ตั้งค่าและจัดการการร้องขอการเข้าถึง

ตั้งค่าและจัดการการร้องขอการเข้าถึง

ฟีเจอร์การร้องขอการเข้าถึงจะช่วยให้บุคคลอื่นสามารถร้องขอการเข้าถึงเนื้อหาที่พวกเขาไม่มีสิทธิ์ดูได้ ในฐานะเจ้าของไซต์ คุณสามารถกำหนดค่าฟีเจอร์ในการส่งอีเมลให้คุณเมื่อมีผู้ร้องขอการเข้าถึงไซต์ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะอนุมัติหรือปฏิเสธการร้องขอของพวกเขา ถ้าคุณอนุมัติการร้องขอ คุณยังสามารถระบุระดับของสิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคุณต้องการกำหนดให้กับผู้ใช้ได้ด้วย

ฟีเจอร์การร้องขอการเข้าถึงทำงานร่วมกับคำสั่ง แชร์ สำหรับไซต์ ถ้าบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของไซต์ดังกล่าว (ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ควบคุมไซต์ทั้งหมด) ใช้คำสั่ง แชร์ เพื่อเชิญผู้อื่นเข้ามาดูไซต์ การกระทำนี้จะทำให้เกิดการสร้างการร้องขอการเข้าถึงสำหรับเจ้าของไซต์ เจ้าของไซต์สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธการร้องขอ หรือระบุระดับสิทธิ์ที่กำหนดให้กับผู้ใช้ใหม่ได้

คำสั่ง แชร์ และฟีเจอร์การร้องขอการเข้าถึง เมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้วจะลดความซับซ้อนของกระบวนการในการจัดการการเข้าถึงไซต์ ผู้ใช้ไซต์มีโอกาสที่จะส่งการเชิญให้ผู้อื่นทำงานร่วมกันบนไซต์ (นอกจากคุณจะปิดฟีเจอร์นี้) ในขณะที่เจ้าของไซต์มีอำนาจสูงสุดในการกำหนดผู้ที่สามารถเข้าถึงไซต์เหล่านี้และกำหนดระดับสิทธิ์ให้กับผู้ใช้

คุณต้องการทำอะไร

ปิดหรือปิดการใช้งานการแชร์ของผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

ตั้งค่าคำขอการเข้าถึง

อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอการเข้าถึงสำหรับไซต์

จัดการการส่งการเชิญไปให้บุคคลภายนอก (SharePoint Online เท่านั้น)

ยกเลิกการเชิญ

ส่งการเชิญอีกครั้ง

งานที่เกี่ยวข้อง

เปิดหรือปิดใช้งานการแชร์โดยสมาชิกทีมกับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก

ก่อนอื่น คุณอาจจำเป็นต้องเลือกว่าสมาชิกในกลุ่มไซต์ของคุณสามารถส่งคำเชิญให้กับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเพื่อเข้าถึงเนื้อหาของไซต์ได้หรือไม่ คุณสามารถเปิดหรือปิดความสามารถนี้ได้

หมายเหตุ: ปิดตัวเลือกเพื่ออนุญาตให้ไม่ต้องซ่อนเมนู แชร์ สำหรับการแชร์ แต่จะไม่แสดงข้อความข้อผิดพลาดเมื่อสมาชิกทีมพยายามแชร์

 1. ไปที่ การตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 > การตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้ ผู้ใช้และสิทธิ์ ให้คลิก สิทธิ์สำหรับไซต์

 3. บนแท็บ สิทธิ์ ให้คลิก การตั้งค่าการร้องขอการเข้าถึง

 4. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการร้องขอการเข้าถึง เลือกหรือยกเลิกการเลือก อนุญาตให้สมาชิกแชร์ไซต์และไฟล์หรือโฟลเดอร์แต่ละรายการ กล่องกาเครื่องหมายภายใต้ อนุญาตให้สมาชิกเชิญผู้อื่นเข้าสู่กลุ่มสมาชิกไซต์ สมาชิกไซต์ทีม การตั้งค่านี้จะต้องเปิดใช้งานเพื่ออนุญาตให้สมาชิกสามารถแชร์ไซต์ได้ จะถูกเลือกหรือยกเลิกการเลือกโดยอัตโนมัติ

 5. คลิก ตกลง

ตั้งค่าการร้องขอการเข้าถึง

เจ้าของไซต์สามารถตั้งค่าฟีเจอร์การร้องขอการเข้าถึงให้ส่งอีเมลเข้ามาเมื่อมีผู้ร้องขอการเข้าถึงไซต์

 1. ไปที่ การตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 > การตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้ ผู้ใช้และสิทธิ์ ให้คลิก สิทธิ์สำหรับไซต์

 3. บนแท็บ สิทธิ์ ให้คลิก การตั้งค่าการร้องขอการเข้าถึง

 4. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการร้องขอการเข้าถึง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับ อนุญาตการร้องขอการเข้าถึง แล้วพิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการให้ทำหน้าที่อนุมัติการร้องขอการเข้าถึง

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

อนุมัติหรือปฏิเสธการร้องขอการเข้าถึงสำหรับไซต์

 1. ไปที่ การตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 > การตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้ ผู้ใช้และสิทธิ์ ให้คลิก การร้องขอและการเชิญการเข้าถึง

 3. ภายใต้ การร้องขอที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ให้ค้นหาการร้องขอที่คุณต้องการอัปเดต แล้วคลิกจุดไข่ปลา . . . เมื่อต้องการเปิดเมนู

 4. ภายใต้ สิทธิ์ ให้เลือกระดับสิทธิ์ที่คุณต้องการกำหนดให้ผู้ใช้ (ถ้าคุณวางแผนที่จะอนุมัติการร้องขอ) คุณยังสามารถเลือกที่จะพิมพ์ข้อความไปยังบุคคลที่ร้องขอการเข้าถึง ซึ่งเป็นวิธีที่มีประโยชน์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคุณ

 5. คลิก อนุมัติ หรือ ปฏิเสธ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูการร้องขอที่ผ่านมา ให้คลิก แสดงประวัติ

จัดการการส่งการเชิญไปให้บุคคลภายนอก (SharePoint Online เท่านั้น)

ถ้าคุณเป็นลูกค้าของ Microsoft Office 365 ที่กำลังใช้ SharePoint Online คุณยังสามารถใช้หน้า การร้องขอการเข้าถึง เพื่อจัดการการเชิญผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชมที่ออกให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สมัครใช้งาน Office 365 ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  เฉพาะผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบไซต์คอลเลกชัน ผู้ดูแลระบบของบริษัท หรือสมาชิกกลุ่มเจ้าของไซต์เริ่มต้นเท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้หน้าคำขอการเข้าถึง อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ใช้ถูกลบออกจากกลุ่มเจ้าของไซต์ และได้รับสิทธิ์การควบคุมไซต์แบบเต็มในภายหลัง ผู้ใช้จะถูกปฏิเสธการเข้าถึงหน้าคำขอการเข้าถึง เมื่อต้องการแก้ไขสถานการณ์นี้ ให้ดู ข้อความ "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" เมื่อคุณดูรายการ "คำขอการเข้าถึง" ใน SharePoint Online

ยกเลิกการเชิญ

ถ้าคุณต้องการถอนการเชิญที่คุณได้ส่งไปยังผู้ใช้ภายนอก คุณสามารถยกเลิกการเชิญก่อนที่จะได้รับการยอมรับได้

 1. ไปที่ การตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 > การตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้ ผู้ใช้และสิทธิ์ ให้คลิก การร้องขอและการเชิญการเข้าถึง

 3. ภายใต้ การเชิญผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชม ให้ค้นหาบุคคลที่คุณต้องการยกเลิกการเชิญมายังไซต์ และคลิกที่จุดไข่ปลา . . . เมื่อต้องการเปิดเมนู

 4. ในหน้าต่างคุณสมบัติ ให้คลิก ถอน

ถ้าผู้ใช้ภายนอกได้ยอมรับการเชิญแล้วและคุณต้องการยกเลิกการเข้าถึงของพวกเขา คุณสามารถทำได้โดยการเอารายชื่อพวกเขาออกจากกลุ่มสิทธิ์ของ SharePoint ที่คุณได้กำหนดไว้ให้กับผู้ใช้นั้น ผู้ดูแลระบบ Office 365 หรือผู้ดูแลระบบ SharePoint Online ของคุณ อาจเอารายชื่อเหล่านั้นออกจากรายการของผู้ใช้สำหรับระบบของคุณ

ส่งการเชิญอีกครั้ง

ตามค่าเริ่มต้น คำเชิญที่คุณส่งไปยังผู้ใช้ภายนอกจะหมดอายุภายใน 90 วัน คุณสามารถส่งคำเชิญอีกครั้งภายใน 90 วันนั้น แต่ไม่ขยายระยะเวลาที่ผู้ถูกเชิญต้องตอบกลับ คุณไม่สามารถส่งคำเชิญที่หมดอายุแล้วซ้ำได้

หมายเหตุ: ถ้าผู้ถูกเชิญไม่ยอมรับคำเชิญภายใน 90 วัน และคุณยังคงต้องการให้บุคคลนั้นสามารถเข้าถึงไซต์ของคุณ คุณจำเป็นต้องส่งคำเชิญใหม่

 1. ไปที่ การตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 > การตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้ ผู้ใช้และสิทธิ์ ให้คลิก การร้องขอและการเชิญการเข้าถึง

 3. ภายใต้ การเชิญผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชม ให้ค้นหาการเชิญที่คุณต้องการส่งอีกครั้ง แล้วคลิกที่จุดไข่ปลา . . . เมื่อต้องการเปิดเมนู

 4. ภายใต้ สิทธิ์ ให้ยืนยันว่ากลุ่มที่เลือกเป็นกลุ่มสิทธิ์ที่คุณต้องการเพิ่มผู้ที่ได้รับการเชิญ ถ้าคุณต้องการเลือกกลุ่มที่แตกต่างจากกลุ่มในการเชิญดั้งเดิม คุณสามารถทำได้ที่นี่

 5. คลิก ส่งใหม่

งานที่เกี่ยวข้อง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×