ตั้งเวลาเริ่มและความเร็วของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน PowerPoint คุณสามารถควบคุมเวลาที่เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวเริ่มต้นและความเร็วของเอฟเฟ็กต์ได้ คุณสามารถทำซ้ำหรือกรอกลับเอฟเฟ็กต์เพื่อให้มีลักษณะตามที่ต้องการสำหรับงานนำเสนอของคุณ บทความนี้จะแสดงวิธีการบางอย่างที่คุณสามารถใช้ปรับแต่งภาพเคลื่อนไหวในงานนำเสนอของคุณได้

กำหนดเวลาเริ่ม

คุณสามารถตั้งค่าเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อเริ่มทำงานเมื่อคุณคลิกเมาส์ หรือเริ่มพร้อมกันกับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวอื่นๆ บนสไลด์ได้

 1. บนสไลด์ ให้คลิกที่ข้อความหรือวัตถุที่มีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการกำหนดเวลาเริ่ม

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว คลิกลูกศรลงของ เริ่ม และเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ตั้งเวลาเริ่มภาพเคลื่อนไหว

  • เมื่อต้องการเริ่มภาพเคลื่อนไหวเมื่อคุณคลิกสไลด์ ให้เลือก เมื่อคลิก

  • เมื่อต้องการเริ่มภาพเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกันกับเอฟเฟ็กต์ก่อนหน้านี้ในรายการ (โดยที่หนึ่งคลิกจะดำเนินการเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวหลายรายการ) ให้เลือก กับก่อนหน้านี้

  • เมื่อต้องการเริ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวในทันทีหลังจากที่เอฟเฟ็กต์ก่อนหน้าในรายการเล่นเสร็จ ให้เลือก หลังก่อนหน้านี้

ตั้งค่าความเร็ว

เมื่อต้องการเรียกใช้เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวของคุณที่เลื่อนแบบรวดเร็วขึ้น หรือช้าลง เปลี่ยนการตั้งค่าระยะเวลา

 1. บนสไลด์ ให้คลิกที่ข้อความหรือวัตถุที่มีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการตั้งค่าความเร็ว

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกล่อง ระยะเวลา ให้ใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการให้เอฟเฟ็กต์ทำงาน

  ตั้งค่าความเร็วของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

  เคล็ดลับ: ตัวเลขที่น้อยกว่าหมายความว่า เอฟเฟ็กต์จะทำงานเร็วขึ้น และจะสิ้นสุดเร็วขึ้น และตัวเลขที่ใหญ่กว่าหมายความว่า เอฟเฟ็กต์จะทำงานช้าลง และใช้เวลานานขึ้นถึงจะเสร็จสิ้น

หน่วงเวลาเริ่ม

ถ้าคุณต้องการหน่วงเวลาเริ่มหรือหยุดเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวชั่วขณะในระหว่างแสดงสไลด์ คุณสามารถตั้งค่าหน่วงของเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ได้

 1. บนสไลด์ ให้คลิกข้อความหรือวัตถุที่มีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการตั้งค่าตัวเลือกการหน่วงเวลาหรือการกำหนดเวลาอื่น

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกล่อง หน่วงเวลา ให้ใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการให้เอฟเฟ็กต์หยุดชั่วขณะก่อนทำงาน

  หยุดชั่วขณะหรือหน่วงเวลาก่อนที่จะเริ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวถัดไป

  เคล็ดลับ:  การเริ่มของช่วงหน่วงเวลาในเอฟเฟ็กต์จะถูกควบคุมจากการตั้งค่า เริ่ม ตัวอย่างเช่น ถ้าเอฟเฟ็กต์ถูกตั้งค่าเป็น เริ่มหลังจากก่อนหน้า ที่มีการหน่วงเวลา 1.5 วินาทีแล้ว การหน่วงเวลา 1.5 วินาทีจะเริ่มต้นก็ต่อเมื่อเอฟเฟ็กต์ก่อนหน้าสิ้นสุดลง

ทำซ้ำหรือกรอกลับ

โดยปกติแล้วเมื่อวัตถุที่เคลื่อนไหวเล่นเสร็จแล้ว วัตถุจะคงอยู่ที่จุดสิ้นสุดและปรากฏตามรูปแบบสุดท้ายของวัตถุนั้น คุณสามารถตั้งค่าเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว (หรือลำดับของเอฟเฟ็กต์) กลับไปยังตำแหน่งเดิม หรือทำซ้ำได้

 1. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิกตัวเปิดใช้ แสดงตัวเลือกเอฟเฟ็กต์เพิ่มเติม คลิกตัวเปิดใช้ แสดงตัวเลือกเอฟเฟ็กต์เพิ่มเติม

  แสดงเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวเพิ่มเติม

 2. คลิกแท็บกำหนดเวลา และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเล่นเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวมากกว่าหนึ่งครั้ง เลือกตัวเลือกในรายการทำซ้ำ

  • เมื่อต้องการโดยอัตโนมัติกลับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวไปสู่สถานะและตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิมบนสไลด์หลังจากที่เล่น เครื่องหมายในกล่องกรอกลับเมื่อเล่นเสร็จ

   ทำซ้ำหรือกรอกลับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

ดูเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวของ PowerPoint ดู:

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×