ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ตั้งค่า หรือเปลี่ยนคุณสมบัติของตาราง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการตั้งค่า หรือเปลี่ยนตัวเลือกตารางใน Word หรือ Outlook คลิกขวาที่ตาราง แล้วเลือกคุณสมบัติตาราง

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับแถวใดแถวหนึ่ง คอลัมน์เซลล์ หรือคลิกในแถว คอลัมน์ หรือเซลล์ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของตาราง

ในบทความนี้

คุณสมบัติของตาราง

คุณสมบัติของแถว

คุณสมบัติของคอลัมน์

คุณสมบัติของเซลล์

ข้อความแสดงแทน

คุณสมบัติของตาราง

แท็บตารางในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของตาราง

คลิกแท็บตาราง เพื่อนำการตั้งค่าตารางทั้งหมดของคุณ:

 • ภายใต้ขนาด ตั้งค่าความกว้างโดยรวมของตาราง ด้วยการเลือกความกว้างที่ต้อง การเลือกขนาด ในกล่องหน่วยวัดใน เลือกว่า คุณต้องการประเมินความกว้างเป็นนิ้วหรือเปอร์เซ็นต์ของหน้า

 • ภายใต้การจัดแนว เลือกว่า คุณต้องการจัดชิดซ้าย ศูนย์ หรือด้านขวาของหน้าตารางของคุณ ถ้าคุณเลือกทางซ้าย คุณสามารถเลือกระยะห่างย่อหน้าตัวในกล่องเยื้องจากทางซ้าย

 • ภายใต้การตัดข้อความ เลือกรอบ ถ้าคุณต้องการแก้ไขข้อความบนหน้าของคุณเพื่อตัดรอบตารางของคุณ คุณสามารถทำให้การตัดข้อความแม่นยำมากขึ้น โดยคลิกวางตำแหน่ง แล้ว เลือกตัวเลือกในกล่องโต้ตอบการวางตำแหน่งตาราง ถ้าคุณไม่ต้องการตัดข้อความ เลือกไม่มี

 • คลิกเส้นขอบและแรเงา เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบ สีเส้น และความกว้างของเส้นตารางของคุณ

 • คลิกตัวเลือก การตั้งค่าเพิ่มเติมคุณสมบัติของตาราง รวมถึงระยะขอบของเซลล์ด้านบนและล่าง ช่องว่างระหว่างเซลล์ และปรับขนาดอัตโนมัติของเนื้อหาในเซลล์

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติของแถว

แท็บแถวในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของตาราง

ขั้นแรก คลิกในแถว หรือเลือกแถวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง คลิกขวา เลือกคุณสมบัติตาราง แล้วคลิกที่แท็บแถว

 • ภายใต้ขนาด ตั้งค่าความสูงของแถว โดยความสูงที่ต้อง การเลือก แล้วเลือกขนาด คุณสามารถปรับความสูง ด้วยการเลือกตัวเลือกในกล่องความสูงของแถวที่จะ เพิ่มเติม

 • ภายใต้ตัวเลือก เลือกตัวเลือกสำหรับแถวการแตกหักผ่านหน้า หรือสร้างส่วนหัวของแถว

 • เมื่อต้องการแสดงแถวที่เลือกในขณะนี้ที่ด้านบนของแท็บ และย้ายไปมาระหว่างแถวโดยไม่ต้องออกจากกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของตาราง คลิกแถวก่อนหน้า หรือทั้งแถวถัดไป

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติของคอลัมน์

แท็บคอลัมน์ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของตาราง

ขั้นแรก คลิกในคอลัมน์ หรือเลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง คลิกขวา เลือกคุณสมบัติตาราง แล้วคลิกที่แท็บคอลัมน์

 • ภายใต้ขนาด ตั้งค่าความกว้างของคอลัมน์ โดยความกว้างที่ต้อง การเลือก แล้วเลือกขนาด ในกล่องหน่วยวัดใน เลือกว่า คุณต้องการประเมินความกว้างเป็นนิ้วหรือเปอร์เซ็นต์

 • เมื่อต้องการแสดงคอลัมน์ที่เลือกในปัจจุบันหรือคอลัมน์ที่ด้านบนของแท็บ และนำทางระหว่างคอลัมน์โดยไม่ต้องออกจากกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของตาราง คลิกคอลัมน์ก่อนหน้า หรือคอลัมน์ถัดไป

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติของเซลล์

แท็บเซลล์ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของตาราง

ขั้นแรก คลิกในเซลล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง คลิกขวา เลือกคุณสมบัติตาราง แล้วคลิกที่แท็บเซลล์

 • ภายใต้ขนาด ตั้งค่าความกว้างของเซลล์ตามความกว้างที่ต้อง การเลือก แล้วเลือกขนาด ในกล่องหน่วยวัดใน เลือกว่า คุณต้องการประเมินความกว้างเป็นนิ้วหรือเปอร์เซ็นต์

 • ภายใต้การจัดแนวตามแนวตั้ง ให้เลือกตัวเลือกการจัดแนวสำหรับเนื้อหาของเซลล์นั่นคือบน (จัดตำแหน่งเริ่มต้น),ศูนย์ หรือด้านล่าง

 • คลิกตัวเลือก การตั้งค่าเพิ่มเติมคุณสมบัติของเซลล์ รวมถึงระยะขอบของเซลล์ด้านบนและล่างและการตัดข้อความให้พอดีกับตัวเลือก

ด้านบนของหน้า

ข้อความแสดงแทน

แท็บข้อความแสดงแทนในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของตาราง

คุณสามารถสร้างข้อความแสดงแทน (alt text) สำหรับตารางของคุณเพื่อช่วยให้บุคคลที่ มีโปรแกรมอ่านหน้าจอการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของตาราง

 • ในกล่องคำอธิบาย ใส่คำอธิบายของตาราง

 • ในกล่องชื่อเรื่อง ใส่ข้อมูลสรุปโดยย่อของตาราง

  หมายเหตุ: เว้นแต่ว่าคุณมีตารางที่ซับซ้อน โดยปกติแล้วคุณจะต้องการใส่ข้อความในกล่องคำอธิบาย เพียง เมื่อคุณมีเนื้อหาที่ซับซ้อนเพื่ออธิบายความหมาย กรอกข้อมูลในเขตข้อมูลชื่อเรื่อง มีประโยชน์เพื่อให้อ่านคำอธิบายแบบเต็มไม่จำเป็นต้องยกเว้นที่ต้องการ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×