ตั้งค่าโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้น

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

โฟลเดอร์เอกสารเป็นโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้นสำหรับไฟล์ทั้งหมดที่คุณสร้างด้วยโปรแกรมต่างๆ ของ Microsoft Office คุณยังสามารถเลือกโฟลเดอร์อื่นให้เป็นโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้นได้

ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์ เอกสาร

หมายเหตุ: ใน Office 2007 โฟลเดอร์ เอกสาร จะเรียกว่า เอกสารของฉัน

ตั้งค่าโฟลเดอร์การทำงานอื่นเป็นค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: โฟลเดอร์ที่คุณเลือกจะนำไปใช้กับโปรแกรมที่คุณกำลังใช้งานอยู่เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้นของ Word โฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้นของ PowerPoint จะยังคงเป็น เอกสาร

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิก ทั่วไป

 3. ภายใต้ การสร้างฐานข้อมูล ในกล่อง โฟลเดอร์ฐานข้อมูลเริ่มต้น ให้คลิก เรียกดู และนำทางไปยังโฟลเดอร์ฐานข้อมูลเริ่มต้นที่คุณต้องการ หรือพิมพ์เส้นทางโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจัดเก็บไฟล์ฐานข้อมูล Access

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิก บันทึก

 3. ในส่วนแรก ให้พิมพ์เส้นทางในกล่อง ตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ภายในเครื่องเริ่มต้น

  ตัวเลือก บันทึก ใน Word ที่แสดงการตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ใช้งานได้เริ่มต้น

หมายเหตุ: ใน Word คุณยังสามารถคลิก เรียกดู เพื่อนำทางไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิก ทั่วไป จากนั้นภายใต้ ตัวเลือก InfoPath ให้คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

 3. คลิกแท็บ ออกแบบ

 4. ที่เขตข้อมูล ตำแหน่งที่ตั้งโครงการสำหรับโค้ด Visual Basic และ C#: ให้ เรียกดู โฟลเดอร์เริ่มต้นโฟลเดอร์ใหม่ แล้วคลิก เปิด

 5. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เมื่อคุณตั้งค่าโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้นใน Visio โฟลเดอร์ที่คุณกำหนดสำหรับไฟล์แต่ละชนิดจะเป็นที่แรกที่ Visio ค้นหาไฟล์ชนิดนั้นๆ ถ้า Visio ไม่พบไฟล์ที่ระบุในโฟลเดอร์ที่กำหนด Visio ก็จะค้นหาในโฟลเดอร์ เอกสารของฉัน ถ้าเป็นไฟล์รูปวาดและเทมเพลต และค้นหาใน เอกสารของฉัน\รูปร่างของฉัน ถ้าเป็นสเตนซิล และจะค้นหาในโฟลเดอร์ เอกสารและการตั้งค่า\ชื่อผู้ใช้ สำหรับ Add-in

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิก ขั้นสูง จากนั้น ภายใต้ ทั่วไป ให้คลิก ตำแหน่งที่ตั้งไฟล์...

 3. สำหรับชนิดของไฟล์แต่ละชนิดที่คุณต้องการตั้งค่าโฟลเดอร์เริ่มต้น ให้คลิกปุ่ม เรียกดู  รูปปุ่ม  ที่เหมาะสม แล้วเรียกดูโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเก็บไฟล์ชนิดนั้นไว้ คุณสามารถมีโฟลเดอร์ที่เก็บแยกต่างหากสำหรับไฟล์แต่ละชนิดได้ดังต่อไปนี้

  • รูปร่างของฉัน

  • รูปวาด

  • เทมเพลต

  • สเตนซิล

  • วิธีใช้

  • Add-ons

  • Start-up

 4. คลิก ตกลง สองครั้ง

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มได้หลายโฟลเดอร์สำหรับไฟล์แต่ละชนิด ในกรณีนี้ โฟลเดอร์แรกจะเป็นโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้น ถ้าโฟลเดอร์แรกไม่พร้อมใช้งาน (ตัวอย่างเช่น เครือข่ายที่แชร์อาจไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว) Visio จะใช้โฟลเดอร์ถัดไปในรายการ ข้อกำหนดรายงานคุณสมบัติที่บันทึกลงในตำแหน่งเหล่านี้จะมีอยู่ในกล่องโต้ตอบ รายงาน ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานคุณสมบัติได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

โฟลเดอร์ เอกสารของฉัน ซึ่งเป็นโฟลเดอร์ที่อยู่ในไดเรกทอรีรากของไดรฟ์ C ตามค่าเริ่มต้น เป็นโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้นสำหรับเอกสารและไฟล์อื่นๆ ทั้งหมดที่คุณสร้างด้วยโปรแกรมต่างๆ ของ Microsoft Office 2007 คุณสามารถเปลี่ยนชื่อให้กับโฟลเดอร์ เอกสารของฉัน ได้ และยังสามารถเลือกโฟลเดอร์อื่นให้เป็นโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้นได้เช่นกัน

เปลี่ยนชื่อของโฟลเดอร์ เอกสารของฉัน

 1. ทำดังต่อไปนี้ในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 เหล่านี้:

  Word, Excel, PowerPoint หรือ Access

  • คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

   InfoPath, Project, Publisher หรือ Visio

  • ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. ในรายการ บันทึกใน ให้คลิก เอกสารของฉัน

 3. คลิก ขึ้นหนึ่งระดับ รูปปุ่ม

 4. ในรายการโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาโฟลเดอร์ เอกสารของฉัน แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ บน เมนูทางลัด

 5. พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ใหม่ แล้วกด ENTER

หมายเหตุ: คุณอาจต้องปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น แล้วเปิดอีกครั้งก่อนที่จะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในแถบ ตำแหน่งของฉัน และรายการ บันทึกใน

ตั้งค่าโฟลเดอร์การทำงานอื่นเป็นค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: โฟลเดอร์ที่คุณเลือกจะนำไปใช้กับโปรแกรมที่คุณกำลังใช้งานอยู่เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้นของ Word โฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้นของ PowerPoint จะยังคงเป็น เอกสารของฉัน

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก เป็นที่นิยม

 3. ภายใต้ การสร้างฐานข้อมูล ในกล่อง โฟลเดอร์ฐานข้อมูลเริ่มต้น ให้พิมพ์เส้นทางของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเก็บไฟล์ฐานข้อมูล Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก บันทึก

 3. ภายใต้ บันทึกเวิร์กบุ๊ก ให้พิมพ์เส้นทางในกล่อง ตำแหน่งเริ่มต้นของไฟล์

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ออกแบบ

 2. ที่เขตข้อมูล ตำแหน่งที่ตั้งโครงการสำหรับโค้ด Visual Basic และ C#: ให้ เรียกดู โฟลเดอร์เริ่มต้นโฟลเดอร์ใหม่ แล้วคลิก เปิด

 3. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก บันทึก

 3. ภายใต้ บันทึกงานนำเสนอ ให้พิมพ์เส้นทางในกล่อง ตำแหน่งเริ่มต้นของไฟล์

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ บันทึก

 2. ในรายการ ชนิดไฟล์ ให้ดับเบิลคลิกที่ โครงการ

 3. เรียกดูโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้นที่เป็นโฟลเดอร์ใหม่ แล้วดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์

  ถ้าคุณต้องการสร้างโฟลเดอร์การทำงานใหม่ ให้คลิก สร้างโฟลเดอร์ใหม่ รายการย่อ/ขยาย จากนั้น ในกล่องโต้ตอบ โฟลเดอร์ใหม่ ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ แล้วคลิก ตกลง

 4. ในกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิก ตกลง

 1. ที่เมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. นำทางไปยังโฟลเดอร์ใหม่แล้วดับเบิลคลิกเพื่อเปิด หรือคลิก เปิด

 3. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณลงในโฟลเดอร์ใหม่

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนโฟลเดอร์เริ่มต้นใน Publisher ได้

เมื่อคุณตั้งค่าโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้นใน Visio โฟลเดอร์ที่คุณกำหนดสำหรับไฟล์แต่ละชนิดจะเป็นที่แรกที่ Visio ค้นหาไฟล์ชนิดนั้นๆ ถ้า Visio ไม่พบไฟล์ที่ระบุในโฟลเดอร์ที่กำหนด Visio ก็จะค้นหาในโฟลเดอร์ เอกสารของฉัน ถ้าเป็นไฟล์รูปวาดและเทมเพลต และค้นหาใน เอกสารของฉัน\รูปร่างของฉัน ถ้าเป็นสเตนซิล และจะค้นหาในโฟลเดอร์ เอกสารและการตั้งค่า\ชื่อผู้ใช้ สำหรับ Add-in

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. บนแท็บ ขั้นสูง ให้คลิก เส้นทางไฟล์

 3. สำหรับชนิดของไฟล์แต่ละชนิดที่คุณต้องการตั้งค่าโฟลเดอร์เริ่มต้น ให้คลิกปุ่ม เรียกดู  รูปปุ่ม  ที่เหมาะสม แล้วเรียกดูโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเก็บไฟล์ชนิดนั้นไว้ คุณสามารถมีโฟลเดอร์ที่เก็บแยกต่างหากสำหรับไฟล์แต่ละชนิดได้ดังต่อไปนี้

  • รูปร่างของฉัน

  • รูปวาด

  • เทมเพลต

  • สเตนซิล

  • วิธีใช้

  • Add-ons

  • Start-up

 4. คลิก ตกลง สองครั้ง

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มได้หลายโฟลเดอร์สำหรับไฟล์แต่ละชนิด ในกรณีนี้ โฟลเดอร์แรกจะเป็นโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้น ถ้าโฟลเดอร์แรกไม่พร้อมใช้งาน (ตัวอย่างเช่น เครือข่ายที่แชร์อาจไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว) Visio จะใช้โฟลเดอร์ถัดไปในรายการ ข้อกำหนดรายงานคุณสมบัติที่บันทึกลงในตำแหน่งเหล่านี้จะมีอยู่ในกล่องโต้ตอบ รายงาน ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานคุณสมบัติได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก บันทึก

 3. ภายใต้ บันทึกเอกสาร ถัดจากกล่อง ตำแหน่งเริ่มต้นของไฟล์ ให้คลิก เรียกดู

 4. เรียกดูโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้นที่เป็นโฟลเดอร์ใหม่ แล้วคลิก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×