ตั้งชั้นเรียนใหม่ในชั้นเรียนของ Microsoft

จะมีการสร้างชั้นเรียนใหม่โดยอัตโนมัติสำหรับโรงเรียนและเขตการศึกษาที่ใช้การซิงค์ข้อมูลโรงเรียนซึ่งรวมอยู่ใน Office 365 จะมีการสร้างชั้นเรียน ครูผู้สอน และนักเรียนขึ้นโดยอัตโนมัติ และลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลทะเบียนชื่อสำหรับชั้นเรียนในระบบข้อมูลของโรงเรียน (SIS)

สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้การซิงค์ข้อมูลโรงเรียน ครูสามารถสร้าง และจัดการชั้นเรียนได้ด้วยตนเอง โดยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

 1. สร้างชั้นเรียนใหม่

 2. เพิ่มนักเรียนและครูผู้สอนร่วม

 3. กำหนดค่าชั้นเรียนเอง (ไม่จำเป็น)

 4. เปิดใช้งานชั้นเรียน

สร้างชั้นเรียนใหม่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ชั้นเรียนของ Microsoft เป็นครูผู้สอน

 2. ให้เลือก + ชั้นเรียนใหม่ แล้วใส่ชื่อชั้นเรียนที่ไม่ซ้ำกับชั้นเรียนในโรงเรียนของคุณ

 3. เลือก เสร็จสิ้น ชั้นเรียนจะสร้างขึ้นในรายการของชั้นเรียนที่ไม่ได้ใช้งานอยู่

เพิ่มนักเรียนและครูผู้สอนไปยังชั้นเรียน

 1. ลงชื่อเข้าใช้ชั้นเรียนของ Microsoft เป็นครูผู้สอน

 2. เลือกชั้นเรียนที่คุณต้องการเพิ่มบุคคล

 3. เลือก จัดการ ใต้ นักเรียน ให้คลิกลิงก์ด้านข้าง ลงทะเบียน

 4. เลือก + เพิ่มนักเรียน หรือ + เพิ่มครูผ้สอน จากนั้นให้กรอกข้อมูลชื่อบุคคลที่ต้องการเพิ่ม หรืออีเมลแอดเดรสที่โรงเรียน

 5. เลือก เสร็จสิ้น

กำหนดชั้นเรียนเอง

เมื่อต้องการกำหนดชั้นเรียนด้วยตัวเอง ให้ขยาย ชั้นเรียนที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ แล้วเลือกชั้นเรียนคุณสร้าง จากนั้นเลือก จัดการ จากหน้าจอการจัดการคุณสามารถ:

 • พิมพ์คำอธิบายของชั้นเรียน

 • ใส่ หรือเปลี่ยนข้อมูลชั้นเรียน

 • เลือกสี ไอคอน และรูปหน้าปกของชั้นเรียน

เปิดใช้งานชั้นเรียน

นักเรียนจะไม่สามารถดูชั้นเรียนหรืองานที่มอบหมายใดๆ ที่เพิ่มเข้าไปได้จนกว่าชั้นเรียนจะเปิดใช้งาน การเปิดใช้งานชั้นเรียนทำให้นักเรียนทั้งหมดมองเห็นงานที่มอบหมายได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะครูผู้สอนในชั้นเรียนของไมโครซอฟท์ที่ http://classroom.microsoft.com

 2. ในส่วนที่กำหนดว่าเป็น ชั้นเรียนที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ ให้เลือกชั้นเรียนที่คุณต้องการเปิดใช้งาน

 3. เลือก จัดการ จากนั้นเลือก เปิดใช้งานชั้นเรียน

เมื่อต้องการปิดใช้งานชั้นเรียน ให้เปิดชั้นเรียน จากนั้นเลือก จัดการ เลือก ปิดใช้งานชั้นเรียน เมื่อต้องการย้ายชั้นเรียนไปยังรายการชั้นเรียนที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ ซึ่งจะซ่อนงานที่มอบหมายทั้งหมดจากนักเรียน งานที่มอบหมายจะถูกเก็บไว้ นักเรียนจะสามารถมองเห็นได้อีกเมื่อชั้นเรียนถูกเปิดใช้งานอีกครั้ง

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×