ตั้งชื่อไฟล์งานนำเสนอของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสร้างงานนำเสนอใหม่ใน PowerPoint Online สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือตั้งชื่องานนำเสนอของคุณ

สิ่งสำคัญ:  เมื่อตั้งชื่อให้กับไฟล์ของคุณ คุณไม่ควรใช้อักขระต่อไปนี้: \ / : * ? < >

การใช้ OneDrive:

  1. บนแถบเมนู OneDrive ให้คลิก สร้าง > งานนำเสนอ PowerPoint

    สร้างงานนำเสนอใหม่

  1. ใส่ชื่อไฟล์ แล้วคลิก สร้าง

ตั้งชื่องานนำเสนอของคุณ

การใช้ Office 365 OneDrive for Business

  1. บนแถบเมนู Office 365 ให้คลิก OneDrive คลิก OneDrive บนแถบเมนู

  2. ภายใต้ เอกสาร ให้คลิก เอกสารใหม่ สร้างเอกสารใหม่ แล้วคลิก งานนำเสนอ PowerPoint

สร้างงานนำเสนอ PowerPoint ใหม่

  1. ระบุชื่อไฟล์ แล้วคลิก ตกลง

ใส่ชื่อไฟล์ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×