ตั้งค่า Skype for Business Online

Skype for Business Online ช่วยให้คุณติดต่อกับเพื่อนร่วมงาน คู่ค้า และลูกค้าได้เสมอ ผ่านทางฟีเจอร์ต่างๆ เช่น IM,การประชุมทางเสียงและวิดีโอ การโทรและรับสายโทรศัพท์ และการโฮสต์การประชุมทั้งหมดทุกขนาด Skype for Business คืออะไร

ขั้นตอนต่อไปนี้จำเป็นต้องดำเนินการโดยบุคคลที่ซื้อการสมัครใช้งาน Skype for Business Online หรือบุคคลอื่นในธุรกิจของคุณที่มี สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณมีไฟร์วอลล์หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่จำกัดการเข้าถึงส่วนต่างๆ ของเว็บ ให้พิจารณาว่าจ้าง คู่ค้าของไมโครซอฟท์ เพื่อตั้งค่า Skype for Business ให้กับคุณ

Skype for Business Online เป็นส่วนหนึ่งของชุดบริการใน Office 365 ในการตั้งค่า Skype for Business Online คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ Office 365 วิธีการมีดังนี้

 1. ค้นหา ID ผู้ใช้ Office 365 ของคุณ (ตัวอย่างเช่น prasong@fourthcoffee.com) คุณจะได้รับอีเมลจากทีมงาน Microsoft Online Services ที่มี ID ผู้ใช้ Office 365 ที่คุณได้สร้างขึ้นขณะที่คุณซื้อ Skype for Business Online อีเมลจะมีลักษณะดังนี้

  ตัวอย่างของอีเมลต้อนรับที่คุณได้รับหลังจากที่คุณลงทะเบียนสำหรับ Skype for Business Online ซึ่งมี ID ผู้ใช้ Office 365 ของคุณ

 2. ไปที่ https://portal.office.com/ แล้วใส่ ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน Office 365 ของคุณ หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว คุณจะเห็น ศูนย์การจัดการ Office 365:

  ตัวอย่างลักษณะของศูนย์การจัดการ Office 365 เมื่อคุณมี Skype for Business Online Plan

ตอนนี้คุณลงชื่อเข้าใช้ใน Office 365 คุณสามารถตั้งค่าโดเมนและผู้ใช้ในองค์กรของคุณให้ใช้ Skype for Business Online ได้

 1. เพิ่มผู้ใช้และโดเมนของคุณใน Office 365: ใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า Office 365 เพื่อตั้งค่าโดเมนแบบกำหนดเองของคุณ (เช่น fourthcoffee.com) กับ Office 365ตามค่าเริ่มต้น ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า Office 365 รวมการตั้งค่า Skype for Business Online และการสร้าง ID ผู้ใช้ของ Skype for Business ของคุณ

 2. ทดสอบโดเมนและการเชื่อมต่อ DNS ของคุณ: ใช้เครื่องมือที่มีประโยชน์ของเราคือ ตัวแก้ปัญหาโดเมน เพื่อตรวจสอบว่าโดเมนและการตั้งค่า DNS ของคุณถูกต้อง การทำเช่นนี้ในตอนนี้จะช่วยแก้ปัญหาในการตั้งค่าในภายหลัง เนื่องจากคุณจะสามารถกำจัดการตั้งค่า DNS ที่เป็นแหล่งของปัญหาในอนาคต

 3. ตั้งค่าการเชื่อมต่อขาออกของคุณ: ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการขั้นตอนนี้ แต่ถ้าคุณมีไฟร์วอลล์หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่จำกัดการเข้าถึงส่วนต่างๆ ของเว็บ คุณต้องสร้างกฎเพื่ออนุญาตให้มีการเข้าถึงจุดสิ้นสุดของ Skype for Business Online ได้ ซึ่งเป็นขั้นตอนขั้นสูงที่ดำเนินการได้ดีที่สุดโดยบุคคลที่มีีประสบการณ์ในการกำหนดค่าไฟร์วอลล์และพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณยังไม่ได้ทำขั้นตอนนี้มาก่อน ให้พิจารณาว่าจ้าง คู่ค้าของไมโครซอฟท์ เพื่อตั้งค่า Skype for Business ให้กับคุณ

 4. ก็ต่อเมื่อคุณได้ทำ #3 ข้างต้นและตั้งค่าการเชื่อมต่อขาออกแล้ว ในตอนนี้คุณจำเป็นต้องทดสอบการตั้งค่าจุดสิ้นสุดของคุณ ดังนี้

  1. ไปที่ ตัววิเคราะห์การเชื่อมต่อระยะไกลของไมโครซอฟท์

  2. บนแท็บ Office 365 ให้เลือก การทดสอบการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ชื่อโดเมน (DNS) ของ Skype for Business ใน Office 365 แล้วเลือก ถัดไป

  3. ใส่ ID ผู้ใช้ Office 365 ของคุณ (เช่น prasong@fourthcoffee.com) แล้วเริ่มการทดสอบ

การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) และการแสดงตน (นี่คืออะไร) คือฟีเจอร์พื้นฐานที่รวมอยู่ใน Skype for Business ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ในธุรกิจของคุณสามารถ Skype และ IM ซึ่งกันและกันได้

 1. เลือกบุคคลที่ผู้ใช้ Skype for Business ของคุณสามารถติดต่อสื่อสารด้วยดังนี้

 2. เลือกผู้ที่จะเห็นได้ว่าผู้ร่วมงานออนไลน์อยู่หรือไม่: ฟีเจอร์การแสดงตนจะแสดงให้เห็นผู้ที่ออนไลน์อยู่และความพร้้้อมใช้งาน เช่น ว่าง ไม่ว่าง ไม่อยู่ หรือกำลังนำเสนอ

  ตัวอย่างของสถานะออนไลน์ของบุคคลที่มีข้อความส่วนบุคคล

  คุณสามารถเลือกการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับทุกคนในธุรกิจของคุณดังนี้

  • แสดงการแสดงตนออนไลน์ของบุคคลโดยอัตโนมัติให้กับทุกคนในองค์กร

  • แสดงการแสดงตนออนไลน์ของบุคคลให้กับที่ติดต่อของตนเองเท่านั้น

ในการใช้งาน Skype for Business บนพีซีหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณและบุคคลอื่นๆ ในธุรกิจของคุณจะต้องติดตั้งดาวน์โหลดของ Skype for Business บนอุปกรณ์ของตนเองก่อน

ก่อนอื่น ให้ทดสอบว่าคุณและคนอื่นๆ ในธุรกิจของคุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ Skype for Businessได้ ตรวจสอบว่าคุณสามารถ IM ถึงกันได้ เห็นการแสดงตนของแต่ละคน และลองการประชุมด่วน

พบปัญหาใช่ไหม ให้ทำดังต่อไปนี้

คุณต้องการตั้งค่าฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งานอื่นๆ หรือไม่

ก่อนทำการตั้งค่าฟีเจอร์เพิ่มเติม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์การใช้งานฟีเจอร์เหล่านั้น การให้สิทธิ์การใช้งาน Skype for Business Online

Dial-In Conferencing หรือที่เรียกว่าการประชุมผ่าน PSTN ทำให้ผู้ใช้สร้างการประชุมด้วยหมายเลขโทรศัพท์การประชุม เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์เหล่านั้นโทรเข้าร่วมการประชุมจากโทรศัพท์ของตนเองได้

 1. ตัดสินใจว่าคุณต้องการ Dial-In Conferencing หรือไม่

 2. ตรวจสอบว่าการโทรเข้าการประชุม/การประชุมผ่าน PSTN พร้อมใช้งานในประเทศของคุณหรือไม่

 3. กำหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ของคุณ: กำหนดสิทธิ์การใช้งาน Office 365 และ การประชุมผ่าน PSTN ของ Skype for Business ให้กับผู้ใช้แต่ละคนในธุรกิจของคุณที่จะใช้ Dial-In Conferencing

 4. เลือกผู้ให้บริการ Dial-In Conferencing: กำหนดให้ผู้ให้บริการการประชุมทางเสียง (ACP) ที่เป็นบริษัทอื่น หรือ ไมโครซอฟท์ (Office 365) ให้เป็นผู้ให้บริการการประชุมทางเสียง ให้กับผู้ใช้แต่ละคน

  ถ้าคุณเลือกให้ไมโครซอฟท์เป็นผู้ให้บริการของคุณ โปรดดูที่ ปัญหาที่ทราบ ที่เรากำลังติดตาม

การโทรผ่าน PSTN โดยใช้ PBX บน Cloud ทำให้ผู้ใช้ของคุณมีหมายเลขโทรศัพท์หลักในแอป Skype for Business ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถโทรออกและรับสายโทรศัพท์โดยใช้โทรศัพท์ IP สำหรับ Skype for Business, พีซี และอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ และในกรณีฉุกเฉิน ผู้ใช้สามารถโทรไปที่หมายเลข 911 เพื่อขอความช่วยเหลือได้

 1. ตัดสินใจว่าคุณต้องการการโทรผ่าน PSTN หรือไม่: ดูว่าการโทรผ่าน PSTN ของ Skype for Business Online เหมาะสำหรับคุณหรือไม่ ฟีเจอร์ที่คุณจะได้รับเมื่อใช้ PBX บน Cloud

 2. กำหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ของคุณ: กำหนดสิทธิ์การใช้งาน PBX บน Cloud ของ Skype for Business และ แผนการโทรด้วยเสียงผ่าน PSTN

 3. ตั้งค่าการโทรผ่าน PSTN สำหรับผู้ใช้ของคุณ: ตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ฉุกเฉิน

 4. ตั้งค่าข้อความเสียง PBX บน Cloud: คุณสามารถตั้งค่าข้อความเสียงสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์การใช้งาน PBX บน Cloud และการโทรผ่าน PSTN ได้ โดยคุณสามารถเลือกได้ว่าจะทำการตั้งค่านี้หรือไม่ก็ได้

การออกอากาศการประชุม Skype ช่วยให้คุณสร้าง โฮสต์ และออกอากาศการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมได้มากถึง 10,000 คน

 1. ตัดสินใจว่าคุณต้องการการออกอากาศการประชุม Skype หรือไม่

 2. กำหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ของคุณ: กำหนดสิทธิ์การใช้งาน Skype for Business Online หรือ Enterprise Plan ให้กับทุกคนที่จะโฮสต์การประชุมที่ออกอากาศ ภาพรวมเกี่ยวกับการให้สิทธิ์การใช้งาน Skype for Business Online

 3. ตั้งค่าเครือข่ายของคุณและเปิดใช้งานการออกอากาศการประชุม Skype: การออกอากาศการประชุม Skype จะถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น คุณจะต้องเปิดใช้งานก่อนและกำหนดค่าเครือข่ายของคุณเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้โฮสต์การประชุมขนาดใหญ่ได้

 4. จัดกำหนดการประชุมทดลอง และให้มีผู้ใช้เข้าร่วม: คุณสามารถจัดกำหนดการออกอากาศการประชุม Skype ได้ที่ https://portal.broadcast.skype.com แล้วให้ผู้ใช้ลองเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการประชุมที่ออกอากาศจะใช้งานได้

ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่ เริ่มต้นใช้งาน Skype for Business

ค้นพบ Skype for Business: ตรวจสอบรายการของหัวข้อการฝึกอบรมนี้เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์ของ Skype for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์วิดีโอสำหรับ Skype for Business

โทรออกและรับการสนทนาทางวิดีโอโดยใช้ Skype for Business

ดูเพิ่มเติม

วางแผนการปรับใช้ Skype for Business Server 2015 แบบไฮบริดของคุณ

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×