ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ตั้งค่าไลบรารีให้จำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์ไฟล์

ตั้งค่าไลบรารีให้จำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์ไฟล์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

วิธีหนึ่งในการควบคุมทำงานร่วมกันของเอกสารจะจำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์ไฟล์ โดยเฉพาะเมื่อผู้ใช้หลายคนสามารถเข้าถึงไลบรารี ถ้าจำเป็นต้องเช็คเอาท์ในไลบรารี บุคคลอื่นไม่สามารถเขียนทับ อย่างไรก็ตาม คุณเสี่ยงต่อการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเห็นการเปลี่ยนแปลงล่าสุด หรือทำการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง ถ้าผู้อื่นจะทำงานบนเอกสารนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่เช็คอินไฟล์กลับได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ:  อย่ากำหนดค่าให้ไลบรารีไซต์ของคุณจำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์ ถ้ามีคนวางแผนที่จะทำการเขียนเอกสารร่วมกันในไลบรารีนั้น เมื่อกำหนดให้จำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์เปิดอยู่ ผู้ใช้จะไม่สามารถทำงานพร้อมกันในเอกสารต่างๆ ได้

จำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์ไฟล์สำหรับการแก้ไข

หมายเหตุ: เฉพาะบุคคลที่มีสิทธิ์ ควบคุมทั้งหมด หรือสิทธิ์ ออกแบบ เท่านั้นที่สามารถตั้งค่าไลบรารีให้จำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์ไฟล์ได้

  1. ไปคุณวางแผนที่จะทำงานในไลบรารี

  2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า: อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และเชื่อมต่อกับ cloud การตั้งค่าไลบรารี

    ถ้าคุณไม่เห็นเมนูรายการเหล่านี้ คลิกไลบรารี บน ribbon จากนั้น คลิก

    ตั้งค่าไลบรารี ในกลุ่มการตั้งค่า

  3. บนหน้า การตั้งค่า ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป ให้คลิก การตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน

  4. ในส่วนจำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์ ภายใต้จำเป็นต้องมีเอกสารถูกเช็คเอาท์ก่อนที่พวกเขาสามารถแก้ไขได้อย่างไร คลิกใช่

  5. คลิก ตกลง เมื่อต้องการบันทึกการตั้งค่าของคุณและกลับไปยังหน้า การตั้งค่าไลบรารี

ถ้าคุณทำสิ่งนี้...

จะเกิดสิ่งนี้...

สร้างหรือเพิ่มไฟล์ลงในไลบรารี

ไฟล์นั้นจะเช็คเอาท์ไปให้คุณตั้งแต่ต้น คุณจะต้องเช็คอินไฟล์นั้นเข้าในไลบรารีก่อน ผู้ใช้คนอื่นจึงจะสามารถมองเห็นและทำงานกับไฟล์นั้นได้

เปิดไฟล์เพื่อแก้ไข

ไฟล์จะถูกเช็คเอาท์ไปให้คุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก แก้ไข กล่องข้อความจะแจ้งเตือนว่าคุณกำลังเช็คเอาท์ไฟล์ และทำให้คุณสามารถแก้ไขไฟล์นั้นในโฟลเดอร์แบบร่างภายในเครื่องของคุณได้

หลังจากการเช็คเอาท์ ไอคอนไฟล์จะครอบคลุม มีสีเขียว ชี้ลงลูกศร ซึ่งระบุว่า ไฟล์ถูกเช็คเอาท์ ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงไฟล์ และไม่มีใครสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณ ในขณะที่คุณได้ทำการเช็คเอาท์

ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ (คุณสมบัติ)

ถ้าไฟล์ยังไม่ได้เช็คเอาท์ไปให้คุณ คุณจะต้องเช็คเอาท์ไฟล์ก่อนที่คุณจะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของไฟล์นั้น เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผู้สร้าง วันครบกำหนด จำนวนคำ และอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะไม่มีผลจนกว่าคุณจะเช็คอินไฟล์นั้นกลับเข้าไป

พยายามเปิดไฟล์ที่เช็คเอาท์ไปให้ผู้ใช้รายอื่นอยู่

ตัวเลือก เช็คเอาท์ และ เช็คอิน ไม่พร้อมใช้งาน คุณไม่สามารถเช็คเอาท์ไฟล์ที่ผู้อื่นเช็คเอาท์ไว้แล้วได้ ถ้าคุณพยายามที่จะทำเช่นนั้น จะมีข้อความแจ้งให้คุณทราบว่าไฟล์นั้นได้ถูกเช็คเอาท์โดยผู้ใช้รายอื่นแล้ว

อย่างไรก็ตาม คุณจะสามารถดูชื่อของผู้ที่เช็คเอาท์ไฟล์นั้นได้โดยการโฮเวอร์เหนือไอคอนของไฟล์นั้น ชื่อของผู้ที่เช็คเอาท์ไฟล์นั้นไว้จะแสดงขึ้นในคำแนะนำเครื่องมือ จากนั้น คุณสามารถติดต่อผู้ใช้รายนั้นเพื่อขอให้เช็คอินไฟล์กลับเข้ามาได้ ถ้าคุณต้องการไฟล์นั้นเร่งด่วน

เช็คอินไฟล์

คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ใส่ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ ถ้าไลบรารีของคุณเปิดใช้งานการติดตามเวอร์ชันไว้ ข้อคิดเห็นของคุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติเวอร์ชัน ถ้ามีการติดตามทั้งเวอร์ชันหลักและเวอร์ชันรอง คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เลือกชนิดของเวอร์ชันที่คุณกำลังจะเช็คอิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเวอร์ชัน ให้ดูที่ส่วน ดูเพิ่มเติม ของบทความนี้

เช็คเอาท์ไฟล์ไว้เป็นเวลานาน

ผู้ใช้รายอื่นจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณ หรือไม่สามารถแก้ไขไฟล์ได้ในระหว่างที่คุณเช็คเอาท์ไฟล์นั้นไว้ ถึงแม้ว่าการเช็คเอาท์จะเป็นประโยชน์ในระหว่างช่วงเวลาที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ การเช็คอินไฟล์กลับเข้าไปโดยเร็วที่สุดหลังจากที่คุณเช็คเอาท์ไฟล์ถือเป็นหลักปฏิบัติทางธุรกิจและมารยาทการทำงานที่ดี ในบางสถานการณ์ ผู้ดูแลอาจจำเป็นต้องบังคับให้เกิดการเช็คอินไฟล์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×