ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ตั้งค่าและพิมพ์หนังสือหรือจดหมายข่าวขนาด letter

ตั้งค่าและพิมพ์หนังสือหรือจดหมายข่าวขนาด letter

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถสร้างหนังสือที่พับหรือจดหมายข่าวที่มีหน้า๘.๕-11 นิ้วถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์บนกระดาษขนาด 11-17 นิ้ว (หรือ tabloid) ในขณะที่บทความนี้อ้างอิงไปยังหน้ามาตรฐานสหรัฐอเมริกาขนาด letter (๘.๕ x 11) คุณสามารถใช้เทคนิคนี้กับสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดหน้ากระดาษครึ่งหนึ่งของขนาดกระดาษ

ตั้งค่าหนังสือหรือจดหมายข่าว

 1. เปิดสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการพิมพ์เป็นหนังสือพับ

 2. บนแท็บการออกแบบหน้าให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบตั้งค่าหน้ากระดาษ

  ตัวเปิดใช้ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษภายใต้ชนิดเค้าโครงให้คลิกหนังสือ

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความกว้างเป็น๘.๕และความสูงคือ11

 5. ภายใต้เส้นบอกแนวระยะขอบให้เปลี่ยนระยะขอบถ้าคุณต้องการ

  ชนิดเค้าโครงของกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ

  ภายใต้กราฟิกหนังสือคุณควรเห็นสิ่งต่อไปนี้ (สำหรับหนังสือ4หน้า):

  • ขนาดหน้า๘.๕ x 11

  • ขนาดกระดาษ 17 x 11

  • การสั่งซื้อหน้า 4, 1, 2, 3

 6. คลิก ตกลง

 7. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้แทรกหน้าโดยอัตโนมัติให้คลิกใช่ Microsoft Publisher จะแทรกหน้าเพื่อให้ตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวเลขของทั้งสี่เนื่องจากกระดาษหนึ่งแผ่นจะกลายเป็นสี่หน้า

  หมายเหตุ: สมุดรายชื่อของคุณจะพิมพ์ออกมาอย่างถูกต้องเมื่อจำนวนหน้าทั้งหมดเป็นตัวคูณของทั้งสี่เท่านั้นแต่คุณไม่จำเป็นต้องวางเนื้อหาในทั้งสี่หน้าที่แทรกไว้ คุณสามารถปล่อยให้บางรายการว่างเปล่าได้

ด้านบนของหน้า

พิมพ์หนังสือหรือจดหมายข่าว

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ภายใต้เครื่องพิมพ์ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์บนกระดาษ 11 x 17 หรือ tabloid

 3. ภายใต้การตั้งค่าให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้:

  • พิมพ์หน้าทั้งหมด

  • หนังสือเล่มเล็กพับด้านข้าง

  • Tabloidหรือ11 x 17

  • แนวนอน (Publisher ๒๐๑๐เท่านั้น)

  • การพิมพ์แบบ2ด้านด้วยตนเอง, พลิกแผ่นงานบนขอบสั้นหรือพิมพ์ทั้งสองด้าน, พลิกแผ่นงานบนขอบสั้น

  การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

 4. เลือกตัวเลือกอื่นๆที่คุณต้องการแล้วคลิกตกลงเพื่อพิมพ์สิ่งพิมพ์

Microsoft Office Publisher จะพิมพ์หน้าแรกและหน้าสุดท้ายบนด้านเดียวของแผ่นงานของกระดาษที่สองและถัดไปสุดท้ายในด้านอื่นๆของแผ่นงานและอื่นๆตามที่แสดงไว้ที่นี่

ลำดับการพิมพ์

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน Microsoft Publisher จะพิมพ์หน้าแรกและหน้าสุดท้ายบนกระดาษแผ่นเดียวที่สองและถัดไปสุดท้ายบนแผ่นงานอื่นและอื่นๆ เมื่อคุณถ่ายสำเนาหน้ากลับไปยังด้านหลังพับแล้วทำให้เป็นหลักหรือผูกเข้าด้วยกันพวกเขาจะอยู่ในลำดับที่ถูกต้อง อีกวิธีหนึ่งคือคุณสามารถใช้การพิมพ์แบบ2ด้านด้วยตนเองได้

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าหนังสือหรือจดหมายข่าว

 1. เปิดสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการพิมพ์เป็นหนังสือพับ

 2. ในบานหน้าต่างงานจัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ภายใต้ตัวเลือกสิ่งพิมพ์ให้คลิกเปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษ

  จัดรูปแบบสิ่งพิมพ์

 3. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษภายใต้ขนาดหน้าเปล่าให้คลิกคู่มือแล้วคลิกหนังสือคู่มือ๘.๕ x 11 "

  หนังสือเล่มเล็ก

 4. ภายใต้เส้นบอกแนวระยะขอบให้เปลี่ยนระยะขอบถ้าคุณต้องการ

  เส้นบอกแนวระยะขอบ

 5. คลิก ตกลง

 6. บนเมนูไฟล์ให้คลิกการตั้งค่าการพิมพ์จากนั้นคลิกแท็บการตั้งค่าสิ่งพิมพ์และกระดาษ

 7. ในรายการชื่อเครื่องพิมพ์ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์บนกระดาษขนาด11นิ้วหรือ tabloid

 8. ภายใต้กระดาษให้ตรวจสอบว่ามีการเลือกขนาดของกระดาษขนาด11นิ้วหรือ tabloid

 9. ภายใต้การวางแนวตรวจสอบว่ามีการเลือกแนวนอนแล้ว

 10. ภายใต้ตัวเลือกการพิมพ์ให้เลือกหนังสือเล่มพับด้านข้าง

  หนังสือเล่มพับด้านข้างถูกเลือกไว้

  ถ้าหนังสือพับด้านข้างไม่ใช่ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานขนาดกระดาษที่เลือกอาจมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดกระดาษเป็นสองเท่าของขนาดหน้ากระดาษ

  ภายใต้แสดงตัวอย่างคุณสามารถดูวิธีที่สองของหน้าจะปรากฏขึ้นเมื่อพิมพ์บนแผ่นงาน tabloid หนึ่งแผ่น

  แสดงตัวอย่างการตั้งค่าการพิมพ์สมุดขนาดเล็ก

 11. คลิก ตกลง

 12. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้แทรกหน้าโดยอัตโนมัติให้คลิกใช่ Microsoft Office Publisher จะแทรกหน้าเพื่อให้ตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวเลขของทั้งสี่เนื่องจากกระดาษหนึ่งแผ่นจะกลายเป็นสี่หน้า

  หมายเหตุ: สมุดรายชื่อของคุณจะพิมพ์ออกมาอย่างถูกต้องเมื่อจำนวนหน้าทั้งหมดเป็นตัวคูณของทั้งสี่เท่านั้นแต่คุณไม่จำเป็นต้องวางเนื้อหาในทั้งสี่หน้าที่แทรกไว้ คุณสามารถปล่อยให้บางรายการว่างเปล่าได้

ด้านบนของหน้า

พิมพ์หนังสือหรือจดหมายข่าว

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์ จากนั้นคลิกแท็บ การตั้งค่าสิ่งพิมพ์และกระดาษ

 2. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ภายใต้ตัวเลือกการพิมพ์ให้ตรวจสอบว่ามีการเลือกหนังสือเล่มพับด้านข้างแล้ว

  หมายเหตุ: ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน (หรือการพิมพ์แบบสองด้าน) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเลือกการพิมพ์แบบสองด้านหรือสองด้านภายใต้ตัวเลือกการพิมพ์แบบ2ด้าน

 3. เลือกตัวเลือกอื่นๆที่คุณต้องการแล้วคลิกตกลงเพื่อพิมพ์สิ่งพิมพ์

Microsoft Office Publisher จะพิมพ์หน้าแรกและหน้าสุดท้ายบนด้านเดียวของแผ่นงานของกระดาษที่สองและถัดไปสุดท้ายในด้านอื่นๆของแผ่นงานและอื่นๆตามที่แสดงไว้ที่นี่

ลำดับการพิมพ์

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน Microsoft Office Publisher จะพิมพ์หน้าแรกและหน้าสุดท้ายบนกระดาษหนึ่งแผ่นที่สองและถัดไปสุดท้ายบนแผ่นงานอื่นและอื่นๆ เมื่อคุณถ่ายสำเนาหน้ากลับไปยังด้านหลังพับแล้วทำให้เป็นหลักหรือผูกเข้าด้วยกันพวกเขาจะอยู่ในลำดับที่ถูกต้อง

ด้านบนของเพจ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×