ตั้งค่าแท็บในเอกสารใน Word for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

มีหลายวิธีในการตั้งค่าแท็บในเอกสาร Word

เพิ่มแท็บหยุด

วิธีที่รวดเร็วในการตั้งค่าแท็บหยุดในเอกสารของคุณ คือการคลิกที่ไม้บรรทัดตรงตำแหน่งที่คุณต้องการให้แท็บปรากฏขึ้น

ตัวอย่างการใช้แท็บเพื่อสร้างคอลัมน์

 1. ถ้าคุณไม่เห็นไม้บรรทัดที่ด้านบนของเอกสารของคุณให้คลิก มุมมอง > ไม้บรรทัด เพื่อเปิดไม้บรรทัด

  บนเมนู มุมมอง ให้เลือก ไม้บรรทัด

 2. คลิกไม้บรรทัดตรงตำแหน่งที่คุณต้องการแท็บหยุด ตัวอย่างเช่น คลิกที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

  แท็บหยุดสามารถปรากฏเป็นลูกศรเล็กๆ บนไม้บรรทัดได้

ในตอนนี้ เมื่อคุณกดแป้น TAB ข้อความของคุณจะถูกจัดให้อยู่แนวเดียวกับแท็บที่คุณตั้งค่าไว้

หมายเหตุ: เมื่อต้องการปรับตำแหน่งของแท็บ ให้ลากแท็บไปทางขวาหรือซ้ายตามแนวไม้บรรทัด

เพิ่มกั้นหน้าลอย

ด้วยกั้นหน้าลอย บรรทัดที่สองและบรรทัดที่ตามมาของย่อหน้าจะมีการเยื้องมากกว่าบรรทัดแรก

ตัวอย่างของการกั้นหน้าลอยย่อหน้า

 1. ถ้าคุณไม่เห็นไม้บรรทัดที่ด้านบนของเอกสารของคุณให้คลิก มุมมอง > ไม้บรรทัด เพื่อเปิดไม้บรรทัด

  บนเมนู มุมมอง ให้เลือก ไม้บรรทัด

 2. เลือกข้อความที่คุณต้องการเพิ่มกั้นหน้าลอย

 3. บนไม้บรรทัด ลากส่วนระบบสามด้านบนของตัวทำเครื่องหมายต่ำลงไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้ย่อหน้าเริ่มต้น ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการทำเครื่องหมาย 1"

  เลือกส่วนบนของลูกศร แล้วลากไปที่การเยื้องที่คุณต้องการ

เพิ่มเส้นโยงแบบจุด

ช่องว่างระหว่างแท็บสามารถแสดงจุด เส้นประ หรืออักขระ “เส้นโยง” อื่นๆ เพื่อจัดแนวข้อมูลได้

ตัวอย่างการใช้เส้นโยงแบบจุด

 1. ถ้าคุณไม่เห็นไม้บรรทัดที่ด้านบนของเอกสารของคุณให้คลิก มุมมอง > ไม้บรรทัด เพื่อเปิดไม้บรรทัด

  บนเมนู มุมมอง ให้เลือก ไม้บรรทัด

 2. คลิกที่ขอบด้านล่างของไม้บรรทัดที่คุณต้องการตั้งค่าแท็บ

 3. บนเมนูจัดรูปแบบ เลือกแท็บ เพื่อเปิดหน้าต่างที่ มีตัวเลือกแท็บ

 4. เลือกแท็บ

  กล่องโต้ตอบ แท็บ ที่ตั้งค่าสำหรับแท็บที่จัดชิดขวาพร้อมจุด

 5. เลือก ขวา ที่อยู่ภายใต้ จัดแนว

 6. เลืกตัวเลือกเส้นประที่อยู่ภายใต้ เส้นโยง แล้วคลิก ตกลง

ในตอนนี้ คุณสามารถเพิ่มรายการได้แล้ว และเมื่อคุณกด TAB เส้นประจะปรากฏยาวต่อไปถึงตำแหน่ง 6” การจัดรูปแบบจะถูกเพิ่มไปยังบรรทัดใหม่แต่ละบรรทัดจนกว่าคุณจะเปลี่ยนเส้นโยงนั้น เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบไม่ให้เส้นโยงปรากฏขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนที่ 3-5 และภายใต้ เส้นโยง ให้เลือก ไม่มี

คุณสามารถตั้งค่าแท็บหยุดชนิดต่อไปนี้:

แท็บหยุด

คำอธิบาย

แท็บซ้าย

แท็บหยุด แท็บซ้าย ตั้งตำแหน่งเริ่มต้นของข้อความที่จะวิ่งไปทางขวาขณะที่คุณพิมพ์

แท็บกึ่งกลาง

แท็บหยุด กึ่งกลาง จะตั้งค่าตำแหน่งตรงกลางของข้อความ ข้อความจะจัดกึ่งกลางที่ตำแหน่งนี้ขณะพิมพ์

แท็บขวา

แท็บหยุด แท็บขวา จะตั้งค่าทางด้านขวาสุดของบรรทัดข้อความ ขณะที่พิมพ์ ข้อความจะขยับไปทางด้านซ้าย

แท็บ จุดทศนิยม

แท็บหยุด ทศนิยม จะจัดแนวตัวเลขรอบจุดทศนิยม ไม่ว่าตัวเลขจะมีกี่หลักก็ตาม จุดทศนิยมจะอยู่ในตำแหน่งเดิม (คุณสามารถจัดแนวตัวเลขรอบอักขระทศนิยมเท่านั้น คุณไม่สามารถใช้แท็บจุดทศนิยมเพื่อจัดแนวตัวเลขรอบอักขระอื่น เช่น ยัติภังค์ หรือสัญลักษณ์และ (&) ได้)

แท็บแถบ

แท็บหยุด แท็บแถบ จะไม่วางข้อความ จะแทรกแท่งแนวตั้งที่ตำแหน่งของแท็บ

ตั้งค่าแท็บหยุดโดยใช้ไม้บรรทัด

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. เลือกข้อความที่คุณต้องการตั้งแท็บหยุด

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตั้งค่าแท็บสำหรับทั้งเอกสาร เลือกข้อความทั้งหมด คีย์ลัดบนคีย์บอร์ดคือ คำสั่ง +A

 3. บนเมนู มุมมอง ทำให้แน่ใจว่า มีเครื่องหมายถัดจาก ไม้บรรทัด

 4. คลิกตัวเลือกแท็บที่ด้านซ้ายสุดของไม้บรรทัด แล้วคลิกแท็บหยุดประเภทที่คุณต้องการ

 5. คลิกที่ขอบด้านล่างของไม้บรรทัดที่คุณต้องการตั้งค่าแท็บหยุด

ตั้งค่าแท็บหยุดโดยใช้กล่องโต้ตอบ

ถ้าคุณต้องการให้แท็บหยุดหยุดที่ตำแหน่งที่ถูกต้องแม่นยำที่คุณทำโดยการคลิกไม้บรรทัดไม่ได้ หรือ ถ้าคุณต้องการแทรกอักขระเฉพาะ (เส้นโยง) ไว้ก่อนหน้าแท็บ คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบแท็บ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนเมนู มุมมอง ทำให้แน่ใจว่า มีเครื่องหมายถัดจาก ไม้บรรทัด

 3. ที่ด้านซ้ายของไม้บรรทัดแนวนอน คลิก ปุ่มแท็บหยุด แล้วคลิก แท็บ

 4. ภายใต้ ตำแหน่งของแท็บหยุด ให้พิมพ์ตำแหน่งที่คุณต้องการตั้งค่าแท็บหยุด

 5. ภายใต้ การจัดแนว คลิกชนิดของแท็บหยุดที่คุณต้องการ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มจุดไปกับแท็บหยุด หรือเพิ่มเส้นโยงชนิดอื่น ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ เส้นโยง

 7. คลิก ตั้งค่า

เอาแท็บหยุดออก

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. เลือกข้อความที่คุณต้องการเอาแท็บหยุดออก

 3. บนเมนู มุมมอง ทำให้แน่ใจว่า มีเครื่องหมายถัดจาก ไม้บรรทัด

 4. ลากเครื่องหมายแท็บออกจากไม้บรรทัด

ดูเพิ่มเติม

สร้างสารบัญ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×