ตั้งค่า และพิมพ์สมุดขนาดเล็กขนาดตัวอักษรหรือจดหมายข่าว

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถสร้างสมุดขนาดเล็กพับหรือจดหมายข่าวที่มีหน้า 8.5-11 นิ้วถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์บนกระดาษ 11-17 นิ้ว (หรือขนาดแท็บลอยด์) ในขณะที่บทความนี้อ้างอิงไปยังหน้าขนาด letter สหรัฐอเมริกามาตรฐาน (8.5 x 11), คุณสามารถใช้เทคนิคนี้กับสิ่งพิมพ์ใด ๆ ที่มีขนาดหน้ากระดาษเป็นเวลาครึ่งหนึ่งของขนาดกระดาษที่ได้

ตั้งค่าสมุดขนาดเล็กหรือจดหมายข่าว

 1. เปิดสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการพิมพ์เป็นหนังสือพับ

 2. บนแท็บออกแบบหน้า คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบตั้งค่าหน้ากระดาษ

  ตัวเปิดใช้ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ ภายใต้ชนิดเค้าโครง คลิกสมุดขนาดเล็ก

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า 8.5 มีความกว้าง และความสูง 11

 5. ภายใต้เส้นบอกแนวระยะขอบ เปลี่ยนระยะขอบถ้าคุณต้องการ

  กล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษชนิดเค้าโครง

  ภายใต้กราฟิกสมุดขนาดเล็ก คุณควรเห็น (สำหรับหนังสือหน้า 4) ต่อไปนี้:

  • หน้าขนาด 8.5 x 11

  • ขนาดกระดาษ 17 x 11

  • ลำดับ 4 หน้า 1, 2, 3

 6. คลิก ตกลง

 7. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้แทรกหน้าโดยอัตโนมัติ คลิกใช่ Microsoft Publisher จะแทรกหน้าเพื่อให้ตัวเลขรวมเป็นผลคูณของ 4 เนื่องจากหน้าสี่กลายเป็นกระดาษแผ่นเดียวกัน

  หมายเหตุ: สมุดขนาดเล็กของคุณจะพิมพ์ได้อย่างถูกต้องก็ต่อเมื่อจำนวนหน้าทั้งหมดเป็นผลคูณของ 4 แต่คุณไม่จำเป็นต้องวางเนื้อหาบนทั้งหมดสี่แทรกหน้า คุณสามารถปล่อยบางอย่างของพวกเขาว่างไว้

ด้านบนของหน้า

พิมพ์สมุดขนาดเล็กหรือจดหมายข่าว

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ภายใต้เครื่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์บนกระดาษขนาดแท็บลอยด์หรือ 11 x 17 นิ้ว

 3. ภายใต้การตั้งค่า เลือกต่อไปนี้:

  • พิมพ์หน้าทั้งหมด

  • สมุดขนาดเล็ก พับด้านข้าง

  • ขนาดแท็บลอยด์ หรือ11 x 17 นิ้ว

  • แนวนอน (Publisher 2010 เท่านั้น)

  • พิมพ์ Manual 2-Sided พลิกกระดาษในด้านกว้าง หรือพิมพ์ทั้งสองด้าน พลิกกระดาษในด้านกว้าง

  ตั้งค่าเครื่องพิมพ์

 4. เลือกตัวเลือกอื่น ๆ ที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง เพื่อพิมพ์สิ่งพิมพ์

Microsoft Office Publisher พิมพ์หน้าแรก และสุดท้ายบนด้านเดียวของแผ่นงานของกระดาษ วินาที และถัดไปการสุดท้ายในแผ่นงาน และอื่น ๆ ด้านดังที่แสดงไว้ที่นี่

ลำดับการพิมพ์

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน Microsoft Publisher พิมพ์หน้าแรก และสุดท้ายบนแผ่นงานหนึ่งของกระดาษ วินาที และถัดไปการสุดท้ายบนอีกแผ่นงาน และอื่น ๆ เมื่อคุณ photocopy หน้าย้อนกลับเพื่อย้อนกลับ พับ แล้ว เย็บเล่ม หรือผูกอยู่ด้วยกัน พวกเขาจะอยู่ในลำดับถูกต้อง อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถใช้พิมพ์ 2 ด้านด้วยตนเอง

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าสมุดขนาดเล็กหรือจดหมายข่าว

 1. เปิดสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการพิมพ์เป็นหนังสือพับ

 2. ในบานหน้าต่างงานจัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ ภายใต้ตัวเลือกการพิมพ์ คลิกเปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษ

  จัดรูปแบบสิ่งพิมพ์

 3. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ ภายใต้ขนาดหน้ากระดาษเปล่า คลิกจุลสาร แล้ว คลิ กสมุดขนาดเล็กตัวอักษร 8.5 x 11"

  สมุดขนาดเล็กตัวอักษร

 4. ภายใต้เส้นบอกแนวระยะขอบ เปลี่ยนระยะขอบถ้าคุณต้องการ

  เส้นบอกแนวระยะขอบ

 5. คลิก ตกลง

 6. บนเมนูไฟล์ คลิกการตั้งค่าการพิมพ์ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บสิ่งพิมพ์และการตั้งค่ากระดาษ

 7. ในรายการชื่อพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์บนกระดาษ 11-17 นิ้วหรือขนาดแท็บลอยด์

 8. ภายใต้กระดาษ ตรวจสอบว่า ได้เลือกขนาดกระดาษ 11-17 นิ้วหรือขนาดแท็บลอยด์

 9. ภายใต้การวางแนว ตรวจสอบว่า ได้เลือกแนวนอน

 10. ภายใต้ตัวเลือกการพิมพ์ เลือกสมุดขนาดเล็กพับด้านข้าง

  สมุดขนาดเล็ก พับด้านข้างที่เลือก

  ถ้าเป็นการทำ หนังสือเล่มเล็ก การพับข้าง ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนัก เพราะขนาดของกระดาษที่เลือกไว้อาจเล็กเกินกว่าหน้าแต่ละหน้าได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดกระดาษมีขนาดเป็นสองเท่าของขนาดหน้า

  ภายใต้ แสดงตัวอย่างคุณสามารถดูได้ว่าหน้าทั้งสองจะปรากฏออกมาเป็นอย่างไรเมื่อถูกพิมพ์ออกมาบนกระดาษขนาดแท็บลอยด์

  แสดงตัวอย่างการตั้งค่าการพิมพ์สมุดขนาดเล็ก

 11. คลิก ตกลง

 12. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้แทรกหน้าโดยอัตโนมัติ คลิกใช่ Microsoft Office Publisher จะแทรกหน้าเพื่อให้ตัวเลขรวมเป็นผลคูณของ 4 เนื่องจากหน้าสี่กลายเป็นกระดาษแผ่นเดียวกัน

  หมายเหตุ: สมุดขนาดเล็กของคุณจะพิมพ์ได้อย่างถูกต้องก็ต่อเมื่อจำนวนหน้าทั้งหมดเป็นผลคูณของ 4 แต่คุณไม่จำเป็นต้องวางเนื้อหาบนทั้งหมดสี่แทรกหน้า คุณสามารถปล่อยบางอย่างของพวกเขาว่างไว้

ด้านบนของหน้า

พิมพ์สมุดขนาดเล็กหรือจดหมายข่าว

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์ จากนั้นคลิกแท็บ การตั้งค่าสิ่งพิมพ์และกระดาษ

 2. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ภายใต้ตัวเลือกการพิมพ์ ตรวจสอบว่าสมุดขนาดเล็กพับด้านข้าง ถูกเลือกไว้

  หมายเหตุ: ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน (หรือพิมพ์สองด้าน), ทำให้แน่ใจว่าแบบสอง หรือแบบสองด้าน พลิกด้านด้านสั้น ๆ คือเลือกภายใต้ตัวเลือกการพิมพ์ 2 ด้าน

 3. เลือกตัวเลือกอื่น ๆ ที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง เพื่อพิมพ์สิ่งพิมพ์

Microsoft Office Publisher พิมพ์หน้าแรก และสุดท้ายบนด้านเดียวของแผ่นงานของกระดาษ วินาที และถัดไปการสุดท้ายในแผ่นงาน และอื่น ๆ ด้านดังที่แสดงไว้ที่นี่

ลำดับการพิมพ์

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน Microsoft Office Publisher พิมพ์หน้าแรก และสุดท้ายบนแผ่นงานหนึ่งของกระดาษ วินาที และถัดไปการสุดท้ายบนอีกแผ่นงาน และอื่น ๆ เมื่อคุณ photocopy หน้าย้อนกลับเพื่อย้อนกลับ พับ แล้ว เย็บเล่ม หรือผูกอยู่ด้วยกัน พวกเขาจะอยู่ในลำดับถูกต้อง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×