ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - Communicator

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การตั้งค่าเสียงและวิดีโอ ของฟีเจอร์ต่อไปนี้:

 • ค้นหา และเลือกอุปกรณ์ที่ต้องเสียงและวิดีโอสำหรับแอปพลิเคชัน - โดยไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนการติดตั้งคุณโดยอัตโนมัติ ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ โดยอัตโนมัติเข้าสู่อุปกรณ์เสียง และวิดีโอสำหรับแอปพลิเคชันของคุณเมื่อคุณถอดอุปกรณ์ หรือแนบอุปกรณ์ใหม่ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • อนุญาตให้คุณระบุเป็นอุปกรณ์ speakerphone อื่น (นอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือเริ่มต้นหรือชุดหูฟังของคุณ) สำหรับการโทร นอกจากนี้ช่วยให้คุณสามารถระบุอุปกรณ์ลำโพงและไมโครโฟนแยกต่างหากสำหรับเสียงของแอปพลิเคชันของคุณ

 • อนุญาตให้คุณระบุเป็นอุปกรณ์อื่น (นอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือเริ่มต้นหรือชุดหูฟังของคุณ) สำหรับการเล่นเสียงแจ้งเตือนสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุว่า เสียงแจ้งเตือนเล่นบนลำโพงของคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อได้รับสายการโทรเข้ามา

 • ช่วยให้คุณสามารถทดสอบอุปกรณ์ และปรับลำโพงและไมโครโฟนไดรฟ์ และทดสอบ และปรับกล้องเว็บ

คุณลักษณะตั้งค่าเสียงและวิดีโอ จะพร้อมใช้งานใน Office Communicator 2007 R2 และ Office Communications Server 2007 R2 เข้าร่วม

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - โทรศัพท์มือถือหรือชุดหูฟัง

ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - ลำโพง/ไมโครโฟนหรือ Speakerphone

ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - เสียง

ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - เว็บแคม

ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - โทรศัพท์มือถือหรือชุดหูฟัง

หน้าตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - โทรศัพท์มือถือหรือชุดหูฟัง ปรากฏขึ้นเมื่อเฉพาะถ้าตรวจพบ Communicator 2007 USB โทรศัพท์มือถือหรือชุดหูฟังที่แนบมาลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ Handsets หรือชุดหูฟังเป็นอุปกรณ์โทรศัพท์ (โทรศัพท์) ด้วยผู้บรรยาย ไมโครโฟน และปุ่มสำหรับการเริ่มต้น และสิ้นสุดการโทร

ถ้าคุณใช้เคเบิล USB เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ โทรศัพท์ตั้งโต๊ะกลายเป็น อุปกรณ์เสียงของคุณเริ่มต้นสำหรับสายเรียกเข้า Communicator การประชุมได้ และ Live Meeting เซสชัน Communicator จับคู่กับการโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ ซึ่งหมายความ ว่า คุณเริ่มต้นจาก Communicator สายเรียกเข้าจะถูกวางไว้จากโทรศัพท์ตั้งโต๊ะของคุณ และคลิกการแจ้งเตือนสำหรับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติเชื่อมต่อการโทรไปยังโทรศัพท์ตั้งโต๊ะของคุณ โดยอัตโนมัติ ในระหว่างการโทร ใด ๆ คุณดำเนินการกระทำของตัวควบคุมสายเรียกเข้าจะปรากฏอยู่ทั้ง ใน Communicator และ บนโทรศัพท์ตั้งโต๊ะของคุณ

เลือกการโทรศัพท์มือถือหรือชุดหูฟัง

รายการแบบหล่นลงโทรศัพท์มือถือหรือชุดหูฟัง จะถูกสร้างขึ้น ด้วยอุปกรณ์โทรศัพท์ที่พบ โดยฟีเจอร์การตั้งค่าเสียงและวิดีโอ ตามค่าเริ่มต้นการตั้งค่าเสียงและวิดีโอ autoselects โทรศัพท์มือถือหรือชุดหูฟังอุปกรณ์ตามลำดับความสำคัญต่อไปนี้:

Priority เลือกอัตโนมัติของโทรศัพท์มือถือหรือชุดหูฟัง

 1. Communicator 2007 R2 เท่านั้น: รับรอง UC IP โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ ตัวอย่างเช่น Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 2. โทรศัพท์มือถือที่รับรอง UC กับการแสดงผล

 3. โทรศัพท์มือถือที่ได้รับการรับรองจาก UC กับ speakerphone

 4. ได้รับการรับรองจาก UC ชุดหูฟัง

 5. อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจาก UC มีไม่มี

 6. โทรศัพท์มือถือไม่ใช่ UC-รับรอง

รายการแบบหล่นลงของโทรศัพท์มือถือหรือชุดหูฟัง มีตัวเลือกต่อไปนี้:

 • ชื่อเริ่มต้น - <อุปกรณ์ >    เมื่อมีเลือกตัวเลือกการเริ่มต้น - <อุปกรณ์ชื่อ > ฟีเจอร์การตั้งค่าเสียงและวิดีโอ ตรวจพบโดยอัตโนมัติ และเลือกที่ต้องการโทรศัพท์มือถือหรือชุดหูฟัง เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ Communicator 2007 จะกำหนดค่าอุปกรณ์มือถือหรือชุดหูฟังของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณแยกอีกครั้งแนบอุปกรณ์ หรือแนบโทรศัพท์มือถือใหม่หรือชุดหูฟังลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อมีโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ Office Communicator 2007 R2 Phone Edition แนบอยู่กับสายเคเบิล USB ตัวเลือกนี้แสดงการเชื่อมต่อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการใช้โทรศัพท์ตั้งโต๊ะแนบ แต่คุณได้เลือกไว้ก่อนหน้านี้ของผู้บรรยายแบบกำหนดเองหรืออุปกรณ์ไมโครโฟน คุณจะต้องเลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้โทรศัพท์ตั้งโต๊ะด้วยตนเอง

 • <อุปกรณ์ชื่อ >    เลือกอุปกรณ์ระบุถ้าคุณต้องการบังคับให้มีการใช้อุปกรณ์ แทนที่ จะทำให้ฟีเจอร์การตั้งค่าเสียงและวิดีโอ ที่เลือกหนึ่งรายการสำหรับคุณ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ Communicator 2007 ไม่โดยอัตโนมัติกำหนดค่าโทรศัพท์มือถือหรือชุดหูฟังของคุณเมื่อคุณถอดอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ใหม่ ถ้าคุณมีโทรศัพท์ตั้งโต๊ะแนบมาลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณเลือกอุปกรณ์อื่น Communicator 2007 R2 จะไม่จับคู่กับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ Office Communicator 2007 R2

ผู้บรรยาย

 • คลิกทดสอบ การทดสอบเสียงลำโพงของโทรศัพท์มือถือหรือชุดหูฟังของคุณ ใช้ตัวเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียงขึ้น หรือลง

ไมโครโฟน

 • ถ้าคุณมีโทรศัพท์มือถือ เลือกค่าผู้รับ และแสดงคำพูดลงไปเพื่อทดสอบระดับเสียง ถ้าคุณมีโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ รับชุดหูฟังโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ และแสดงคำพูดลงไปเพื่อทดสอบระดับเสียง ถ้าคุณมีชุดหูฟัง พูดเพียงแค่ใส่ลำโพง สถานะสีเขียวควรเติมกับส่วนกลางของพื้นที่ที่ทดสอบ

บนสุดของหน้า

ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - ลำโพง/ไมโครโฟนหรือ Speakerphone

หมายเหตุ: หา เลือกอุปกรณ์เดียวสำหรับทั้งลำโพงและไมโครโฟน เป็นอุปกรณ์แยกต่างหากเลือกอาจทำให้เกิดเสียงก้องเสียงในระหว่างการโทร อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์แยกต่างหาก และคุณพบเสียงก้อง คุณสามารถลดเสียงก้อง โดยลดระดับเสียงของไมโครโฟนและลำโพง

หน้าการตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - ลำโพง/ไมโครโฟนหรือ Speakerphone ช่วยให้คุณสามารถเลือกลำโพงและไมโครโฟนสำหรับเสียงส่วนของแอปพลิเคชันของคุณ คุณยังสามารถเลือกอุปกรณ์ที่แยกต่างหากสำหรับลำโพงและไมโครโฟน นอกจากนี้ ถ้าตรวจพบอุปกรณ์มือถือหรือชุดหูฟังโทรศัพท์ คุณสามารถเลือก speakerphone (นอกเหนือจากการเริ่มต้นโทรศัพท์มือถือหรือชุดหูฟัง speakerphone) สำหรับการโทร ตามค่าเริ่มต้น ลำโพง autoselectsตั้งค่าเสียงและวิดีโอ และอุปกรณ์ไมโครโฟนตามลำดับสำคัญต่อไปนี้:

เลือกอัตโนมัติลำดับความสำคัญของลำโพงและไมโครโฟนหรือ speakerphone อุปกรณ์

 1. Speakerphone บนอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ที่เลือก

 2. อุปกรณ์การประชุม

 3. เริ่มต้นระบบอุปกรณ์

 • ชื่อเริ่มต้น - <อุปกรณ์ >    เมื่อมีเลือกตัวเลือกการเริ่มต้น - <อุปกรณ์ชื่อ >การตั้งค่าเสียงและวิดีโอ โดยอัตโนมัติตรวจหา และเลือกที่ต้องลำโพง และไมโครโฟน หรือ speakerphone สำหรับคุณ เมื่อมีเลือกตัวเลือกนี้ ลำโพงและไมโครโฟนหรือ speakerphone อุปกรณ์ของคุณจะโดยอัตโนมัติการกำหนดค่าเมื่อคุณแยกอีกครั้งแนบอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ใหม่

 • กำหนดเอง    เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการเลือกอุปกรณ์เฉพาะเจาะจง แทนที่ จะให้ Communicator 2007 เลือกสำหรับคุณ เพิ่มเติม ตัวเลือกนี้ให้คุณเลือกอุปกรณ์ที่แตกต่างกันสำหรับลำโพงและไมโครโฟนของคุณ

 • ปิดใช้งาน    เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานของผู้บรรยาย หรือไมโครโฟน หรือ speakerphone

ผู้บรรยาย

 • ถ้ามีเลือกแบบกำหนดเอง สำหรับลำโพง/ไมโครโฟนหรือ Speakerphone แล้วคุณสามารถเลือกจากอุปกรณ์ในรายการดรอปดาวน์

 • คลิกทดสอบ การทดสอบเสียงลำโพง

ไมโครโฟน

 • ถ้ามีเลือกแบบกำหนดเอง สำหรับลำโพง/ไมโครโฟนหรือ Speakerphone แล้วคุณสามารถเลือกจากอุปกรณ์ในรายการดรอปดาวน์

 • คลิกทดสอบ การทดสอบระดับเสียงบนไมโครโฟน ใช้ตัวเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียงขึ้น หรือลง

บนสุดของหน้า

ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - เสียง

หน้าตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - Sounds ให้คุณสามารถเลือกลำโพงเพื่อเล่นเสียง จากแอปพลิเคชันของคุณ- เช่นเสียงการแจ้งเตือนสำหรับการเชิญ IM หรือการอนุญาตสายเรียกเข้าสำหรับสายเรียกเข้า ตามค่าเริ่มต้นการตั้งค่าเสียงและวิดีโอ autoselects ลำโพงระบบเริ่มต้น

 • ชื่อเริ่มต้น - <อุปกรณ์ >    เลือกนี้จะเริ่มต้นที่เลือกโดยอัตโนมัติ เมื่อมีเลือกค่าเริ่มต้นการตั้งค่าเสียงและวิดีโอ โดยอัตโนมัติตรวจหา และเลือกอุปกรณ์การเล่นเสียงแจ้งเตือน ประโยชน์ของการเลือกตัวเลือกนี้คือ ว่า ถ้าคุณแยกอุปกรณ์ และอุปกรณ์ใหม่ Communicator 2007 โดยอัตโนมัติจัดการตัวเลือกสำหรับคุณ

 • <อุปกรณ์ชื่อ >    เลือกอุปกรณ์ถ้าคุณต้องการบังคับให้มีเสียงแจ้งเตือนเพื่อเล่นบนอุปกรณ์เฉพาะเจาะจง ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ Communicator 2007 ไม่ได้กำหนดค่าอุปกรณ์เสียงเมื่อคุณถอดอุปกรณ์ หรือตั้งใจอุปกรณ์ใหม่

 • ปิดใช้งาน    เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานลำโพงเพื่อให้ไม่มีเสียงแจ้งเตือนแบบมีเสียงบนลำโพงของคุณ

ผู้บรรยาย

 • คลิกทดสอบ การทดสอบเสียงลำโพงเล่นเสียง

บนสุดของหน้า

ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - เว็บแคม

หน้าการตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - เว็บแคม ช่วยให้คุณเลือกเว็บแคมที่ใช้ในระหว่างการสนทนาทางวิดีโอ หน้านี้ยังช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าและการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ให้ไว้ โดยผู้ผลิตเว็บแคม ตามค่าเริ่มต้น อุปกรณ์วิดีโอ autoselects Communicator 2007 ตามลำดับความสำคัญต่อไปนี้:

เลือกอัตโนมัติลำดับความสำคัญของอุปกรณ์วิดีโอ

 1. สตรีมลำโพงที่ใช้งานอยู่บนอุปกรณ์การประชุม

 2. อุปกรณ์วิดีโอระบบเริ่มต้น

 • ชื่อเริ่มต้น - <อุปกรณ์ >    เลือกนี้จะเริ่มต้นที่เลือกโดยอัตโนมัติ เมื่อมีเลือกค่าเริ่มต้น Communicator 2007 ตรวจพบโดยอัตโนมัติ และเลือกอุปกรณ์เว็บแคมสำหรับการวางสายวิดีโอ ประโยชน์ของการเลือกตัวเลือกนี้คือ ว่า ถ้าคุณแยกอุปกรณ์ และอุปกรณ์ใหม่ Communicator 2007 จะโดยอัตโนมัติจัดการตัวเลือกสำหรับคุณ

 • <อุปกรณ์ >    เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการบังคับให้แอปพลิเคชันการใช้อุปกรณ์วิดีโอที่เฉพาะเจาะจง ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ Communicator 2007 จะไม่ได้กำหนดค่าอุปกรณ์วิดีโอสำหรับแอปพลิเคชันของคุณถ้าอุปกรณ์วิดีโอที่ถูกแยกออก หรืออุปกรณ์วิดีโอแบบใหม่จะถูกเพิ่ม

 • ปิดใช้งาน    เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่ต้องการใช้เว็บแคมใน

ตั้งค่าเว็บแคม

 • คลิกปุ่มการตั้งค่าเว็บแคม เมื่อต้องการใช้การตั้งค่าและการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ให้ไว้ โดยผู้ผลิตเว็บแคม

บนสุดของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×