ตั้งค่า หรือเปลี่ยนระยะขอบของหน้าใน Word

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Word for Mac คุณสามารถกำหนดขอบกระดาษที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

Word ตั้งค่าระยะขอบรอบ ๆ หน้าแต่ละหน้าหนึ่งนิ้วโดยอัตโนมัติ ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง คุณสามารถเลือกระยะขอบอื่น หรือสร้างของคุณเอง คุณสามารถตั้งค่าระยะขอบสำหรับหน้าประชิด อนุญาตให้มีช่องว่างระยะขอบเพิ่มเติมเพื่ออนุญาตให้ใช้สำหรับเอกสารเข้าเล่ม และเปลี่ยนวิธีวัดระยะขอบ

ในบทความนี้

เลือกการตั้งค่าระยะขอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

สร้างระยะขอบแบบกำหนดเอง

ตั้งค่าระยะขอบสำหรับหน้าประชิด

เพิ่มระยะขอบเย็บกระดาษสำหรับเอกสารเข้าเล่ม

เปลี่ยนหน่วยการวัดระยะขอบ

เลือกการตั้งค่าระยะขอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 1. คลิก เค้าโครง > ระยะขอบ

  ตัวเลือก ระยะขอบ ถูกเน้นบนแท็บ เค้าโครง

  แกลเลอรี ระยะขอบ จะปรากฏขึ้นพร้อมกับระยะขอบ ปกติ หนึ่งนิ้วถูกเลือกเอาไว้

 2. ถ้าต้องเปลี่ยนระยะขอบ ให้คลิกตัวเลือกอื่นในแกลเลอรี ระยะขอบ ตัวเลือกระยะขอบแต่ละรายการจะแสดงขนาดของระยะขอบ

  จะแสดงอยู่ในแกลเลอรีระยะขอบ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าเอกสารของคุณมีหลายส่วน ระยะขอบใหม่จะถูกนำไปใช้กับส่วนที่คุณกำลังใช้งานอยู่ หรือส่วนหลายส่วนที่คุณได้เลือกไว้เท่านั้น

 • ถ้าคุณต้องระยะขอบใหม่เป็น ค่าเริ่มต้นทุกครั้งที่คุณเปิด Word คลิก >ระยะขอบระยะขอบแบบกำหนดเอง (ที่ด้านล่างของแกลเลอรีระยะขอบ ) บนแท็บระยะขอบ ในกล่องเอกสาร คลิกเริ่มต้น ที่มุมซ้ายล่างของกล่อง แล้ว คลิ กใช่

สร้างระยะขอบแบบกำหนดเอง

ถ้าไม่มีระยะขอบมาตรฐานที่คุณต้องการ ให้ตั้งค่าระยะขอบแบบกำหนดเอง

 1. คลิกเค้าโครง >ระยะขอบ >ระยะขอบแบบกำหนดเอง (ที่ด้านล่างของแกลเลอรีระยะขอบ )

 2. บนแท็บระยะขอบ ใส่ค่าคุณต้องการ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องระยะขอบใหม่เป็น ค่าเริ่มต้นทุกครั้งที่คุณเปิด Word บนแท็บระยะขอบ ในกล่องเอกสาร คลิกเริ่มต้น ที่มุมซ้ายล่างของกล่อง นั้นแล้ว คลิกใช่

ตั้งค่าระยะขอบสำหรับหน้าประชิด

ใช้ระยะขอบเพื่อการเย็บเล่มหนังสือเพื่อตั้งค่าหน้าประชิดสำหรับเอกสารแบบหน้าคู่ เช่น หนังสือหรือนิตยสาร เพื่อให้ระยะขอบของหน้าด้านซ้ายเป็นหน้าสำหรับเย็บเล่มหนังสือของหน้าทางด้านขวา

 1. คลิก เค้าโครง > ระยะขอบ

 2. คลิก หน้าคู่

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของระยะขอบแบบมิเรอร์ ให้คลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง ที่ด้านล่างของแกลเลอรี ระยะขอบ ให้ใส่ค่าใหม่ลงในกล่อง ภายใน และ ภายนอก

เพิ่มระยะขอบเย็บกระดาษสำหรับเอกสารเข้าเล่ม

ระยะขอบสำหรับเย็บกระดาษจะเพิ่มช่องว่างเพิ่มเติมที่ระยะขอบด้านข้าง ระยะขอบด้านบน หรือระยะขอบด้านในของเอกสารที่คุณต้องการจะเข้าเล่ม ซึ่งจะช่วยให้คุณแน่ใจได้ว่าข้อความจะไม่ถูกบดบังจากการเข้าเล่ม

 1. คลิก เค้าโครง > ระยะขอบ > ระยะขอบแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่อง เย็บกระดาษ ให้ใส่ความกว้างสำหรับระยะขอบสำหรับเย็บกระดาษ

เปลี่ยนหน่วยการวัดระยะขอบ

ตั้งค่าหน่วยการวัดระยะขอบเป็นหน่วยอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์ต่อการใช้งานสำหรับคุณมากที่สุด ได้แก่ นิ้ว เซนติเมตร มิลลิเมตร พอยต์ หรือ พิกะ

 1. บนเมนูWord คลิกการกำหนดลักษณะ จากนั้น ภายใต้การเขียนและเครื่องมือพิสูจน์อักษร คลิ กทั่วไป

 2. ในกล่องแสดงหน่วยวัดในหน่วยของ เลือกหน่วยคุณต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะขอบ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบจากบางจุดไปข้างหน้าในเอกสาร เลือกข้อความ คลิกเค้าโครง >ระยะขอบ >ระยะขอบแบบกำหนดเอง แล้ว บนแท็บระยะขอบ ใส่ค่าสำหรับระยะขอบที่คุณต้อง และนำไปใช้กับ ในจุดนี้ไปข้างหน้า

 • ถ้าคุณนำระยะขอบไปใช้กับข้อความที่เลือก Word จะแทรกตัวแบ่งส่วนไว้ก่อนและหลังข้อความโดยอัตโนมัติ ถ้าเอกสารของคุณแบ่งเป็นส่วนต่างๆ อยู่แล้ว คุณสามารถคลิกที่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเลือกหลายส่วน แล้วเปลี่ยนระยะขอบได้

 • เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีความกว้างที่น้อยที่สุดสำหรับการตั้งค่าระยะขอบ เนื่องจากไม่สามารถพิมพ์ไปทางขอบของหน้า ถ้าคุณพยายามที่จะตั้งค่าระยะขอบที่แคบมากเกินไป ข้อความระบุว่าขอบอย่าง น้อยหนึ่งถูกตั้งค่าอยู่นอกพื้นที่การพิมพ์ของหน้า คลิกแก้ไข เพื่อเพิ่มความกว้างระยะขอบโดยอัตโนมัติ ตั้งค่าระยะขอบต่ำสุดขึ้นอยู่กับของคุณพิมพ์ โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ และขนาดกระดาษ ตรวจสอบคู่มือเครื่องพิมพ์ของคุณเมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าระยะขอบต่ำสุด

ดูเพิ่มเติม

แทรก ลบ หรือเปลี่ยนตัวแบ่งส่วน

เปลี่ยนหน่วยวัดใน Word for Mac

เพิ่มการเยื้องและระยะห่างใน Word

เปลี่ยนระยะขอบกระดาษสำหรับทั้งเอกสาร

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บ เค้าโครง ภายใต้ ระยะขอบ คลิก ระยะขอบ

  แท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ระยะขอบ

 3. ในเมนูป็อปอัพ ระยะขอบ เลือกระยะขอบที่คุณต้องการ หรือคลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง เพื่อระบุการตั้งค่าระยะขอบของคุณเอง

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบ โดยใช้ไม้บรรทัดแนวนอน หรือไม้บรรทัดแนวตั้ง ชี้ไปที่ขอบระยะขอบ และจากนั้น เมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็น ไม้บรรทัดแนวนอนของเคอร์เซอร์ระยะขอบ หรือ เคอร์เซอร์ระยะขอบ (แนวตั้ง) ลากขอบระยะขอบ

  • เมื่อต้องการระบุขนาดของระยะขอบที่แน่นอน กดปุ่ม OPTION ค้างไว้ขณะที่คุณลากขอบระยะขอบ ไม้บรรทัดแสดงการวัดระยะขอบ

เปลี่ยนระยะขอบกระดาษสำหรับบางส่วนของเอกสาร

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. เลือกข้อความหรือบางส่วนของเอกสารที่คุณต้องการเปลี่ยนระยะขอบ

 3. บนแท็บ เค้าโครง ภายใต้ ระยะขอบ คลิก ระยะขอบ แล้วคลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง

  แท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ระยะขอบ

 4. ตั้งค่าระยะขอบที่คุณต้องการ

 5. บนเมนูป็อปอัพ นำไปใช้กับ คลิก ข้อความที่เลือก

  Word แทรก ตัวแบ่งส่วน โดยอัตโนมัติก่อนและหลังข้อความที่มีการตั้งค่าระยะขอบใหม่

  เคล็ดลับ: ถ้าเอกสารของคุณจะพิมพ์ทั้งสองด้านของแต่ละหน้า เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ระยะขอบเพื่อการเย็บเล่มหนังสือ เพื่อปรับระยะขอบสำหรับหน้าซ้าย และขวาพร้อมกัน

เยื้องย่อหน้าเมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบ

คุณสามารถเปลี่ยนระยะขอบสำหรับแต่ละย่อหน้า โดยการเปลี่ยนการเยื้องซ้ายและขวา

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้อง

 2. บนแมนู รูปแบบ คลิกย่อหน้า

 3. บนแท็บ เยื้องและระยะห่าง ภายใต้ เยื้อง ใส่ระยะห่างที่คุณต้องการเยื้องย่อหน้าในกล่อง ซ้าย และ ขวา

ตั้งค่าระยะขอบเริ่มต้นสำหรับเอกสารใหม่ทั้งหมด

เมื่อคุณสร้างเอกสารใหม่ Word จะนำการตั้งค่าระยะขอบเริ่มต้นที่เก็บไว้ในเทมเพลตไปใช้ (normal.dotm) ถ้าคุณมักใช้การตั้งค่าระยะขอบที่แตกต่างจากค่าเริ่มต้น คุณสามารถตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ที่ Word จะใช้เมื่อคุณสร้างเอกสารใหม่

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บ เค้าโครง ภายใต้ ระยะขอบ คลิก ระยะขอบ แล้วคลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง

  แท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ระยะขอบ

 3. ในกล่อง ด้านบนล่างซ้าย และ ขวา ตั้งค่าระยะขอบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ค่าเริ่มต้น

 4. เมื่อคุณจะได้รับพร้อมท์ คลิก ใช่ เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าเริ่มต้นสำหรับเค้าโครงของเอกสาร

ขยายระยะขอบให้กว้างขึ้นเพื่อเย็บเล่ม

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บ เค้าโครง ภายใต้ ระยะขอบ คลิก ระยะขอบ แล้วคลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง

  แท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ระยะขอบ

 3. ในกล่อง เย็บกระดาษ ใส่ค่าสำหรับ ขอบสำหรับเย็บกระดาษ

  ช่องว่างเพิ่มเติมจะถูกเพิ่มไประยะขอบที่ด้านเย็บกระดาษของแต่ละหน้า

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะขอบเย็บกระดาษสำหรับส่วนของเอกสาร เลือกข้อความ แล้ว เปลี่ยนระยะขอบเย็บกระดาษดังข้างต้น บนเมนูป็อปอัพ นำไปใช้กับ คลิก ข้อความที่เลือก Word แทรก ตัวแบ่งส่วน โดยอัตโนมัติก่อนและหลังข้อความที่มีการตั้งค่าระยะขอบใหม่

  • ถ้าเอกสารของคุณจะพิมพ์ทั้งสองด้านของแต่ละหน้า เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ระยะขอบเพื่อการเย็บเล่มหนังสือ เพื่อปรับระยะขอบสำหรับหน้าซ้าย และขวาพร้อมกัน

ดูเพิ่มเติม

แทรก ลบ หรือเปลี่ยนตัวแบ่งส่วน

เปลี่ยนหน่วยของการวัด

ปรับการเยื้องและระยะห่างใน Word

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×