ตารางของตัวดำเนินการ

ตัวดำเนินการเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ระบุชนิดของการคำนวณที่จะทำภายในนิพจน์ มีตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบ เชิงตรรกะ และการอ้างอิง Access สนับสนุนตัวดำเนินการต่างๆ รวมถึงตัวดำเนินการการคำนวณเช่น +, - คูณ (*) และหาร (/) นอกจากนี้การเปรียบเทียบสำหรับการเปรียบเทียบค่า ตัวดำเนินการข้อความสำหรับการเชื่อมข้อความเข้าด้วยกัน และตัวดำเนินการเชิงตรรกะสำหรับการกำหนดค่าเป็นจริงหรือเท็จ บทความนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ตัวดำเนินการเหล่านี้

หมายเหตุ: ตั้งแต่ Access 2010 ตัวสร้างนิพจน์มี IntelliSense ดังนั้น คุณจึงสามารถดูสิ่งที่อาร์กิวเมนต์ของคุณต้องการได้

ในบทความนี้

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

ตัวดำเนินการเชิงตรรกะ

ตัวดำเนินการการเชื่อมต่อ

ตัวดำเนินการพิเศษ

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณค่าตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปหรือเพื่อเปลี่ยนเครื่องหมายของตัวเลขจากบวกให้เป็นลบหรือกลับกัน

ตัวดำเนินการ

วัตถุประสงค์

ตัวอย่าง

+

รวมสองจำนวน

[ผลรวมย่อย]+[ภาษียอดขาย]

-

ค้นหาข้อแตกต่างระหว่างสองจำนวนหรือระบุค่าลบของตัวเลข

[ราคา]-[ส่วนลด]

*

คูณสองจำนวน

[ปริมาณ]*[ราคา]

/

หารจำนวนแรกด้วยจำนวนที่สอง

[ผลรวม]/[จำนวนรายการ]

\

ปัดเศษของทั้งสองจำนวนให้เป็นจำนวนเต็ม หารจำนวนแรกด้วยจำนวนที่สอง แล้วตัดเศษผลลัพธ์ให้เป็นจำนวนเต็ม

[ลงทะเบียนแล้ว]\[ห้อง]

Mod

หารจำนวนแรกด้วยจำนวนที่สอง แล้วส่งกลับเฉพาะส่วนที่เหลือ

[ลงทะเบียนแล้ว] Mod [ห้อง]

^

ยกตัวเลขให้เป็นเลขชี้กำลัง

ตัวเลข ^ เลขชี้กำลัง

ด้านบนของหน้า

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบเพื่อเปรียบเทียบค่าและส่งกลับผลลัพธ์ที่เป็น จริง เท็จ หรือ Null

ตัวดำเนินการ

วัตถุประสงค์

ตัวอย่าง

<

ส่งกลับ จริง ถ้าค่าแรกต่ำกว่าค่าที่สอง

ค่า1 < ค่า2

<=

ส่งกลับ จริง ถ้าค่าแรกต่ำกว่าหรือเท่ากับค่าที่สอง

ค่า1 <= ค่า2

>

ส่งกลับ จริง ถ้าค่าแรกมากกว่าค่าที่สอง

ค่า1 > ค่า2

>=

ส่งกลับ จริง ถ้าค่าแรกมากกว่าหรือเท่ากับค่าที่สอง

ค่า1 >= ค่า2

=

ส่งกลับ จริง ถ้าค่าแรกเท่ากับค่าที่สอง

ค่า1 = ค่า2

<>

ส่งกลับ จริง ถ้าค่าแรกไม่เท่ากับค่าที่สอง

ค่า1 <> ค่า2

หมายเหตุ: ในทุกกรณี ถ้าค่าแรกหรือค่าที่สองเป็น Null ผลลัพธ์จะเป็น Null เช่นกัน เนื่องจาก Null แสดงถึงค่าที่ไม่ทราบ ผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบใดก็ตามที่มีค่า Null จะยังไม่ทราบเช่นกัน

ด้านบนของหน้า

ตัวดำเนินการเชิงตรรกะ

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการเชิงตรรกะเพื่อรวมสองค่าบูลีนและส่งกลับผลลัพธ์เป็น จริง เท็จ หรือ Null ตัวดำเนินการเชิงตรรกะยังเรียกว่าตัวดำเนินการบูลีนด้วยเช่นกัน

ตัวดำเนินการ

วัตถุประสงค์

ตัวอย่าง

And

ส่งกลับ จริง เมื่อ นิพจน์1 และ นิพจน์2 เป็นจริง

นิพจน์1 และ นิพจน์2

Or

ส่งกลับ จริง เมื่อ นิพจน์1 หรือ นิพจน์2 เป็นจริง

นิพจน์1 หรือ นิพจน์2

Eqv

ส่งกลับ จริง เมื่อ นิพจน์1 และ นิพจน์ 2 เป็นจริง หรือ นิพจน์1 และ นิพจน์2 เป็นเท็จ

นิพจน์1 Eqv นิพจน์2

Not

ส่งกลับ จริง เมื่อนิพจน์ไม่เป็นจริง

ไม่ใช่นิพจน์

Xor

ส่งกลับ จริง เมื่อ นิพจน์1 เป็นจริง หรือ นิพจน์2 เป็นจริง แตไม่ใช่ทั้งสองนิพจน์

นิพจน์1 Xor นิพจน์2

ด้านบนของหน้า

ตัวดำเนินการการเชื่อมต่อ

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการการเชื่อมต่อเพื่อรวมค่าข้อความสองค่าให้เป็นหนึ่งสตริงได้

ตัวดำเนินการ

วัตถุประสงค์

ตัวอย่าง

&

รวมสองสตริงให้เป็นหนึ่งสตริง

สตริง1 & สตริง2

+

รวมสองสตริงให้เป็นหนึ่งสตริง และเผยแพร่ค่า Null (ถ้าค่าหนึ่งเป็น Null นิพจน์จะประเมินค่าเป็น Null)

สตริง1 + สตริง2

ด้านบนของหน้า

ตัวดำเนินการพิเศษ

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการพิเศษเพื่อส่งกลับผลลัพธ์เป็นจริงหรือเท็จตามที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้

ตัวดำเนินการ

วัตถุประสงค์

ตัวอย่าง

Is Null หรือ Is Not Null

กำหนดว่าค่าเป็น Null หรือ Not Null หรือไม่

เขตข้อมูล 1 Is Not Null

Like “ลวดลาย”

จับคู่ค่าสตริงโดยใช้ตัวดำเนินการอักขระตัวแทน ? และ *

เขตข้อมูล 1 Like "แนะนำ*"

Between ค่า1 And ค่า2

กำหนดว่าค่าตัวเลขหรือวันที่ถูกพบภายในช่วงหรือไม่

เขตข้อมูล 1 ระหว่าง 1 และ 10
- หรือ -
เขตข้อมูล 1 ระหว่าง #07-01-07# และ #12-31-07#

ใน(ค่า1,ค่า2...)

กำหนดว่าค่าถูกพบภายในชุดค่าหรือไม่

เขตข้อมูล 1 ใน ("สีแดง" "สีเขียว" "สีน้ำเงิน")
- หรือ -
เขตข้อมูล 1 ใน (1,5,7,9)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×