ตั้งค่า และการแก้ไขปัญหา Skype สำหรับการมอบสิทธิ์ Business แบบออนไลน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่า และการแก้ไขปัญหา Skype สำหรับการมอบสิทธิ์ Business แบบออนไลน์ บทความนี้ให้คำแนะนำสำหรับคำแนะนำในการตั้งค่า แนวทางปฏิบัติดีที่สุด และขั้นตอนแก้ไขปัญหา

แนวทางและความต้องการ

ตั้งค่า และการทำให้การมอบสิทธิ์ในการทำงานอย่างถูกต้องขึ้นอยู่กับที่คุณทำตามคำแนะนำเหล่านี้:

 • คุณจะต้องใช้ Skype สำหรับไคลเอ็นต์แบบเต็ม Business 2015 ด้วยการอัปเดตล่าสุดหรือ Skype ที่สำหรับไคลเอ็นต์แบบเต็ม 2016 ธุรกิจ

 • คุณจะต้องใช้ไคลเอ็นต์ Outlook 2013 ด้วยการอัปเดตล่าสุดหรือไคลเอ็นต์ Outlook 2016

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า delegator และคอมพิวเตอร์ของผู้รับมอบสิทธิ์มีโปรไฟล์จดหมาย Outlook เดียวที่เป็นหลักหรือโปรไฟล์เริ่มต้น จดหมายโปรไฟล์ที่ควรประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้เดียวเท่านั้น

 • Skype for Business สำหรับตัว delegator และผู้รับมอบสิทธิ์ควรเป็นผู้ใช้แบบออนไลน์ นอกจากนี้ยัง Exchange Server กล่องจดหมายสำหรับแต่ละบัญชีผู้ใช้ต้องเป็นแบบออนไลน์ หรือทั้งสองอย่างได้ภายในองค์กร

 • Delegator และผู้รับมอบสิทธิ์ควรจะใช้ Outlook เวอร์ชันหลักเดียวกัน

 • ค่าแอตทริบิวต์EnableExchangeDelegateSyncควรตั้งค่าเป็นtrueในไคลเอ็นต์ คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่านี้ได้ ด้วยการเรียกใช้ cmdletรับ CSClientPolicyใน Skype สำหรับธุรกิจ Online PowerShell มอดูล

 • Delegator และผู้รับมอบสิทธิ์จะต้องลงใน Skype for Business และ Outlook ในเวลาเดียวกันบนสเตแตกต่างกัน

 • กล่องจดหมายที่แชร์ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ Skype สำหรับการมอบสิทธิ์ Business แบบออนไลน์ นี่คือเนื่องจากกล่องจดหมายที่แชร์ไม่มีรายการการควบคุมการเข้าถึงsendonbehalf (ACL)

Outlook 2013

Outlook 2016

Lync/Skype สำหรับไคลเอ็นต์พื้นฐานธุรกิจ

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

Skype for Business 2015

สนับสนุน

สนับสนุน

Skype for Business 2016

สนับสนุน

สนับสนุน

สถานการณ์สมมติสิทธิ์การใช้งาน Enterprise E3

สิทธิ์การใช้งาน

ไคลเอ็นต์

หมายเหตุ

Enterprise E3

Lync 2013 (Skype สำหรับธุรกิจ 2015) ใช้ได้กับ Outlook 2016 หรือ Outlook 2013

Skype สำหรับธุรกิจ 2016 ใช้ได้กับ Outlook 2016 หรือ Outlook 2013

Skype สำหรับไคลเอ็นต์ธุรกิจพื้นฐานไม่สนับสนุนการมอบสิทธิ์

คุณสามารถมอบหมายสายเรียกเข้าแต่การประชุมไม่สำหรับไคลเอ็นต์ Mac

Enterprise E3 กับ Cloud PBX + PSTN โทรศัพท์

Lync 2013 (Skype สำหรับธุรกิจ 2015) ใช้ได้กับ Outlook 2016 หรือ Outlook 2013

Skype สำหรับธุรกิจ 2016 ใช้ได้กับ Outlook 2016 หรือ Outlook 2013

Lync for Mac 2011

Skype สำหรับไคลเอ็นต์ธุรกิจพื้นฐานไม่สนับสนุนการมอบสิทธิ์

คุณสามารถมอบหมายสายเรียกเข้าแต่การประชุมไม่สำหรับไคลเอ็นต์ Mac

สถานการณ์สมมติสิทธิ์การใช้งาน Enterprise E5

สิทธิ์การใช้งาน

ไคลเอ็นต์

หมายเหตุ

Enterprise E5

Lync 2013 (Skype สำหรับธุรกิจ 2015) ใช้ได้กับ Outlook 2016 หรือ Outlook 2013

Skype สำหรับธุรกิจ 2016 ใช้ได้กับ Outlook 2016 หรือ Outlook 2013

Skype สำหรับไคลเอ็นต์ธุรกิจพื้นฐานไม่สนับสนุนการมอบสิทธิ์

คุณสามารถมอบหมายสายเรียกเข้าแต่การประชุมไม่สำหรับไคลเอ็นต์ Mac

Enterprise E5 plus PSTN โทรศัพท์

Skype for Business สำหรับ Mac 2016

Lync 2013 (Skype สำหรับธุรกิจ 2015) ใช้ได้กับ Outlook 2016 หรือ Outlook 2013

Skype สำหรับธุรกิจ 2016 ใช้ได้กับ Outlook 2016 หรือ Outlook 2013

Lync for Mac 2011

Skype สำหรับไคลเอ็นต์ธุรกิจพื้นฐานไม่สนับสนุนการมอบสิทธิ์

คุณสามารถมอบหมายสายเรียกเข้าแต่การประชุมไม่สำหรับไคลเอ็นต์ Mac

ตั้งค่า และตรวจสอบการมอบสิทธิ์

เมื่อต้องการติดตั้ง Skype สำหรับการมอบสิทธิ์ Business Online ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

แท็บการโอนสายเรียกเข้า

 1. เลือกเครื่องมือ >ตัวเลือก >การตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้า

 2. เลือกแก้ไขสมาชิกผู้รับมอบสิทธิ์ของฉัน

 3. เลือกเพิ่ม เลือกผู้รับมอบสิทธิ์ที่คุณต้องการเพิ่ม แล้ว เลือกตกลง

ไม่มีแท็บโอนสายเรียกเข้า

 1. ใน Outlook เลือกไฟล์ >การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ >มอบการเข้าถึง >เพิ่ม

 2. ค้นหา และเพิ่มชื่อของบุคคลที่จะเป็นผู้รับมอบสิทธิ์แล้ว

 3. เลือกเมนูปฏิทินจากนั้น เลือกแก้ไข (สามารถอ่าน สร้าง และปรับเปลี่ยนรายการ) ได้

แท็บการโอนสายเรียกเข้า

 • ถ้าไคลเอ็นต์ไม่มีแท็บโอนสาย ที่มีการเชื่อมโยงแก้ไขสมาชิกผู้รับมอบสิทธิ์ของฉัน และ delegator ที่ตำแหน่งที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์ Mac, delegator ที่ต้องลงในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows เพื่อตั้งค่าการมอบหมาย นี่คือเนื่องจากไคลเอ็นต์ Mac ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ MAPI และนี่คือข้อกำหนดเพื่อสร้าง Skype สำหรับธุรกิจการมอบสิทธิ์จาก Outlook

ถ้าการตั้งค่าเป็นประสบความสำเร็จ ผู้รับมอบสิทธิ์ควรเห็นคุณถูกเพิ่มเป็นผู้รับมอบสิทธิ์สำหรับ <ชื่อ > ข้อความ และที่กลุ่มบุคคลที่ฉันจัดการสายเรียกเข้าสำหรับ จะถูกสร้างขึ้น Delegator ที่ควรเห็นว่า มีสร้างกลุ่มผู้รับมอบสิทธิ์

หมายเหตุ: การมอบหมายสิทธิ์มักจะปรากฏขึ้นภายใน 30 นาทีของกระบวนการติดตั้ง อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้สามารถใช้ได้ถึง 24 ชั่วโมงการทำให้เสร็จสมบูรณ์

การแก้ไขปัญหา

ปัญหาที่ 1 รายการผู้รับมอบสิทธิ์ยังคงปรากฏในกลุ่มบุคคลที่ฉันจัดการสายเรียกเข้าสำหรับหลังจาก delegator ที่จะเอาออกไปผู้รับมอบสิทธิ์จากไคลเอ็นต์ของ Outlook

ความละเอียด 1 บน Skype สำหรับไคลเอ็นต์ Business กขวาผู้รับมอบสิทธิ์ในกลุ่มผู้รับมอบสิทธิ์ นั้นแล้ว เลือกเอาออกจากกลุ่ม

ปัญหาที่ 2 หลังจากที่เข้าถึงของผู้รับมอบสิทธิ์ได้รับผ่านทาง Outlook ไคลเอนต์ ไม่มีข้อความยืนยันหรือกลุ่มบุคคลที่ฉันจัดการการโทรให้ปรากฏขึ้นสำหรับผู้รับมอบสิทธิ์

ความละเอียด 2 การมอบสิทธิ์ในการเอาออกจากไคลเอ็นต์ของ Outlook รอประมาณ 15 นาทีเพื่อให้การจำลองแบบ และเพิ่มผู้รับมอบสิทธิ์อีกครั้ง

 • การมอบสิทธิ์ไม่ทำงานถ้าเกินขีดจำกัดของ 25 delegators และผู้รับมอบสิทธิ์ 25

 • Skype สำหรับไคลเอ็นต์ธุรกิจพื้นฐานไม่ได้รับการสนับสนุน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณติดตั้ง Skype สำหรับไคลเอ็นต์ธุรกิจพื้นฐาน จะเอาออก และตัดการมอบสิทธิ์

 • ถ้าค่าสถานะ MAPIไม่ตกลงตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตรงกับค่าSIPและSMTP

  หมายเหตุ: ซึ่งอาจใช้เวลาหลายนาทีสำหรับสถานะ MAPI จะแสดงเป็นตกลงหลังจากที่คุณเริ่มต้น Skype for Business และ Outlook

 • สร้างกลุ่มความปลอดภัย และการเพิ่มการมอบหมายสิทธิ์สำหรับกลุ่มความปลอดภัยที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

 • MAPI ไม่พร้อมใช้งาน ดูข้อผิดพลาด "MAPI ไม่พร้อมใช้งาน" ใน Skype สำหรับไคลเอ็นต์ Business 2016

 • กล่องจดหมาย Exchange Online ไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง Skype สำหรับไคลเอ็นต์ธุรกิจ ถ้าเกิดกรณีนี้ เรียกใช้ทดสอบการเชื่อมต่อ Outlookเพื่อให้แน่ใจว่า ได้ผ่านไป

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×