ตั้งค่า หรือเปลี่ยนความปลอดภัยระดับผู้ใช้ Access 2003 ใน Access 2007 หรือสูงกว่า

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณสร้างฐานข้อมูลในเวอร์ชันของ Access ก่อน Access 2007 และคุณใช้ความปลอดภัยระดับผู้ใช้กับฐานข้อมูลนั้น การตั้งค่าความปลอดภัยเหล่านั้นจะอยู่กับเมื่อคุณเปิดไฟล์นั้น ใน Access 2007 หรือสูงกว่า นอกจากนี้ คุณสามารถเริ่มเครื่องมือความปลอดภัยที่ได้จาก Microsoft Office Access 2003 — ตัวช่วยสร้างความปลอดภัยระดับผู้ใช้และผู้ใช้และกลุ่มสิทธิ์กล่องโต้ตอบต่าง ๆ ซึ่งจากเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสิทธิ์การเข้าถึงได้ บทความนี้อธิบายวิธีการทำงานของฟีเจอร์ความปลอดภัยของ Access 2003 และจะอธิบายถึงวิธีการเริ่มต้น และใช้ ใน Access 2007 หรือสูงกว่า

หมายเหตุ: ข้อมูลในบทความนี้นำไปใช้เฉพาะกับฐานข้อมูลที่สร้างใน Access 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า (ไฟล์.mdb แบบ) ความปลอดภัยระดับผู้ใช้จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นใน Access 2007 หรือสูงกว่า (ไฟล์.accdb) นอกจากนี้ ถ้าคุณแปลงไฟล์.mdb เป็นรูปแบบใหม่ (เครื่องไฟล์.accdb), Access ละทิ้งการตั้งค่าความปลอดภัยระดับผู้ใช้ของคุณ

ในบทความนี้

วิธีการทำงานของความปลอดภัยระดับผู้ใช้ ใน Access 2007 หรือสูงกว่า

ภาพรวมของความปลอดภัยระดับผู้ใช้ Access 2003

ตั้งค่าความปลอดภัยระดับผู้ใช้

เอาการรักษาความปลอดภัยระดับผู้ใช้

สิทธิ์สำหรับวัตถุอ้างอิง

วิธีการทำงานของความปลอดภัยระดับผู้ใช้ ใน Access 2007 หรือสูงกว่า

Access 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่ามีความปลอดภัยระดับผู้ใช้สำหรับฐานข้อมูลที่ใช้ Access 2003 และรูปแบบไฟล์ก่อนหน้า (ไฟล์.mdb และ.mde) เท่านั้น ในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ถ้าคุณเปิดฐานข้อมูลที่สร้างในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Access และฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัยระดับผู้ใช้ที่ใช้ ฟีเจอร์ความปลอดภัยที่จะทำงานตามที่ออกแบบมาสำหรับฐานข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ต้องใส่รหัสผ่านเมื่อต้องการใช้ฐานข้อมูล

นอกจากนี้ คุณสามารถเริ่ม และเรียกใช้เครื่องมือความปลอดภัยต่าง ๆ โดย Access 2003 และเวอร์ชันก่อนหน้า เช่นตัวช่วย สร้างความปลอดภัยระดับผู้ใช้ และผู้ใช้ และต่าง ๆ กล่องโต้ตอบสิทธิ์ของกลุ่ม เมื่อคุณดำเนินต่อ จำไว้ว่า เครื่องมือเหล่านั้นจะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเปิดไฟล์.mdb หรือ.mde ถ้าคุณแปลงเป็นไฟล์รูปแบบไฟล์.accdb, Access เอาฟีเจอร์ความปลอดภัยระดับผู้ใช้ที่มีอยู่ทั้งหมด

ภาพรวมของความปลอดภัยระดับผู้ใช้ Access 2003

ส่วนต่อไปนี้ให้ข้อมูลเบื้องหลังเกี่ยวกับความปลอดภัยระดับผู้ใช้ใน Access 2003 และเวอร์ชันก่อนหน้า ถ้ามีอยู่แล้วคุณคุ้นเคยกับรุ่นก่อนหน้าของหลักทรัพย์และความปลอดภัยระดับผู้ใช้ คุณสามารถข้ามส่วนเหล่านี้ และไปที่การตั้งค่าความปลอดภัยระดับผู้ใช้หรือเอาการรักษาความปลอดภัยระดับผู้ใช้โดยตรงในภายหลังในบทความนี้

พื้นฐานของการรักษาความปลอดภัยระดับผู้ใช้

ความปลอดภัยระดับผู้ใช้ในการเข้าถึงที่คล้ายคลึงกับกลไกการรักษาความปลอดภัยบนบนเซิร์ฟเวอร์ระบบซึ่งใช้รหัสผ่านและสิทธิ์เพื่ออนุญาต หรือจำกัดการเข้าถึงของแต่ละคน หรือกลุ่มของบุคคล กับวัตถุในฐานข้อมูลของคุณ ใน Access 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า เมื่อคุณใช้ความปลอดภัยระดับผู้ใช้ในฐานข้อมูล Access ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลหรือเจ้าของวัตถุสามารถควบคุมการกระทำที่ผู้ใช้แต่ละ ผู้ใช้หรือกลุ่ม สามารถดำเนินการกับตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน และ แมโครในฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น กลุ่มหนึ่งกลุ่มของผู้ใช้สามารถเปลี่ยนวัตถุในฐานข้อมูล กลุ่มอื่นสามารถเท่านั้น ให้ใส่ข้อมูลลงในตารางบาง และสามกลุ่มสามารถดูได้เฉพาะข้อมูลในชุดของรายงาน

ความปลอดภัยระดับผู้ใช้ใน Access 2003 และเวอร์ชันก่อนหน้าใช้ร่วมกันของรหัสผ่านและสิทธิ์นั่นคือชุดของแอตทริบิวต์ที่ระบุชนิดของการเข้าถึงที่ผู้ใช้ที่มีข้อมูลหรือวัตถุในฐานข้อมูล คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านใหม่และสิทธิ์สำหรับบุคคลหรือกลุ่มของบุคคล และรหัสผ่านใหม่และสิทธิ์ที่รวมเหล่านั้นกลายเป็น บัญชีผู้ใช้ความปลอดภัยที่กำหนดผู้ใช้และกลุ่มของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตการเข้าถึงวัตถุในฐานข้อมูลของคุณ ในทางกลับ ชุดของผู้ใช้และกลุ่มที่เรียกว่าเวิร์กกรุ๊ป และ Access เก็บข้อมูลนั้นในแฟ้มข้อมูล workgroup เมื่อเริ่มใช้งาน Access อ่านแฟ้มข้อมูล workgroup และบังคับใช้สิทธิ์โดยยึดตามข้อมูลในไฟล์

ตามค่าเริ่มต้น Access มี ID ผู้ใช้ที่มีอยู่ภายในและสองกลุ่มอยู่แล้วภายใน ID ผู้ใช้ที่เริ่มต้นคือผู้ดูแลระบบและกลุ่มเริ่มต้นที่ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ ตามค่าเริ่มต้น Access เพิ่ม ID ผู้ใช้ที่มีอยู่ภายในลงในกลุ่มผู้ใช้ได้เนื่องจาก id ของทั้งหมดต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มอย่างน้อยหนึ่ง ในทางกลับ กลุ่มผู้ใช้มีสิทธิ์ทั้งหมดบนวัตถุทั้งหมดในฐานข้อมูล นอกจากนี้ ID ผู้ดูแลระบบจะเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบ กลุ่มผู้ดูแลระบบต้องประกอบด้วย ID ผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่ง (ต้องมีผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล), และ ID การจัดการ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลเริ่มต้นจนกว่าคุณทำการเปลี่ยนแปลง

เมื่อคุณเริ่มต้น Access 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า Access กำหนด ID ผู้ใช้ผู้ดูแลระบบให้คุณ และดังนั้นจึง ทำให้คุณเป็นสมาชิกของกลุ่มแต่ละค่าเริ่มต้น ว่า ID และกลุ่มเหล่านั้น (ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้) ให้แก่ผู้ใช้ทั้งหมดสิทธิ์ทั้งหมดบนวัตถุทั้งหมดในฐานข้อมูลซึ่งหมายความ ว่า ผู้ใช้สามารถเปิด ดู และเปลี่ยนวัตถุทั้งหมดในไฟล์.mdb ทั้งหมดยกเว้นคุณใช้ความปลอดภัยระดับผู้ใช้

วิธีหนึ่งในการปฏิบัติตามความปลอดภัยระดับผู้ใช้ใน Access 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้าเมื่อต้องการ เปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับกลุ่มผู้ใช้ และเพิ่มผู้ดูแลใหม่ลงในกลุ่มผู้ดูแลระบบได้ เมื่อคุณทำเช่นนั้น Access กำหนดผู้ใช้ใหม่ลงในกลุ่มผู้ใช้โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณทำตามขั้นตอนดังกล่าว ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบ ด้วยรหัสผ่านเมื่อใดก็ ตามจะเปิดฐานข้อมูลมีการป้องกัน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ความปลอดภัยที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นซึ่งอนุญาตให้กลุ่มหนึ่งกลุ่มของผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลและอื่น ๆ เพื่อให้อ่านได้เฉพาะ ข้อมูล ตัวอย่างซึ่งคุณต้องสร้างผู้ใช้และกลุ่ม และให้สิทธิ์เฉพาะไปยังบางส่วนหรือทั้งหมดของวัตถุในฐานข้อมูล . การปฏิบัติตามชนิดของความปลอดภัยระดับผู้ใช้สามารถกลาย เป็นงานซับซ้อน เพื่อช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการ Access นั้นมีอยู่ระดับผู้ใช้ตัวช่วยสร้างปลอดภัย ซึ่งทำให้ง่ายต่อการสร้างผู้ใช้และกลุ่มใน

ตัวช่วยสร้างความปลอดภัยระดับผู้ใช้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ และสร้างผู้ใช้และกลุ่มบัญชีผู้ใช้ บัญชีผู้ใช้ที่ประกอบด้วยชื่อผู้ใช้ และหมายเลข ID ส่วนบุคคล (Pid) เฉพาะจำเป็นต้องใช้การจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้เพื่อดู ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุฐานข้อมูลใน workgroup ของ Access บัญชีผู้ใช้กลุ่มจะคอลเลกชันของบัญชีผู้ใช้ที่ จะอยู่ในเวิร์กกรุ๊ป Access ใช้ชื่อกลุ่มและ PID เพื่อระบุแต่ละกลุ่มทำงาน และสิทธิ์ที่มอบหมายให้กับกลุ่มถูกนำไปใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดในกลุ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวช่วยสร้าง ดูตั้งค่าความปลอดภัยระดับผู้ใช้ในภายหลังในบทความนี้

หลังจากคุณดำเนินการตัวช่วยสร้าง คุณสามารถด้วยตนเองกำหนด ปรับเปลี่ยน หรือเอาสิทธิ์สำหรับผู้ใช้และกลุ่มบัญชีผู้ใช้ในเวิร์กกรุ๊ปของคุณสำหรับฐานข้อมูลของตารางที่มีอยู่ ถาม ฟอร์ม รายงาน และแมโครออก คุณยังสามารถตั้งค่าสิทธิ์เริ่มต้นที่กำหนดให้เข้าถึงสำหรับทุกตารางใหม่ แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน และแมโครที่คุณหรือผู้ใช้อื่นเพิ่มลงในฐานข้อมูล

แฟ้มข้อมูลเวิร์กกรุ๊ปและเวิร์กกรุ๊ป

ใน Access 2003 และเวอร์ชันก่อนหน้า เวิร์กกรุ๊ปคือ กลุ่มของผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ผู้ใช้หลายคนที่แชร์ข้อมูล แฟ้มข้อมูล workgroup ประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้และกลุ่ม รหัสผ่าน และตั้งค่าสำหรับผู้ใช้แต่ละรายการหรือกลุ่มของผู้ใช้แต่ละสิทธิ์ เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล Access อ่านข้อมูลในไฟล์ข้อมูลเวิร์กกรุ๊ป และบังคับใช้การตั้งค่าความปลอดภัยที่ประกอบด้วยไฟล์ ในทางกลับ กับบัญชีผู้ใช้อยู่รวมกันของชื่อผู้ใช้และรหัสประจำตัว (PID) ซึ่ง Access สร้างการจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ บัญชีผู้ใช้กลุ่มคอลเลกชันของบัญชีผู้ใช้ และเข้าถึงยังแสดงเหล่านั้น ด้วยชื่อกลุ่มและ ID ส่วนบุคคล (PID) สิทธิ์ที่มอบหมายให้กับกลุ่มนำไปใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดในกลุ่ม บัญชีผู้ใช้เหล่านั้นความปลอดภัยแล้วคุณสามารถกำหนดให้สิทธิ์สำหรับฐานข้อมูลของพวกเขาตาราง ถาม ฟอร์ม รายงาน และแมโคร สิทธิ์เองจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลการรักษาความปลอดภัย

ในครั้งแรกที่ผู้ใช้เรียกใช้ Access 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า Access จะสร้างแฟ้มข้อมูล workgroup Access ที่ระบุ โดยองค์กรชื่อและข้อมูลที่ผู้ใช้ที่ระบุเมื่อเขาเพื่อติดตั้งการเข้าถึง โปรแกรมติดตั้งเพิ่มความสัมพันธ์ของตำแหน่งของแฟ้มข้อมูล workgroup นี้สำหรับ Access 2003 ไปคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

และ

HKEY_USERS\ DEFAULT\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

ผู้ใช้ที่ตามมาจะสืบทอดเส้นทางไฟล์เวิร์กกรุ๊ปเริ่มต้นจากค่าในคีย์รีจิสทรี HKEY_USERS เนื่องจากข้อมูลนี้เป็นเรื่องง่ายที่จะกำหนดมัก จะเป็นไปได้สำหรับผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตการสร้างไฟล์ข้อมูลนี้เวิร์กกรุ๊ปเวอร์ชันอื่น ดังนั้น ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตไม่สามารถสมมติสิทธิ์คุณของบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ (สมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบ) ในเวิร์กกรุ๊ปที่กำหนด โดยที่แฟ้มข้อมูล workgroup เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตตั้งสมมติฐานว่ามีสิทธิ์เหล่านี้ สร้างไฟล์ข้อมูลเวิร์กกรุ๊ปใหม่ และระบุเวิร์กกรุ๊ป ID (WID), สตพยัญชนะผสมตัวเลขตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กจาก 4 เป็น 20 อักขระที่คุณใส่เมื่อคุณสร้างแบบเวิร์กกรุ๊ปข้อมูลใหม่ ไฟล์ สร้างเวิร์กกรุ๊ปใหม่โดยเฉพาะระบุถึงกลุ่มผู้ดูแลระบบสำหรับไฟล์นี้เวิร์กกรุ๊ป เฉพาะบุคคลที่ทราบ WID จะสามารถสร้างสำเนาของไฟล์ข้อมูลเวิร์กกรุ๊ป เมื่อต้องการสร้างไฟล์ใหม่ คุณใช้ตัวช่วยสร้างความปลอดภัยระดับผู้ใช้

สิ่งสำคัญ: ต้องแน่ใจว่าจด ID ชื่อ องค์กร และเวิร์กกรุ๊ปของคุณที่แน่นอนซึ่งรวมถึงตัวอักษรว่าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ หรือตัวพิมพ์เล็ก (สำหรับทั้งสามรายการ) ซึ่ง และเก็บไว้ในปลอดภัย ถ้าคุณต้องสร้างแฟ้มข้อมูล workgroup ใหม่คุณต้องใส่แน่นอนรหัสเดียวกันชื่อ องค์กร และเวิร์กกรุ๊ป ถ้าคุณลืม หรือสูญเสียรายการเหล่านี้ คุณอาจหายไป access ไปยังฐานข้อมูลของคุณ

วิธีการทำงานของสิทธิ์และผู้ที่สามารถมอบหมายงานให้

ความปลอดภัยระดับผู้ใช้จดจำสิทธิ์สองชนิด: โดยนัย และแบบชัดเจน สิทธิ์ที่ชัดเจนจะสิทธิ์เหล่านั้นจะได้รับโดยตรงไปยังบัญชีผู้ใช้ ไม่มีผู้ใช้อื่นจะได้รับผลกระทบ สิทธิ์โดยนัยมีสิทธิ์ในบัญชีผู้ใช้กลุ่ม เพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่มที่ให้สิทธิ์ของกลุ่มแก่ผู้ใช้นั้น เอาผู้ใช้ออกจากกลุ่มจะเก็บสิทธิ์ของกลุ่มจากผู้ใช้นั้น

เมื่อผู้ใช้พยายามที่จะดำเนินการบนวัตถุฐานข้อมูลที่ใช้คุณลักษณะความปลอดภัย ชุดสิทธิ์ของผู้ใช้ที่ยึดตามจุดตัดของสิทธิ์โดยนัย และแบบชัดเจนของผู้ใช้นั้น ระดับความปลอดภัยของผู้ใช้ข้อจำกัดน้อยที่สุดของสิทธิ์ที่ชัดเจนของผู้ใช้และสิทธิ์ของกลุ่มใด ๆ และทั้งหมดที่ผู้ใช้นั้นเป็นสมาชิกอยู่เสมอ ด้วยเหตุผลนี้ วิธีที่ซับซ้อนน้อยที่สุดในการดูแลเวิร์กกรุ๊ปคือการ สร้างกลุ่มใหม่ และกำหนดสิทธิ์ให้ กับกลุ่ม แทนที่ จะ เป็นผู้ใช้แต่ละรายการ จาก นั้นคุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละรายการได้ โดยการเพิ่ม หรือเอาผู้ใช้เหล่านั้นออกจากกลุ่ม ยัง ถ้าคุณต้องการให้สิทธิ์ใหม่ คุณสามารถให้สิทธิ์พวกเขาสมาชิกของกลุ่มในการดำเนินการเดียวทั้งหมด

คุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์สำหรับวัตถุฐานข้อมูลโดย:

 • สมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบของแฟ้มข้อมูล workgroup ใช้เมื่อมีการสร้างฐานข้อมูล

 • เจ้าของวัตถุ

 • ผู้จัดการสิทธิ์สำหรับวัตถุ

ถึงแม้ว่าผู้ใช้อาจไม่สามารถดำเนินการกระทำในปัจจุบัน พวกเขาอาจสามารถให้สิทธิ์การดำเนินการกระทำที่พวกเขาเอง นี่คือ true ถ้าผู้ใช้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบ หรือผู้เป็นเจ้าของวัตถุ

ผู้ใช้ที่สร้างตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน หรือแมโคร เป็นเจ้าของวัตถุนั้น นอกจากนี้ กลุ่มของผู้ใช้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในฐานข้อมูลยังสามารถเปลี่ยนเป็นเจ้าของวัตถุเหล่านี้ หรือพวกเขาสามารถสร้างวัตถุเหล่านี้ ทั้งสองอย่างซึ่งเป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของวัตถุใหม่ เมื่อต้องการสร้างวัตถุ ใหม่คุณสามารถสร้างสำเนาของวัตถุ หรือคุณสามารถนำเข้าจาก หรือส่งออกไปยัง ฐานข้อมูลอื่น นี่คือวิธีง่ายที่สุดเมื่อต้องการถ่ายโอนความเป็นเจ้าของวัตถุ รวมถึงฐานข้อมูลนั้น

หมายเหตุ: คัดลอก นำเข้า หรือส่งออกไม่เปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของคิวรีที่มีคุณสมบัติRunPermissionsตั้งค่าเป็นเจ้าของ คุณสามารถเปลี่ยนเป็นเจ้าของแบบสอบถามก็ต่อเมื่อคุณสมบัติRunPermissionsถูกตั้งค่าของผู้ใช้

บัญชีผู้ใช้ความปลอดภัย

ไฟล์ข้อมูลของ Access 2003 เวิร์กกรุ๊ปประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าต่อไปนี้

บัญชีผู้ใช้

ฟังก์ชัน

ผู้ดูแลระบบ

บัญชีผู้ใช้เริ่มต้น บัญชีผู้ใช้นี้จะเหมือนกับที่เหมือนกันสำหรับทุกสำเนาของ Access และโปรแกรมอื่น ๆ ที่สามารถใช้ Microsoft Jet database engine เช่น Visual Basic for Applications (VBA) และ Microsoft Office Excel 2003

ผู้ดูแลระบบ

ใช้บัญชีผู้ใช้กลุ่มของผู้ดูแลระบบ บัญชีผู้ใช้นี้เป็นข้อมูลเฉพาะไฟล์ข้อมูลแต่ละเวิร์กกรุ๊ป ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ผู้ดูแลระบบเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบ ต้องมีผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งคนในกลุ่มผู้ดูแลระบบตลอดเวลา

ผู้ใช้

กลุ่มบัญชีผู้ใช้ประกอบบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด Access เพิ่มบัญชีผู้ใช้ลงในกลุ่มผู้ใช้โดยอัตโนมัติเมื่อสร้างเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบเหล่านั้น บัญชีผู้ใช้นี้จะเหมือนกับสำหรับแฟ้มข้อมูล workgroup แต่จะประกอบด้วยเฉพาะบัญชีผู้ใช้สร้างขึ้น โดยสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบของ workgroup ตามค่าเริ่มต้น บัญชีผู้ใช้นี้มีสิทธิ์ทั้งหมดบนวัตถุทั้งหมดที่สร้างขึ้นใหม่ วิธีเดียวที่จะเอาบัญชีผู้ใช้ออกจากกลุ่มผู้ใช้สำหรับการเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบเมื่อต้องการลบผู้ใช้ที่อยู่


ผล ความปลอดภัยใน Access 2003 และเวอร์ชันก่อนหน้าอยู่เสมอ จนกว่าคุณเปิดใช้งานกระบวนการเข้าสู่ระบบสำหรับเวิร์กกรุ๊ป Access เบื้องเข้าสู่ระบบผู้ใช้ทั้งหมดเมื่อเริ่มใช้งาน โดยใช้บัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบเริ่มต้นด้วยรหัสผ่านเปล่า เบื้อง Access ใช้บัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบที่เป็นผู้ดูแลบัญชีผู้ใช้สำหรับเวิร์กกรุ๊ป Access ใช้บัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบนอกเหนือจากเจ้า (กลุ่มหรือผู้ใช้) ของใด ๆ ฐานข้อมูล และตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน และแมโครที่จะถูกสร้างขึ้น

ผู้ดูแลและเจ้าของมีความสำคัญเนื่องจากมีสิทธิ์ที่ไม่สามารถใช้เก็บ:

 • ผู้ดูแล (สมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบ) จะได้รับสิทธิ์สำหรับวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นในเวิร์กกรุ๊ปเสมอ

 • บัญชีผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน หรือแมโคร จะได้รับสิทธิ์สำหรับวัตถุนั้นทั้งหมดเสมอ

 • บัญชีผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของฐานข้อมูลสามารถเปิดฐานข้อมูลนั้นเสมอ

เนื่องจากบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบจะเหมือนกับที่เหมือนกันสำหรับทุกสำเนาของ Access ขั้นตอนแรกในการรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลของคุณจะกำหนดผู้ดูแลและเจ้าของบัญชีผู้ใช้ (หรือใช้บัญชีผู้ใช้หนึ่งคนเป็นผู้ดูแลและเจ้าของบัญชีผู้ใช้), แล้ว การเอาบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบออกจากกลุ่มผู้ดูแลระบบ มิฉะนั้น ทุกคน มีสำเนาของ Access สามารถเข้าสู่ระบบเวิร์กกรุ๊ปของคุณ โดยใช้บัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ และมีสิทธิ์ทั้งหมดสำหรับของเวิร์กกรุ๊ปตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน และแมโคร

คุณสามารถกำหนดข้าบัญชีผู้ใช้ ตามที่คุณต้องลงในกลุ่มผู้ดูแลระบบ แต่บัญชีผู้ใช้เดียวเท่านั้นที่สามารถเป็นเจ้าของฐานข้อมูลเช่นบัญชีผู้ใช้เป็นเจ้าของเป็นบัญชีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ เมื่อฐานข้อมูลจะถูกสร้างขึ้น หรือ เมื่อความเป็นเจ้าของถูกถ่ายโอน โดยการสร้างฐานข้อมูลใหม่ และนำเข้า วัตถุของฐานข้อมูลนั้นลงในทั้งหมด อย่างไรก็ตาม กลุ่มบัญชีผู้ใช้สามารถเป็นเจ้าของตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน และแมโครภายในฐานข้อมูล

ข้อควรพิจารณาเมื่อมีการจัดการบัญชีผู้ใช้ความปลอดภัย

 • เฉพาะบัญชีผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบ Access คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบ โดยใช้บัญชีผู้ใช้กลุ่ม

 • บัญชีผู้ใช้ที่คุณสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ของฐานข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์ข้อมูล workgroup ที่ผู้ใช้เหล่านั้นจะเข้าร่วมได้เมื่อพวกเขาใช้ฐานข้อมูล ถ้าคุณกำลังใช้ไฟล์แตกต่างกันเมื่อต้องการสร้างฐานข้อมูล เปลี่ยนไฟล์ก่อนที่จะสร้างบัญชีผู้ใช้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อต้องการสร้างรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกัน ผู้ใช้ที่สามารถเข้าสู่ระบบ โดยใช้บัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมดสำหรับทุกตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน และแมโครที่สร้างขึ้นในเวิร์กกรุ๊ปเสมอ ผู้ใช้ที่สามารถเข้าสู่ระบบ โดยใช้บัญชีผู้ใช้เจ้าของจะได้รับสิทธิ์สำหรับวัตถุเหล่านั้นเป็นเจ้าของผู้ใช้ทั้งหมดเสมอ

หลังจากที่คุณสร้างผู้ใช้และกลุ่มบัญชี คุณสามารถดู และพิมพ์ความสัมพันธ์ระหว่างเหล่านั้น Access พิมพ์รายงานของบัญชีผู้ใช้ในเวิร์กกรุ๊ปที่แสดงการเป็นสมาชิกของผู้ใช้แต่ละใดและผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มแต่ละกลุ่ม

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้แฟ้มข้อมูล workgroup สร้างขึ้น ด้วย Microsoft Access 2.0 คุณจะสามารถเข้าสู่ระบบบนเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบจะพิมพ์ผู้ใช้และกลุ่มข้อมูล ถ้าแฟ้มข้อมูล workgroup ถูกสร้างขึ้น ด้วย Microsoft Access 97 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ผู้ใช้ทั้งหมดในเวิร์กกรุ๊ปสามารถพิมพ์ผู้ใช้และกลุ่มข้อมูล

ตั้งค่าความปลอดภัยระดับผู้ใช้

ขั้นตอนในส่วนนี้อธิบายวิธีการเริ่มต้น และเรียกใช้ตัวช่วยสร้างความปลอดภัยระดับผู้ใช้ โปรดจำไว้ว่า ขั้นตอนเหล่านี้นำไปใช้กับฐานข้อมูลที่มี Access 2003 หรือรูปแบบไฟล์ก่อนหน้า เปิดใน Access 2007 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เท่านั้น

สิ่งสำคัญ: ใน Access 2007 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้างความปลอดภัยระดับผู้ใช้เพื่อระบุไฟล์ข้อมูลเริ่มต้นเวิร์กกรุ๊ป คุณต้องยังใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่ง /WRKGP ให้ชี้ไปที่ไฟล์ข้อมูลเวิร์กกรุ๊ปของคุณเมื่อคุณเริ่มต้น Access สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่งด้วยการเข้าถึง ดูบทความสวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft Office

เริ่มตัวช่วยสร้างความปลอดภัยระดับผู้ใช้

 1. เปิดไฟล์.mdb หรือ.mde ที่คุณต้องการจัดการ

 2. บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มให้ดูแลระบบ คลิกลูกศรภายใต้ผู้ใช้และสิทธิ์ แล้ว คลิ กตัวช่วยสร้างความปลอดภัยระดับผู้ใช้

 3. ทำตามขั้นตอนในแต่ละหน้าเพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์ของตัวช่วยสร้าง

หมายเหตุ: 

 • ตัวช่วยสร้างความปลอดภัยระดับผู้ใช้สร้างสำเนาสำรองของฐานข้อมูล Access ปัจจุบันที่ มีชื่อเดียวกันและการ.bak นามสกุล แล้ว ใช้มาตรการความปลอดภัยสำหรับวัตถุที่เลือกในฐานข้อมูลปัจจุบัน

 • ถ้าฐานข้อมูล Access ปัจจุบันของคุณช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์โค้ด VBA โดยใช้รหัสผ่าน ตัวช่วยสร้างพร้อมท์ให้คุณสำหรับรหัสผ่าน ซึ่งคุณต้องใส่ตัวช่วยสร้างเพื่อเสร็จสมบูรณ์ของการดำเนินการ

 • พิมพ์รหัสผ่านใหม่ใด ๆ ที่คุณสร้าง โดยตัวช่วยสร้างในตัวช่วยสร้างความปลอดภัยระดับผู้ใช้รายงาน ซึ่งจะพิมพ์เมื่อคุณเสร็จสิ้นการใช้ตัวช่วยสร้าง คุณควรเก็บรายงานนี้ได้ในตำแหน่งที่ตั้งที่ปลอดภัย คุณสามารถใช้รายงานนี้เพื่อสร้างไฟล์เวิร์กกรุ๊ปของคุณใหม่ถ้าจะสูญหาย หรือความเสียหาย

เอาการรักษาความปลอดภัยระดับผู้ใช้

เมื่อต้องการเอาการรักษาความปลอดภัยระดับผู้ใช้ในขณะที่ทำงาน ใน Access 2007 หรือสูงกว่า บันทึกไฟล์.mdb เป็นไฟล์.accdb

บันทึกสำเนาของไฟล์ในการ รูปแบบ ACCDB

 1. คลิกแท็บไฟล์ มุมมอง Backstage เปิดขึ้น

 2. ทางด้านซ้าย คลิกแชร์

 3. ทางด้านขวา คลิกบันทึกฐานข้อมูลเป็น แล้ว คลิ กฐานข้อมูล Access (*.accdb)

  กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะปรากฏขึ้น

 4. ใช้รายการบันทึกใน เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกฐานข้อมูลถูกแปลง

 5. ในรายการบันทึกเป็นชนิด เลือกฐานข้อมูล Access 2007 2016 (*.accdb)

 6. คลิก บันทึก

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office จากนั้น คลิแปลง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบบันทึกใน การบันทึกฐานข้อมูล รูปแบบไฟล์ ACCDB

สิทธิ์สำหรับวัตถุอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้แสดงสิทธิ์ที่คุณสามารถตั้งค่าสำหรับฐานข้อมูลและวัตถุในฐานข้อมูล และอธิบายถึงลักษณะพิเศษหรือผลลัพธ์ของการใช้การตั้งค่าสิทธิ์

สิทธิ์

นำไปใช้กับวัตถุเหล่านี้

ผลลัพธ์

เปิด/เรียกใช้

ฐานข้อมูลทั้งหมด ฟอร์ม รายงาน แมโคร

ผู้ใช้สามารถเปิด หรือเรียกใช้วัตถุ รวมถึงขั้นตอนในมอดูลตัวโค้ด

เปิดแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

ฐานข้อมูลทั้งหมด

ผู้ใช้สามารถเปิดฐานข้อมูล และล็อกออกจากผู้ใช้อื่น

อ่านออกแบบ

ตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม แมโคร มอดูลตัวโค้ด

ผู้ใช้สามารถเปิดวัตถุแสดงอยู่ในมุมมองออกแบบ

หมายเหตุ: เมื่อใดก็ ตามที่คุณอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลในตารางหรือคิวรี ด้วยการกำหนดสิทธิ์อื่น เช่นอ่านข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูล คุณยังให้อ่านการออกแบบสิทธิ์เนื่องจากดีไซน์ต้องสามารถมองเห็นได้อย่างถูกต้องนำเสนอ และดูข้อมูล

ปรับเปลี่ยนการออกแบบ

ตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม แมโคร มอดูลตัวโค้ด

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนการออกแบบของวัตถุอยู่ในรายการ

การดูแลระบบ

ฐานข้อมูลทั้งหมด ตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม แมโคร มอดูลตัวโค้ด

ผู้ใช้สามารถกำหนดสิทธิ์ให้วัตถุอยู่ในรายการ แม้ว่าผู้ใช้หรือกลุ่มที่ไม่ได้เป็นเจ้าของวัตถุ

อ่านข้อมูล

ตาราง แบบสอบถาม

ผู้ใช้สามารถอ่านข้อมูลในตารางหรือแบบสอบถาม เมื่อต้องการให้สิทธิ์ผู้ใช้ในการอ่านแบบสอบถาม คุณต้องให้แก่ผู้ใช้เหล่านั้นสิทธิ์ในการอ่านแม่แบบตารางหรือแบบสอบถาม ตั้งค่านี้บ่งชี้สิทธิ์ ซึ่งหมายความ ว่า ผู้ใช้สามารถอ่านของคุณออกแบบตารางหรือคิวรีนอกเหนือจากข้อมูล

การอัปเดตข้อมูล

ตาราง แบบสอบถาม

ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลในตารางหรือแบบสอบถาม ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ในการอัปเดแม่ตารางหรือแบบสอบถาม ตั้งค่านี้บ่งชี้สิทธิ์อ่านการออกแบบและการอ่านข้อมูล

แทรกข้อมูล

ตาราง แบบสอบถาม

ผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลลงในตารางหรือแบบสอบถาม สำหรับแบบสอบถาม ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ในการใส่ข้อมูลในตารางแม่หรือแบบสอบถาม ตั้งค่านี้บ่งชี้สิทธิ์อ่านข้อมูลและการอ่านการออกแบบ

ลบข้อมูล

ตาราง แบบสอบถาม

ผู้ใช้สามารถลบข้อมูลจากตารางหรือแบบสอบถาม สำหรับแบบสอบถาม ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ในการลบข้อมูลออกจากตารางหลักหรือแบบสอบถาม ตั้งค่านี้บ่งชี้สิทธิ์อ่านข้อมูลและการอ่านการออกแบบ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×