ALT+130

È

ALT+0200

è

ALT+138

Ê

ALT+202

ê

ALT+136

Ë

ALT+203

ë

ALT+137

Ĕ

0114+ALT+X

ĕ

0115+ALT+X

Ğ

011E+ALT+X

ğ

011F+ALT+X

Ģ

0122+ALT+X

ģ

0123+ALT+X

Ï

ALT+0207

ï

ALT+139

Î

ALT+0206

î

ALT+140

Í

ALT+0205

í

ALT+161

Ì

ALT+0204

ì

ALT+141

Ñ

ALT+165

ñ

ALT+164

Ö

ALT+153

ö

ALT+148

Ô

ALT+212

ô

ALT+147

Ō

014C+ALT+X

ō

014D+ALT+X

Ò

ALT+0210

ò

ALT+149

Ó

ALT+0211

ó

ALT+162

Ø

ALT+0216

ø

00F8+ALT+X

Ŝ

015C+ALT+X

ŝ

015D+ALT+X

Ş

015E+ALT+X

ş

015F+ALT+X

Ü

ALT+154

ü

ALT+129

Ū

ALT+016A

ū

016B+ALT+X

Û

ALT+0219

û

ALT+150

Ù

ALT+0217

ù

ALT+151

Ú

00DA+ALT+X

ú

ALT+163

Ÿ

0159+ALT+X

ÿ

ALT+152

ด้านบนของหน้า

โค้ดอักขระสำหรับตัวอักษรควบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอักษรควบยาก ดูอักษรควบยาก สำหรับรายการทั้งหมดของตัวอักษรควบและโค้ดอักขระของพวกเขา ดูผังอักขระ

รูปอักษร

โค้ด

รูปอักษร

โค้ด

Æ

ALT+0198

æ

ALT+0230

ß

ALT+0223

ß

ALT+225

Œ

ALT+0140

œ

ALT+0156

ʩ

02A9+ALT+X

ʣ

02A3+ALT+X

ʥ

02A5+ALT+X

ʪ

02AA+ALT+X

ʫ

02AB+ALT+X

ʦ

0246+ALT+X

ʧ

02A7+ALT+X

Љ

0409+ALT+X

Ю

042E+ALT+X

Њ

040A+ALT+X

Ѿ

047E+ALT+x

Ы

042B+ALT+X

Ѩ

0468+ALT+X

Ѭ

049C+ALT+X

FDF2+ALT+X

ด้านบนของหน้า

อักขระควบคุม ASCII ที่พิมพ์ไม่ได้

ในตาราง ASCII ตัวเลข 0–31 ถูกกำหนดให้ใช้เป็นอักขระควบคุม เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงบางอย่าง เช่น เครื่องพิมพ์ ตัวอย่างเช่น 12 หมายถึงการเลื่อนกระดาษทีละหน้า/ขึ้นหน้าใหม่ คำสั่งนี้จะบอกให้เครื่องพิมพ์ไปยังต้นหน้าถัดไป

อักขระควบคุม ASCII ที่พิมพ์ไม่ได้

ฐานสิบ

อักขระ

ฐานสิบ

อักขระ

null

0

อักขระควบคุมการส่งข้อมูลเพิ่มเติม (data link escape)

16

เริ่มหัวเรื่อง

1

ควบคุมอุปกรณ์ 1

17

เริ่มต้นข้อความ

2

ควบคุมอุปกรณ์ 2

18

สิ้นสุดข้อความ

3%

ควบคุมอุปกรณ์ 3

1.9

สิ้นสุดการส่ง

4

ควบคุมอุปกรณ์ 4

20%

สอบถาม

5

ไม่ยอมรับ

2.1

ตอบรับ

6

อักขระควบคุมการส่งข้อมูลแบบพร้อมกัน (synchronous idle)

2.2

สัญญาณเสียง

7

สิ้นสุดการบล็อกการส่ง

23

backspace

8

ยกเลิก

24

แท็บแนวนอน

9

สิ้นสุดสื่อ

25%

เลื่อนกระดาษทีละบรรทัด/ขึ้นบรรทัดใหม่

10%

แทนที่

26

แท็บแนวตั้ง

11

escape

27

เลื่อนกระดาษทีละหน้า/ขึ้นหน้าใหม่

12%

ตัวคั่นไฟล์

28

ไปต้นบรรทัดใหม่

13

ตัวคั่นกลุ่ม

2.9

สลับไปเป็นชุดอักขระอื่น

14

ตัวคั่นระเบียน

.30

คืนค่าชุดอักขระเริ่มต้น

15

ตัวคั่นหน่วย

=3+1

ช่องว่าง

เลขชี้กำลัง (3^2)

DEL

1:27

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×