ตั้งค่าโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โฟลเดอร์เอกสารเป็นโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้นสำหรับไฟล์ทั้งหมดที่คุณสร้างด้วยโปรแกรมต่างๆ ของ Microsoft Office คุณยังสามารถเลือกโฟลเดอร์อื่นให้เป็นโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้นได้

ตั้งค่าโฟลเดอร์การทำงานอื่นเป็นค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: โฟลเดอร์ที่คุณเลือกจะนำไปใช้กับโปรแกรมที่คุณกำลังใช้งานอยู่เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้นของ Word โฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้นของ PowerPoint จะยังคงเป็นโฟลเดอร์ เอกสารของฉัน อยู่เหมือนเดิม

คุณกำลังใช้โปรแกรม Office ใดอยู่

Access

Excel

InfoPath

PowerPoint

Project

Visio

Word

Access

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิก ทั่วไป

 3. ภายใต้ การสร้างฐานข้อมูล ในกล่อง โฟลเดอร์ฐานข้อมูลเริ่มต้น ให้พิมพ์เส้นทางของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเก็บไฟล์ฐานข้อมูล Access

Excel, PowerPoint, Project และ Word

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิก บันทึก

 3. ภายใต้ บันทึกเวิร์กบุ๊ก, บันทึกงานนำเสนอ, บันทึกโครงการ หรือ บันทึกเอกสาร ให้พิมพ์เส้นทางในกล่อง ตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ในเครื่องเริ่มต้น

InfoPath

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิก ทั่วไป จากนั้นภายใต้ ตัวเลือก InfoPath ให้คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

 3. คลิกแท็บ ออกแบบ

 4. ที่เขตข้อมูล ตำแหน่งที่ตั้งโครงการสำหรับโค้ด Visual Basic และ C#: ให้ เรียกดู โฟลเดอร์เริ่มต้นโฟลเดอร์ใหม่ แล้วคลิก เปิด

 5. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

Visio

เมื่อคุณตั้งค่าโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้นใน Visio โฟลเดอร์ที่คุณกำหนดสำหรับไฟล์แต่ละชนิดจะเป็นที่แรกที่ Visio ค้นหาไฟล์ชนิดนั้นๆ ถ้า Visio ไม่พบไฟล์ที่ระบุในโฟลเดอร์ที่กำหนด Visio ก็จะค้นหาในโฟลเดอร์ เอกสารของฉัน ถ้าเป็นไฟล์รูปวาดและเทมเพลต และค้นหาใน เอกสารของฉัน\รูปร่างของฉัน ถ้าเป็นสเตนซิล และจะค้นหาในโฟลเดอร์ เอกสารและการตั้งค่า\ชื่อผู้ใช้ สำหรับ Add-in

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิก ขั้นสูง จากนั้น ภายใต้ ทั่วไป ให้คลิก ตำแหน่งที่ตั้งไฟล์...

 3. สำหรับชนิดของไฟล์แต่ละชนิดที่คุณต้องการตั้งค่าโฟลเดอร์เริ่มต้น ให้คลิกปุ่ม เรียกดู  รูปปุ่ม  ที่เหมาะสม แล้วเรียกดูโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเก็บไฟล์ชนิดนั้นไว้ คุณสามารถมีโฟลเดอร์ที่เก็บแยกต่างหากสำหรับไฟล์แต่ละชนิดได้ดังต่อไปนี้

  • รูปร่างของฉัน

  • รูปวาด

  • เทมเพลต

  • สเตนซิล

  • วิธีใช้

  • Add-ons

  • Start-up

 4. คลิก ตกลง สองครั้ง

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มได้หลายโฟลเดอร์สำหรับไฟล์แต่ละชนิด ในกรณีนี้ โฟลเดอร์แรกจะเป็นโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้น ถ้าโฟลเดอร์แรกไม่พร้อมใช้งาน (ตัวอย่างเช่น เครือข่ายที่แชร์อาจไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว) Visio จะใช้โฟลเดอร์ถัดไปในรายการ ข้อกำหนดรายงานคุณสมบัติที่บันทึกลงในตำแหน่งเหล่านี้จะมีอยู่ในกล่องโต้ตอบ รายงาน ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานคุณสมบัติได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×