ตั้งค่า ล้าง หรือนำแท็บหยุดออก

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้แท็บหยุดเพื่อสร้างเอกสารที่จัดรูปแบบได้ง่าย ตัวอย่างเช่น ด้วยการใช้ตัวเลือกเค้าโครงเอกสารใน Word คุณสามารถสร้างสารบัญหรือดัชนีได้โดยไม่ต้องตั้งค่าแท็บหยุดเดียว

Word ยังมีตัวเลือกตาราง หัวกระดาษและท้ายกระดาษ หน้าปก และเค้าโครงหน้าอื่นๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวเลือกเหล่านี้ทำให้การเพิ่มแท็บหยุดไม่จำเป็น

เคล็ดลับ: เพื่อเป็นการปรับ Word เวอร์ชันต่างๆ ให้เหมาะสม จะมีขั้นตอนมากมายที่อ้างอิงถึง “บนแท็บ หน้าแรก” สำหรับ Word 2016 คุณยังสามารถใช้แท็บ เค้าโครง สำหรับ Word 2013, Word 2010 และ Word 2007 คุณยังสามารถใช้แท็บ เค้าโ๕รงหน้ากระดาษ

ขั้นตอนในการตั้งค่า (การเพิ่ม) แท็บหยุดบนไม้บรรทัดแนวนอนจะเหมือนกัน โดยไม่คำนึงถึงเวอร์ชันของ Word ที่คุณใช้ ตามค่าเริ่มต้น จะไม่มีแท็บหยุดบนไม้บรรทัดเมื่อคุณเปิดเอกสารเปล่าใหม่ มี แต่อย่างไรก็ตาม ระยะห่างแท็บเริ่มต้นจะถูกตั้งค่าอยู่ทุกๆ ครึ่งนิ้ว

ก่อนที่คุณจะเริ่มตั้งค่า (เพิ่ม) แท็บหยุด คุณอาจต้องการทำความคุ้นเคยกับตัวเลือกแท็บและแท็บหยุดที่พร้อมใช้งาน

ในตัวเลือกแท็บ ให้เลือกหนึ่งในเจ็ดแท็บคือ ซ้าย กึ่งกลาง ขวา จุดทศนิยม แถบ เยื่องบรรทัดแรก กั้นหน้าลอย เพื่อตั้งค่าไม้บรรทัด

ตัวเลือกแท็บคือกล่องเล็กๆ ที่ขอบด้านซ้ายสุดของไม้บรรทัด คุณสามารถคลิกตัวเลือกแท็บเพื่อทำความรู้จักกับแต่ละแท็บที่อธิบายไว้ดังต่อไปนี้

รูปแท็บ

แท็บซ้าย

ข้อความจะจัดชิดด้านขวาของแท็บหยุด

ปุ่ม แท็บกึ่งกลาง

แท็บกลาง

ข้อความจะถูกจัดกึ่งกลางขณะที่คุณพิมพ์

รูปแท็บ

แท็บขวา

ข้อความจะถูกจัดชิดขวาและขยายไปทางซ้าย

รูปแท็บ

แท็บทศนิยม

ตัวเลขจะถูกจัดชิดด้านซ้ายของจุดทศนิยม คุณไม่สามารถใช้ แท็บทศนิยม ในการจัดแนวตัวเลขรอบๆ อักขระต่างๆ เช่น เครื่องหมายยัติภังค์หรือสัญลักษณ์และ (&)

ปุ่ม แท็บแถบ

แท็บแถบ

ข้อความจะไม่ถูกวางตำแหน่งด้วย แท็บแถบ แต่ แถบแนวตั้งจะถูกแทรกที่ตำแหน่งของแท็บ

รูปปุ่ม

การเยื้องบรรทัดแรก

เยื้องบรรทัดแรก ที่อยู่ทางด้านบนของไม้บรรทัด จะทำให้คุณสามารถเยื้องข้อความในบรรทัดแรกของย่อหน้า

รูปปุ่ม

การกั้นหน้าลอย

การกั้นหน้าลอย ที่อยู่ทางด้านล่างของไม้บรรทัด จะทำให้คุณสามารถเลือกข้อความในบรรทัดที่สองของย่อหน้าและทุกบรรทัดต่อมา

วิธีที่รวดเร็วในการตั้งค่าแท็บหยุดในเอกสารของคุณคือ ให้เลือกแท็บหยุดแล้วคลิกตำแหน่งบนไม้บรรทัดที่คุณต้องการให้แท็บปรากฏขึ้น

ไม้บรรทัดในเอกสาร Word จะแสดงพร้อมแท็บ

 • ที่ขอบด้านซ้ายสุดของไม้บรรทัด ให้คลิกแท็บหยุดในตัวเลือกแท็บที่คุณต้องการ แล้วคลิกตำแหน่งบนไม้บรรทัดที่คุณต้องการตั้งค่าแท็บ

  หมายเหตุ: มองไม่เห็นไม้บรรทัดทางด้านบนของเอกสารใช่ไหม คลิก มุมมอง > ไม้บรรทัด และถ้าคุณต้องการดูอักขระแท็บหยุดในเอกสารของคุณ บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือก แสดง/ซ่อน ไอคอนเครื่องหมายย่อหน้า

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการย้ายแท็บที่คุณตั้งค่า ให้ลากไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่บนไม้บรรทัด

 • เมื่อต้องการระบุตำแหน่งที่ตั้งที่คุณตั้งค่าแท็บหยุดอย่างแม่นยำ ให้ดับเบิลคลิกที่แท็บ กล่องโต้ตอบ แท็บ จะเปิดและแสดงตำแหน่งที่ตั้งอย่างแม่นยำในกล่องตำแหน่งแท็บหยุด

 • เมื่อต้องการยืนยันการจัดแนวข้อความที่คุณสร้างขึ้นด้วยแท็บหยุดที่คุณตั้งค่า ให้กด Tab

 • เมื่อเลือกหลายย่อหน้า จะมีเพียงแท็บจากย่อหน้าแรกเท่านั้นที่แสดงบนไม้บรรทัด

คุณสามารถนำแท็บหยุดที่คุณตั้งค่าไว้บนไม้บรรทัดแนวนอนออกได้

หมายเหตุ:  ถ้าคุณไม่เห็นไม้บรรทัดที่ด้านบนของเอกสารของคุณ ให้คลิก มุมมอง > ไม้บรรทัด ถ้าคุณไม่เห็นอักขระของแท็บหยุดในเอกสารของคุณ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แสดง/ซ่อน ไอคอนเครื่องหมายย่อหน้า

 • ลากแท็บหยุดจากไม้บรรทัดเพื่อนำออก

  แท็บถูกเน้นบนไม้บรรทัด

  หมายเหตุ: เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ แท็บหยุดจะหายไป และข้อความของคุณจะย้ายไปยังตำแหน่งของแท็บถัดไปหรือย้ายไปตามระยะห่างของแท็บเริ่มต้น นั่นคือ ทุกครึ่งนิ้ว

รูปภาพด้านล่างแสดงข้อความที่ได้รับการจัดตำแหน่งตรงแท็บหยุดที่ถูกเพิ่มลงในเอกสาร: การจัดชิดขวาของแท็บหยุดจะอยู่ที่ 0.75 นิ้ว และจัดชิดซ้ายแท็บหยุดที่ 1.25 นิ้ว

ตัวอย่างแสดงข้อความที่จัดชิดแท็บหยุดบนไม้บรรทัด

หลังจากนำแท็บหยุดออกแล้ว ข้อความจะย้ายไปยังตำแหน่งแท็บเริ่มต้นทุกๆ ครึ่งนิ้วตามที่แสดงในรูปภาพถัดไป

ตัวอย่างแสดงข้อความหลังจากแท็บหยุดถูกเอาออก .

คุณสามารถตั้งค่าแท็บโดยใช้กล่องโต้ตอบ แท็บ ด้วยการใช้กล่องโต้ตอบ แท็บ คุณจะมีตำแหน่งแท็บที่แม่นยำยิ่งขึ้นและยังสามารถแทรกอักขระเฉพาะ (เส้นโยง) ก่อนแท็บได้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า แล้วคลิก แท็บ

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

 2. ในกล่อง ตำแหน่งแท็บหยุด ให้ใส่ตำแหน่ง (การวัด) บนไม้บรรทัดที่คุณต้องการตั้งค่าแท็บหยุด

  กล่องโต้ตอบ แท็บ

 3. ภายใต้ การจัดแนว ให้เลือก ซ้ายกึ่งกลางขวาจุดทศนิยม หรือ แถบ

 4. ภายใต้ เส้นโยง ให้เลือก 1 ไม่มี2 จุด3 เส้นประ หรือ 4 ขีดเส้นใต้ เพื่อตั้งค่า ในกรณีของตัวเลือก 2, 3 และ 4 จะเป็นชุดอักขระที่ลิงก์ ตัวอย่างเช่น ชื่อเรื่องส่วนที่มีหมายเลขหน้า

  ตัวอย่างการใช้เส้นโยงแบบจุด

 5. ตั้ง ตั้งค่า > ตกลง

คุณสามารถล้างแท็บหยุดทั้งหมดที่คุณตั้งค่า หรือล้างเพียงบางรายการ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า แล้วคลิก แท็บ

 2. ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการล้างแท็บหยุดเดียว ในรายการ ตำแหน่งแท็บหยุด ให้เลือกตำแหน่งแท็บหยุด คลิก ล้าง แล้วคลิก ตกลง

   ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ แท็บ จะแสดงขึ้น

  • เมื่อต้องการล้างแท็บหยุดทั้งหมด ให้คลิก ล้างทั้งหมด > ตกลง

คุณยังสามารถใช้ ค้นหา และ แทนที่ เพื่อล้างแท็บ ดู นำระยะห่างแท็บเริ่มต้นออก สำหรับรายละเอียด

คุณสามารถเพิ่มการเยื้องบรรทัดแรกหรือการกั้นหน้าลอย ด้วยการใช้การเยื้องบรรทัดแรก คุณสามารถตั้งค่าบรรทัดแรกของข้อความในย่อหน้า และให้ทุกบรรทัดที่ตามมาจัดชิดซ้าย ด้วยการกั้นหน้าลอย บรรทัดที่สองของข้อความในย่อหน้าและทุกบรรทัดที่ตามมาจะเนื้องมากกว่าบรรทัดแรก

ตัวอย่างของการกั้นหน้าลอยย่อหน้า

 • ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ลาก การเยื้องบรรทัดแรก รูปปุ่ม ทางด้านบนของไม้บรรทัดไปยังตำแหน่งที่คุณต้องเริ่มบรรทัดแรกของย่อหน้า

  • ลาก การกั้นหน้าลอย รูปปุ่ม ทางด้านล่างของไม้บรรทัดไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มบรรทัดที่สองของย่อหน้าและทุกบรรทัดที่ตามมา

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นไม้บรรทัดที่ด้านบนของเอกสารของคุณให้คลิก มุมมอง > ไม้บรรทัด

เมื่อคุณทำงานกับตัวเลข การตั้งค่าแท็บทศนิยมจะช่วยทำให้ตัวเลขเช่นจำนวนเงิน จัดแนวในคอลัมน์ได้อย่างถูกต้อง

 1. ถ้าคุณไม่เห็นไม้บรรทัดทางด้านบนของเอกสารของคุณให้คลิก มุมมอง แล้วทำเครื่องหมายในกล่อง ไม้บรรทัด

 2. คลิกตัวเลือกแท็บบนด้านซ้ายสุดของไม้บรรทัดสองสามครั้งจนกว่าคุณจะเห็นแท็บทศนิยม: รูปแท็บ

  ไม้บรรทัดที่มีแท็บทศนิยม

 3. คลิกบนไม้บรรทัดในตำแหน่งที่คุณต้องการให้จุดทศนิยมอยู่ คุณสามารถย้ายจุดทศนิยมนี้ได้ในภายหลังด้วยการคลิกแล้วลาก

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณดับเบิลคลิกที่แท็บทศนิยมในไม้บรรทัด กล่อง แท็บ จะปรากฏขึ้นพร้อมตัวเลือกเพิ่มเติม คุณสามารถเพิ่มแท็บได้ด้วยการใช้กล่องนี้หรือด้วยการคลิกที่ไม้บรรทัด

 4. คลิกเอกสารในตำแหน่งที่คุณต้องการพิมพ์ตัวเลขแล้วกดแป้น Tab ขณะที่คุณพิมพ์ตัวเลข จุดทศนิยมจะจัดแนวตามแท็บ ทำซ้ำอีกกับบรรทัดถัดไป ตัวเลขจะถูกจัดตามแนวของจุดทศนิยม

  ตัวเลขที่เรียงกันภายใต้แท็บทศนิยม

ถ้าคุณต้องการใช้ตัวแบ่งที่ไม่ใช่จุดทศนิยม คุณสามารถเลือกตัวแบ่งโดยใช้แผงควบคุมใน WIndows

หมายเหตุ: การเปลี่ยนการตั้งค่านี้จะมีผลต่อรูปแบบตัวเลขทั้งหมด ไม่ใช่เพียงรูปแบบที่ใช้ใน Word

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม > แผงควบคุม > นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค

 2. ในกล่องโต้ตอบ ภูมิภาค ให้เลือกแท็บ รูปแบบ แล้วเลือก การตั้งค่าเพิ่มเติม

 3. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดรูปแบบ ให้เลือกแท็บ ตัวเลข จากนั้น ในรายการดรอปดาวน์ สัญลักษณ์ทศนิยม ให้เลือกตัวแบ่งที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง

เส้นโยงคืออักขระพิเศษ จุด เส้นประ ขีดเส้นใต้ ที่สร้างลิงก์ที่มองเห็นได้ระหว่างจุดแท็บ ในกรณีส่วนใหญ่ เส้นโยงจะใช้ในสารบัญหรือดัชนี

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการใช้แท็บหยุดและเส้นโยงเพื่อจัดรูปแบบสารบัญ ให้พิจารณาใช้ Word เพื่อสร้างสารบัญโดยอัตโนมัติ

 1. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏก่อนเส้นโยง

 2. บนไม้บรรทัดแนวนอน ให้ตั้งค่าแท็บหยุดที่คุณต้องการ แล้วดับเบิลคลิก

 3. ในกล่องโต้ตอบ แท็บ ภายใต้ เส้นโยง ให้เลือก 1 ไม่มี2 จุด3 เส้นประ หรือ 4 ขีดเส้นใต้ เพื่อตั้งค่าชุดอักขระ ในกรณีของตัวเลือก 2, 3 และ 4 เพื่อสร้างแท็บระหว่างแท็บหยุด

  ตัวอย่างการใช้เส้นโยงแบบจุด

 4. คลิก ตกลง แล้วกด Tab

เคล็ดลับ: เมื่อคุณกด Enter เพื่อเริ่มเส้นใหม่ แท็บหยุดที่จัดรูปแบบจะพร้อมใช้งาน

ถ้าคุณตั้งค่าแท็บหยุดด้วยตนเอง แท็บหยุดเริ่มต้นจะถูกขัดการทำงานโดยแท็บหยุดที่คุณตั้งค่าด้วยตนเอง แท็บหยุดด้วยตนเองที่ตั้งค่าบนไม้บรรทัดจะแทนที่การตั้งค่าแท็บหยุดเริ่มต้น จำไว้ว่าแท็บหยุดเริ่มต้นจะตั้งค่าอยู่ทุกๆ ครึ่งนิ้ว

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

 2. ในกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ให้คลิก แท็บ

 3. ในกล่องโต้ตอบ แท็บ ในกล่อง แท็บหยุดเริ่มต้น

  • ใส่จำนวน (หน่วยวัด) ช่องว่างที่คุณต้องการระหว่างแท็บหยุด

  • คลิกลูกศรขึ้นหรือลง แล้วเลือกหน่วยวัดมาตรฐาน (ตัวอย่างเช่น .4")

 4. คลิก ตกลง

คุณสามารถนำระยะห่างแท็บเริ่มต้นออกและลบอักขระแท็บหยุดในเอกสารของคุณได้โดยการเลือกและลบด้วยตนเอง หรือคุณสามารถใช้ ค้นหา และ แทนที่ เพื่อนำแท็บหยุดหลายแท็บหรือแท็บหยุดทั้งหมดออก

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก แทนที่

 2. พิมพ์ ^t ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา และปล่อยให้กล่อง แทนที่ด้วย ว่างไว้

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบทีละแท็บ ให้คลิก ค้นหาถัดไป แล้ว แทนที่ เพื่อย้ายผ่านเอกสาร

  • เมื่อต้องการลบแท็บทั้งหมดพร้อมกัน ให้คลิก แทนที่ทั้งหมด

เมื่อต้องการเอาแท็บหยุดที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้าไปในเอกสารของคุณออก ให้ลากสัญลักษณ์ของแท็บหยุดออกจากไม้บรรทัด

แท็บถูกเน้นบนไม้บรรทัด

เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ แท็บหยุดจะหายไป และข้อความของคุณจะย้ายไปยังตำแหน่งของแท็บถัดไปหรือย้ายไปตามระยะห่างของแท็บเริ่มต้น นั่นคือ ทุกครึ่งนิ้ว

ตัวอย่างเช่น รูปภาพด้านล่างแสดงข้อความที่ได้รับการจัดตำแหน่งตรงแท็บหยุดที่ถูกเพิ่มลงในเอกสาร: การจัดชิดขวาของแท็บหยุดจะอยู่ที่ 0.75 นิ้ว และจัดชิดซ้ายแท็บหยุดที่ 1.25 นิ้ว

ตัวอย่างแสดงข้อความที่จัดชิดกับแท็บหยุดบนไม้บรรทัด

หลังจากเอาแท็บหยุดออกแล้ว ข้อความจะย้ายไปยังตำแหน่งของแท็บเริ่มต้น ซึ่งแต่ละแท็บจะห่างกันครึ่งนิ้ว

ตัวอย่างแสดงข้อความหลังจากแท็บหยุดถูกเอาออก .

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นไม้บรรทัดที่ด้านบนของเอกสารของคุณ คลิกมุมมอง >ไม้บรรทัด ถ้าคุณไม่เห็นแท็บหยุดอักขระในเอกสารของคุณ คลิกหน้าแรก แล้ว คลิ กแสดง/ซ่อน

เอาระยะห่างแท็บเริ่มต้นออก

เมื่อต้องการเอาระยะห่างแท็บเริ่มต้นออก ให้ลบอักขระของแท็บหยุดในเอกสารของคุณด้วยการเลือกแล้วลบด้วยตนเอง หรือถ้าคุณต้องการเอาอักขระของแท็บหยุดจำนวนมากหรือทั้งหมดออก ให้ใช้การค้นหาและแทนที่

 1. ในมุมบนขวาของเอกสาร ในการค้นหากล่อง ใส่ข้อความเพื่อค้นหาในเอกสาร พิมพ์^ t

 2. คลิกแว่นขยาย จากนั้นคลิก แทนที่

  ตัวเลือก แทนที่ ถูกเน้นในกล่องค้นหา

 3. ปล่อยให้กล่องแทนที่ด้วย ว่างไว้

 4. คลิกค้นหา และแทนที่ การย้ายไปตามเอกสาร และลบแท็บหนึ่งครั้ง

 5. คลิก แทนที่ทั้งหมด เพื่อลบแท็บทั้งหมดในครั้งเดียว

ล้างทั้งหมดหรือล้างตำแหน่งของแท็บหลายตำแหน่ง

วิธีที่เร็วที่สุดในการล้างแท็บหยุดจำนวนมาก คือการใช้ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ แท็บ

 1. คลิกข้อความที่มีแท็บหยุดที่คุณต้องการเอาออก

 2. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกแท็บ

 3. ในรายการภายใต้แท็บหยุด สำหรับแต่ละตำแหน่งของแท็บหยุดคุณต้องการล้าง คลิกตำแหน่ง และเครื่องหมายลบ (-) เครื่องหมายไว้ เมื่อต้องการล้างตำแหน่งของแท็บทั้งหมด คลิกล้างทั้งหมด

  กล่องโต้ตอบ แท็บ

 4. คลิก ตกลง เมื่อเสร็จสิ้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×