ตั้งชื่อค่าคงที่อาร์เรย์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณใช้ค่าคงอาร์เรย์ในสูตรอาร์เรย์คุณสามารถตั้งชื่อ แล้ว คุณสามารถนำมาใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดาย

 1. คลิก สูตร > กำหนดชื่อ

 2. ในกล่อง ชื่อ ให้ใส่ชื่อสำหรับค่าคงที่ของคุณ

 3. ในกล่องอ้างอิงไปยัง ใส่ค่าคงของคุณ ตัวอย่าง คุณสามารถใช้= {"มกราคม" "กุมภาพันธ์" "มีนาคม" }.

  กล่องโต้ตอบควรมีลักษณะดังนี้

  กล่องโต้ตอบ ชื่อใหม่

 4. คลิก ตกลง

 5. ในเวิร์กชีตของคุณ ให้เลือกเซลล์ที่คุณต้องการใส่ค่าคงที่

 6. ในแถบสูตร ใส่เครื่องหมายเท่ากับและชื่อของค่าคง เช่น= Quarter1.

 7. กด Ctrl+Shift+Enter

เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จะมีลักษณะดังตัวอย่างนี้

ค่าคงที่ที่มีชื่อที่ใช้ในสูตรอาร์เรย์

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณใช้ค่าคงที่ที่ตั้งชื่อเป็นสูตรอาร์เรย์ โปรดอย่าลืมใส่เครื่องหมายเท่ากับ ถ้าคุณไม่ได้ใส่เครื่องหมายเท่ากับ Excel จะเข้าใจว่าอาร์เรย์นั้นเป็นสตริงข้อความ และจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดขึ้นมา

 • คุณสามารถใช้ตัวเลข ข้อความ ค่าตรรกะ (เช่น TRUE และ FALSE), และค่าความผิดพลาด (เช่น# n/a) ในค่าคงของคุณ คุณยังสามารถใช้ตัวเลขเป็นจำนวนเต็ม ทศนิยม ทางวิทยาศาสตร์ และรูปแบบ ถ้าคุณมีข้อความ คุณกำกับนั้น ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ("")

 • ค่าคงที่อาร์เรย์ไม่สามารถมีอาร์เรย์ สูตร หรือฟังก์ชันอื่นๆ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ค่านั้นสามารถมีเฉพาะข้อความ ตัวเลข หรืออักขระที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคหรืออัฒภาคเท่านั้น Excel จะแสดงข้อความเตือนเมื่อคุณใส่ค่าคงที่ เช่น {1,2,A1:D4} หรือ {1,2,SUM(Q2:Z8)} นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็นตัวเลข จะไม่สามารถมีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ เครื่องหมายดอลลาร์ เครื่องหมายจุลภาค หรือวงเล็บได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรอาร์เรย์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×